Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2013    AČSZ – Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach novým členem AČSZ

AČSZ – Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach novým členem AČSZ

Publikováno: 9.1.2014
Rubrika: 2013

Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach patrí k trom zakladajúcim fakultám bývalej Vysokej školy technickej, ktorá sa transformovala na terajšiu Technickú univerzitu v Košiciach. Fakulta oslávila minulý rok spolu s univerzitou svoje 60. výročie založenia. Fakulta sa opiera o kultúrnu a technickú podstatu hutníckych tradícií a hlási sa k duchovným a civilizačným hodnotám a tradíciám, ktorých pôvodkyňou bola „Academia Montanistica Schemniciensis“ – Banská Akadémia v Banskej Štiavnici založená roku 1762 Máriou Teréziou, kráľovnou uhorskou a českou.

Hutnícka fakulta je súčasťou verejnej vysokej školy, Technickej univerzity v Košiciach, so všetkými príslušnými náležitosťami vo výučbovom procese, vedecko‑výskumnej práci a financovaní fakulty. V súčasnosti Hutnícka fakulta ponúka široké spektrum akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch štúdia. V odbornom smerovaní fakulty už tradične rezonujú slová ako oceľ, hliník, meď, žiaruvzdorná keramika. Sú to kľúčové slová, ktoré nachádzame v priereze celej existencie Hutníckej fakulty. Samozrejme, že je treba mať na pamäti, že v dnešnom ponímaní sa fakulta orientuje a bude orientovať na progresívne technológie vo výrobe, spracovaní a aplikácii týchto materiálov. Je potrebné zdôrazniť, že fakulta pokrýva svojimi aktivitami celý životný cyklus kovu od primárnej metalurgie, až po zhodnocovanie a recykláciu kovonosných odpadov. Hutnícka fakulta sa v súčasnosti venuje aj veľmi atraktívnym oblastiam, ako sú obnoviteľné zdroje energie, biometalurgia a nanomateriály.

Absolventom stredných škôl s maturitou Hutnícka fakulta ponúka v akademickom roku 2013/2014 štúdium v desiatich bakalárskych moderne koncipovaných študijných programoch, a to: Hutníctvo, Kovové a nekovové materiály, Tepelná energetika a plynárenstvo, Priemyselná keramika, Integrované systémy riadenia, Spracovanie a recyklácia odpadov, Materiály pre automobilový priemysel, Environmentálna chémia, Biometalurgia a Materiálové a technologické aplikácie pre výtvarnú tvorbu.

V inžinierskom štúdiu, ktoré je dvojročné, má možnosť študent na Hutníckej fakulte študovať týchto deväť študijných programov: Hutníctvo železa a ocele, Zlievarenstvo, Materiálové inžinierstvo, Tvárnenie kovov, Tepelná energetika a plynárenstvo, Priemyselná keramika, Integrované systémy riadenia, Spracovanie a recyklácia odpadov a Environmentálna analýza. Pre absolventov inžinierskeho štúdia je v ponuke osem doktorandských študijných programov, pričom dennú formu III. stupňa vysokoškolského štúdia je možné na fakulte študovať po dobu štyroch rokov.

Tak ako v minulosti, aj dnes sa usilujeme o kvalitnú a odbornú výučbu našich študentov, nakoľko výučbový proces je založený na trvalo vysokej a kvalitnej vedeckej práci vedecko-pedagogických pracovníkov a dobrej spolupráci s priemyselnou sférou.

Faculty of Metallurgy of Technical University in Košice Is a New Member of AČSZ
Faculty of Metallurgy of Technical University in Košice is one of the three original faculties of the former Vysoká Škola Technická which later transformed into the current Technical University in Košice. Last year, the faculty together with the university celebrated its 60th anniversary. The faculty is based on cultural and technological nature of metallurgical traditions and professes to spiritual and civilization values and traditions that originated in “Academia Montanistica Schemnisciensis” – Banská Akadémia in Banská Štiavnica founded in 1762 by Maria Teresa, the Hungarian and Czech queen.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Zlatý pohár Linde 2013 (110x)
Vyhlašovatelem a pořadatelem 17. ročníku mezinárodní soutěže žáků středních škol ve svařování pod názvem „Zlatý pohár Li...
Technické a systémové zajištění kvality pásové oceli válcované za studenaTechnické a systémové zajištění kvality pásové oceli válcované za studena (95x)
Příspěvek pojednává o dvou základních přístupech k zajištění kvality dodávek pásové oceli dodávané válcovnami za studena...
Výroba železa a oceli v roce 2012 – technologie, výroba, obnovaVýroba železa a oceli v roce 2012 – technologie, výroba, obnova (63x)
Postupné snižování výrobních nákladů, rozšiřování sortimentu a zvyšování kvality výroby byly společným jmenovatelem změn...

NEJlépe hodnocené související články

Ostravská huť uvedla do provozu modernizované kontilití. Slavnostního aktu se zúčastnil i premiér České republikyOstravská huť uvedla do provozu modernizované kontilití. Slavnostního aktu se zúčastnil i premiér České republiky (5 b.)
ArcelorMittal Ostrava uvedla do provozu zařízení plynulého odlévání oceli (tzv. kontilití), které prošlo rozsáhlou moder...
ČK LOP – Na světlo se v boji o energetické úspory často zapomíná (5 b.)
Stavební svět kolem nás je provázen slovem energetické úspory, nižší spotřeba energií, zateplení budov, trojsklo, dvojsk...
„Přicházíme na trh se zcela novou produktovou řadou výtahů,“„Přicházíme na trh se zcela novou produktovou řadou výtahů,“ (5 b.)
říká obchodní a marketingový ředitel společnosti Schindler CZ, a. s. Vladimír Steiner....

NEJdiskutovanější související články

Novela zákona o veřejných zakázkách přinesla pokles počtu i hodnoty zakázek Novela zákona o veřejných zakázkách přinesla pokles počtu i hodnoty zakázek (1x)
Pokles počtu veřejných zakázek i jejich hodnoty, to je výsledek stávajícího zákona o veřejných zakázkách. V pondělí se n...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Časopis SILNICE ŽELEZNICE

Silniční obchvat Kaznějova

Silniční obchvat Kaznějova