Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    BIM v pracovním procesu od statických výpočtů po výrobní dokumentaci

BIM v pracovním procesu od statických výpočtů po výrobní dokumentaci

Publikováno: 28.12.2012
Rubrika: Projektování

V předchozích číslech jsme se zabývali popisem produktové řady Graitec Advance, v tomto závěrečném příspěvku se zaměříme na způsob vzájemné výměny dat při navrhování ocelových a betonových konstrukcí. GRAITEC je významný vývojář softwaru v oblasti projektování ve stavebnictví (AEC = Architecture Engineering Construction). Společnost s celosvětovou působností nabízí software pro statiku a navrhování, modelování a vytváření projektové a výrobní dokumentace ocelových a železobetonových konstrukcí. Stejně jako ostatní vývojáři softwaru v oboru AEC , také GRAITEC v posledních letech označuje své řešení jako řešení se schopnostmi BIM (informační modelování budov). Sada BIM produktů pod názvem GRAITEC Advance je předmětem tohoto článku.

KONCEPT BIM 
Akronym BIM (Building Information Modeling) se používá jako obecný název pro digitální model budovy, který umožňuje výměnu a interoperabilitu informací v rámci procesu projektu, výroby, výstavby a používání budovy. Jinak řečeno, míní se tím takový formát dat modelu budov, který lze použít různými profesemi, které potřebují s modelem budovy pracovat.

SADA GRAITEC ADVANCE
Graitec Advance je softwarová sada pro inženýry a konstruktéry, která pokrývá oblast statických výpočtů (statická analýza a navrhování) a oblast vlastní projektové a výrobní dokumentace, a to jak ocelových, tak i železobetonových a dřevěných konstrukcí. Tato sada se skládá ze tří produktů: Advance Design, Advance Steel a Advance Concrete.

VÝMĚNA DAT POMOCÍ GRAITEC ADVANCE 
Pro realizaci BIM lze data sdílet mezi aplikacemi jednak pomocí vlastního formátu společnosti GRAITEC (GRAITEC Transfer Center, soubory GTC.), tak i prostřednictvím standardizovaných formátů pro výměnu dat, jako IFC, CIS/2, SDNF a dalších.

Pro výměnu dat modelu do nebo z aplikace Revit pomocí GTC formátu je k dispozici bezplatný plugin BIM Connect. Tento plugin vytváří GTC soubory pro import do aplikací GRAITEC, funguje obousměrně a podporuje velké množství typů objektů, nejen konstrukční prvky jako například stěny, sloupy, základové patky včetně jejich materiálových vlastností, ale i objekty statického modelu, jako např. zatížení apod.

Plugin BIM Connect umožňuje synchronizaci modelu mezi jednotlivými aplikacemi, což je velmi užitečné pro porovnávání původního modelu s aktualizovaným. Při synchronizaci dochází k označení modifikovaných i nově přidaných objektů, takže změny je možné zkontrolovat a pak se rozhodnout, zda je chceme přijmout.

Při přenosu modelu obsahující profily dochází k přiřazení (tzv. mapování) profilů buď automaticky (to se týká běžně používaných profilů, které mají stejné označení v obou aplikacích) nebo je to nutné provést manuálně. Jednou provedené mapování daného profilu je uloženo do konverzní tabulky a napříště se již provede automaticky. Úspěšný přenos samozřejmě předpokládá, že databáze profilů obsahují profily, které obsahuje vyměňovaný model.

Výměna dat s ostatními softwary, ať již statickými (např. Staad-Pro), konstrukčními (např. Tekla) nebo technologickými (např. PDMS), se provádí pomocí formátů standardizovaných pro danou oblast, jako např. IFC (Industry Foundation Classes), CIS/2 (BIM standard organizace AISC (American Institute of Steel Construction)), SDNF (Steel Detailing Neutral Format), STD apod. Tyto formáty však na rozdíl od výše uvedeného pluginu BIM Connect neumožňují dodatečnou synchronizaci dat, umožňují pouze jejich výměnu.

SDÍLENÍ MODELŮ MEZI PRODUKTY GRAITEC 
Formát GTC se používá také pro převody modelů mezi produkty Graitec: Advance Design, Advance Steel a Advance Concrete. Například, po dokončení analýzy konstrukce v aplikaci Advance Design lze exportovat model do Advance Steel pro vytvoření výkresů ocelové konstrukce a také do Advance Concrete pro vytvoření výkresů výztuže. Jelikož Advance Design a Advance Steel používají společnou databázi profilů, odpadá při přenos dat problém s mapováním profilů. Při přenosu modelu z aplikace Advance Design do aplikace Advance Steel se přenášejí také vypočtené vnitřní síly ve styčnících, což lze dále využít při navrhování a posuzování přípojů vytvářených pomocí nástrojů aplikace Advance Steel.

ZÁVĚR 
GRAITEC koncipoval celkový BIM proces s použitím vlastního GTC formátu, který umožňuje synchronizaci změn je jistě velmi inovativní. Sada produktů GRAITEC Advance pokrývá všechny aspekty workflow konstrukčního BIM a přináší výhody v oblastech celkového zlepšení kvality návrhů, omezení rizik chyb a omylů a snížení času projektového cyklu. Pro zájemce o praktickou ukázku použití produktů GRAITEC Advance připravila společnost AB Studio na měsíc prosinec internetové prezentace (Webináře) pro Advance Design, Advance Steel i Advance Concrete. Na těchto bezplatných prezentacích můžete přímo z vašeho počítače zjistit, jakým způsobem aplikace fungují a jaké konkrétní výhody přinášejí. Termíny těchto prezentací naleznete na stránkách http://www.graitec.cz/ akce, prezentace se jmenují: Co umí Advance…

BIM in a Working Process from a Statistical Calculation to Manufacturing Documentation
In the previous issues we were dealing with a description of the product line Graitec Advance, however, this final article focuses on means of mutual data exchange when designing steel and concrete structures. GRAITEC represents a significant software developer in the field of architecture engineering construction (AEC). Working world-widely the company offers software for statistics, design, modelling and creation of project and manufacturing documentations of steel and reinforced concrete constructions. Over the last few years, GRAITEC equally as other software developers in the field of AEC has labelled its solutions as the solutions with BIM (building information modelling) capabilities. This article concerns with a set of BIM products named GRAITEC Advance.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Informační model budovy reprezentuje reálnou stavbuOblasti použití sady GRAITEC BIMSchematické znázornění toku informací na referenčním projektu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (897x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Tekla Structures 2016Tekla Structures 2016 (891x)
Firma Trimble představila 16. března 2016 novou verzi programu pro návrh, 3D modelování, tvorbu projekční a výrobní doku...
Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (887x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...

NEJlépe hodnocené související články

Statici získali prestižní ocenění Česká hlavaStatici získali prestižní ocenění Česká hlava (5 b.)
Společnost IDEA StatiCa získala Cenu Industrie Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci soutěže Česká hlava 2018. Toto ne...
Building information modeling a oceňování stavební produkceBuilding information modeling a oceňování stavební produkce (5 b.)
Building information modeling (BIM) jako každá inovační metoda, musí v regionu střední Evropy projít procesem ověřování ...
BIM pro evakuaci v požárně‑bezpečnostním řešení budovyBIM pro evakuaci v požárně‑bezpečnostním řešení budovy (5 b.)
Příspěvek pojednává o využití informačního modelu budovy pro posouzení evakuace osob v požárně‑bezpečnostním řešení stav...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google