Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Baldachýn pro Svatého Otce v Brně Tuřanech

Baldachýn pro Svatého Otce v Brně Tuřanech

Publikováno: 10.11.2009
Rubrika: Projektování

Na brněnském letišti v Tuřanech vytvořil architekt Marek Štěpán scénu, jejíž středem byl baldachýn nad Svatým Otcem, který zde koncem září sloužil mši před 120 tisíci věřícími. Baldachýn má pouze jednu křivost a střešní membránu (o půdorysných rozměrech 17 × 25 m) tedy nebylo možno samotnou předepnout. Proto bylo potřeba vytvořit podpůrnou střešní ocelovou konstrukci. Podstatným požadavkem architekta bylo, aby konstrukce nebyla vidět.

Konstrukce byla navržena na rychlost větru 100 km/h, což byl požadavek investora. Tvarové součinitele zatížení větrem byly určeny teoretickým výpočtem. Výhodou byla obří plastika na zadní stěně, která značně eliminovala případný tlak větru při směru větru ze zadní strany.

Výsledná varianta ocelové konstrukce zastřešení je tvaru části válce, sestávající ze třech hlavních a dvou krajních lemujících ohnutých trubek, propojených ve čtvrtinách příčnými trubkami. Válcová konstrukce je doplněna přímými křížovými ztužidly, jež stavbě částečně dodávají třetí rozměr a tak ji ztužují.

Konstrukce střechy byla uložena na dvou šikmých příčných rámech sestávajících z trojbokých příhradových stožárků. Sloupy rámů výšky 12, resp. 10 m byly založeny na ocelových bramách (rozměry 400 × 2.000 mm, z plechu tloušťky 120 mm). Celá konstrukce byla zakotvena čtyřmi dvojicemi předepnutých táhel Macalloy (M20) kotvených do zemních kotev. Táhla stabilizují konstrukci jako celek, vytvářejí pevné body pro vodorovné reakce válcové konstrukce střechy a zároveň svým předpětím příznivě ovlivňují vnitřní síly v konstrukci.

Celá realizace probíhala v extrémně krátkých časových termínech. Projekt a výrobní dokumentace byly po dopracování koncepčního řešení zpracovány během deseti dnů. 14 tun konstrukcí bylo vyrobeno za 3 týdny, včetně předmontážní přípravy. Na montáži byly nejprve sestaveny a provizorně zakotveny boční příhradové rámy. Poté byla předmontována na zemi celá konstrukce střechy. Po jejím nadzdvihnutí jeřábem byla zespodu konstrukce napnuta membrána a společně s konstrukcí vyzdvižena na boční rámy. Následně se z vrcholů sloupů napnuly na zemní kotvy defi nitivní táhla Macalloy.

Předpětí o hodnotách cca 35 kN bylo měřeno tenzometry nalepenými na táhlech při kontrole celkové geometrie konstrukce. Příhradové sloupy a horní příčle rámů byly poté zakryty kruhovými papírovými šablonami a nakonec byly nainstalovány a napnuty boční části membrány. Výsledný dojem splnil představu architekta a z konstrukce střechy byly z čelního pohledu viditelné pouze její stíny, které byly v souladu se směry švů membrány.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Architektonický návrh: Ing. arch. Marek Štěpán
Projekt ocelové konstrukce: EXCON, a. s.
Výroba ocelové konstrukce: EXCON STEEL, a. s.
Dodávka táhel: Tension Systems, s. r. o.
Montáž a předpínání konstrukce: EXCON, a. s.
Výroba a montáž membrány a opláštění: ARCHTEX, s. r. o.

Baldachin for the Pope in Brno Tuřany
The architect Marek Štěpán created a scene on the Brno airport Tuřany with its centre having the baldachin above the Pope who was serving a mass in front of 120,000 believers. The baldachin has only one curvature and roof membrane (with layout dimensions of 17 × 25 m) could not be tensioned itself. It was therefore necessary to create supporting roof steel structure. The substantial requirement of the architect was that the structure was not visible.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Prostorový modelPředmontáž ve výroběMontáž boční plachtyMontáž plachty na konstrukciPříprava na kotvení

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Campus Science Park objekt C pohledem projektantůCampus Science Park objekt C pohledem projektantů (874x)
Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označen...
Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (777x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (772x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...

NEJlépe hodnocené související články

Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...
Konstrukce přijímače unikátní solární elektrárny je z oceliKonstrukce přijímače unikátní solární elektrárny je z oceli (5 b.)
V článku je popsána unikátní solární elektrárna, jejíž součástí je i přijímač z ocelové konstrukce, který je umístěn na ...
Vliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatíženíVliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatížení (5 b.)
V posledních letech přišel tým vývojářů IDEA StatiCa společně s českými universitami, ČVUT FSv v Praze, FAST VUT v Brně,...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Google