Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2013    BREDA & WEINSTEIN – v Opavě postavili nové obchodní a společenské centrum s certifikací BREAM

BREDA & WEINSTEIN – v Opavě postavili nové obchodní a společenské centrum s certifikací BREAM

Publikováno: 26.11.2013
Rubrika: 2013

Objekt s letošním titulem Stavba roku vyrostl v centru Opavy. Unikátní projekt rekonverze starého pivovaru v samém centru města na nové obchodní a společenské centrum je opravdovou stavařskou lahůdkou, což už ocenila i odborná porota soutěže Stavba Moravskoslezského kraje, která se shodla na čestném uznání pro tuto stavbu v kategorii Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce, kde skončila hned za vítěznou multifunkční aulou Gong v Dolní oblasti Vítkovic. Opavský projekt má kromě netradičních architektonických a konstrukčních řešení ještě další predispozici k úspěchu. Nad rámec běžných standardů jsou totiž v projektu využita řešení v souladu s mezinárodní environmentální certifikací BREEAM (na úrovni GOOD), která ještě více zohledňuje ohleduplný přístup centra k životnímu prostředí v průběhu výstavby i vlastního provozu. Mezi některá řešení patří například použití energeticky úsporných transportních zařízení (eskalátorů, výtahů), nadstandardní zázemí pro cyklisty v podobě šaten a sociálního příslušenství a také využití informačního systému centra pro monitoring veřejné dopravy jako další služby návštěvníkům.

Podle architektonického návrhu studia Šafer Hájek Architekti s. r. o. byly stavební práce zahájeny již na počátku měsíce srpna 2011 společností VCES a. s., která je stavebním dodavatelem díla. Generálním projektantem je společnost AED project, a. s. a hlavním projektantem pak TECHNICO Opava s. r. o. Na řízení projektu na straně investora spolupracovala společnost GLEEDS Česká republika s. r. o.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN POHLEDEM ARCHITEKTŮ
Rekonstrukcí a dostavbou stávajících objektů bývalého pivovaru Zlatovar vzniklo v Opavě nové společenské a komerční centrum B&W. V další etapě bude toto centrum spojeno se stávajícím obchodním domem Breda z 30. let minulého století.

Komplex budov bývalého měšťanského pivovaru (Zlatovar) se nachází na východním okraji historického jádra města Opavy. Zabírá území velkého nepravidelného pětiúhelníku, definovaného ze západu ulicí Pivovarskou, ze severu Nákladní a z východu přiléhá k dnes již neexistujícím hradbám, tj. k dnešní ulici Na Valech. Jižním směrem navazuje na stávající obchodní dům Breda. Po dohodě s památkáři byly zachovány stávající objekty varny, spilky, staré a nové sladovny, fasáda ležáckých sklepů v Pivovarské ulici a komínové těleso. Dále interiéry varny a spilky s konstrukcí zaklenutí.

Klíčové stávající objekty dvou sladoven, varny a spilky jsou velmi logicky umístěny ve vztahu k původním hradbám a poloze historického jádra. Přirozeně se tak staly základem prostorového a funkčního uspořádání nového komplexu. Podél stávajících objektů byly vloženy dvě hlavní zasklené městské ulice s novou architekturou na druhé straně těchto veřejných prostor. Jedna pasáž je položena kolmo na hradby, druhá je tečnou hradeb a míří k rotundě stávajícího obchodního domu Breda. Stávající objekty se tím stávají součástí prostorového konceptu, jejich fasády se staly součástí nově vytvořených atrií a základními prvky orientace v komplexu. Po vyřešení majetkové situace je investor projektu připraven napojit nový komplex na stávající Bredu.

Nový komplex je přístupný pro pěší vstupem z ulice Na Valech směrem od historického jádra a vstupem z ulice Nákladní, kterou projíždí většina městských autobusů. U těchto dvou vstupů jsou navrženy venkovní veřejné prostory se zelení. Pokud se stávající OD Breda stane součástí komplexu, bude třetí vstup přímo z náměstí umístěn právě zde.

Objem komplexu je záměrně rozdělen do více menších částí pomocí zasklených atrií a pomocí artikulace stávajících budov. Celý komplex tím získává měřítko, které je více v souladu s měřítkem rostlé okolní zástavby. Většina velkých střech je navržena jako zelené terasy s výhledy. Hrany venkovních teras jsou lemovány vzrostlou zelení v kontejnerech.

STRUČNÝ POPIS STAVBY
Stejně jako z hlediska architektonického, tak z hlediska stavebního lze stavbu rozdělit na objekty nové a rekonstruované.

V případě novostavby (horní a dolní dvůr, spojovací krček, prostor bývalé strojovny) je použit monolitický železobetonový skelet, ztužený komunikačními jádry (schodišti a výtahy). Založení těchto částí je na pilotách, jako hydroizolace byl použit foliový systém s bentonitovou vrstvou. Rozdělení jednotlivých obchodních prostor je provedeno pomocí SDK příček umožňující budoucí variabilitu objektu. Střechy jsou ploché s fóliovou hydroizolací. Otevřené obchodní pasáže jsou zaskleny, pro snížení tepelných zisků bylo použito sklo s vhodným solárním faktorem.

Fasády nových částí jsou z velké části řešeny jako skládané – provětrávané systémy s pohledovou vrstvou z tahokovu, emailovaného skla či vnějších obkladových desek. Mezi unikátní patří fasáda ze zavěšených panelů s grafickým betonem – jde o první realizaci tohoto systému na našem území.

V případě rekonstrukcí původních objektů – spilky, varny nové a staré sladovny a částí historické zdi původního pivovaru byla snaha o jejich adaptaci na prostor odpovídající moderním standardům a současně o zachování maximálního původního vzhledu. Stavby byly podchyceny pomocí tryskové injektáže a staticky staženy pomocí trvalých ocelových lan, ocelových a železobetonových prvků. K rekonstrukci fasád bylo přistoupeno velmi citlivou metodou, zachované cihelné dekory byly doplněny s použitím cihel z původních (v rámci stavby zbouraných) objektů. Střechy stávajících objektů jsou šikmé – sedlové s plechovou krytinou z titanzinku.

Vnitřní prostředí je upravováno pomocí systému TZB – vzduchotechniky, topení a chlazení. V objektu je využito topení a chlazení pomocí tepelných čerpadel, systém větrání s rekuperací, přičemž odpadní vzduch z pasáží je využit k temperování garáží. V systému je pamatováno také na letní noční chlazení objektu pomocí chladného vnějšího vzduchu. Celý objekt je řízen systémem měření a regulace, bezpečnost návštěvníků je také zajištěna systémy požární ochrany – elektrickou požární signalizací, samočinným hasicím zařízením a systémem pro odvod tepla a kouře.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

  • Název: SC BREDA & WEINSTEIN
  • Účastníci výstavby: BREDA & WEINSTEIN a. s., VCES a. s., Šafer Hájek architekti spol. s r. o., AED project, a. s., Gleeds Česká republika s. r. o.
  • Lhůta výstavby: demolice cca 3 měsíce, realizace cca 16 měsíců
  • Investiční náklady: více než 1 miliarda Kč
  • Zastavěná plocha: cca 15 700 m2
  • Hrubá podlažní plocha: cca 55 000 m2
  • Stavební náklady: Stavební náklady na 1 m2 hrubé podlažní plochy byly cca 14 900 Kč

BUILDING INFORMATION MODELING
Team společnosti TEC HNICO Opava s. r. o. využívá k modelování budov BIM přístup (Building Information Modelling), jehož využitím předchází riziku výskytu chyb na stavbě. „Při projektování velkých staveb je nejdůležitější koordinace, přesná organizace stavby, organizace nákupu a dodávek jednotlivých prvků na stavbu a jejich montáž. Je-li projekt od samotného začátku zpracovaný BIM přístupem, máme jistotu, že to bude přesně tak realizované i na stavbě. Další přidanou hodnotu vidíme i v možnosti oceňování Design2Cost,“ vysvětluje Martin Uličný, majitel společnosti TEC HNICO Opava s. r. o.

Rozsáhlé projekty vyžadují opravdu výkonný konstrukční software, se kterým lze smysluplně spravovat obrovské množství dat. Proto společnost TEC HNICO Opava s.r.o. nasadila BIM řešení Allplan, který jako důsledně navržená platforma umožňuje přístup BIM ve všech fázích projektu v rámci jednoho a téhož systému.

„Úplná integrace všech fází projekce a jednotlivých oblastí má u nás hlavní prioritu, protože nám to šetří spoustu času a hlavně nákladů. Současně i naši projekční partneři mají od nás k dispozici z tohoto BIM modelu vždy aktuální a kvalitní data.

Pokud jde skutečně o samotné řízení projektů, jsme v České republice stále průkopníci. Přesvědčujeme ovšem naše klienty – účastníky stavebního procesu o výhodách BIM přístupu. Nakonec z nasazení BIM modelu neprofitujeme pouze my projektanti ale i investoři, stavbyvedoucí a konečný uživatel stavby. Díky zpracování dat prostřednictvím BIM můžeme cíleně řídit projekční náklady tak, že zůstáváme v daném finančním rámci,“ konstatuje Uličný.

BREDA & WEINSTEIN – A New BREEAM Certified Commercial and Community Centre Was Built in Opava
A venue that gained this year’s title the Building of the Year has been built in the centre of Opava. A unique project of a reconversion of an old brewery into a new commercial and community centre in the very centre of the town is a true construction delicacy. It was also awarded by a professional jury of the Construction of the Moravia – Silesian region competition. The jury agreed to award this construction with an honourable mention in the category of Civic amenities sites – reconstructions. Except for its unconventional architectonic and construction solutions, the Opava project has another predisposition to succeed. The reason is that the project uses solutions in line with the international environmental certification BREEAM (on GOOD level) that are above the general standards and that strengthen even more the considerate approach of the centre to the environment during construction and the operation itself.

Z podkladů studia Šafer Hájek Architekti s. r. o.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Vizualizace hlavního vstupu od ulice NákladníŘezyArchitektonické detailyPůvodní stav pivovaru – objekt varny a strojovny

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Zlatý pohár Linde 2013 (94x)
Vyhlašovatelem a pořadatelem 17. ročníku mezinárodní soutěže žáků středních škol ve svařování pod názvem „Zlatý pohár Li...
Výroba železa a oceli v roce 2012 – technologie, výroba, obnovaVýroba železa a oceli v roce 2012 – technologie, výroba, obnova (66x)
Postupné snižování výrobních nákladů, rozšiřování sortimentu a zvyšování kvality výroby byly společným jmenovatelem změn...
Technické a systémové zajištění kvality pásové oceli válcované za studenaTechnické a systémové zajištění kvality pásové oceli válcované za studena (63x)
Příspěvek pojednává o dvou základních přístupech k zajištění kvality dodávek pásové oceli dodávané válcovnami za studena...

NEJlépe hodnocené související články

Ostravská huť uvedla do provozu modernizované kontilití. Slavnostního aktu se zúčastnil i premiér České republikyOstravská huť uvedla do provozu modernizované kontilití. Slavnostního aktu se zúčastnil i premiér České republiky (5 b.)
ArcelorMittal Ostrava uvedla do provozu zařízení plynulého odlévání oceli (tzv. kontilití), které prošlo rozsáhlou moder...
ČK LOP – Na světlo se v boji o energetické úspory často zapomíná (5 b.)
Stavební svět kolem nás je provázen slovem energetické úspory, nižší spotřeba energií, zateplení budov, trojsklo, dvojsk...
„Přicházíme na trh se zcela novou produktovou řadou výtahů,“„Přicházíme na trh se zcela novou produktovou řadou výtahů,“ (5 b.)
říká obchodní a marketingový ředitel společnosti Schindler CZ, a. s. Vladimír Steiner....

NEJdiskutovanější související články

Novela zákona o veřejných zakázkách přinesla pokles počtu i hodnoty zakázek Novela zákona o veřejných zakázkách přinesla pokles počtu i hodnoty zakázek (1x)
Pokles počtu veřejných zakázek i jejich hodnoty, to je výsledek stávajícího zákona o veřejných zakázkách. V pondělí se n...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Zavřít [x]