Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Kampus Bohunice pohledem projektanta

Kampus Bohunice pohledem projektanta

Publikováno: 16.3.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:35
Rubrika: Projektování

Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje nezanedbatelným, ba přímo nenahraditelným podílem ocelových konstrukcí jak v části nosné, tak v částech tvořících podkonstrukce pro další profese. Stavba má být dokončena v průběhu letošního roku.

Projektanti ocelových konstrukcí a opláštění jsou postaveni před nelehký úkol. Musí se vypořádat s množstvím náročných konstrukčních a architektonických detailů. Rovněž vzhledem k nezanedbatelnému objemu OK použitých na stavbě UKB a vysokému tlaku na termíny projekce a realizace se projektantům ukázalo jako velmi účelné vypracování projekční dokumentace ocelové konstrukce včetně opláštění společně s jejich výrobní dokumentací. Modelování UKB probíhá ve 3D a není ještě zdaleka u konce.

UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – ŽLUTÁ A ZELENÁ ETAPA
V roce 2008 byly po kratší odmlce zahájeny naplno projekční a realizační práce na výstavbě dalších etap Kampusu, žluté a zelené, které jsou součástí tzv. Akademického vědeckého a výzkumného areálu (AVVA). Tyto etapy bezprostředně navazují na předchozí etapy výstavby UKB (tzv. ILBIT a AVVA-modrá etapa). Jako součást zmíněné žluté etapy bude nyní realizována fáze D, pokud se jedná o zelenou etapu, budou realizovány obě její fáze E a F. V rámci uvedeného rozsahu se jedná o výstavbu celkem 13 stavebních objektů, z nichž ovšem některé de facto sestávají z několika budov. Dokončení zejména etapy zelená spolu se spojovacími lávkami napojí areál UKB na sousední objekty obchodní centrum BRNO CAMPUS SQUARE (BCS), administrativní budovy CAMPUS OFFICE PARK, již déle provozované budovy Moravského zemského archivu. V neposlední řadě je pak důležité napojení celého areálu na Fakultní nemocnici Brno v Bohunicích.
Dosud chybějící sportovní haly budou do areálu Kampusu včleněny po dokončení fáze D žluté etapy. Haly budou uzpůsobeny pro nejrůznější druhy sálových sportů s patřičným zázemím. Objekty celé fáze D se stranou rezidencí fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Základem jsou již zmíněné dvě sportovní haly. Poněvadž se jedná, z konstrukčního hlediska, především o halové objekty, je možné očekávat u těchto staveb největší podíl pohledových ocelových konstrukcí v porovnání s ostatními objekty Kampusu. Takzvaná jižní hala je navržena jako jednoprostorová a bude sloužit pro utkání v kolektivních sportech. Konstrukce je navržena jako soustava rovinných vazníků o rozpětí 37,2 m se spodním pásem z táhel Macalloy z vysokopevnostní oceli. Vzhledem ke tvaru budovy jsou vazníky umístěny v rozdílných výškových úrovních. Vaznice umístěné kolmo na vazníky jsou skružované a definují oblý tvar zastřešení haly až na úroveň terénu resp. střechu přilehlé budovy severní haly. Tato je navržena jako trojlodní s rovinnými příhradovými vazníky z trubek uloženými na rozpětí okolo 17,5 m. Tvarově je severní hala obdobná hale jižní tedy rovněž konstrukční a tvarové řešení vazníků a vaznic je obdobné. Vzhledem k rozdílnému výškovému umístění vazníků se velmi zajímavým ukázalo vyřešit systém ztužení střešní „roviny“ a jeho vazby na základové konstrukce.
Taktéž příprava pro vedení podélných instalací pod střechou připravila projektantům nejeden zajímavý oříšek na cestě ke konečnému řešení. Celý areál fáze D doplňuje nezbytná budova sídla administrativní části fakulty. Objekt je řešen jako prostorová rámová konstrukce o 3. podlažích. Zajímavostí je nepravidelný půdorysný tvar budovy, tzv. rohlík“, se všemi důsledky do konstrukčního systému (různé délky modulů, rozdílná rozpětí rámů atp.).
Z důvodu architektonického navázání na předchozí etapy výstavby Kampusu má objektová skladba i konstrukční systémy jednotlivých budov obdobný charakter pro obě fáze E a F zelené etapy, které pochopitelně vycházejí již z dříve realizovaných objektů. Z tohoto důvodu převládají až na výjimky třípodlažní budovy řešené systémem prostorových  trámů případně v kombinaci se ztužidlovým nosným systémem. Kromě šesti již charakteristických tzv. „červených“ objektů situovaných na obvodu areálů realizují se další tři objekty ve středním pásmu Kampusu.
Jsou jimi budova poslucháren, děkanátů a aula. Nezbytnou součástí jsou zde ovšem spojovací koridory a lávka směrem k obchodnímu centru. Již tradičním je pro objekty Kampusu vynechávání sloupů v jinak převážně pravidelných modulech. Z důvodů architektonických či dispozičních k těmto anomáliím dochází zejména v úrovni 1. NP případně i vyšších podlažích. Toto zadání se podařilo vyřešit v běžných pavilonech prostým překlenutím zvětšených rozpětí nadvýšenými nosníky (z I-profilů) patřičné dimenze. U atypických objektů středního traktu pak pomocí příhradových nosníků či věšadlových a vzpěradlových konstrukcí o rozpětí až  8 m se statickou výškou cca 4 m (jedno podlaží). V oblasti spojovacích koridorů jsou tyto konstrukce navrženy jsou soustavy z trubek a vysokopevnostních táhel Macalloy a jsou pohledově přiznané v celém rozsahu. Samostatnou kapitolou je objekt A22-aula sloužící zároveň jako západní vstup do areálu UKB. Jedná se v podstatě o zastřešení sálu auly a vstupního atria, jehož podporu tvoří rámová konstrukce provozně technologického zázemí. Největší rozpětí nosníků zastřešení auly eliptického tvaru je 18,2 m. Vzhledem k charakteru objektu je řada konstrukcí pohledové přiznaná a řešená v návaznosti na konstrukce z ostatních materiálů zejména sklo či hliník (zábradlí, vnější opláštění, vnitřní obklady apod.). Jelikož objekt A22 bude sloužit taktéž jako hlavní vstup do areálu UKB bude hlavní atrium objektu vybaveno vedle výrazné prosklené fasády a dalších architektonických detailů dvěma atraktivními zavěšenými schodišti ze skla a nerezu. Propojení UKB a BCS bude umožněno prostřednictvím komorové konstrukce půdorysně třikrát zakřivené nekryté lávky tvořené spojitým nosníkem o čtyřech polích podélně proměnného průřezu. V rovněž ve svislém směru lávka několikrát mění podélný sklon tak, aby splnila všechny dispoziční,
prostorové, provozní a normové nároky. Mostovka této lávky je navržena jako ocelová ortotropní s vrstvou pochozí hydroizolace s protiskluznou úpravou. Vnitřní podpory spojitého nosníku jsou tvořeny stojkami zakončenými rozsochami o dvou až čtyřech paprscích.
Věřím, že se stavbou Kampusu budeme moci čtenáře seznámit na těchto stránkách o dokončení práce na dokumentaci a po skončení realizace informace doplnit fotodokumentací této architektonické zajímavosti.

Investor: Masarykova univerzita Brno
Architektura: A PLUS a. s. Brno
Generální projektant: A PLUS a. s. Brno
Projekt OK a OP: OKF s. r. o., Brno
Generální dodavatel:

  • žlutá etapa – fáze D Sdružení Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s. r. o., ESOX, spol. s r. o.
  • zelená etapa – fáze E Sdružení OHL ŽS, a. s., Metrostav a. s.
  • zelená etapa – fáze F Sdružení Unistav a.s., IMOS Brno a. s., PSG International, a. s.

Dodavatel OK

  • žlutá etapa – fáze D Skanska CZ a. s.
  • zelená etapa – fáze E Outulný a. s., SUPLEX CZ s. r. o.
  • zelená etapa – fáze F IMOS Brno a. s

Bohunice campus from the designer’s point of view
The article deals with the construction of two other phases of the Campus in Brno – Bohunice. Since they are mainly industrial shed structures from the construction point of view, we can expect the greatest ratio of the exposed steel structures compared to the other buildings of the Campus, what concerns these constructions. Considering a high pressure on the projection deadlines and implementation of these structures of an appreciable architectonical meaning, as well as considering processed volumes of structures with a lot of demanding constructional and architectonical details, it has been proved eff ective to develop a project documentation of the steel structure including sheathing along with production documentation of steel structures by one supplier of the project works.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Kampus – zelená etapa – pohled na staveništěKampus – žlutá etapa – fáze DKampus – zelená etapa – 3D modelKampus – žlutá etapa – detail styčníkuKampus – žlutá etapa – montáž OK

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Campus Science Park objekt C pohledem projektantůCampus Science Park objekt C pohledem projektantů (850x)
Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označen...
Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (773x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (765x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...

NEJlépe hodnocené související články

Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...
Konstrukce přijímače unikátní solární elektrárny je z oceliKonstrukce přijímače unikátní solární elektrárny je z oceli (5 b.)
V článku je popsána unikátní solární elektrárna, jejíž součástí je i přijímač z ocelové konstrukce, který je umístěn na ...
Vliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatíženíVliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatížení (5 b.)
V posledních letech přišel tým vývojářů IDEA StatiCa společně s českými universitami, ČVUT FSv v Praze, FAST VUT v Brně,...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Google