Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana    Další zbraň ocelářů v boji proti požáru: ochranný nátěr s účinkem 15–90 minut

Další zbraň ocelářů v boji proti požáru: ochranný nátěr s účinkem 15–90 minut

Publikováno: 22.5.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 10:44
Rubrika: Povrchová ochrana

V dnešní době je protipožární ochrana ocelových konstrukcí velice aktuálním tématem na většině staveb. Vzniká velká spousta diskuzí na téma použitelnosti, aplikace, životnosti atd. V krátkosti se pokusíme představit jeden z nejekonomičtějších a nejvýhodnějších výrobků na evropském trhu – protipožární nátěrovou hmotu Protherm Steel.

Jedná se o intumescentní materiál na rozpouštědlové bázi tvořený akrylátovými polymery a specifickými reaktivními látkami, které v případě požáru nebo při velmi vysoké teplotě vytvářejí termoizolační pěnu. Na českém a slovenském trhu jej nabízí firma AK Color. Ta je zde výhradním zástupcem italské společnosti Italvis Protect, která je lídrem v oblasti protipožární ochrany staveb nejen v Itálii, ale i v Evropě. Jako jediný italský výrobce má k dispozici vlastní pece na zkoušky, vlastní výzkumné a vývojové oddělení, spolupracuje s normalizačními úřady a podílí se také na tvorbě nových evropských norem.

PROTHERM STEEL
Ochranný protipožární nátěr je vhodný k použití jak v interiéru, tak i v exteriéru, zvyšuje specificky odolnost ocelových konstrukcí používaných ve veřejném nebo průmyslovém sektoru v rozsahu R 15–R 90. Z důvodu zakomponování protipožárních nátěrů do antikorozního systému je potřeba dbát na důkladnou přípravu povrchů před aplikací. Povrch musí být pečlivě očištěn, kompletně zbaven veškerých stop rzi, okují, nečistot a eventuálních stop mastnoty.
Na novém povrchu se doporučuje tryskání na SA 2 ½, na starém povrchu nebo na stávajících nátěrech se doporučuje provést důkladné mechanické okartáčování a následné hloubkové čištění povrchu tak, aby byl kompletně zbaven dřívějších vrstev nátěrů nebo jakýchkoliv vrstev jiného nekoherentního materiálu (St 2–3).
Před aplikací protipožárního nátěru se použije antikorozní základní nátěr, např. Crometal. V případě aplikace na zinkem upravené povrchy nebo na povrch se základem bohatým na zinek se doporučuje použít jako mezivrstvu reaktivní jednosložkový nebo dvousložkový základní nátěr, např. Aridur.
Aplikaci protipožárního nátěru Protherm Steel může provádět pouze firma, která byla proškolena a seznámena s vlastnostmi a technologickými postupy platnými pro tuto nátěrovou hmotu a jíž bylo vystaveno dodavatelskou společností oprávnění k aplikaci.
Aplikované množství a tloušťka protipožárního nátěru v mikrometrech se určuje na základě uvedené dimenzační tabulky. Tato tabulka ukazuje teoretickou spotřebu aplikovaného výrobku ve vztahu k hodnotám realizované tloušťky nátěru – tabulka 1.
Jednou z několika výhod popisovaného protipožárního nátěru je, že v běžném interiéru bez specifických chemických činidel není nutný žádný konečný ochranný uzavírací nátěr. V exteriéru a ve zvlášť agresivním prostředí nebo při požadavku na vybraný odstín je doporučen ochranný uzavírací nátěr.
V oblasti homologace a certifikace máme vypracovány nesčetné certifikáty na základě experimentálních zkoušek dle specifických technických kritérií, jako jsou normy DIN 4102, BS 476 a v neposlední řadě hlavně normy ENV, které jsou pro nás nejdůležitější a směrodatné. Tyto podklady umožnily vytvořit dimenzační tabulku, která určuje aplikovanou tloušťku protipožárního nátěru v závislosti na požadovaném stupni protipožární odolnosti ve vztahu ke hmotě konstrukčního dílce. Tato tabulka musí být nedílnou součástí předávací dokumentace.ŽIVOTNOST NÁTĚRŮ
Co se týká životnosti protipožárních nátěrů, není v dnešní době přesně stanovena metodika zkoušek a její certifikace. Norma stanoví pouze minimální dobu životnosti, kterou musí protipožární nátěr splňovat. Důležité jsou proto zkušenosti z praxe. Koncem roku 1973 byl aplikován protipožární nátěr Protherm Steel na nosné prvky ocelové konstrukce v obchodním centru Dinas Cente, Piazza Colonna v Římě. V roce 2001 vznikl požadavek od místních hasičů na zkoušku funkčnosti tohoto protipožárního nátěru. Zkouška nezávislou institucí prokázala, že protipožární nátěr je i po 27 letech plně funkční.
V případě použití tohoto protipožárního nátěru není nutný v interiéru uzavírací nátěr, výhodou je i bezproblémová aplikace vysokých tlouštěk na jeden nátěr a snadná aplikace i ve ztížených podmínkách (vyšší vlhkost vzduchu, nižší teplota atd.).

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

AČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkováníAČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkování (781x)
Protikorozní ochrana je nedílnou a velmi důležitou součásti výrobního procesu jakékoliv ocelové konstrukce. Kromě dekora...
AČSZ – Aktuální ekologické otázky EU pro odvětví žárových zinkoven (764x)
Ekologické a legislativní otázky představují velice důležitou součást práce evropského sdružení asociací žárových zinkov...
Povrchové úpravy materiálů, jejich účel a prováděníPovrchové úpravy materiálů, jejich účel a provádění (207x)
Firma provádějící povrchové úpravy musí splňovat požadavky na bezpečné a ekologické vybavení i zařízení, kvalifikaci per...

NEJlépe hodnocené související články

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí duplexními povlaky (5 b.)
Ocelové konstrukce jsou součásti našeho života a ve velké míře nás obklopují. Setkáváme se s nimi jak při výrobě různých...
Tryskání a ekonomieTryskání a ekonomie (5 b.)
Snahou konstruktérů je vyvinout technologie, které překonávají vlastnosti technologií předešlých. Technologie, vznikajíc...
Hempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě KalugaHempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě Kaluga (5 b.)
Na pozvání Volkswagen Group Rus se společnost Hempel nedávno zúčastnila důležitého projektu zajištění protikorozní ochra...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...
Google

Zavřít [x]