Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Jedny z nejbezpečnjěších tunelů v Unii

Jedny z nejbezpečnjěších tunelů v Unii

Publikováno: 24.11.2005, Aktualizováno: 18.2.2010 22:27
Rubrika: Architektura

Tunely Mrázovka jsou součástí stavby s názvem Městský okruh Radlická – Strahovský tunel. Tato stavba byla zprovozněna společně s přemostěním Plzeňské a Kartouzské ulice (tj. stavba 3.5 Strahovského tunelu) v srpnu roku 2004. Tím se završila dlouhá etapa přípravy a postupné realizace dopravních staveb na pražském městském okruhu. Od data zprovoznění se západní segment městského okruhu propojil v ucelený provozní celek a uzavřel se tak prstenec obvodové komunikace, obepínající jádro města ze západu.

Zprovozněním tunelů Mrázovka vznikla atraktivní objízdná trasa mimo vlastní centrum. V širších souvislostech byla ukončena výstavba celého jižního a západního segmentu pražského městského okruhu.

Stavební řešení
Akceptováním podmínek, vyplývajících z dopravního řešení, se vymezil požadavky na stavební řešení celého podzemního díla. Ve výsledném návrhu jsou realizovány dva jednosměrné tunely, vždy zčásti dvoupruhové a zčásti třípruhové. Přechod z třípruhového na dvoupruhové uspořádání je v místě připojení, resp. odpojení jednopruhové tunelové rampy – v tzv. rozpletech. Tunely jsou v převážné části ražené, u obou portálů však navazují na ražby hloubené části. Kromě hlavních tunelů jsou v podzemí ještě raženy tunelové propojky, čerpací stanice vody, trafostanice a strojovna vzduchotechniky.

Právě rozplety pod Mrázovkou asi nejvíce tuto stavbu „proslavily“. Na rozdíl od hlavního tunelu, kde je plocha výrubu cca 165 m2, v místě rozpletu byl nezbytný výrub až 324 m2. To už je unikát i ve světovém měřítku. Kromě toho bylo nezbytné překonat řadu dalších úskalí. Nutné je zmínit se i o ražbách pod Ostrovského ulicí. Zde, ve složitých geologických podmínkách, při standardní šířce výrubu 16,6 m, probíhaly práce pod základy až pětipatrových budov – a to při nadloží pouze 12 m k jejich základům.

Výstavba
Pro volbu metod realizace byla vždy rozhodující kritéria bezpečnosti. Nejen bezpečnosti v podzemí, ale také na zajištění objektů nadzemní zástavby a infrastruktury. Pro vlastní ražbu byla použita technologie NRTM (nová rakouská tunelovací metoda). Na začátku prací se startovalo s horizontálním členěním výrubu, ale brzo se přešlo na vertikální. V náročných místech pod zástavbou s nízkým nadložím se uplatnila doplňková opatření, sledující zvýšení stability výrubu a snížení deformací na povrchu. Nutno dodat, že u vytipovaných nadzemních objektů byly na základě jejich podrobné pasportizace a statického posouzení provedeny předstihové zajišťovací práce.

Na stavbu bylo dodáno 3.000 šroubovatelných spojek Lenton do betonářské oceli. Ty pomocí kónického závitu vytvářejí tvarově odolná spojení a tím zajišťují kontinuitu a strukturní integritu vyztužených betonových konstrukcí. Tyče spojené podle tohoto principu fungují jako bezstykové výztuhy a poskytují plnou nosnost vzhledem k tahu, tlaku a inverzi napětí (o konstrukčních výhodách budeme informovat v příštím čísle časopisu). Po vyražení byla prováděna primární obezdívka stříkaným betonem na armaturu. Stálou konstrukci tunelu tvoří sekundární obezdívka, pod kterou je vložena uzavřená fóliová hydroizolace.

Velký prostor byl poskytnut diskuzím o architektonickém řešení viditelných konstrukcí. Na řešení severní a jižní portály vznikly názorové studie, které byly dotaženy až do výsledné podoby. Samostatnou kapitolou byl návrh výdechového objektu na Pavím vrchu. Pozornost byla věnována i definitivnímu pohledovému efektu v tunelech. Po řadě diskuzí bylo investorem rozhodnuto o keramickém obkladu. Dlaždice ve speciálním barevném návrhu jsou osazeny do výše 3,5 m, stropy v klenbách tunelů jsou pouze natřeny.

Celý nezkrácený článek si můžete přečíst ve speciální příloze Nejlepší stavby roku 2005, která je součástí říjnového čísla 5/2005 časopisu KONSTRUKCE.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sykora Home PrahaSykora Home Praha (815x)
Architektonicky zajímavý reprezentativní obchodní dům firmy SYKORA, spol. s r. o. členěný na třípodlažní obchodní prosto...
Galerie Grand Prix BrnoGalerie Grand Prix Brno (802x)
DIPLOMOVÉ PRÁCE MLADÝCH ARCHITEKTŮ V. - V minulém vydání Konstrukcí jsme zavítali s architektonickým návrhem do Brna. V ...
Most ako Annelida (796x)
Jednou z mojich srdcových záležitostí je mesto, v ktorom som žil a vyrastal. Ku ktorému neodmysliteľne patrí jeho krásne...

NEJlépe hodnocené související články

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemiNové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi (5 b.)
Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Ch...
Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...
Google

Zavřít [x]