Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Liberski Piotr

Liberski Piotr

Články tohoto autora:

Srovnání korozní odolnosti Zn A Zn-5Al povlaků

Publikováno: 19.1.2016, Aktualizováno: 20.1.2016 10:31

V tomto článku představují autoři výsledky testů korozní odolnosti povlaků vytvořených metodou ponoru produktu do Zn-5Al lázně (žárové zinkování). Prováděny byly zkoušky elektrochemických parametrů procesů koroze i zrychlené laboratorní testy za pomoci neutrální solné mlhy. Dále se prováděly korozní zkoušky ve vlhkém prostředí obsahujícím síru. Pro účely zkoušek byly vytvořeny povlaky požadované struktury i tloušťky. Korozní odolnost Zn-5Al povl...

Celý článek zde

Nanášení povlaků žárového zinku na článkových řetězech kontinuálním způsobem

Nanášení povlaků žárového zinku na článkových řetězech kontinuálním způsobem
Publikováno: 15.1.2014

V práci jsou předloženy výsledky výzkumu zpracování technologií kontinuálního zinkování článkových řetězů určených k práci v agresivních korizních prostředích a zvláště v těžbě uhlí, v mořské technice a zemědělství. Na základě provedených předběžných výzkumů byla určena kinetika růstu povlaků na zvolených materiálech pro řetězy a jejich struktura. Na tomto základě byly zvoleny parametry pokovování kontinuálním zinkováním. Výsledkem zkoušek proved...

Celý článek zde

Výzkum vlivu tepelného zpracovávání oceli na vznik povlaků žárového zinku

Publikováno: 31.1.2013

V článku jsou předloženy výsledky výzkumu kinetiky růstu a struktury zinkových povlaků získaných na vybraných druzích ocelí v normalizovaném stavu a po tepelném zušlechťování (kalení a popouštění). V poslední době se čím dál víc chrání pomocí žárového zinkování článkové řetězy používané při práci v hornickém průmyslu, a také v mořské technice. K výzkumu byly zvoleny materiály používané na výrobu článkových řetězů. Bylo určeno, že složité chemické...

Celý článek zde

Korozní odolnost povlaků jako kritérium výběru chemického složení zinkovací lázně

Korozní odolnost povlaků jako kritérium výběru chemického složení zinkovací lázně
Publikováno: 17.8.2011

Zinkování ponorem je jednou z nejúčinnějších metod ochrany oceli před korozí. Dovoluje získávat dobrou kvalitu povlaků, které zajišťují dlouhodobou ochranu při relativně nízkých nákladech. Výdaje na vytvoření povlaku závisí na množství použitého zinku na jednotku pozinkovaných výrobků. Spotřeba zinku závisí nejen na tloušťce povlaku, ale také na ztrátách vyplývajících ze specifičnosti technologie, jako jsou vznik tvrdého zinku a zinkového popela,...

Celý článek zde

Hodnocení ochranných vlastností antikorozních zinkových povlaků po 20 – leté exploataci v důlním prostředí

Hodnocení ochranných vlastností antikorozních zinkových povlaků po 20 – leté exploataci v důlním prostředí
Publikováno: 22.12.2010

Důlní prostředí je jedním z nejagresivnějších přírodních korozních prostředí. Tvoří charakteristické mikroklima determinované důlním vzduchem, důlní vodou a mikroorganizmy. Největší vliv na zrychlení korozních procesů konstrukcí a důlních zařízení má voda, která se dostává do důlního díla. Je charakteristické vysokou slaností a způsobuje zvýšení vlhkosti vzduchu. Voda má bezprostřední kontakt z povrchem zařízení a konstrukcí používaných v dole. I...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>
Google