Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Forma zpracování projektové dokumentace stadionu Eden

Forma zpracování projektové dokumentace stadionu Eden

Publikováno: 9.3.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:35
Rubrika: Zajímavosti

Na projektu fotbalového stadionu jsme se podíleli v rámci profesí stavební (vč. koordinace všech profesí) a statika (část monolitické železobetonové konstrukce) od fáze zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) a následně výkonu autorských dozorů během stavby (ATD). Nový stadion podobných parametrů se u nás dlouhá léta nestavěl, pro nás a troufám si říci i pro všechny zúčastněné  projektanty, byl projekt sportovního komplexu velkou výzvou.

Vstupní parametry pro projektování byly jasné: investor disponoval stavebním povolením, ale vzhledem k finančním možnostem byla architektonickým ateliérem OMIKRON- K, vedeném Ing. arch. Martinem Kotíkem, zpracována nová úsporná varianta ve formě studie, která původnímu projektu pro stavební povolení neodpovídala. Naše kancelář stála před rozhodnutím o formě zpracování projektové dokumentace. Z důvodů nutnosti kompletní digitalizace celého projektu (nebylo nač navazovat), předpokládaných a avizovaných změn během zpracování DPS (schvalování variant konstrukčních řešení i během fáze výstavby) a nutné kontroly velkého množství problematických míst během koordinace jsme zvolili 3D CAD systém Revit založený na bázi BIM (databázový systém informačního modelu budovy). Následně jsme využili i další výhody tohoto projekčního nástroje – výstupy z databázového systému stavebních prvků pro průběžné výkazy výměr, předkládané na žádost dodavatele stavby během jednání se subdodavateli. Dokumentace vznikala od září 2006 souběžně se zahájením stavebních prací a v jejich průběhu a její zpracování prakticky jen o několik týdnů předbíhalo stavební dodávku.
Těžištěm projektu je samozřejmě samotný fotbalový stadion s kapacitou 21.000 sedících diváků vč. klubového patra, boxů VIP a bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu. Všechna místa jsou krytá. Vyhřívaná hrací plocha má rozměry 105 × 68 m a je umístěna cca 5 m pod úrovní terénu vně budov komplexu. Parametry stadionu splňují požadavky ČMFS i fotbalových federací UEFA a FIFA.
Součástí stavby jsou kromě zázemí pro činnost fotbalového klubu Slávia a fotbalistů (domácích a hostí) také pronajímatelné obchodní a kancelářské plochy a v neposlední řadě hotel****. Vlastní stadion byl, s ohledem na nutnost minimalizovat časovou náročnost stavby a úsporu nákladů, navržen a posléze realizován jako železobetonová prefabrikovaná konstrukce s oddilatovaným monolitickým vnějším „límcem“ budov, které jsou společně kryté ocelovou konstrukcí  střechy.

KONSTRUKCE STADIONU
Nosné prefabrikované železobetonové konstrukce jsou tvořeny průběžnými prefabrikovanými sloupy průřezů 400/600 mm resp. 400/750 mm s konzolami ve třech směrech. Vetknutí do pilot je zajištěno pomocí šroubovaných spojů. Na konzoly sloupů jsou na pryžových ložiscích uloženy průvlaky obráceného T (radiálně) a po obvodě prefabrikované části stadionu průvlaky průřezu obdélníkového nebo tvaru L. Šikmé tribunové nosníky se zazubeným horním lícem uložené také na pryžová ložiska tvoří podporu pro lavice tribun. Přístupové koridory a zázemí stadionu pod tribunami jsou tvořeny předpínanými panely PARTEK tl. 150–330 mm spřaženými monolitickou membránou tl. 70 mm.
Předpjaté panely jsou uloženy na ozuby průvlaků přes pryžové pásy. Celá prefabrikovaná konstrukce je rozdělena na 15 dilatačních celků (rohy čtyři, tribuny po třech resp. po dvou) realizovaných posuvným uložením prvků. Šest dilatačních celků monolitického skeletu tvoří sloupy, ztužující a schodišťové stěny, výtahové šachty a stropní desky s obvodovými trámy. Styk s pilotami je zajištěn pomocí vytrnování betonářské výztuže, tažené prvky (sloupy) jsou řešeny pomocí výztuže se závitovými spoji. Na styku s prefa konstrukcí stadionu (dilatace) jsou monolitické konstrukce kluzně uloženy na ozuby prefaprůvlaků. V horizontálním směru je monolitická konstrukce důsledně oddilatována (20 mm PPS) od prefa konstrukce tribun. Nosná ocelová konstrukce střechy je tvořena prostorově spolupůsobícím prstencem, tuhým na kroucení. Nosnou konstrukci tvoří příhradové vazníky kapkovitého tvaru s plnostěnným zakončením na obou koncích střechy (pasy ze svařovaných profi lů T, diagonály a svislice z trubek). Konstrukce střechy je v místě vazníků excentricky podepřena na železobetonové konstrukci tribun a kotvena při vnějším okraji střechy do železobetonové konstrukce přístaveb, nebo přímo do pilot pomocí táhel. Střešní konstrukce je bez jediné podpory v prostoru před diváky na tribuně. Tvar střechy a její naklonění ve směru západ – jih je vystaveno větrným proudům způsobujícím proměnlivé zatížení. Střecha (její jednotlivé prvky) je dimenzována na střídavé namáhání. Kotevní táhla jsou navržena jako tuhé pruty, umožňující přenést i tlakovou sílu. Střešní konstrukce tvoří jeden celek bez dilatace. Vlastní příprava ocelových prvků konstrukce střechy stadionu byla zahájena před montáží na budoucí hrací ploše a následně probíhala instalace konstrukce střechy, jejíž celková hmotnost je cca 1.300 tun. Střešní krytina z PVC-P folie armovaná tkaninou z polyesterových vláken je mechanicky kotvená k podkladu z OSB desek na trapézovém plechu konstrukce střechy. Zajímavým prvkem střešního pláště stadionu je prosvětlovací pás při vnitřním líci z makrolonových panelů. V konstrukci střechy je instalováno osvětlení hrací plochy.
V místě hlavních vstupů na stadion v severozápadním a jihozápadním rohu jsou konstrukce vyneseny velkými ocelovými průvlaky délky téměř 20 m a výšky na jedno podlaží 3,6 m. Ocelové průvlaky přenášejí zatížení cca 5.000 kN (každý). Celosvařované příhradové nosníky jsou tvořeny vždy dvojicí profi - lů HEM 400 (pasy), spojenými diagonálami z obdélníkových trubek. Tyto jsou dle požadavků architekta rozmístěny nepravidelně a tvoří v druhém plánu za prosklením architektonický prvek. K celkovému výčtu projektu by bylo třeba popsat zařízení TZB, ale to je asi na jiný článek. Samotný projekt a následná realizace ukázaly, že využití 3D CAD systému Revit bylo více než přínosné. Pomocí libovolného množství ověřovacích řezů jsme během projektu přišli na několik kolizních míst v konstrukcích stadionu a zázemí napříč profesemi a projektanty. Během stavby jsme díky databázovému systému (který jsme však předtím museli vlastními silami „nakrmit“) poskytli okamžité a pro danou věc přesné informace pro dodavatele. A pokud bychom měli upozornit na jednu zvláštnost tohoto projektu, pak je to určitě dřevěný podhled střechy tribun z kanadského cedrového dřeva, který během jednání s investorem a dodavatelem prosadil architekt projektu takřka všem navzdory. Výsledný dojem je pro diváka velmi příjemný a představuje reminiscenci původní dřevěné tribuny v Edenu. A jak je vidět na výsledcích, fotbalový tým Slavie si nový stánek opravdu užívá.

The form of processing project documentation of the Eden stadium The article outlines the construction of the football club Slavia Praha stadium from the point of view of designers. It explains procedures of projection in individual phases of construction as well as the process of project digitalization. The author also outlines steel concrete and steel structures of the stadium and a technical solution of their assembly.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Severozápadní roh, výsek axonometrie 3D modeluVýchodní fasáda, napojení na budoucí parkingJižní fasáda, kotvení střechy do pilot (táhla)Západní tribuna, typický modul, prostorový řezJihozápadní tribuna, VIP boxySeverozápadní tribuna s VIP boxy, 3D model, vizualizace Revit

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Konstrukce a architektura (821x)
Na pultech knihkupectví se objevila nová kniha, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít. Kniha nazvaná Konstrukce a ...
ROCKWOOL má flotilu „ještěrek“ a vlastní plnicí stanici na CNGROCKWOOL má flotilu „ještěrek“ a vlastní plnicí stanici na CNG (806x)
Bohumínská společnost ROCKWOOL, výrobce izolací z kamenné vlny, investovala 25,5 mil. Kč do pořízení vysokozdvižných voz...
Jak nakupovat vláknové lasery a ohraňovací lisy?Jak nakupovat vláknové lasery a ohraňovací lisy? (806x)
Pokud se chystáte na nákup nového vláknového laseru nebo ohraňovacího lisu, měli byste si před samotným výběrem ujasnit ...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...
České firmy přicházejí o miliardy, nevyužívají potenciál rozvojových trhůČeské firmy přicházejí o miliardy, nevyužívají potenciál rozvojových trhů (5 b.)
Na rozvojových trzích po celém světě se v oblasti infrastrukturálních projektů ročně soutěží zakázky za více jak sto mil...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (8x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...
Video

Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu