Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana    Intumescentní protipožární nátěry

Intumescentní protipožární nátěry

Publikováno: 31.7.2008, Aktualizováno: 29.12.2008 01:37
Rubrika: Povrchová ochrana

Podstatou funkce protipožárních nátěrů je chemická reakce iniciovaná vyššími teplotami cca 150 až 200 °C. Během reakce dojde k dehydrataci polyalkoholů v nátěru a díky přítomnosti nadouvadel v nátěru se vytvoří izolační vrstva nehořlavé pěny. Při tomto procesu tzv. „napěnění“ se zvětší objem původního nátěru až padesátkrát, výsledná vrstva pěny pak může dosahovat výšky několika centimetrů.

Použití protipožárních nátěrů 
Protipožární nátěry na dřevěné a ocelové konstrukce lze klasifi kovat nejen jako technické nátěry, ale svým vzhledem splňují i estetické požadavky. Mohou být řešením například u historických objektů, kde jsou rozsáhlé stavební úpravy nepřijatelné.
 

Protipožární nátěry na dřevěné konstrukce
Protipožární nátěry na dřevo jsou určeny do interiéru a v podmínkách pro aplikaci je tedy omezena vlhkost vzduchu (obvykle 75 až 80 %). Protipožární nátěry na dřevěné konstrukce lze dle vzhledu dělit na transparentní a neprůhledné. Netransparentní protipožární nátěry představují finálovou úpravu povrchu a nelze je překrýt žádným lakem ani nátěrem. Barevný odstín je většinou bílý, šedobílý, u některých je možná pigmentace do pastelových odstínů. Svým vzhledem jsou předurčeny převážně do staveb technického charakteru. Transparentní protipožární nátěry jsou zpravidla dvousložkové, přičemž druhou složkou je krycí lak. Dřevo lze upravit do libovolného odstínu běžně dostupnými lihovými mořidly.

Aplikace protipožárního nátěru Flamizol S – ilustrační foto

 
Aplikace nátěrového systému
U starších a zejména u historických objektů je prakticky nemožné zjistit předchozí povrchovou úpravu dřeva, která může s nátěrem reagovat a ovlivnit výsledný vzhled nátěru, a proto je vhodné provést zkoušku na skrytém místě. Před aplikací protipožárního nátěru musí být dřevo čisté, suché, bez zbytků starých nátěrů nebo tmelu, tak aby nic nebránilo přípravku v dokonalém styku a zakotvení na povrchu dřeva. Protože protipožární nátěry neobsahují účinné látky proti dřevokazným škůdcům, je vhodné provést před vlastní aplikací požárního nátěru impregnaci proti dřevokazným škůdcům. Vhodné jsou lihové přípravky, které nezanáší do dřeva vodu. Po uplynutí technologické přestávky nezbytné pro vyschnutí impregnace proti dřevokazným škůdcům nebo lihového mořidla, se nanese štětcem nebo válečkem protipožární nátěr.
 

Protipožární nátěry na ocelové konstrukce
Protipožární nátěry určené k ochraně ocelových nosných konstrukcí proti působení ohně a sálavého tepla jsou otestované jako systém: základová antikorozní barva – protipožární nátěr – krycí lak, přičemž krycí lak zpravidla není podmínkou aplikace (jeho absence neovlivňuje funkčnost protipožárního nátěru). Protipožární nátěry na ocelové konstrukce tvoří bílý až našedlý souvislý matný povlak, použitím schváleného krycího laku je materiál chráněn proti působení agresivního prostředí a navíc lze zvolit vhodný barevný odstín. Potřebná tloušťka vrstvy protipožárního nátěru se určuje pomocí dimenzační tabulky, která udává závislost příspěvku k požární odolnosti na součiniteli průřezu konstrukčních prvků a návrhové teplotě oceli.

Aplikace protipožárního nátěru na ocelové konstrukce – ilustrační foto
 

Aplikace nátěrového systému
Povrch oceli musí být před aplikací nátěrového systému čistý a suchý (zbavený mastnoty, prachu, degradačních zplodin a všech hrubých mechanických nečistot). Úpravu povrchu lze provést tryskáním. Na připravený podklad se aplikuje doporučený základní antikorozní nátěr dle podmínek stanovených výrobcem. Určené množství protipožárního nátěru se nanáší v jedné či více vrstvách štětcem, válečkem nebo stříkacím zařízením.


Lenka Kozinová,
Stachema Kolín spol. s r. o.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

AČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkováníAČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkování (781x)
Protikorozní ochrana je nedílnou a velmi důležitou součásti výrobního procesu jakékoliv ocelové konstrukce. Kromě dekora...
AČSZ – Aktuální ekologické otázky EU pro odvětví žárových zinkoven (764x)
Ekologické a legislativní otázky představují velice důležitou součást práce evropského sdružení asociací žárových zinkov...
Povrchové úpravy materiálů, jejich účel a prováděníPovrchové úpravy materiálů, jejich účel a provádění (207x)
Firma provádějící povrchové úpravy musí splňovat požadavky na bezpečné a ekologické vybavení i zařízení, kvalifikaci per...

NEJlépe hodnocené související články

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí duplexními povlaky (5 b.)
Ocelové konstrukce jsou součásti našeho života a ve velké míře nás obklopují. Setkáváme se s nimi jak při výrobě různých...
Tryskání a ekonomieTryskání a ekonomie (5 b.)
Snahou konstruktérů je vyvinout technologie, které překonávají vlastnosti technologií předešlých. Technologie, vznikajíc...
Hempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě KalugaHempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě Kaluga (5 b.)
Na pozvání Volkswagen Group Rus se společnost Hempel nedávno zúčastnila důležitého projektu zajištění protikorozní ochra...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...
Google

Zavřít [x]