Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Dřevozpracující závod Čáslav, přestavba stávajícího areálu, I. etapa

Dřevozpracující závod Čáslav, přestavba stávajícího areálu, I. etapa

Publikováno: 21.1.2010
Rubrika: Architektura

Jedná se o výrobní areál na zpracování dřeva společnosti LESS & TIMBER s. r. o. Stavba je situována v průmyslové zóně města Čáslav na místě původní pily. Součástí areálu je administrativní budova, pilnice, sušárna, odkorňovač a otevřené skládky kulatiny a řeziva.

Dřevozpracující závod Čáslav, přestavba stávajícího areálu, I. etapa

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
Dvoupodlažní objekt je v 1.NP rozčleněn otevřeným průchodem na část vrátnice a jídelnu se zázemím. Vrátnice umožňuje výhled a kontrolu v celém vstupním prostoru – příjezd a odjezd kamionů, váha, vjezd na parkoviště, vstup zaměstnanců i návštěv. Jídelna navazuje na vstupní halu, která je přes otevřenou galerii propojena s 2. NP. Zásobování kuchyně probíhá přes samostatný vstup v západním štítu objektu. Celé 2.NP má funkci administrativní – kanceláře firmy, zasedací místnost, reprezentační sál a zázemí. Repre sál je možné dle potřeby propojit s foyer v předsálí a polokrytou střešní terasou. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet se sloupy v trojtraktu. Obvodový plášť je celoprosklený z AL fasádního SCHÜCO systému. Na zasklení je použit sítotiskový vzor. Kolem objektu jsou navrženy dřevěné lepené vazníky nesoucí zastínění z dřevěných hranolů. Meziprostor fasády a zastínění vyplňují předsazené dřevěné balkony.

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Objekt administrativní budovy je situován u hlavního vjezdu do areálu, v západním cípu pozemku, a vytváří vstupní „bránu“ celému závodu. Hlavní snahou bylo vytvořit dostatečně viditelnou vizitku závodu zabývajicího se zpracováváním dřeva. Celkový objem je tvořen jednoduchým proskleným kubusem (vlastní objekt) uvnitř dřevěné schránky (zastínění). Tyto dvě formy pak společně vymezují meziprostory – odstíněné balkony. Dřevěná schránka je tvořena systémem oblých dřevěných vazníků s vodorovným proloženým dřevěným obkladem.

STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Založení objektu je navrženo na vrtaných železobetonových pilotách průměru 420 mm, ukončených železobetonovými základovými patkami a pasy uspořádanými do základového roštu. Objekt je navržen jako dvojpodlažní skeletová monolitická železobetonová konstrukce.

Železobetonové sloupy tvoří podélný dvoutrakt, jsou vetknuté do základových konstrukcí. Konstrukční výška 1. NP je 3,95 m, 2. NP je 3,68 m. Stropní konstrukci nad 1. NP tvoří monolitická železobetonová stropní deska tl. 220 mm, lemovaná obvodovými ztužidly. Stropní konstrukci nad 2. NP tvoří monolitická železobetonová stropní deska tl. 200 mm, lemovaná obvodovými ztužidly a atikou. Schodiště je navrženo monolitické železobetonové, uložené v úrovni mezipodesty do schodišťové stěny a sloupu, v úrovni podesty do stropní desky. Prostorové ztužení objektu je zajištěno železobetonovými stěnami.

HALA PILNICE, SKLAD PILIN, ODKORŇOVAČ, SUŠÁRNY
Objekt pilnice představuje srdce dřevozpracujícího závodu. Objemové řešení je maximálně přizpůsobeno technickým požadavkům vyplývajícím z provozu. Dvě navzájem kolmá křídla objektu vymezují manipulační a skladové plochy před pilnicí. Vnitřní prostor haly je jednopodlažní s dvoupatrovou vestavbou v severní části hlavního křídla a jednopodlažní vestavbou ve vedlejším křídle. Materiály použité na tomto objektu (plášť z trapézového plechu) odpovídají ryze technické funkci objektu

STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Hala pilnice

Založení objektu je navrženo na vrtaných železobetonových pilotách průměru 600 mm, ukončených kruhovými monolitickými železobetonovými hlavicemi průměru 1.500 mm. Hlavice jsou opatřeny kalichy pro osazení sloupů skeletu, vnitřní část kalichů je zdrsněná vložením nopové fólie do bednění. V místě, kde k hale pilnice přiléhá sklad pilin s podlahou na úrovni –1,400 m a sušárny s podlahou na úrovni –0,900 m, jsou navrženy opěrné zdi.

Založení schodiště a schodišťových stěn je provedeno na základových pasech z monolitického železobetonu, podporovaných pilotami. Objekt je navržen jako čtyřlodní halová konstrukce ve tvaru písmene „L“, s dvoupodlažní vestavbou brusírny. Železobetonové sloupy jsou navrženy průběžné, vetknuté do základových konstrukcí, světlá výška výrobní haly je 9,0 m; Sloupy mezi moduly 1-5/C-D jsou opatřeny konzolami pro uložení jeřábových drah pro mostové jeřáby s nosností 32 kN. Střechu v části nad brusírnou, s ohledem na požární odolnost 60 minut, tvoří přímopasé střešní vazníky na rozpětí 26 m v osových vzdálenostech 6,65 m.

Střechu ve zbývající části haly tvoří dřevěné plnostěnné lepené průvlaky na rozpětí 17,5 m a 13,3 m. Na průvlaky jsou uloženy dřevěné plnostěnné lepené vazníky na rozpětí 24,0 m; 26,0 m a 27,0 m, v osových vzdálenostech do 6,65 m. V úrovni střešní konstrukce jsou navržena obvodová ztužidla a táhla pro zajištění stability horních pasů vazníků.

Stropní konstrukci nad 1. NP v prostoru vestavby brusírny a elektrorozvodny tvoří průvlaky v osových vzdálenostech 6,65 m resp. 7,30 m. Na průvlaky jsou uloženy předpjaté stropní panely SPIROLL výšky 250 a 330 mm. Okraje stropní desky jsou lemovány stropními ztužidly. Objekt není rozdělen na samostatné dilatační celky. Dilatace objektu bude provedena průběžně bez zdvojování sloupů pouze kluzným uložením vazníků.

Sklad pilin
Založení objektu je navrženo na vrtaných železobetonových pilotách průměru 600 mm, ukončených monolitickými železobetonovými stěnami šířky 500 mm, které zároveň vyváří opěrné a dělící zdi.

Odkorňovač
Technologické zařízení je založené na základové desce z monolitického železobetonu tloušťky 600 mm. H.Ú. základu je 100 nad úrovní okolní zpevněné plochy; základová spára je ošetřena polštářem z hutněného štěrkopísku v tloušťce cca 300 mm a podkladním betonem tloušťky 100 mm.

Sušárny
Technologické zařízení je založené na základové desce z monolitického vodostavebného železobetonu C 30/37 tloušťky 250 mm, opatřené kanálky na odvod kondenzátu. H.Ú. základu je s ohledem na navážení materiálu v úrovní okolní zpevněné plochy; základová spára je ošetřena polštářem z hutněného štěrkopísku v tloušťce cca 300 mm a podkladním betonem tloušťky 100 mm.

Autor: K4 a. s.
Dodavatel: PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a. s.
Přihlašovatel: LESS&TIMBER s. r. o.
Investor: LESS&TIMBER s. r. o.

Wood-processing plant in Čáslav, Reconstruction of the existing premises, stage I
These are the production premises for wood processing of the company LESS & TIMBER s. r. o. The structure is situated in the industrial zone of the town of Čáslav on a former sawmill. The premises also contain administrative building, sawmill department, drying house, barking machine and open stores of round logs and cut timber.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
(foto: K4 a. s.)(foto: K4 a. s.)(foto: K4 a. s.)Kolem objektu jsou navrženy dřevěné lepené vazníky. (foto: K4 a. s.)Dřevěná schránka je tvořena systémem oblých dřevěných vazníků. (foto: K4 a. s.)Řez budovou (foto: K4 a. s.)Půdorys budovy (foto: K4 a. s.)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sykora Home PrahaSykora Home Praha (920x)
Architektonicky zajímavý reprezentativní obchodní dům firmy SYKORA, spol. s r. o. členěný na třípodlažní obchodní prosto...
Most ako Annelida (900x)
Jednou z mojich srdcových záležitostí je mesto, v ktorom som žil a vyrastal. Ku ktorému neodmysliteľne patrí jeho krásne...
Galerie Grand Prix BrnoGalerie Grand Prix Brno (897x)
DIPLOMOVÉ PRÁCE MLADÝCH ARCHITEKTŮ V. - V minulém vydání Konstrukcí jsme zavítali s architektonickým návrhem do Brna. V ...

NEJlépe hodnocené související články

Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...
Architekti volili nejoblíbenější software: Allplan je Architect’s Darling 2016 (5 b.)
Allplan byl vyznamenaný po roce 2012 a 2014 již po třetí oceněním Architectsʼ Darling® Award. Prestižní socha zlatého Fé...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]