Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana    Celková sanace mostu v Otrokovicích

Celková sanace mostu v Otrokovicích

Publikováno: 11.7.2018, Aktualizováno: 16.7.2018 09:12
Rubrika: Povrchová ochrana

V průběhu roku 2017 byla provedena celková rekonstrukce mostu ev. č. 55 – 026 A v Otrokovicích. Důvodem byla nefunkční izolační vrstva, která vedla k postupné degradaci konstrukcí spodní stavby (úložných prahů), konstrukcí říms a výrazně zvyšovala riziko poškození předpjatých nosníků mostovky.

POPIS KONSTRUKCE

Předmětnou konstrukcí je jednopolový most převádějící silnici I třídy přes místní komunikaci. Nosná konstrukce je tvořena 13 ks předpjatých prefabrikovaný KA nosníků, které jsou zmonolitněny betonovou deskou. Na tyto vrstvy je provedena izolace a následně obrusné vrstvy vozovky. Nosná konstrukce je uložena na masivní betonové opěry spodní stavby. Ta je současně tvořena betonovými křídly, která jsou Obslužné chodníky jsou z vnější strany opatřeny římsou, na kterou je ukotveno ocelové zábradlí.

PŘEDMĚT REKONSTRUKCE

V rámci rekonstrukce bylo nutné provést obnovení hydroizolačního souvrství, sanovat degradované části konstrukce a provést novou egalizaci povrchu konstrukce. Současně byla provedena výměna konstrukcí zábradlí a mostních závěrů.

KROKY SANACE

Bourací práce spočívaly v odstranění stávajících obrusných vrstev vozovky včetně hydroizolačního souvrství a závěrné zídky mostu. Následně byly odstraněny římsy a vrstvy obslužných chodníků.

Závěrné zídky byly obnoveny, a to za pomoci nově vlepené betonářské výztuže do stávající konstrukce opěry. To bylo zajištěno pomocí speciálních kotvících malt SUPERFIX, které jsou mírně rozpínavé a mají dostatečnou pevnost pro podobné realizace malty SUPRFIX byly kombinovány s chemickou kotvou PERFIX SF.

Vedle provedení nové závěrné zídky bylo nutné provést vyrovnání monolitické desky mostovky jako podkladu pro realizaci nové izolační vrstvy. Následně byla provedena pečetící vrstva pomocí epoxidové pryskyřice BETOLIT EP 0-1 CD a kladena izolace. Tu bylo nutné napojit na konstrukce mostních závěrů a provést správně detaily například v oblasti říms, které jsou vždy kritickým místem.

Konstrukce spodní stavby (opěry, křídla), stejně jako konstrukce jednotlivých nosníků na spodním líci, byly sanovány za pomoci mrazuvzdorných reprofilačních polymercementových malt MONOMIX WSC TH v zrnitostech dle aktuálně prováděné reprofilační vrstvy. Součástí předpřípravy podkladu byla rovněž aplikace adhezního můstku DENSOCRETE 111, kterým je zajištěna přídržnost k podkladu, je ošetřena případná vystupující výztuž a současně je omezena nasákavost podkladu. Adhezní můstek je využit i k pasivaci kotevních oblastí předpínací výztuže a případných ocelových prvků, které jsou uloženy mělce v jednotlivých částech konstrukce.

Lokálně byly na konstrukcích úložných prahů provedeny dobetonávky větších vrstev. Takový postup je volen pro realkalizaci podkladu a tím i omezení rizika elektrochemické koroze výztuže. Dále dochází k navýšení krycí vrstvy betonu nad výztuží, což je problém zejména prefabrikovaných předpjatých nosníků nosné konstrukce, kde často dochází ke korozi výztuže třmínků, nebo pomocné výztuže použité jako distanční.

Dilatační spáry v konstrukcích (římsa, styk opěry a křídla atd.) byly tmeleny za pomoci trvale pružných tmelů na bázi MS polymerů BETOLASTIC tmel 25 MS UNI.

FINALIZACE POVRCHU

Finalizace povrchu konstrukce byla provedena pomocí nátěru BETOSIL W, který sjednotí povrch konstrukce do jednotného vzhledu a současně zajistí ochranu konstrukce vůči postupu karbonatace. Ve spodních partiích mostu byl navíc do výše cca 2,5 m použit nátěr FOBISIL antigrafitti pro usnadnění čistitelnosti povrchu konstrukce v důsledku použití nátěrů jako součásti pouličního umění.

ZÁVĚR

Rekonstrukce provedená firmou REPONT s. r. o. proběhla v odpovídajícím čase s velmi dobrým výsledkem, který významně prodlouží životnost konstrukce mostu.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Celková sanace mostu v OtrokovicíchPůvodní stavBourání závěrné zídkyEgalizace spodního líce předpjatých nosníkůFinální stav

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

AČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkováníAČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkování (762x)
Protikorozní ochrana je nedílnou a velmi důležitou součásti výrobního procesu jakékoliv ocelové konstrukce. Kromě dekora...
AČSZ – Aktuální ekologické otázky EU pro odvětví žárových zinkoven (740x)
Ekologické a legislativní otázky představují velice důležitou součást práce evropského sdružení asociací žárových zinkov...
Termodifuzní zinkováníTermodifuzní zinkování (175x)
Proces termodifuzního zinkování (Sherardování) spočívá v difuzním napouštění ocelových předmětů zinkem. Reakce probíhá v...

NEJlépe hodnocené související články

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí duplexními povlaky (5 b.)
Ocelové konstrukce jsou součásti našeho života a ve velké míře nás obklopují. Setkáváme se s nimi jak při výrobě různých...
Tryskání a ekonomieTryskání a ekonomie (5 b.)
Snahou konstruktérů je vyvinout technologie, které překonávají vlastnosti technologií předešlých. Technologie, vznikajíc...
Hempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě KalugaHempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě Kaluga (5 b.)
Na pozvání Volkswagen Group Rus se společnost Hempel nedávno zúčastnila důležitého projektu zajištění protikorozní ochra...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...
Google