Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti    ČKLOP – „Pod taktovkou energetických úspor se jaksi pozapomnělo s utěsněním oken adekvátně řešit větrání,“

ČKLOP – „Pod taktovkou energetických úspor se jaksi pozapomnělo s utěsněním oken adekvátně řešit větrání,“

Publikováno: 31.12.2015
Rubrika: Zajímavosti

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE výkonný ředitel České komory lehkých obvodových plášťů Ing. Jan Bedřich.

Ve čtvrtém letošním čísle časopisu KONSTRUKCE jsme měli možnost přečíst si zajímavý materiál o nutnosti vytvoření smysluplného Konceptu větrání. Laicky položená otázka: Opravdu jsou dnešní otvorové výplně a způsoby jejich instalací na tak vysoké úrovni, že je třeba speciálními mezinárodními předpisy řešit potřeby přívodu čerstvého vzduchu do staveb?
Technologie současných oken je tak vyspělá, že jejich průvzdušnost je prakticky na nulové hodnotě a proto je problematice větrání nutné věnovat daleko větší pozornost. Speciální nebo nové předpisy, které by řešily potřebu přívodu čerstvého vzduchu, nejsou zapotřebí. Ale pod taktovkou „Energetických úspor“ se jaksi pozapomnělo s utěsněním oken adekvátně řešit větrání. Vnímejte celou situaci jako velice těsně provázené vztahy jednotlivých fyzikálních veličin. Změníte-li jednu veličinu, posunou se i jiné hodnoty jako reakce na změnu první veličiny. Typické propojení vlastností oken je patrné z tabulky 1.

Evropská unie (a tedy i Český stát) se zaměřila na energetické úspory, což ale nemělo znamenat, že se zapomene na větrání. Zákonné a normové požadavky na přívod čerstvého vzduchu jsou stále platné. Spíše jde o to, že zásadní změnou kvality oken (především jejich utěsněním) jsme měli požadovat i zásadní změnu v chování obyvatel v otázkách větrání nebo adekvátní technické řešení, které by zajišťovalo dostatečný přívod vzduchu. Současný stav je takový, že jsme okna utěsnili, ale zvyklosti spojené s větráním jsme ponechali na úrovni před 25 lety, kdy netěsnými okny proudil dostatečný objem vzduchu jako infiltrace. Proto je stávající stav větrání velice špatný.

Na téma větrání je v platnosti celkem osm zákonů, 12 prováděcích předpisů, 25 platných českých technických norem a čtyři profesní směrnice. To je dostatek k tomu, abychom větrání uměli navrhovat a řešit. Koncept větrání by měl veškerou problematiku sjednotit a zajistit cestu k čerstvému vzduchu na všech úrovních. Rozhodně se tedy nejedná o nový předpis, nebo zákon.

Před dvěma lety ČKLOP poprvé jednala na MMR o problematice porušování platných zákonů a norem při vyhlašování veřejných zakázek na výměnu oken a dveří. ČKLOP po dohodě s MMR vypracovala Metodický pokyn MMR pro zadávání dodávky nových oken, nebo výměnu stávajících oken jako pomůcku pro zadavatele. Změnilo se od té doby něco, nebo v tomto segmentu stále panuje anarchie, díky které profitují dodavatelé, kteří nedodržují dohodnuté podmínky?
Ano, věřím, že se situace mění. S přípravou novely zákona o veřejných zakázkách jsme sice byli dva roky odkazováni na pozdější dobu. Během této doby jsme také pochopili, že není vůbec jednoduché takový zákon připravit, aby zůstal v obecné rovině, nebyl diskriminační, a současně řešil ty problémy, kvůli kterým se celá novela zákona spustila. Dnes, jako řádný člen HKČR, jsme členy pracovní skupiny, která bude zpracovávat Metodické pokyny jednotlivých oborů, tedy i LOP, oken a dveří. Tyto metodické pokyny budou doplňovat samotný zákon o veřejných zakázkách. A domníváme se, že tím bude naplněn náš požadavek o dostupnosti správné metodiky pro výběr zhotovitele veřejné zakázky.

Jaké další kroky ČKLOP plánuje k dosažení zdravého prostředí ve veřejných zakázkách?
ČKLOP stále dokola prosazuje myšlenku hodnocení nabídek ne z jediného pohledu nabídkové ceny, ale z pohledu ceny nabídky v rámci životního cyklu. V tom se nakonec ukrývá kvalita řešení, spolehlivost zhotovitele, jeho reference a zkušenosti, zajištění kvalitního servisu, apod. Nízká pořizovací cena je z pohledu celkových konečných nákladů na celou životnost oken nebo LOP o desítky procent dražší, protože vyžaduje daleko dřívější opravy, nebo vyšší provozní náklady vzhledem k levné
montáži nebo levným výrobkům. Proto se snažíme různými semináři, články a publikacemi objasňovat investorům problematiky hodnotících kritérií. Na druhou stranu přiznáváme, že pro konkrétní zakázku není jednoduché přesně definovat hodnotící kritéria.

Pojďme nyní k ČKLOP samotné. Od založení komory uplynulo v letošním roce (2015 pozn.) osm let. Jakými konkrétními výsledky se můžete pochlubit?
Činnost komory je možné rozdělit na čtyři samostatné oblasti.

 1. Vzdělávání – Národní konference ČKLOP (v dubnu 2016 bude již 9.), odborné semináře ČKLOP v Praze a v Brně.
 2. Publikační činnost – Sborník ČKLOP, Ročenky ČKLOP.
 3. Normotvorný proces.
 4. Tvorba směrnic ČKLOP.

Za největší úspěch ČKLOP považuji vlastní činnost na poli norem, tedy vydávání ČSN nebo ČSN EN ve spolupráci s ÚNMZ.

 • ČSN EN ISO 12631 Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla.
 • ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování.
 • ČSN P 74 7250 Lehké obvodové pláště – Požadavky na zabudování – vydáno 2015.
 • ČSN P 74 7251 Skládané pláště, obklady a pláště z panelů – Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled – vydáno 2015.
 • ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí – revize normy 2016.

Také tvorba směrnic ČKLOP je na velice vysoké úrovni, a dokonce některé směrnice přebírají i v sousedním Slovensku.

 • Směrnice ČKLOP S01 – 2011, revize č. 1/2014 – Normativní metodický postup pro posuzování a klasifikaci přesnosti osazení, vzhledu a kvality výplní stavebních otvorů, částí lehkých obvodových plášťů a obkladů provětrávaných fasád.
 • Směrnice ČKLOP S02 – 2013 – Vizuální hodnocení povrchů plastových oken, dveří a fasád.
 • Směrnice ČKLOP S03 – Použití bezpečného prosklení ve stavbách.
 • Pravidlo správné praxe HKČR – Koncept větrání.

ČKLOP podala žádost o začlenění do Hospodářské komory České republiky, která byla rozhodnutím Představenstva Hospodářské komory České republiky ze dne 16. září 2015 schválena. V čem spatřujete výhodu toho rozhodnutí?
Díky všem těmto aktivitám jsme k dnešnímu dni součástí níže uvedených organizací.

 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví
 • Hospodářská komora České republiky
 • Eurowindoor AISBL

A právě v těchto organizacích začíná naplno práce komory na tvorbě zákonů, předpisů, apod., protože teprve nyní je možné uvedené dokumenty plně tvořit a aktivně připomínkovat. Členství ČKLOP v HKČR je spojeno s možností spoluvytvářet normy, předpisy a zákony a případně je připomínkovat, protože HKČR je zákonem stanoveným připomínkovým subjektem. A přitom vzájemná konkurence jednotlivých členů komory garantuje vysoce objektivní výstupy na poli legislativním a normovém. Obdobná situace je i na evropské úrovni pod názvem EuroWindoor AISBL, která přímo spolupracuje a působí na Evropskou komisi.

Každoroční konference ČKLOP se kvapem blíží. Její návštěvníci každoročně dostávají zajímavou porci informací o tom, „jak to dělají jinde.“ Můžete již dnes prozradit, na co se mohou účastníci nadcházejícího ročníku konference těšit?
Mottem naší konference (5. 4. 2016 Hotel Clarion) je Racionalita ve všech fázích procesu stavby. V této větě je ukryta potřeba dívat se na celou stavbu komplexně. Tento pohled je výhradně v rukou projektanta a u něho je také možné hledat zásadní odpovědnost za výslednou kvalitu stavby. Proto se na konferenci, kromě osobností světového nebo národního věhlasu, objeví dva semináře s možností odborné diskuze. Jeden seminář bude zaměřen na tabulové sklo, druhý se bude zabývat tématem větrání. Pod obě témata spadá obrovské množství otázek, které právě chceme spolu s předními českými odborníky otevřít a rozebrat. A tím i celou problematiku přiblížit dalším lidem oboru, především však projektantům. Diskuze by měla ukázat širokou provázanost jednotlivých faktorů, které je nutné respektovat při samotném návrhu technického řešení.

Tabulka 1 – Porovnání 2 skla, 3 skla a 4 skla z pohledu posunu jednotlivých parametrů okna
(Manuel Demel, Dipl.-Ing. (FH) M. BP., Konference Okna a fasády 2015, Rosenheim, Izolační sklo 0,4)

Property

2-IG

3-IG

4-IG

Trend

Configuration in mm

4/16/:4

4:/18/4/18/:4

4:/20/4/20/:4/20/:4

 

Thickness in mm

24

48

76

Cavity (ideal) in mm

16

18

20

Weight in kg/m2

20

30

40

Gas infill / type of gas

90% Argon

90% Argon

90% Argon

 

Coating

0,03

0,03

0,03

 

Thermal insulation Thermal transmittance Ug in W/(m2K)

1,1 (1,13)

0,5 (0,53)

0,3 (0,34)

Comfort level (Te=-10°C / Ti=20°C)
Surface temperature

16,7 °C

18,5 °C

19,1 °C

Daylight
Light transmittance τv

0,80

0,72

0,64

Solar energy
Total energy transmittance g

0,62

0,49

0,43

Thermal load
Temperature of central pane(s)

30,0 °C

37,7 °C

48,9 °C

Mechanical load on edge seal due to climatic conditions, without wind (WxH, 0,250 m x 1,500 m)

100%

136%

155%

Mechanical load on glass pane due to climatic conditions (1 m2 of floatglas, max. utilisation)

45%

89%

160%

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Ing. Jan Bedřich

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Skelet administrativní budovy z ocelové konstrukce (750x)
Popisovaná novostavba administrativní budovy s hlavní nosnou ocelovou konstrukcí se nachází v pražské městské části Zlič...
Jak nakupovat vláknové lasery a ohraňovací lisy?Jak nakupovat vláknové lasery a ohraňovací lisy? (564x)
Pokud se chystáte na nákup nového vláknového laseru nebo ohraňovacího lisu, měli byste si před samotným výběrem ujasnit ...
ROCKWOOL má flotilu „ještěrek“ a vlastní plnicí stanici na CNGROCKWOOL má flotilu „ještěrek“ a vlastní plnicí stanici na CNG (552x)
Bohumínská společnost ROCKWOOL, výrobce izolací z kamenné vlny, investovala 25,5 mil. Kč do pořízení vysokozdvižných voz...

NEJlépe hodnocené související články

O aplikaci BIM diskutovali starostové se zástupci ministerstvaO aplikaci BIM diskutovali starostové se zástupci ministerstva (5 b.)
Odborný seminář Buďte BIM ready!, konaný 6. února 2018 v hotelu Vitality ve Vendryni u Třince volně navázal na konferenc...
Poruchy průmyslových podlahPoruchy průmyslových podlah (5 b.)
Problematika průmyslových podlah je v současnosti poměrně často skloňované téma. Průmyslové podlahy jsou podstatnou souč...
ROCKWOOL má flotilu „ještěrek“ a vlastní plnicí stanici na CNGROCKWOOL má flotilu „ještěrek“ a vlastní plnicí stanici na CNG (5 b.)
Bohumínská společnost ROCKWOOL, výrobce izolací z kamenné vlny, investovala 25,5 mil. Kč do pořízení vysokozdvižných voz...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (8x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
EURO 2012 – Polsko a Ukrajina centry evropského stavebnictvíEURO 2012 – Polsko a Ukrajina centry evropského stavebnictví (3x)
Až za dva roky píšťalka rozhodčího zahájí první utkání ze série evropského fotbalového šampionátu EURO 2012, budou mít z...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Zavřít [x]