Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Přehled článků

Přehled článků

Podnikatelské prostředí v ČR v oboru stavebnictví lze označit za dobré

Publikováno: 22.4.2005, Aktualizováno: 18.12.2008 23:12

Situace na českém stavebním trhu by se dala označit za dobrou. Produktivita práce v tomto odvětví totiž dosahuje 4 až 6 milionů korun hrubého obratu na jednoho pracovníka za rok, neboli 130 až 200 tisíc EUR na jednoho pracovníka za rok, což je produktivita srovnatelná s firmami v zemích Evropské unie....

Celý článek zde

Systém hospodaření s mosty

Publikováno: 21.4.2005, Aktualizováno: 16.2.2010 00:34

V březnu 2004 byl dokončen úkol z účelového financování výzkumu a vývoje – Expertní řídicí systém pro posuzování mostů pozemních komunikací z hlediska jejich stavu, zatížitelnosti a použitelnosti, jejich porovnání z hlediska potřeby údržby, oprav a rekonstrukce a stanovení potřeby finančních prostředků pro údržbu, opravy a rekonstrukce. Systém je pracovně označen jako Systém hospodaření s mosty (BMS – Bridge Management System)....

Celý článek zde

Ochranářská opatření v rámci EU

Publikováno: 21.4.2005, Aktualizováno: 18.12.2008 23:12

Českým stavebním firmám se v posledních letech daří zvyšovat objem výroby. Objem prací prováděných v zahraničí ale přesto stagnuje, a v zemích EU dokonce rapidně klesá. Kde hledat příčinu?...

Celý článek zde

Nové informace z IBF Brno – hodnotil se rok 2004

Publikováno: 21.4.2005, Aktualizováno: 18.12.2008 23:11

V roce 2004 prostavěly stavební podniky 394,3 miliardy Kč, tj. o 9,7% více než v roce 2003....

Celý článek zde

Osinek podal žaloby na nezákonnost rozhodnutí ÚOHS k surovému železu

Publikováno: 21.4.2005, Aktualizováno: 18.12.2008 23:11

Společnost Osinek, jejíž huti Vítkovice Steel, v těchto dnech hrozí zastavení dodávek surového tekutého železa od monopolních Vysokých pecí Ostrava (VPO), podala ke Krajskému soudu v Brně žaloby na nesprávnost a nezákonnost rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)....

Celý článek zde

Zdeněk Burda zvítězil v anketě Manažer roku 2004

Publikováno: 21.4.2005, Aktualizováno: 18.12.2008 23:11

Společnost Skanska CZ má ve svém čele čerstvého Manažera roku 2004. Zdeněk Burda toto ocenění získal mezi 135 navrženými kandidáty. Anketu již od roku 1993 pravidelně vyhlašuje Česká manažerská asociace, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Manažerským svazovým fondem.  ...

Celý článek zde

Úspěšné sympozium Mosty slavilo kulatiny

Publikováno: 20.4.2005, Aktualizováno: 16.2.2010 00:36

Sympozium Mosty, které je nedílnou součástí mezinárodního stavebního veletrhu IBF Brno, se nyní konalo již po desáté. Podle slov odborníků je to vždy jedna z nejočekávanějších mostařských akcí. Za léta svého trvání přispěla k seznámení nejen technické veřejnosti s příklady projektů, které byly postaveny u nás i v zahraničí, ukázkami nových technologií a metod v mostním stavitelství a řešení teoretických či praktických problémů mostů. Letos byl pr...

Celý článek zde

Mosty a povodně – Vyvarujme se zbytečných chyb

Publikováno: 20.4.2005, Aktualizováno: 16.2.2010 00:33

Stovky vážně poškozených a desítky zcela zničených mostů během povodňových událostí posledních let vyvolávají otázky, jestli dosud uplatňované zásady pro navrhování a výstavbu těchto objektů v dostatečné míře zohledňují přirozená rizika. Těm by stavby měly odolat, aby se zabránilo nejen škodám na objektech samotných, ale také velkým druhotným škodám, vyvolaným omezenou funkčností nebo dokonce místním kolapsem dopravní sítě....

Celý článek zde

Rekonstrukce Tyršova mostu přes Labe v Litoměřicích

Publikováno: 19.4.2005, Aktualizováno: 16.2.2010 00:35

Unikátní ocelová konstrukce Tyršova mostu v Litoměřicích z roku 1910 je jediným silničním přemostěním Labe v této oblasti. Článek popisuje historii mostu, projekt rekonstrukce a její realizaci v letech 2003 až 2004. Je zde popsán průběh stavebních prací při podmínce dodržení nepřerušeného silničního provozu na mostě jen s výjimkou omezeného počtu víkendových výluk....

Celý článek zde

Svařování ušlechtilých materiálů v ochranných atmosférách

Publikováno: 18.4.2005, Aktualizováno: 18.12.2008 23:10

V praxi se stále častěji setkáváme s materiály, jejichž cena je sice vyšší než pořizovací náklady na běžné konstrukční oceli, jejich vlastnosti však jsou pro dané použití vhodnější. Moderní konstrukční materiály významně prodlužují životnost výrobku, mnohdy i při jeho nižší hmotnosti....

Celý článek zde

Výhody izolačních panelů

Publikováno: 18.4.2005, Aktualizováno: 18.12.2008 23:09

Spotřebitelé považují čerstvé potraviny za samozřejmost. Přísné směrnice EU stanoví požadavky na uložení potravin v prostorách s řízenou teplotou během jejich cesty od výrobce ke spotřebiteli. Na trhu je nyní k dostání řada komponentů chladících boxů pro aplikace vyžadující menší prostory, tzv. „stavebnicové boxy“. Chladící box umožňuje rychlou montáž, snižuje provozní náklady na energii a zajišťuje vnitřní prostředí s řízenou teploto...

Celý článek zde

Konzul: Byla by škoda nevyužít příležitost

Publikováno: 17.4.2005, Aktualizováno: 16.2.2010 00:30

Stejně jako v Čechách a na Slovensku, vypukl i v Polsku stavební boom. S ním jsou vždy spojeny velké investice do silniční a dálniční sítě, která je mimo jiné důležitá i pro příchod zahraničních investorů. Skoro čtyřicet procent tendrů v Polsku je nyní vyhlášeno právě ve stavebnictví. O budování nových dálničních tahů a možnostech spolupráce polských a českých firem jsme diskutovali s českým konzulem v Polské republice Milanem Peprníkem....

Celý článek zde

Stavebním firmám brání v expanzi tlak na garantované ceny a nedostatek odborníků k obsluze strojů

Publikováno: 17.4.2005, Aktualizováno: 18.12.2008 23:09

Malý zájem o manuální práci ze strany mladší generace vedl ke zrušení či sloučení odborných učilišť – sehnat proto kvalitního řemeslníka, který zvládne obsluhu i náročných technologických novinek ve strojových parcích stavebních firem je běh na dlouhou trať. Investice do moderních strojů přitom dosahují několika milionů korun – kvalitní obsluha je nezbytná....

Celý článek zde

Ocelová konstrukce skleníku botanické zahrady

Publikováno: 16.4.2005, Aktualizováno: 18.12.2008 23:08

Objekt nového skleníku v botanické zahradě v Teplicích má obdélníkový půdorysný tvar, jehož celkové systémové rozměry jsou 54 × 39 m. Modul podélných řad je 4 m, modul příčných řad 5 m. Expoziční pavilony botanické zahrady jsou členěny do tří hlavních částí. Největší expoziční pavilon tvoří tropický skleník o půdorysném rozměru 36 × 30 m, dále xerický skleník rozměru 18 × 30 m a poslední subtropický skleník rozměru 54 × 9 ...

Celý článek zde

Teplota plynu při požáru patrové budovy

Publikováno: 15.4.2005, Aktualizováno: 18.12.2008 23:08

Požární zkouška pod vedením pracovníků ČVUT v Praze na ocelobetonovém osmipodlažním skeletu v Cardingtonu byla zaměřena na chování styčníků a ocelobetonové desky. Zkouška proběhla s podporou – grantem pátého rámcového programu Evropské unie č. HPRI – CV 5535 16. ledna 2003. Laboratoř na zkoušky velkého rozsahu byla představena v loňském čísle časopisu KONSTRUKCE [1]. Na přípravu zkoušky byl orientován předešlý článek [2]. Tento příspě...

Celý článek zde

Pražské Centrum Chodov s nebývalým objemem ocelových konstrukcí

Publikováno: 14.4.2005, Aktualizováno: 18.12.2008 23:07

Architektonicko-urbanistické řešení Centra Chodov, které roste ve stejnojmenné části Prahy, ale i náročného území respektuje ve funkčním využití jednotlivých ploch územní plán. Společnosti Rodamco Europe a AM Development vložily společně své know-how a vytvářejí vnitroměstské společenské centrum, které v tomto území, i přes jeho velikost a počet obyvatel, dosud chybí. Výstavba centra o celkové ploše 130.000 m2 bude vzhledem k jeho velikosti reali...

Celý článek zde

Železnice v Praze s novou dimenzí

Publikováno: 13.4.2005, Aktualizováno: 16.2.2010 00:31

Zvyšující se důraz na kvalitní tranzitní železniční spojení vyžaduje výstavbu nových tratí a rekonstrukce tratí současných, a to jak v celé ČR, tak zejména v Praze. V ní je nyní kapacitně a částečně i technicky pouze dvojkolejné spojení mezi Libní a Masarykovým nádražím Mezi Hlavním nádražím Vysočany, Holešovicemi a Libní je pouze spojení jednokolejné....

Celý článek zde

Nejdelší železniční tunel ve výstavbě

Publikováno: 13.4.2005, Aktualizováno: 16.2.2010 00:30

Čtyři partnerské organizace budují nejdelší železniční tunel na světě – nízkoúrovňový tunel Gotthard ve Švýcarsku. Jeho struktura bude dlouhá 57 kilometrů a s dokončením akce se počítá v roce 2014. Tunel spojí města Bodio v jižním švýcarském kantonu Icino a Ersfeld ve středním kantonu Uri. Švýcarsko usiluje o to, aby nejvíce z rostoucího objemu dopravy probíhalo po železnici. Po dokončení tunelu, kterým projedou expresní vlaky za 20 minut, ...

Celý článek zde

Airport Suvamabhumi u Bangkoku je mistrovským inženýrsko-technickým výkonem

Publikováno: 12.4.2005, Aktualizováno: 18.12.2008 23:04

Nové letiště v Bangkoku je svou užitnou plochou 610.000 m2 v současné době jedním z největších stavenišť na světě. Název Suvamabhumi (vyslovováno soo-wan-na-poom) bylo zvoleno thajským králem Ramou IX. a znamená Zlatý poloostrov nebo Zlatá věž. Letiště Suvamabhumi je umístěno v Samut Prakarn, thajské provincii, zhruba 30 kilometrů východně od města Bangkok. Výstavba má být dokončena 29. září 2005....

Celý článek zde

Business centrum doplňuje atraktívné átrium

Publikováno: 11.4.2005, Aktualizováno: 18.12.2008 23:04

Projekt obchodno-administratívneho komplexu Apollo Business Center s celkovou podlahovou plochou 70.000 m2 zaberá 1,1ha samostatný blok v trojuholníku, tvorenom z ulíc Prievozská, Turčianská, Mlýnske Nivy v Bratislave. V budove bude pracovať asi 2.500 osôb. Apollo BC ponúka domácim a zahraničným firmám kancelárske priestory s celkovou plochou 37.440 m2, pričom 2⁄3 nájomníkov sú zahraničné firmy....

Celý článek zde
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google