Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Avriopoint – lichoběžníková syntéza

Avriopoint – lichoběžníková syntéza

Publikováno: 11.1.2010
Rubrika: Architektura

Administrativní a bytový soubor Avriopoint založený na lichoběžném půdorysném schématu je první budovou plánovaného bulváru na jihozápadním okraji brněnské městské čtvrti Žabovřesky. Stavba administrativního a bytového komplexu je rozčleněna na dva základní stavební objekty – administrativní budovu a bytový dům. Obě funkční jednotky mají společnou podnož tvořenou dvoupodlažními garážemi s vjezdy ze Sochorovy ulice.

Avriopoint – lichoběžníková syntéza

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
Na kompaktním bloku administrativní budovy o sedmi nadzemních podlažích vyniká ostré nároží, směřující k jihozápadu, zdůrazňující vstup do objektu. Hmota posledního – 8. NP ustupuje nad spodními podlažími, v jižní části je vykonzolována 2 m nad hmotou domu. Střešní konstrukce objektu v úrovni 2. a 8. nadzemního podlaží pokrývá pochozí zelená střecha.

Typické podlaží administrativního patra je řešeno jako kancelářský open space s jedním jádrem sdružujícím vertikální komunikace a hygienické zázemí. V osmém, ustupujícím podlaží jsou umístěny kanceláře vedení a velká zasedací místnost s relaxační terasou. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový monolitický skelet s vnitřním ztužujícím jádrem. Část konstrukcí je provedena z pohledového betonu. Zavěšený obvodový plášť je sestaven z velkoformátových desek Cembonit a Alucobond. O vnitřní pohodu se stará centrálně řízená klimatizace a vzduchotechnika s rekuperací.

Stavební řešení
Objekt je založen na pilotách. Konstrukční výška typických podlaží je 3.450 mm, světlá výška po konstrukci stropu 3.050 mm je dle účelu místnosti snížena podhledem. Objekt je řešen jako kombinace monolitického železobetonového skeletu (příčný modul 7,5 m) se středním stěnovým jádrem.

Tloušťka obvodových výplňových stěn byla navržena 300 mm. Fasáda je řešena jako zavěšená, odvětraná s nosným Al systémem a velkoformátovými deskami hliníkovými ALUBOND kazetami v tmavě šedé barvě, tepelná minerální izolace tl. 100 mm. Fasády strojovny VZT v 8. NP je z naklapávacích hliníkových lamel umožňující nasávání a výdech vzduchu.

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými stropními deskami. V kancelářských prostorech je použita zdvojená instalační podlaha do výšky 120 mm na železobetonové konstrukci stropu. V garážích je podlaha tvořena přímo železobetonovou deskou. Zastřešení objektu je navrženo jako plochá jednoplášťová střecha hydroizolací z PVC folie, tepelná izolace z EPS tvořící zároveň
vyspádování střechy. V úrovni 8. NP a 2. NP je nad izolací provedena zelená střecha. V úrovni střechy nad 8. NP je vrchní hydroizolační vrstva chráněna proti UV záření posypem.

Základové konstrukce
Základová deska je uložena na pilotách. Její součástí jsou dojezdy výtahových šachet. V podsklepené části je navržena z vodostavebního betonu v systému „bílá vana“. Veškeré pracovní spáry musely být opatřeny plastovými profily zabraňující průsak vody vytvořenou spárou. Pod základovou deskou musela být provedena hutněná vrstva ze štěrkopísku a recyklátu zhutněná na Edef,2 = 45 MPa. Součástí založení objektu bylo zajištění stavební jámy v blízkosti stávajících sloupů terasy sousedního objektu záporovým pažením.

Svislé konstrukce
Nosný konstrukční systém administrativní budovy tvoří monolitický železobetonový skelet s příčným modulem 7,5 m se středním stěnovým jádrem. Sloupy jsou navrženy monolitické železobetonové, obdélníkové a čtvercové. V oblasti vstupu 1–2. NP kruhové z pohledového betonu. V 1.–2. NP jsou nosné stěny navrženy jako monolitické železobetonové. Obvodové stěny v suterénu jsou z vodostavebního betonu. Tloušťka obvodových stěn je 300 mm a lokálně je stěna ztužena pilíři, na kterých jsou založeny železobetonové stěny dalších podlaží. Ve vertikálním komunikačním jádru jsou stěny schodiště a výtahových šachet navrženy z pohledového betonu.

Vodorovné konstrukce
Veškeré nosné vodorovné konstrukce jsou železobetonové. Stropní deska nad 1. PP je lokálně podporovaná monolitická bezhřibová. Je podporována železobetonovými sloupy a stěnami. Ostatní stropní desky jsou navrženy jako obousměrně pnuté podporované stěnami či stěnovými nosníky. U stropních desek od 2. NP byl po obvodu zateplené části konstrukce navržen železobetonový trám výšky 500 mm jako součást stropní desky. V místě dilatační spáry mezi objekty ve stropu nad 1. PP a 1. NP byly do spáry vloženy dilatační trny, které zajistí rovnoměrné průhyby stropních konstrukcí administrativní a obytné části.

Konstrukce spojující různé úrovně
Příjezd do obou pater parkovací podnože zajišťují dvě přímé, kryté dvoupruhové polorampy šířky 5,4 m o sklonu 17 %. Jejich protiskluznost je zajištěna kartáčováním. Jednotlivá podlaží administrativní budovy zpřístupňují vertikální komunikační prostor situovaný ve středu objektu. Schodiště má železobetonovou schodnicovou konstrukci se stupni obloženými keramickými protiskluznými schodnicemi a ocelovým nerezovým zábradlím v zrcadle a obvodovým madlem. V centrálním komunikačním prostoru jsou rovněž umístěny dva osobní výtahy.

Fasáda a výplně otvorů
Fasáda je řešena jako zavěšená, odvětraná s nosným Al systémem a velkoformátovými deskami hliníkovými ALUBOND kazetami v tmavě šedé barvě. Nosný rošt je rovněž z hliníku a tepelnou izolaci zajišťují minerální vlákna o tloušťce 100 mm. Fasádní výplně otvorů tvoří hliníková okna. Vstupní dveře a prosklené stěny tvoří hliníkový fasádní systém. Velké nárožní stěny jsou opatřeny předsunutými venkovními Al horizontálními žaluziemi s elektrickým ovládáním, včetně čidla na vítr. Vstupní zádveří je řešeno jako celoprosklená konstrukce se subtilními nosnými prvky.

Střecha
Střechy na objektu jsou jednoplášťové s hydroizolací z PVC a s pojistnou hadroizolací plnící zároveň funkci parozábrany z bitumenových asfaltových pásů odvodněny pomocí dvoustupňových vpustí. Tepelně izolační a zároveň spádovou vrstvu tvoří desky z EPS. Finální vrstvu střechy tvoří zeleň, ať už extenzivní tak i intenzivní. Na nejvyšší střeše je zásyp z kačírku chránící hydroizolační vrstvu proti UV záření.

BYTOVÝ DŮM
Bytový dům komplexu Avriopoint je ukázkou moderního, rezidenčního bydlení v atraktivní městské části Brno Žabovřesky. Dům nabízí 45 nadstandardních bytových jednotek ve velikostech od 1+kk po 4+kk s balkony, zelenými terasami a parkováním pod objektem.

V 1. PP bytového domu jsou situována garážová stání a sklepy. V 1. NP jsou pak vstupy, technické vybavení objektu, náhradní zdroj a plynová kotelna spolu s garážovými stáními. Část parkovací kapacity hromadných garáží je určena obyvatelům bytového domu. Tato dvě patra jsou půdorysně širší než patra 2–6. NP a tím vznikly pro větší část bytů v 2. NP nadstandardní terasy na střeše parkovacích garáží. Tyto jsou rozděleny vysokými paravány a tvoří příslušenství bytů umístěných ve 2. NP. Terasy jsou z velké části ozeleněné. Poslední podlaží je uskočené, čímž vznikla možnost využití velké části střechy objektu jako velkoplošné ozeleněné terasy pro byty v tomto patře. Zeleň na terasách plní kromě funkce estetické také funkci retence dešťové vody a funguje také jako náhradní výsadba.

Veškeré nosné vodorovné konstrukce jsou železobetonové. Příjezd do obou pater parkovací podnože zajišťují dvě přímé, kryté dvoupruhové polorampy, které jsou elektricky vytápěné, opatřené protiskluzným epoxidovým nátěrem s křemičitým vsypem. Každý vchod bytového domu má vlastní dvouramenné prefabrikované schodiště, procházející od 1. PP po 6. NP. Schodišťová ramena a mezipodesta jsou uloženy na silenblocích a tím pádem zajišťují, aby se kročejový hluk nepřenášel do navazujících konstrukcí. Schodišťový prostor tvoří chráněnou únikovou cestu typu A a je požárně přetlakově větrán. V objektu se nacházejí dva frekvenční, průchozí osobní výtahy pro 9 osob.

Autor: Arch.Design, s.r.o., Ing. arch. Jiří Vácha, Ing. arch. Alena Zemanová
Dodavatel: Komfort, a. s.
Investor: Sochorova Resort, a. s.

Avriopoint – trapezoid synthesis
Administrative and apartment complex Avripoint based on trapezoid floor plan is the first building of the planned boulevard on the south-western edge of Brno city part Žabovřesky. The structure of administrative and residential complex is divided into two basic construction units – administrative building and apartment house. Both functional units have a common tie made of two-floor garages with the entrance from Sochorova street.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
(foto: Arch.Design, s. r. o.)Administrativní a bytový soubor Avriopoint (foto: Arch.Design, s. r. o.)Řezy budovou (foto: Arch.Design, s. r. o.)Na kompaktním bloku administrativní budovy o sedmi nadzemních podlažích vyniká ostré nároží (foto: Arch.Design, s. r. o.)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sykora Home PrahaSykora Home Praha (920x)
Architektonicky zajímavý reprezentativní obchodní dům firmy SYKORA, spol. s r. o. členěný na třípodlažní obchodní prosto...
Most ako Annelida (899x)
Jednou z mojich srdcových záležitostí je mesto, v ktorom som žil a vyrastal. Ku ktorému neodmysliteľne patrí jeho krásne...
Galerie Grand Prix BrnoGalerie Grand Prix Brno (898x)
DIPLOMOVÉ PRÁCE MLADÝCH ARCHITEKTŮ V. - V minulém vydání Konstrukcí jsme zavítali s architektonickým návrhem do Brna. V ...

NEJlépe hodnocené související články

Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...
Architekti volili nejoblíbenější software: Allplan je Architect’s Darling 2016 (5 b.)
Allplan byl vyznamenaný po roce 2012 a 2014 již po třetí oceněním Architectsʼ Darling® Award. Prestižní socha zlatého Fé...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]