Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Aplikácia softvéru v projekčnej kancelárii STAT‑KON

Aplikácia softvéru v projekčnej kancelárii STAT‑KON

Publikováno: 6.7.2018
Rubrika: Projektování

Spoločnosť napreduje vďaka neustálemu inovovaniu projektových riešení, aplikácií kombinovaných konštrukčných systémoch OCEĽ/PREFA-BETÓN/MONOLIT-BETÓN. Pre trvale udržateľný rast chápeme ako nutnosť neustále investovanie do ľudských zdrojov, odborných školení, konferencií a rozvoj jednotlivca v spoločnosti. Taktiež nutnosť pre neustále investovanie do najmodrenejších softvérových riešení, 3D softvérov – výpočtových ako aj grafických.

V uplynulom období dvoch rokov spoločnosť medzi ročne ekonomicky rastie o 50 %. Aktuálny dopyt na stavebnom trhu nasvedčuje optimistický výhľad taktiež na rok 2018. Projektový tím STAT‑KON s. r. o. tvorí 22 statikov a konštruktérov s úzkou špecializáciou na Oceľové a Betónové konštrukcie prevažne v oblasti PRIEMYSELNÝCH, VÝROBNÝCH A TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTOV. Našimi stálymi klientmi sú popredné a najväčšie realizačné firmy na slovenskom trhu ako aj výrobné spoločnosti v oblasti výroby Oceľových resp. Prefabrikovaných konštrukcií.

Spoločnosť tvoria dve divízie – DIVÍZIA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ a DIVÍZIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. V oboch oblastiach spracovávame statiku nosných konštrukcií vo výpočtovom softvéry SCIA Engineer 17.0. Oceľové konštrukcie spracovávame už od úvodných stupňov až po projekty pre realizáciu stavby a výrobnú dokumentáciu v 3D softvéry TEKLA 2016i a Advance Steel 2017. Betónové konštrukcie spracovávame taktiež pre všetky stupne projektovej dokumentácie v 3D softvéry ALLPLAN Engineer 2017. Výhodou spracovania nosných oceľových a betónových konštrukcií systémom BIM je vysoká kvalita výstupných informácií, koordinácia s profesiami, rýchlosť projektovania.

GLOBÁLNY VÝPOČTOVÝ MODEL V SCIA ENGINEER 17.0

Scia engineers je výpočtový program určený pre statický návrh a posudzovanie stavebných konštrukcií. Výpočtový software SCIA je schopný riešiť plošné a prútové MKP prvky. V programe je možné riešiť globálne modely (obr. 1.1) ako aj jednotlivé prvky. V globálnom statickom modely riešime seizmickú odozvu betónovej alebo oceľovej konštrukcie. V prípade dokonalého vystihnutia reálneho správania sa stavby v pružnom pol priestore vieme zadefinovať winkler-pasternakove tuhostné konštanty tzv. soilin, ktorý nám predstavuje pružné podložie.

Výsledkom globálneho modelu sú vnútorné sily a výsledné reakcie podpier. Na základe vnútorných síl a zakomponovaných technických noriem, s postupmi na posudzovanie vieme docieliť dimenzovanie oceľových aj betónových prvkov.

3D MODEL KONŠTRUKCIE V SOFTVÉRY ALLPLAN ENGINEER 2017

Projekty prefabrikovaných konštrukcií sú vo všetkých stupňoch dokumentácie spracované v softwari Allplan Engineer 2017. V prvej fáze software umožňuje vytvoriť prehľadné 3D modely celej konštrukcie (obr. 2.1) a rýchle generovanie pracovných – koncepčných pôdorysov a rezov. V projekte pre stavebné povolenie sa po z koordinovaní modelov s ostatnými profesiami vygenerujú jednotlivé výkresy cez asociatívne pohľady a rezy (obr. 2.2). V rámci realizačného projektu je celá prefabrikovaná konštrukcia detailne doladená v súlade s požiadavkami výroby a zároveň sú detaily spojov s oceľovými konštrukciami vygenerované ako IFC model do Tekly kde sú jednotlivé nadväznosti skontrolované. Celá oceľová konštrukcia je obdobným spôsobom cez IFC model importovaná do Allplanu čo umožňuje dvojitú kontrolu možných kolízií (obr. 2.3). V záverečnej fáze t.j. vo výrobnej dokumentácií sú jednotlivé prvky preberané do samostatných „fólií“ kde sú rozkreslené so všetkými zabudovanými prvkami na zvlášť výkrese so zabudovanou betonárskou a predpätou výstužou. Výstuž sa modeluje priamo do daného prvku čo vo finále umožňuje kontrolu kolízií s inými zabudovanými prvkami (obr. 2.4). Následne po vydaní jednotlivých výrobných výkresov sa opäť cez asociatívne pohľady a rezy spracujú kladačské plány a príp. detaily konštrukcie.

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE V TEKLA 2016

Grafický 3D model oceľovej konštrukcie a výkresová dokumentácia oceľových konštrukcií je tvorená pomocou softvéru Tekla structures, kde je možné z 3D modelu vygenerovať výkresy položiek, dielcov, montážne zostavy a výkazy materiálu podľa ľubovoľného delenia. Využívame export modelu do formátu IFC, ktorý je možné ako referenčný model otvoriť v iných softvéroch (Allplan – betónové konštrukcie, Advance steel – oceľové konštrukcie). Tiež je možné tento formát otvoriť v IFC prehliadačoch (napr. Tekla BIMsight), ktoré umožňujú prezeranie konštrukcie s detailným popisom všetkých parametrov jednotlivých prvkov, ako napríklad dimenzie a dĺžky prierezov, špecifikácia materiálu, názvy dielcov, položiek a mnoho ďalších užitočných informácií, to umožňuje aj klientom jednoduchú a prehľadnú kontrolu a orientáciu v celkovej konšturkcii. Prvotný návrh všetkých prípojov a detailov oceľovej konštrukcie modelujeme v Tekla structures (obr. 3.1), odkiaľ prevedieme export do softvéru IDEA connection (obr. 3.2), kde posúdime a zoptimalizujeme prvotný návrh. Vnútorné sily, ktoré pôsobia v uzle importujeme zo Scia engineers. Nasleduje úprava detailu v „Tekla“ modely. Takýto postup práce je výrazne efektívnejší.

POSÚDENIA JEDNOTLIVÝCH BETÓNOVÝCH PRVKOV V IDEA STATICA

Po globálnom výpočte so všetkými zaťažovacími stavmi v Scia Engineer, si vyexportujeme 3D model aj s výsledkami do Softwaru IDEA StatiCa. Jednotlivé prierezy si môžeme zatriediť do rôznych skupín, kde predpokladáme podobné prierezy a stupne vystuženia. Každú skupinu prierezov IDEA posudzuje na všetky vypočítané vnútorné
sily z globálneho modelu. V každom priereze je možné skontrolovať ich vzpernú dĺžku, a ďalšie vstupné dáta ako betón, triedu prostredia , relatívnu vlhkosť, agresívne prostredie a ďalšie vstupy pre detailný posudok prierezu. Pre jednotlivé posudky je potrebné zadať výstuž do prierezu (obr. 4.1).

Je možné vytvoriť si rôzne zóny po dĺžke prvku, kde je možné definovať rôzne vystuženia, pre optimálny návrh výstuže po jeho dĺžke vzhľadom na priebeh vnútorných síl. Jednotlivé posúdenie Prvku obsahuje Posudok Pre Únosnosť (N-M-M), Šmyk, Krútenie, Interakcia, Obmedzenie napätia, Šírku trhlín a Priehyb (obr. 4.2). Pri návrhu výstuže je praktická aj kontrola konštrukčných zásad, ktorú IDEA tiež ponúka. Výstup výsledkov je dostatočne prehľadný a kontrolovateľný.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor

www.stat-kon.sk


Fotogalerie
Obr. 1.1Obr. 2.1Obr. 2.2Obr. 2.3Obr. 2.4Obr. 3.1Obr. 3.2Obr. 4.1Obr. 4.2

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Campus Science Park objekt C pohledem projektantůCampus Science Park objekt C pohledem projektantů (1344x)
Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označen...
Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (863x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (852x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...

NEJlépe hodnocené související články

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek....
Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukceOd určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce (5 b.)
Společnost Fatra v červnu dokončila výstavbu Nové válcovny za 1,4 miliardy korun, silně pokročila v oblasti montáže výro...
Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Video

Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu