Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    DOCK IN TWO – projekt na pomezí dvou světů

DOCK IN TWO – projekt na pomezí dvou světů

Publikováno: 27.7.2018
Rubrika: Architektura

Projekt DOCK IN vznikl na pomezí dvou světů – zenového prostředí parku s řekou a pulsujícího centra metropole. Architektonickým řešením je město ve městě, šetrné k životnímu prostředí a esteticky dokonalé se spoustou inovativních prvků. Přístav klidu a hradba před hlukem velkoměsta, přitom snadno dostupný a uvnitř členěný tak, aby poskytoval svým nájemníkům dokonalý prostor pro práci i odpočinek.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

  • Autor: Schindler Seko architekti s. r. o.
  • Dodavatel: GEMO a. s.
  • Investor: CRESTYL real estate s. r. o.

DOCK IN se nachází na rozhraní pražské Libně, Karlína a Holešovic. Unikátní kaskádovitá budova ve tvaru „V“ pokrytá zelení a s terasami směřujícími k vodní ploše je součástí čtvrti DOCK vyrůstající kolem dvou slepých ramen Vltavy. DOCK IN TWO nabízí celkem 8 500 m² kancelářské plochy v šesti ustupujících podlažích. Celková investice do stavby byla přibližně půl miliardy Kč.

DOCK IN TWO je druhou z celkem pěti fází komerční části DOCK IN pražského projektu DOCK skupiny CRESTYL. Ten je koncipován jako kombinace klidného bydlení i kanceláří s promenádou u vody. Budova DOCK IN TWO je navržena podle posledních architektonických trendů kanceláří Schindler Seko architekti. Příjemné pracovní prostředí v blízkosti centra metropole se vyznačuje unikátní atmosférou, kterou vytváří přilehlá zeleň i řeka Vltava – právě to činí tento projekt skutečně odlišným od běžných kancelářských komplexů. Díky propojení kanceláří s byty je místo stále živé a není závislé jen na běžné pracovní době – spojuje pracovní dynamiku i pohodu na břehu řeky. Projekt DOCK nabízí kromě přístupu k marině také blízké golfové odpaliště, přímé napojení na cyklostezku a přístup do parku s dětským hřištěm i rozlehlých Thomayerových sadů. Přes klidné prostředí má DOCK vynikající spojení městskou hromadnou dopravou díky metru a tramvajím a nedaleká Palmovka nabízí kompletní občanskou vybavenost. Budova byla projektována tak, aby obdržela prestižní celosvětovou certifikaci dlouhodobě udržitelných projektů LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design). Ta představuje souhrn řady pravidel pro design, stavbu, provoz i správu „zelených“ objektů.

KANCELÁŘE DOCK IN TWO JSOU PLNĚ OBSAZENY

Developerská skupina CRESTYL úspěšně pronajala novou administrativní budovu DOCK IN TWO. Ke společnostem Saint-Gobain, Getberg a Sentient, které se do budovy nastěhovaly hned po kolaudaci před pár měsíci, tak přibyla například společnost Dámejídlo.cz a firma STEM/MARK zabývající se průzkumy trhu.

„Zájem o DOCK IN potvrzuje, že se nám daří vytvářet moderní administrativní centrum se skutečně příjemným pracovním prostředím v blízkosti centra metropole. V budově DOCK IN TWO má navíc každý nájemce svou vlastní velkou terasu s výhledem na vodní hladinu a zeleň, kde mohou zaměstnanci pracovat či příjemně relaxovat. A právě atmosféra, kterou dotváří propojení s řekou a zelení, je pro tuto novou čtvrť výjimečná,“ řekl Omar Koleilat, generální ředitel skupiny Crestyl.

Největším nájemcem nové budovy DOCK IN TWO je Saint-Gobain, světový lídr na trhu stavebních materiálů. Obsadil necelou třetinu nové budovy. Stejně jako další nájemci Getberg real estate a Sentient se do nových kanceláří nastěhoval hned po kolaudaci na jaře tohoto roku. K novým nájemcům patří například společnosti Dámejídlo.cz a firma STEM/MARK, které obsadily dvě nejvyšší podlaží budovy. V přízemí je nově reprodukční klinika FertilityPort a fitness, směrem k řece pak našla prostor nová kavárna Light Roast Coffee. Ta nabídne hostům i letní zahrádku s nerušeným výhledem na vodní hladinu.

Celková podlahová plocha DOCK IN činí přibližně 80 tisíc m2. Největší plochu obsadí kancelářské prostory, součástí areálu ale jsou i obchody, kavárny a restaurace – jedna z nich přímo na břehu řeky. Již vyrůstající rezidenční část pak nabídne po svém dokončení na ploše 40 tisíc m2 přes 300 nadstandardních bytů. Jedinečné bytové domy vznikají přímo podél břehů dvou slepých ramen Vltavy.

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Urbanismus

Jižní část zástavby Libeňských doků, mezi tělesem Libeňského mostu a hlavní komunikační a kompoziční osou nové zástavby procházející ve směru východ – západ podél hrany bazénů libeňských loděnic, tvoří jeden kompoziční celek a představuje nejkapacitnější soubor v řešené oblasti. Zástavba, tvořená polootevřenými bloky, je po obvodu vymezena vyšší sedmipodlažní hmotou, která je svým měřítkem partnerem administrativním objektům (Lighthouse, Kovo) na druhém břehu Vltavy. Ze severu se areál otevírá k vodním plochám bazénů loděnic a pěší promenádě. Uvnitř areál získává drobnější měřítko bližší urbanismům residenčních čtvrtí v okolí. Odlišný výraz vnější části, obracející se směrem do přístupové ulice a k Libeňskému mostu, je jasným orientačním prvkem zdůrazňujícím hlavní vstupy a průchody a zároveň bariérou chránící celou lokalitu před negativními vlivy okolí.

Součástí této lokality je centrální park navazující na prostor východního bazénu bývalých loděnic. Park člení jižní pás zástavby Libeňských doků na dvě samostatné lokality, což koresponduje i s funkčním členěním ploch v územním plánu. Prostorově i komunikačně významné pro celé území je přímé propojení centrálního parku s Libeňským mostem lávkou pro pěší, navrženou ve směru průhledu do prostoru západního přístavního bazénu. Pro příznivější působení přírodního prostředí doků se otevírá struktura objektů více k severu. Řešení centrálního parku ve středním nádvoří funguje jako citace přírodního prostředí a nabízí atraktivní kombinaci vody a zeleně.

Architektonické řešení

Vnitřní objekt má ze severní strany pod úhlem 33° seříznutou hmotu, která se tak odklání od sousedních residenčních čtvrtí. Na šikminách jsou umístěna požární úniková schodiště, která se stávají ikonou tohoto prostoru a dávají vzpomenout na industriální historii Libeňských doků. Z jižní strany jsou tyto objekty podříznuty na výšku dvou podlaží. Vzniká tak sekvence krytých prostor podél hlavní komunikační osy parteru, kde je umístěn hlavní vstup do budovy. Objekt je koncipován jako administrativní budova s možností horizontálního a vertikálního členění na samostatně pronajímatelné celky. Vstup do administrativní budovy je zevnitř areálu z prostoru parteru. V parteru je navrženo obchodní využití, tyto prostory jsou přístupné přímo z ulice. Objekt DOCK IN TWO má jedno suterénní podlaží, využité pro parkování, technické a skladové zázemí areálu.

ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY

Spodní stavba byla prováděna v otevřeném svahovaném výkopu. Má pouze jeden suterén, který je v jižní části částečně zahloubený pro technologii VZT. Dno této jámy se nachází těsně cca 2 m nad hladinou spodní vody. Odvedení srážkové vody nebo případných průsaků bylo řešeno pomocí obvodových rýh ústících do čerpaných studní. Dno jámy sloužilo jako pracovní rovina pro vrtání pilot.

ZÁKLADY

Objekt je založen plošně na desce v kombinaci s pilotami. Deska je pod sloupy a pod stěnami zesílena kalichy. Tloušťka základové desky objektu je 350 mm s lokáním zesílením v místech kalichů na 750 mm. Desky v těchto úrovních jsou navíc podepřeny vrtanými pilotami o průměrech 600, 900 resp. 1 200 mm. Základová spára se totiž nachází v málo únosných navážkách. Piloty jsou navrženy na sedání 10 mm, jejich délky se pohybují od 8 do 14 metrů. Stavba má mobilní protipovodňové hrazení na výšku +1,0 m od nuly objektu. K zaplavení suterénu by tak došlo až při povodni nad úroveň 1,0 m od nuly objektu (186,5 m n. m.).

SPODNÍ STAVBA

Spodní stavbu ohraničují podzemní železobetonové stěny tl. 300 mm. Na těchto stěnách jsou založeny sloupy horní stavby. Uvnitř půdorysu najdeme nosné sloupy a stěny.

Sloupy jsou obdélníkové či čtvercové v průměrech 450 nebo 600 mm. Ztužující stěny výtahových šachet a schodišť mají tloušťku 250 mm. Stropní desky v suterénech jsou tlusté 250 mm s lokálními hlavicemi tl. 200 mm. Podél jižní strany suterénu je navržena dvoupodlažní otevřená strojovna VZT. Spodní stavba je navržena jako bílá vana. Části stropních konstrukcí spodní stavby, které se nachází pod exteriérovými zpevněnými plochami, jsou chráněny hydroizolací.

POPIS NOSNÉ KONSTRUKCE

Konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet s hlavicemi a lokálně průvlaky. Po obvodě jsou jednotlivé stropní desky nadzemních podlaží ztuženy železobetonovými parapety na výšku 1 000 mm. Prostorovou tuhost zajišťují železobetonová jádra schodišťových a výtahových prostor.

Základní modul skeletu je 8,1 × 8,1 m. Spodní stavbu tvoří železobetonové monolitické stěny z vodostavebního betonu bez hydroizolace – bílá vana. Objekt je založen na základové desce lokálně zesílené kalichy. Stavba je celoplošně podsklepena. Má jedno podzemní podlaží, které je v části technologie – strojovna VZT – zahloubeno. Světlá výška je tak o cca 1,5 m vyšší než zbytek suterénu (garáže). Celá stavba je založena na vrtaných pilotách – vynášející základovou desku. Nad každou pilotou je proveden kalich – zahloubení v základové desce pro její vynesení.

HORNÍ STAVBA

Horní stavbu tvoří železobetonový skelet se základním modulem 8,1 × 8,1 m a s konstrukční výškou podlaží 3,68 m. Sloupy jsou navrženy čtvercové 450 mm, v horních podlažích jsou obvodové sloupy ztenčeny na 300 × 450 mm. Ztužující stěny mají tloušťku 250 mm a stěny výtahů a schodišť jsou navrženy v tloušťkách 200 a 250 mm. Stropní desky jsou olemovány parapetem o výšce 1 000 mm. Podloubí na výšku dvou pater je podpíráno třemi dvojicemi prefabrikovaných sloupů vykloněných pod úhlem 64 °. Stropní desky jsou navrženy v tloušťce 200 mm s hlavicemi 200 mm.

SCHODIŠTĚ

Vnitřní schodiště v objektech jsou dvou i trojramenná a jsou provedena jako železobetonové prefabrikáty uložené na akustické podložky v ozubu desky.

Venkovní schodiště na severní fasádě jsou ocelová. Tvoří je jedno rameno stoupající směrem od fasády a dále vodorovná podesta (lávka) směřující k jednotlivým podlažím domu. Klasické tyčové zábradlí ramene i lávky je vyrobeno z kulatiny. Tyto konstrukce společně se schodnicemi ramena zajišťují prostorovou tuhost celého schodiště.

OBVODOVÝ PLÁŠŤ

Navržené obvodové pláště splňující tepelně-technické požadavky – ČSN 73 0540-2, pro zajištění požadovaného stavu vnitřního prostředí a pro hospodárné splnění požadavku na úsporu energie a tepelnou ochranu. Jsou použita skla s garancí dodržení požadované hodnoty součinitele prostupu tepla UN = 1,10 W/m2.K Obvodový plášť je navržen jako modulární systém s rastrem 2,7 m a reflektuje na architektonický záměr a požadavky na tepelně-izolační vlastnosti, parametry prostupu světla a potřeby omezení radiačních účinků slunečního záření. Obecně jsou všechny obvodové pláště mimo 1. NP navrženy jako pásové okenní systémy s monolitickým železobetonovým parapetem bez nadpraží, které tvoří přímo stropní deska. V 1. NP je navržena rastrová fasáda na celou výšku podlaží. Fasádní systém je podle orientace ke světovým stranám doplněn o stínící clony (rolety, předokenní žaluzie, slunolamy). 

Na východní, jižní a západní fasádě objektu jsou navrženy pouze vnější horizontální žaluzie, které jsou v zasunutém stavu skryty v boxu ve vnějším nadpraží oken. Vnější stínící prvky byly navrženy pouze v čistě kancelářských podlažích – tedy 2. – 7. NP.

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, TERASY

Objekt má plochou střechu, která plynule přechází v severní fasádu skloněnou pod úhlem 33 stupňů. Budova má navrženu plochou, nepochozí jednoplášťovou střechu s klasickým pořadím vrstev. Na střešní ŽB desce jsou vytvořeny spádové plochy a položena tepelná izolace. Hydroizolace je fóliová, přitížená kačírkem. Severní šikmá fasáda je pokryta popínavou zelení zasazenou do květníků na hraně každé terasy. Jedná se o plastové květináče, které jsou ztuženy přepážkami kvůli vybočení od tlaku zeminy. Celá severní šikmá fasáda střechy je kryta ocelovým pozinkovaným kari sítem vyrobeným na zakázku, které kryje pěstební substrát a vytváří podklad pro popínavou zeleň, která jím proroste a pokryje jej. Terasy zařezávající se do skloněné severní fasády mají klasickou skladbu střechy krytou dlažbou na podložkách. Odvodnění teras je provedeno obdobně jako střecha, pomocí vnitřních svodů.

Z podkladů GEMO a. s. a CRESTYL real estate s. r. o.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
DOCK IN TWO – projekt na pomezí dvou světůVýstavba železobetonové monolitické konstrukce – pohled z Libeňského mostuŽelezobetonová monolitická konstrukce – před dokončením posledního patra – pohled od severuFitout – nájemce 2. NPDokončování střešního plášťe – šikmé části terasPopínavé rostliny postupně pokryjí celou sešikmenou severní fasádu objektu.Vstupní lobbyTechnologická zařízení na střeše objektuV garážích bylo pamatováno i na cyklistyFitout nájemce GetbergFitout Saint Gobain těsně před nastěhováním nábytkuVýtahy Schindler zajišťují vertikální přepravu osob i materiálu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sykora Home PrahaSykora Home Praha (846x)
Architektonicky zajímavý reprezentativní obchodní dům firmy SYKORA, spol. s r. o. členěný na třípodlažní obchodní prosto...
Galerie Grand Prix BrnoGalerie Grand Prix Brno (822x)
DIPLOMOVÉ PRÁCE MLADÝCH ARCHITEKTŮ V. - V minulém vydání Konstrukcí jsme zavítali s architektonickým návrhem do Brna. V ...
Most ako Annelida (821x)
Jednou z mojich srdcových záležitostí je mesto, v ktorom som žil a vyrastal. Ku ktorému neodmysliteľne patrí jeho krásne...

NEJlépe hodnocené související články

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemiNové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi (5 b.)
Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Ch...
Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...
Video

Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu