Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Crystal    Crystal pohledem generálního dodavatele

Crystal pohledem generálního dodavatele

Publikováno: 9.7.2015
Rubrika: Crystal

Crystal je nové, soukromé business centrum, které si vytyčilo za cíl, vytvořit motivující a reprezentativní kancelářské a komerční prostory v kombinaci se zvelebením okolí parkovými úpravami, v již tak malebné Vinohradské lokalitě. Samotná budova je jedinečná díky své unikátní architektuře, která ji činí nezaměnitelnou – jedná se zkrátka o krystal. Vrchní patra, nabízející úchvatný výhled na pražské panorama, budou jistě tou správnou relaxací po hodinách tvrdé práce. Budova je nositelem certifikátu energetické náročnosti budovy, stupně A. Toto značí, že se jedná o mimořádně energeticky úspornou budovu, při jejímž návrhu a realizaci bylo jedním z hlavních cílů minimalizování jejího dopadu na životní prostředí. Výsledek především docení budoucí uživatelé, kteří budou profitovat z velmi nízkých provozních nákladů. Pro dosažení mimořádné energetické šetrnosti, byla budova vybavena propracovaným systémem řízení a regulace – MaR.

ARCHITEKTONICKÉ PRVKY
Fasáda budovy (obr. 2) má kromě svého krystalického tvaru další jedinečný poznávací znak – vstupní jeskyni (obr. 3). Vstupní jeskyně je monumentálním portálem vstupní haly. Jeskyně vznikala vytvořením zářezu do Velkého Crystalu v severovýchodním rohu objektu.

Nejvyšší bod jeskyně převyšuje okolní terén o úctyhodných 26 m. Dominantním prvkem jeskyně je její fasádní opláštění, tzv. peření. Peření je tvořeno tmavými alucobondovými plechy, ve tvaru rybích šupin, naskládaných na sebe. Pokud je budova jednoznačným orientačním bodem v širokém okolí, pak je vstupní jeskyně vstupem, který jednoznačně uchvátí každého návštěvníka.

Než návštěvník dokáže vstřebat dojem ze vstupní jeskyně, uvědomí si, že se ocitl uvnitř neméně reprezentativní vstupní haly. Podlaha je zde tvořena velkoformátovou dlažbou rozměru 1 × 3 m. Podhled stropu je jednolitý perforovaný, bez jediné viditelné spáry. Vnitřní stěny působí dojmem zrcadla, jelikož jejich obklad je skleněný. A celému prostoru dominuje dlouhý, jednolitý recepční pult v krémové barvě. Celému prostoru vládne černá a bílá barva. Výtahová lobby v nadzemních patrech ctí architekturu vstupní haly.

FÁZE VÝSTAVBY
Výstavba budovy byla rozčleněna do dvou etap. První etapa byla nazvaná Shall and Core a druhá, navazující Fit-Out. V rámci první etapy – Shall and Core – byly kompletně provedeny a vybaveny následující části budovy: spodní stavba, hrubá vrchní stavba, lehký obvodový plášť budovy, veškeré společné prostory budovy (schodiště, garáže, vstupní hala a výtahová lobby), technologické zázemí (strojovny, rozvodny, technologické vybavení střech a nápojná místa na veřejné energetické sítě), sociální zázemí a nájemní sklady v podzemních podlažích (obr. 4). V této fázi zůstala dominantní plocha pater – prostor pro budoucí kanceláře – ve stavu holoprostoru (obr. 5). Navazující etapa – Fit-Out – nabídla nájemcům exkluzivní možnost zařízení daného prostoru přesně dle jejich představ. Jako vodítko k vybavení prostor sloužila nájemcům plně vybavená vzorová kancelář, ve které byl nájemce seznámen s pečlivě vybraným návrhem jednotlivých prvků pro kancelářské plochy. Při výběru těchto prvků kladli zkušení investoři a zástupci realizačních firem důraz především na jejich funkčnost, eleganci a dlouhou životnost. Pouze v ojedinělých případech si nájemce zvolil část prvků v alternativním provedení.

STATIKA
Svislé, nosné konstrukce budovy jsou tvořeny železobetonovým kombinovaným systémem. V suterénních patrech jsou stěny situovány, jako obvodové konstrukce suterénních pater, mezipatrových dopravních ramp a celého komunikačního jádra. Ve zbytku dispozice jsou využity, jako svislé nosné prvky, železobetonové sloupy. Sloupy tvoří beton C40/50 a materiálem stěn je beton C30/37. Beton obvodových konstrukcí suterénních pater zastává i hydroizolační funkci, jedná se tedy o bílou vanu.

V nadzemních podlažích jsou svislými nosnými prvky železobetonové sloupy, které jsou doplněny ztužujícími stěnami komunikačního jádra. Stěnové jádro je umístěno v podélné ose Velkého i Malého Crystalu. Na západní fasádě, v místě uskakující stropní desky, jsou využity šikmé sloupy, které maximálně omezují rozdíl průhybu stopních desky v rámci patra. Na vytvoření sloupů v nadzemních podlažích byl použit beton C40/50 a stěny beton C25/30.

Funkci vodorovné nosné konstrukce v absolutní většině zastávají ŽB bezprůvlakové desky z betonu C25/30. Veškeré železobetonové prvky jsou vyztuženy ocelí B500B.

Objekt disponuje dvěmi komunikačními jádry, menším v Malém Crystalu, větším ve Velkém Crystalu. Komunikační jádro Malého Crystalu je tvořeno dvouramenným schodištěm, které vede z nejníže položených prostor, parkoviště ve 4. PP až do nejvyššího patra Malého Crystalu, tedy do 6. NP. Schodiště Malého Crystalu je současně chráněnou únikovou cestou typu B. Komunikační jádro Velkého Crystalu je tvořeno dvouramenným schodištěm s předsíní a výtahovým lobby se 4 výtahy. Schodiště Velkého Crystalu vede ze 4. PP až do nejvyššího, 14. NP. Toto schodiště je současně chráněnou únikovou cestou typu C. Každý výtah je umístěný v samostatné výtahové šachtě. Každé patro Velkého Crystalu obsluhují všechny čtyři vysokorychlostní výtahy. Výjimkou je pouze 13. a 14. NP, která jsou vzhledem k nižší rozloze obhospodařována dvěmi výtahy.

FASÁDA
Objekt je opláštěn předvěšeným lehkým proskleným obvodovým pláštěm. Většinu fasády tvoří modulová konstrukce, v rámci které jsou šachovnicově prostřídány prosklené a plné moduly. Prvky modulové fasády jsou zavěšeny na kotvy. Tato část fasády je plně dílensky předhotovena a do konečné pozice byla osazována prostřednictvím jeřábů a kolejnic s vlečným lanem. Nosnými prvky modulů je obvodová hliníková rámová konstrukce. Plné moduly jsou vyplněny sendvičovými panely. V prosklených modulech jsou osazeny dveře (přízemí) a okna (2. – 14. NP). Důraz na minimalizaci energetické náročnosti budovy je patrný mimo jiné z použití rastrové části fasády, na jižní straně Velkého Crystalu. Tato část je tvořena šikmou neprůhlednou sendvičovou střechou, která chrání interiér před největšími tepelnými zisky v letním období, tím jsou podstatně sníženy náklady na chlazení budovy. Malou daní za toto řešení je snížení množství dopadajícího přírodních světla do přilehlých částech interiéru. Tento jev lze totiž jednoduše překonat vhodnou volbou dispozice jednotlivých pater (mohou tu být například sklady a kuchyňky).

VNITŘNÍ VYBAVENÍ
Pro nájemní úseky byla vybrána zdvojená podlaha o celkové výšce 120 mm, jež nabízí instalační prostor 80 mm. Tato podlaha byla zvolena pro všechny typy nášlapných vrstev pro koberců kancelářských prostorách, přes vinil v kuchyňkách, až po dlažbu v dodatečných sociálních zázemí. Pod dlažbu byla použita speciální tuhá a nerozebíratelná varianta zdvojené podlahy. Příčky v těchto prostorech sádrokartonové s velmi vysokým důrazem na hlukový útlum. V kancelářích je dále navržen minerální kazetový podhled s mikroperforací. Jedním z četných důkazů snahy o elegantní architektonické ztvárnění kanceláři je instalace podhledu v nákladnějším atypickém formátu kazet 1 350 × 600 mm. Tento formát dokonale navazuje na rozměr modulu fasády, čímž prostor působí architektonicky čistým dojmem. Příjemný dojem z místností dotvářejí krásné dřevěné obložkové dveře. Indukční trámy v podhledech všech kancelářských prostor a ovládání osvětlení adresným systémem DALI je pro změnu příkladem nadstandardního vybavení této jedinečné budovy.

Zdroj: Dokumentace pro provádění stavby

Crystal in the View of General Contractor
Crystal is a new private business centre with the objective to create motivating and representative office and commercial spaces combined with an improvement of the environment by park landscaping in already picturesque locality of Vinohradská. The building itself is unique due to its superb architecture, which makes it unmistakable – it is simply a crystal. Top floors, offering a stunning view of the Prague panoramas, will certainly be the right relax after hours of hard work. The building has been granted an A-level certificate of energy demand of a building, i.e. it has a specially reduced energy demand. One of the key objectives upon its design and execution was a minimisation of its impact on environment. The result will be appreciated predominantly by future users, who will benefit from very low costs of operation. In order to achieve such exceptional energy savings, the building was equipped with elaborated systems of management and regulation – MaR.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Malý Crystal (vlevo), Veký Crystal (vpravo)Obr. 2 – Fasáda – pohled východní (Malý a Velký Crystal)Obr. 3 – Majestátní vstupní jeskyně objektuObr. 4 – Garáže – typické patroObr. 5 – Patro v dokončené fázi Shall and CoreObr. 6 – Panoramatický pohled ze 14. NP

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Administrativní budova Crystal – klenot pražských VinohradAdministrativní budova Crystal – klenot pražských Vinohrad (67x)
Administrativní budova Crystal v těsné blízkosti stanice metra Želivského nabídne celkem 14 400 m2 pronajímatelných kanc...
Technická a technologická část řešení budovyTechnická a technologická část řešení budovy (44x)
Technická a technologická část řešení budovy Crystal byla generálním dodavatelem Metrostav Divize 09 svěřena společnosti...
Řešení modulové fasádyŘešení modulové fasády (42x)
Na plášť budovy Crystal byla použita modulová fasáda, která se ve světle různorodých požadavků, ukázala být jediným a vl...

NEJlépe hodnocené související články

Technická a technologická část řešení budovyTechnická a technologická část řešení budovy (5 b.)
Technická a technologická část řešení budovy Crystal byla generálním dodavatelem Metrostav Divize 09 svěřena společnosti...
Google

Zavřít [x]