Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Budoucí sportoviště Opavy – objekty součástí terénu

Budoucí sportoviště Opavy – objekty součástí terénu

Publikováno: 5.3.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:35
Rubrika: Architektura

Město Opava má za sebou velmi zajímavou veřejnou anonymní jednokolovou urbanisticko – architektonickou ideovou soutěž nazvanou Plavecký bazén a hokejový stadion v Opavě. Jejím cílem bylo vybrat z došlých návrhů ten, který se možná v brzké době dočká realizace. Jelikož se nejedná o jedinou stavbu, ale bylo nutno uvažovat o zastavění a přeměně širšího prostoru, stala se opavská soutěž zajímavou výzvou pro řadu architektů. Přinášíme vám podobu vítězného návrhu, jehož autory je pětice pražských architektů Michal Bernart, Jan  Bradáč, Jana Jeřábková, Pedro Prazeres a Radek Lizna.

POZEMEK
Nachází se v blízkosti Městských sadů, téměř na okraji města ale stále v kontaktu s centrem. V docházkové vzdálenosti je řeka Opava a půvabné Stříbrné jezero. Dopravní připojení na ulice Žižkova a Krnovská. Pozemek je dle územního plánu ve funkční ploše rekreace a sportu a občanské vybavenosti. V řešeném území je Městské koupaliště, víceúčelová hala hostící mezistátní utkání v basketbalu a volejbalu, zahrádková osada,  lukostřelecký areál, dvě fotbalová hřiště. Pozemek je od sadů oddělen městským náhonem. V současnosti je zde 265 parkovacích míst u haly a koupaliště. V rohu pozemku je demontovatelný dřevěný skatepark s výměrou 900 m2, zařazený do série skateboardového poháru. Tvar pozemku je definován několika trojúhelníky. V širším měřítku vymezen městskou tepnou – ulicí Krnovskou, volnou krajinou za zahrádkářskou kolonií, a městem samotným (směrem k centru). Půdorysně je pozemek definován třemi liniemi - ulicemi Žižkova, Nadační a náhonem u Městských sadů. V prostoru je vymezen třemi různými objemy – „stěnou zeleně“ Městských sadů, podle ÚP pak v budoucnosti nízkou rodinnou zástavbou (nyní zahrádkářské kolonie) a většími objemy občanské vybavenosti v ulici Žižkova (nyní nevyužité plochy).

KONCEPT
Je dán tvarem pozemku, pozicí ve městě, vazbami na park, na město, funkcemi, atmosférou místa. Návaznosti na trasy a pohyb lidí v Městských sadech. Nový areál je druhou tváří Městských sadů. Otevřená krajina, vzdušnost, světlo. Dělící linií dvou částí jednoho celku je vodní prvek – náhon. Uprostřed pozemku vzniká centrum, přírodní náměstí, architektonizovaná krajina. Bod krytý před větrem zelenými svahy a budovami na nich. Místo plné světla, do kterého (a ze kterého) vede jen pár cest. Místo bezpečí a klidu, částečně narušovaného jen dynamikou křivek svahů a průhledy ven. Klid i napětí. Intimní plochy pod korunami stromů i otevřená travnatá prostranství. Změny jsou pozvolné, zaoblené, částečně předvídatelné, bezpečné. Velkorysá vodní plocha uprostřed. Další pojítko se sousedním parkem. Voda je ale veřejnější, extrovertní, sebevědomější. Kontrast. Je středobodem celého prostoru. Těžiště. Objekty jsou vrcholem zvlněné krajiny, bílou pokrývkou kopců, hlídají vstupní body do chráněného území kotliny. Jsou součástí prostorové hry v krajině. Propojení architektury a krajiny v jeden prostorový element.

CIRKULACE, DOPRAVA, FUNKCE
Cirkulace v areálu je předurčena jeho tvarem. Tři strany, tři hlavní body vstupu, jedno centrum. Většina pěších, bruslařů, cyklistů přichází z parku přes náhon do klidové zóny, odkud se cesty slévají do prvního vstupu do areálu mezi hotelem a valem koupaliště. V ulici Žižkova je zastávka MHD, na kterou přímo navazuje další přístup do areálu mezi zimním stadionem a hotelem, cesta k vodní ploše. Třetím vstupem je pěší lávka vedoucí k novému bazénu. Hlavní příjezd k areálu je ulicí Žižkovou. Z této, a z ulice Nadační, je přístupný pás parkování, který obsluhuje všechny objekty v areálu. Největší počet stání je soustředěn u hokejové haly. Stávající a nový hotel, a zásobování a obsluha stávající multifunkční haly jsou napojeny z ulice Žižkova.

OBJEKTY, PŘÍSTUPY, VSTUPY
Objekty jsou vždy součástí terénu, terén je součástí objektů. Pevná vazba. Domy jsou vyvrcholením pohybu země. U stávajících je propojení se zemí zvýrazněno, u nových je vazba výsledkem funkční náplně, umístění v prostoru a dané situace. Nový bazén je přístupný z těžiště – náměstí, v blízkosti parkovacích stání a pěší lávky. Stávající koupaliště má s novou budovou společný vstup. Letní vstup do areálu koupaliště je přístupný jen pro pěší, komunikace jsou upraveny pro pojezd zásobování a obsluhy.
Vstup do nového i původního hotelu je ze společného meziprostoru s parkovacími stáními jim vyhrazenými, s možností příjezdu autobusů. Zásobování stávajícího hotelu, stejně jako haly, je zachováno. Tréninková hala je propojena se zázemím stávající haly, vstup do haly je z cesty pro pěší, vedoucí od parkovacích stání podél náhonu. Hokejový stadion je pro diváky přístupný po rampách a  schodištích vedoucích od parkování a zastávky MHD, i z centrálního prostoru areálu.

Future sports fi eld of Opava – buildings are a part of the terrain
The town of Opava has fi nished a very interesting public anonymous one-round urbanarchitectonic ideological competition called The Swimming pool and Ice-hockey stadium in Opava. Its aim was to choose a project, out of all projects received, which might become implemented in near future. The winning project is an interesting synthesis of the terrain and constructions, which undisturbedly fi ts in the surrounding country.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Splynutí budovy s terénem – vizualizaceCelkový pohled – vizualizace

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sykora Home PrahaSykora Home Praha (847x)
Architektonicky zajímavý reprezentativní obchodní dům firmy SYKORA, spol. s r. o. členěný na třípodlažní obchodní prosto...
Galerie Grand Prix BrnoGalerie Grand Prix Brno (823x)
DIPLOMOVÉ PRÁCE MLADÝCH ARCHITEKTŮ V. - V minulém vydání Konstrukcí jsme zavítali s architektonickým návrhem do Brna. V ...
Most ako Annelida (821x)
Jednou z mojich srdcových záležitostí je mesto, v ktorom som žil a vyrastal. Ku ktorému neodmysliteľne patrí jeho krásne...

NEJlépe hodnocené související články

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemiNové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi (5 b.)
Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Ch...
Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...
Video

Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu