Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2016    ČKLOP – 9. národní konference ČKLOP – hotel Clarion 5. dubna 2016

ČKLOP – 9. národní konference ČKLOP – hotel Clarion 5. dubna 2016

Publikováno: 15.3.2016
Rubrika: 2016

V pražském hotelu Clarion se 5. dubna 2016 uskuteční 9. ročník národní konference ČKLOP. Jako každý rok, tak i letošní ročník bude směřovat k aktuálním informacím a tématům dnešní doby. Mottem celé konference je Racionalita v celém průběhu realizace a životnosti stavby. Tuto racionalitu je ale nutné vnímat ze všech úhlů pohledu. Tedy jak z pohledu investora, tak i z pohledu projektanta, tak i z pohledu stavební firmy. Racionalitou je myšleno hledání optimální cesty k dosažení požadovaného cíle.

Na dnešní stavebnictví jsou kladeny stále nové požadavky, které jsou spojeny se změnami technologií, ale i sociálního složení obyvatelstva. Nově se objevují vlivy a fakta dnešní doby, které mění a ovlivňují navrhování a samotnou realizaci staveb.

 • Změna sociálního složení obyvatel
 • Nárůst přírodních katastrof
 • Rostoucí požadavky na energetické úspory
 • Rostoucí důraz na dodržování kvality vnitřního prostředí
 • Dopad evropských směrnic na stavební trh
 • Rostoucí požadavky na bezpečnost proti vloupání
 • Požadavek na snižování dopadu stavebnictví na životní prostředí
 • Požadavek na nové normy chování uživatelů
 • Požadavek na standardizaci principů v rámci EU a tím i na národních úrovních
 • Kritický pohled na dopad na životní prostředí – tlak na vývoj nových materiálů v souladu s udržitelným rozvojem

S novými termíny a názvoslovím zaznamenáváme zároveň i postupnou změnu hodnocení stavby a její kvality.

 • Kvalita bydlení. Cílem se stává hodnocení samotné kvality bydlení a žití v objektu. Nikoliv technické parametry, které jsou pro laiky nesrozumitelné, nebo je neumí vyhodnotit.
 • Široká použitelnost budovy. Budova musí umožnit užívání lidem s různými úrovněmi schopností a dovedností.
 • Flexibilní použití. Návrh podporuje širokou škálu individuálních preferencí a možností. Tak, aby budova umožňovala naplňovat individuální požadavky jednotlivých obyvatel.
 • Snadné a intuitivní použití. Užívání budov musí být snadné a pochopitelné, nezávislé na zkušenostech, schopnostech, jazykových znalostech, nebo na aktuálním soustředění uživatele.
 • Odolnost vůči chybám. Budova musí minimalizovat rizika a negativní důsledky náhodných nebo nechtěných kroků.
 • Nízká úroveň fyzického úsilí. Jednotlivé prvky budovy lze efektivně a komfortně použít s minimálním úsilím.
 • Velikost a prostor pro vstup a použití. Vnitřní prostory budov musí mít přiměřené rozměry pro vstup, dosah, manipulaci a použití bez ohledu na velikost uživatele, jeho postavu, či mobilitu.

Mění se i vnímání například samotného termínu kvalita. Co je kvalita a jaká kvalita může být?

 • Kvalita navrhovaného řešení
 • Kvalita technického a materiálového provedení
 • Kvalita návrhu údržby a servisu
 • Kvalita samotného užívání objektů, intuitivnost, odolnost proti chybám
 • Kvalita vyjádřená velikostí dopadu na životní prostředí

Tyto vlivy zásadně ovlivňují celé stavebnictví a je nezbytné se těmto faktorům přizpůsobit. Přidáme-li k těmto požadavkům i technické a fyzikální parametry, dostává se stavebnictví do kategorie oborů vysoce kvalifikovaných inženýrů a výhradně profesionálních řemeslníků, kteří jsou schopni toto vše zahrnout a respektovat při návrhu a realizaci nové, nebo rekonstruované budovy. Výsledkem jsou budovy s parametry, které byly ještě před nedávnou dobou zcela nedosažitelné.

Určit cestu dalšího správného vývoje a dalšího směřování stavebnictví není jednoduché. Ukázkou chybné cesty byl vývoj materiálů a předpisů pouze za účelem snížení hodnoty U‑součinitele prostupu tepla, se zjevným cílem uspořit energii. Vůbec se neřešila velikost vložené energie do výroby samotných materiálů určených k tepelné izolaci. Zároveň se neřešila zhoršená kvalita vnitřního prostředí, které následně vzniká po zateplení budovy a výměně oken bez patřičného důrazu na obnovu vnitřního prostředí novou technologií, než bylo původně u budovy zajištěno. Výsledkem jsou zateplené budovy s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi, ale se zcela nevyhovujícím vnitřním prostředím, které se projevuje vznikem plísní, a následně i nemocí. Přitom nikdo zřejmě neudělal zásadní chybu, ale nikdo se na věc nedíval komplexně. Každý řešil pouze svou „bábovičku“.

Proto musí být naplňování všech požadavků řešeno současně, a ne odděleně, a musí být navrhovány s vysokou znalostí dopadu na všechny další faktory. Tématu se na konferenci bude věnovat přednáška Life Cycle Assessment – posuzování životního cyklu produktu nebo služby z hlediska jeho působení a dopadu na životní prostředí.

MATERIÁLOVÁ VIZE BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI
HarWin je výzkumný program pro vývoj nových materiálů pro okna a dveře s cílem dosáhnout cílových parametrů. Programu se účastní několik evropských zemí a je financován z prostředků EU. Program si stanovil následující cíle:

 • Úspora energie během životního cyklu až o 15 %
 • Snížení hmotnosti až o 50 %
 • Izolační okno s 0,3 W/m²/K při VLT> 50 %

Přístup programu HarWin pro naplnění těchto cílů je založen na materiálním vývoji pro obě základní části okna: okenní zasklení a rám okna. Snížení požadavků na hmotnost oken a zlepšení jejich energetické bilance v průběhu životního cyklu je dosaženo výběrem lehkých materiálů s nízkou svázanou energií a současně zlepšením mechanické a tepelné, jakož i optické výkonnosti těchto materiálů. Cestou jsou metody zpevnění zasklení a rámu, a snížení tepelné vodivosti díky polymeru a vrstvení skel.

Zlepšení hospodaření okna s energií je založeno na využití dodatečné tepelné hmoty v zasklení s vlastnostmi Phase Change Materials (PCM) a nového skla Down Conversion (LDC) s luminiscenčními vlastnostmi ke zvýšení viditelného přenosu světla (VLT). S tenkými vrstvenými skly vyztuženými novými polymer-sklo prvky a kompozitními materiály s U-hodnotou (0,4 W/m/K) a VLT (75 %) lze vyrobit okno srovnatelné nebo dokonce lepší, než stávající okno s trojsklem, a to při téměř o 50% nižší hmotnosti. Výsledky programu HarWin naznačují, že nových parametrů lze dosáhnout, ale jinými než stávajícími postupy.

Tento krátký nástin všech nových okolností, které budou stále více vstupovat do problematiky stavebnictví, naznačuje, že jedině komplexní pohled na stavbu při řešení jejího návrhu a výstavby může být základem kvalitního a ekonomického výsledku. To je ale zásadně podmíněno vysokou odborností a profesionalitou každého, kdo se na návrhu a realizaci stavby podílí.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stotunový jeřáb dorazil ze Sviadnova do Abú Dabí za 30 dní (447x)
Největší kompletní jeřáb vyrobený ve sviadnovském Huismanu v celé jeho 20leté historii převážela společnost DAN-CZECH SP...
Veletrh BAU 2017Veletrh BAU 2017 (372x)
Veletrh BAU prezentuje na prostoru 185 000 m² možnosti architektury, materiály a systémy pro komerční, bytovou výstavbu ...
80 let Blaser Swisslube (368x)
„Bez práce nejsou koláče“ – s tímto heslem letos slaví výrobce chladicích a mazacích látek Blaser Swisslube své 80-ti le...

NEJlépe hodnocené související články

80 let Blaser Swisslube (5 b.)
„Bez práce nejsou koláče“ – s tímto heslem letos slaví výrobce chladicích a mazacích látek Blaser Swisslube své 80-ti le...
V Huismanu vyrobili specifický tensioner o váze 485 tunV Huismanu vyrobili specifický tensioner o váze 485 tun (5 b.)
Sviadnovští odborníci společnosti Huisman navrhli a vyrobili specifický tensioner o váze 485 tun. Zařízení je součástí p...
PSJ v Rusku dokončuje závod na výrobu rajčatové pastyPSJ v Rusku dokončuje závod na výrobu rajčatové pasty (5 b.)
V Charabalinském okrese Ruské federace finišuje netradiční zakázka exportní divize PSJ. V městečku Zavolžskoe by měla bý...

NEJdiskutovanější související články

„Hrozivá“ kampaň Poslední strojař začala. Akademici a průmyslníci spojili síly a lákají ke studiu techniky společně„Hrozivá“ kampaň Poslední strojař začala. Akademici a průmyslníci spojili síly a lákají ke studiu techniky společně (3x)
Zástupci Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava vytvořili ojedinělou kampaň, jež se poprvé nesnaží jen o samoúčelnou propagaci v...
Vítkovice personálně zbrojí, do vedení přichází uznávaný Libor Witassek (1x)
Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP (VMG), respektive její společnost VÍTKOVICE, a.s., personálně posiluje. Do léta ji dop...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Zavřít [x]