Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Hilti návrhové softwary

Hilti návrhové softwary

Publikováno: 27.6.2016
Rubrika: Projektování

Již název přílohy tohoto čísla „Projektování konstrukcí a software“ naznačuje, že moderní a přesný návrh stavebních konstrukcí a jejich dílčích částí se neobejde bez softwarové modelace. Tohoto si je vědoma i společnost Hilti, a proto za dlouhá léta svého působení vyvinula několik návrhových softwarů, které počítají dle aktuálních předpisů a norem a poskytují tak svému uživateli rychlý, přesný a detailní návrh Hilti prvků. V následujících řádcích se vám několik takových softwarů pokusíme představit.

Poslední generace Hilti návrhových softwarů je založena na tzv. PROFIS platformě. Tento formát softwarů se vyznačuje jednoduchou, přehlednou grafikou, příjemným uživatelským prostředím a intuitivním ovládáním. Pro všechny softwary PROFIS je charakteristické 3D návrhové okno (obr. 1), ve kterém se zadává základní geometrie modelovaného případu a požadované zatížení ve třech osách.

Po provedení výpočtu je pak možné vygenerovat protokol, který obsahuje veškerá data z hlediska výpočtových charakteristik a všechny potřebné informace k instalaci Hilti prvků. U většiny PROFIS softwarů je pak možné výsledný návrh exportovat i do kreslicích a modelačních softwarů např. do AutoCAD, BIM, atd. Dalším benefitem je možnost jejich přepnutí do českého jazyka. Naopak pro případ modelace zahraničních zakázek je velmi snadné softwary přepnout a protokol exportovat do několika světových jazyků.

Všechny softwary mají stejný vizuál a uživatelské prostředí, takže pokud se naučíte ovládat jeden software z PROFIS rodiny, bude pro vás zvládnutí ostatních otázkou chvilky. Všechny PROFIS softwary mají po instalaci nástroj tzv. autoupdatu, takže nové aktualizace softwarů vám budou automaticky nabízeny z internetu. Všechny softwary jsou po registraci na www.hilti.cz volně stažitelné a jsou zdarma.

PROFIS Anchor
Software Hilti PROFIS Anchor je určen pro návrh dodatečně osazených kotev do betonu a plných i dutých cihel. Výpočty jsou prováděny v souladu s evropskou návrhovou normou ETAG, popřípadě americkou ICC.

Po zadání základního materiálu, základní geometrie a zatížení přiblížíte modelovanou situaci realitě volbou geometrie ocelové kotevní desky, ocelového profilu na desce a typem montáže (např. s podlitím/bez podlití). V rámci jednoho návrhu jste pak schopni posuzovat několik zatěžovacích stavů najednou a to i včetně posouzení kotvení na seismicitu nebo účinky požáru.

V případě výpočtu kotvení zatěžovaného smykovým nebo kombinovaným zatížením, je možné využít tzv. Hilti SOFA návrhovou metodu, kdy pomocí aktivace volby vyplněných mezikruží mezi kotvou a ocelovou kotevní deskou dosáhnete rovnoměrného rozložení smykového zatížení na všechny kotvy současně.

Software je doplněn všemi aktuálními ETA schváleními a certifikáty ke kotvám, které lze v pdf formátu ze softwaru exportovat a společně s výpočtovým protokolem přiložit ke statickému výpočtu celé konstrukce.

PROFIS Rebar
Návrhový SW PROFIS Rebar umožňuje provést rychlý a bezpečný návrh dodatečně vlepené výztuže pomocí lepicích hmot Hilti v souladu s EC2 (hmoty s ETA schválením), nebo dle návrhové metody ACI. V kritických případech např. v případě tenké stávající železobetonové desky lze použít tzv. HIT-Rebar návrhovou metodu, která využívá pro přenos ohybového momentu modelu rámového styčníku a vede tak ke kratším kotevním délkám.

Při spuštění nového projektu je potřebné vybrat jeden z mnoha předdefinovaných případů napojení nové žb. konstrukce ke stávající (např. deska k desce nad podporou (obr. 2), stěna k desce, prodloužení sloupu, prostě podepřený nosník, atd.) a tento případ poté v 3D modelačním okně geometricky upravit a zadat požadované zatížení. Výsledkem je opět detailní výpočtový protokol se všemi potřebnými návrhovými údaji.

PROFIS Anchor Channel
Je novým přírůstkem do skupiny PROFIS návrhových softwarů (obr. 3). Slouží pro navrhování dopředu osazovaných upevňovacích lišt dle normy CEN TS 1992-4. Software umožňuje rychle a flexibilně zpracovávat návrhy Hilti HAC upevňovacích lišt v případě statických a únavových zatíženích a i zatížení vyskytujících se při požáru. Výstupem ze softwaru je přehledný protokol výpočtu a možnost exportu 2D nebo 3D dokumentu ve formátu DWX/FWG pro integraci navrženého řešení do CAD výkresů.

PROFIS Installation
Obsahuje pět samostatných modulů pro návrh závěsů instalací z montážních systémů Hilti.

  • Channel – modul pro jednoduchý statický návrh montážních nosníků a konzol.
  • FixPoint – nástroj pro výpočet teplotních dilatací a navrhování pevných bodů na horizontálních potrubních trasách a stoupačkách.
  • 3D Design – modul pro návrh konstrukcí z MQ, MI a MIQ montážních systémů v 3D prostředí (obr. 4). Výsledkem návrhu je detailní statický protokol s posouzením všech použitých prvků. Následná možnost exportu celé konstrukce nebo jejích pohledů do 2D nebo 3D kreslicích softwarů je samozřejmostí.
  • Template Design – obsahuje dopředu namodelované nejčastěji používané rámy z montážních systémů, které lze pouze doplnit o zatížení a ihned staticky posoudit, nebo je lze použít jako modelový podklad k jednodušším úpravám na vámi požadovanou skladbu konstrukce a poté opět staticky posoudit.
  • BIM/CAD Library – online knihovna 2D/3D prvků montážních systémů, kotev a přímé montáže. Umožňuje export Hilti prvků do většiny kreslicích a modelačních softwarů s 2D i 3D prostředím.

Design Software Hilti
The title of the attachment to this issue “Designing Structures and Software” implies that a modern and precise designing of building structures and their parts requires software models. Since the Hilti company also takes this idea into account, it has developed a number of design software packages working in line with updated regulations and standards, providing its users with a fast, precise and detailed design of Hilti elements. In the following lines we will try to introduce a couple of such software packages to you.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – PROFIS Anchor – 3D modelační oknoObr. 2 – PROFIS Rebar – návrh deska k desce nad podporouObr. 3 – PROFIS Anchor ChannelObr. 4 – PROFIS Installation

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Campus Science Park objekt C pohledem projektantůCampus Science Park objekt C pohledem projektantů (849x)
Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označen...
Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (773x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (765x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...

NEJlépe hodnocené související články

Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...
Konstrukce přijímače unikátní solární elektrárny je z oceliKonstrukce přijímače unikátní solární elektrárny je z oceli (5 b.)
V článku je popsána unikátní solární elektrárna, jejíž součástí je i přijímač z ocelové konstrukce, který je umístěn na ...
Vliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatíženíVliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatížení (5 b.)
V posledních letech přišel tým vývojářů IDEA StatiCa společně s českými universitami, ČVUT FSv v Praze, FAST VUT v Brně,...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Google