Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Centrální eliptický světlík obchodního centra Tesco Praha

Centrální eliptický světlík obchodního centra Tesco Praha

Publikováno: 26.6.2006, Aktualizováno: 26.12.2008 10:44
Rubrika: Projektování

Letos v březnu byla zprovozněna třetí etapa výstavby obchodního centra Tesco v Praze-Letňanech. Z konstrukčního hlediska se jedná o železobetonový (ŽB) skelet opláštěný skládanými plášti s ocelovými konstrukcemi proskleného světlíku, vstupní věže, podkonstrukcí vzduchotechnických jednotek na střeše, reklamních pylonů a portálů a ocelových nosných podkonstrukcí pro zavěšení vnitřních obkladů.

Architektonický ráz konstrukci vtiskla Klára Wagner-Kubečková z Chaptman Taylor International Servis za spoluúčasti generálního projektanta Zdeňka Langera z firmy Fabionn.

CENTRÁLNÍ SVĚTLÍK
Ze všech ocelových konstrukcí výstavby III. etapy o celkové tonáži 430 t je z „ocelářského“ hlediska nejzajímavější částí centrální světlík. Tvoří ho eliptické mezikruží s hlavními osami délky 96,5 a 35,6 m a šířkou prstence 10,1 m a lze ho rozdělit na trojboký prostorový půdorysně zakřivený příhradový vazník, příčné plnostěnné rámy a prvky střešního pláště.
 


Prvky střechy

PROSTOROVÝ PŘÍHRADOVÝ TROJBOKÝ VAZNÍK
Hlavním nosným prvkem světlíku je trojboký příhradový prostorový vazník s maximálním rozpětím pole 18 m. Eliptický tvar byl ve finále vytvořen v půdorysu jako polygonální, složený z přímkových prvků. Řídící křivky polygonů pásů vznikly ekvidistancí z řídící elipsy, kterou tvoří přední hrana obchodů vnitřní pasáže. Svislou část trojbokého vazníku se statickou výškou 1 800 mm tvoří bezsvislicový příhradový vazník s dolním pásem z HEB200, horním pásem z HEB180 a s diagonálami TR 133 × 6,3 mm. Vodorovný příhradový nosník v úrovni horního pásu HEB180 statické výšky 700 mm je složen kromě HEB180 ještě z vnitřního pásu HEA140 a diagonály a svislice z TR 89 × 4 mm. Šikmou částí trojbokého vazníku je taktéž bezsvislicový příhradový nosník s pásy HEB200 a HEA140 a diagonály obvyklého průřezu TR 89 × 6,3 mm. Jelikož je eliptický vazník posazen šikmo do pravidelné osové sítě prefabrikovaných sloupů, je rozpětí podpor vazníku nepravidelné. I proto bylo nakonec vybráno jako nejvhodnější řešení rozdělení příhrad podle následujícího principu: mezi podporami (sloupy či průvlaky) je vazník rozdělen na příhrady stejné délky. Podle křivosti jsou pásy zalomeny v každém styčníku či přes tři pole příhrad. Příhradové vazníky jsou na sloupy či průvlaky kotveny elastomerovými ložisky, jež umožňují posun konstrukce ve směru tečny pásů.

PŘÍČNÉ RÁMY
Na výše popsanou nesymetrickou konstrukci vazníku jsou uloženy symetricky rozdělené zalomené příčné rámy. Jsou svařovány z dvoustěnného uzavřeného profilu I výšky 400 mm, pásnice 2 × 220 × 16 mm a stěny 2 × P8 na rozpětí 10,1 m a uloženy na vnitřní straně světlíku na železobetonový parapetní nosník, jenž je součástí ŽB desky středního prstence. V tomto místě se také přenáší z konstrukce světlíku do desky většina vodorovných účinků – jak od vodorovných zatížení, tak účinky vyvolané geometrií a uložením vazníku (jeho kroucením). Na druhé straně jsou rámy uloženy na příhradový hlavní nosník a zajišťují jeho stabilitu. Kvůli výrobě příhradových vazníků je uložení rámů na vazník navrženo – oproti obvyklému přímému uložení nad styčníkem příhrady – na roznos sil do dvou styčníků převázkou z profilu HEA140 (HEA180). Všech 44 rámů je, až na úhel styčníkových desek vaznic, výrobně totožných.


Osové schéma

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
Konstrukci střešního pláště tvoří v části se sklonem 20° trapézový plech 59 × 225 mm tloušťky 0,75 a 0,88 mm na rozpětí maximálně 2.600 mm, který je kvůli řezání jednotlivých polí trapézového plechu do tvaru lichoběžníku kladen v nosném směru kolmo na rámy. Je uložen na nebo mezi ocelové krokve IPE80 a IPE120. V části se spádem 0° je trapézový plech osazen tak, že jeho horní hrana lícuje s rámem. V prosklené části jsou krokve profilu Jäkl 120 × 60 × 5 mm; slouží zároveň jako sloupky zasklení.


Interiér
 

Krokve jsou uloženy mezi vaznice profilu IPE180 až IPE220. Jejich rozpětí je od 900 do 7.200 mm. Vaznice uložené na rámy jsou v dílně svařeny ze tří částí do polygonu. V rovině střechy jsou zavěšeny na trámy táhly z tyčoviny Ø 12 s rektifikačními maticemi. Konstrukci zalomených stěn ve sklonu 77° tvoří Vierendeelův nosník z uzavřených profilů, v jehož krajních polích jsou dva závěsy 12 systému Detan.

OBSLUŽNÉ LÁVKY
Přes konstrukci světlíku byly navrženy dvě pevné obslužné lávky, které umožňují přístup jednak k údržbě jednotek vzduchotechniky ve středním prstenci, jednak při čištění zasklení.


Příčný řez polovinou světlíku

ZÁVĚR
Je patrné, že i takto komplikovanou konstrukci, jakou prostorový tříboký eliptický příhradový vazník bezesporu je, lze navrhnout elegantně a technicky čistě. Škoda jen, že běžnému uživateli zůstane skryta.

Hlavní účastníci výstavby

  • Investor:Tesco Stores ČR
  • Architekt: Chaptman Taylor International Servis
  • Generální projektant: Fabionn
  • Projekt OK + opláštění: OKF
  • Generální zhotovitel: Metrostav
  • Výrobce OK světlíku: Vítkovice Hard

The authors of the article are introducing an interesting construction of a central sky-light in a Tesco Shopping centre in Prague – Letňany. Their conclusion is that even such a complicated construction as the spacious three wall elliptic truss can have an elegant and technically clean design.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (823x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...
Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (779x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Tekla Structures 2016Tekla Structures 2016 (758x)
Firma Trimble představila 16. března 2016 novou verzi programu pro návrh, 3D modelování, tvorbu projekční a výrobní doku...

NEJlépe hodnocené související články

Vliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatíženíVliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatížení (5 b.)
V posledních letech přišel tým vývojářů IDEA StatiCa společně s českými universitami, ČVUT FSv v Praze, FAST VUT v Brně,...
Statici získali prestižní ocenění Česká hlavaStatici získali prestižní ocenění Česká hlava (5 b.)
Společnost IDEA StatiCa získala Cenu Industrie Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci soutěže Česká hlava 2018. Toto ne...
Building information modeling a oceňování stavební produkceBuilding information modeling a oceňování stavební produkce (5 b.)
Building information modeling (BIM) jako každá inovační metoda, musí v regionu střední Evropy projít procesem ověřování ...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]