Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Lázně Flóra s vodárnou

Lázně Flóra s vodárnou

Publikováno: 2.3.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:35
Rubrika: Architektura

Další, v pořadí již IX. přehlídka diplomových prací mladých architektů zná své vítěze. Jak jsme slíbili, přinášíme vám první z několika zajímavých projektů, které třebaže neobdržely vavříny vítězů, jsou pro nás zajímavé především proto, že ve svých realizacích počítají s využitím ocelových konstrukcí. I v letošním seriálu se můžete těšit na velmi odvážné a zajímavé projekty nejen z dílen architektů, ale i architektek, kteří jsou teprve na začátku své profesní dráhy.

Vedoucí diplomního projektu Ing. arch. Akad. arch. Petr Hájek a Ing. Akad. arch. Jan Šépka

ING. ARCH. TOMÁŠ LOHNISKÝ

 • Narozen – 1979, Brandýs nad Labem
 • Vzdělání – 1997–2004 FSV ČVUT Praha 2004–2008 FA ČVUT Praha

Praxe:

 • Atelier Fact, Praha
 • Atelier Dimenze 11, Praha
 • Atelier Mimolimit, Praha
 • Atelier Di5, Praha

Projekty:

 • Sportovní areál – diplomní projekt – Atelier Dvořák, FSV ČVUT Praha – Řepy, 2007
 • Soubor viladomů Černošce – Vráž, 2004
 • Bytové komplexy Zahrady Uhříněves a Zahradní město – Atelier Fact Praha, 2004
 • Obytný soubor a polyfunkční objekty – Atelier Fact Jinočany, 2005
 • Interiér pobočky ČS – Atelier Fact Praha – Ohrada, 2005
 • Polyfunkční dům – Atelier HájekŠépka, FA ČVUT Praha – Vrchlického sady, 2006
 • Soutěž na Národní knihovnu ČR – atelier Dimenze 11, 20.-30. místo Praha – Letenská pláň, 2006
 • Bytový dům – atelier Dimenze 11 Praha – Prosek, 2006/2007
 • Soukromá vila Vrchlabí, 2006
 • Lázně s vodárnou – diplomní projekt – Atelier HájekŠépka, FA ČVUT Praha – Flóra, 2007
 • Bytový komplex Nová Uhříněves – Atelier Di5 Praha – Uhříněves, 2008
 • Soukromá vila – Atelier Di5 Praha – Trója, 2008

AUTORSKÁ ZPRÁVA
Koncept návrhu spočívá v propsání bazénů lázní do samotné konstrukce. Tomuto principu nejlépe vyhovuje tvarování textilních membrán váhou vody. Dispoziční schéma jednotlivých typů lázní a koupelí je rozděleno do oddělených sekcí, které tvoří samostatné prostorové  buňky. Tyto buňky jsou rozmístěny v pravoúhlém skeletu tak, aby pod nimi zůstal zachován dostatečně prosvětlený park.
Tento návrh zachovává původní městskou vodárnu, její střechu využívá pro veřejný park a nad ní do prostoru začleňuje relaxační prostory lázní. Odtržení van a bazénů od zemského povrchu a jejich zavěšení do volného prostoru definuje městské lázně nejen jako místo tělesné očisty, ale i jako místo relaxace a očisty duševní.
Dispozičně jsou lázně členěny samotnou konstrukcí na prostory komunikační a prostory provozní. Vstup je veden z nároží ulic Slezská a Jičínská pomocí dvojice venkovních eskalátorů a dvojicí výtahů, které jsou dimenzovány zároveň jako výtahy evakuační. V prvním poli objektu je vstupní recepce, šatny a sprchy zaměstnanců, místnost první pomoci, sklad a administrativa. Ze vstupního lobby se skrz chodby špinavého provozu vstupuje do oddělených šaten vybavených sprchami a toaletami. Z šaten se přes přetlakové zádveří vstupuje do samotného prostoru lázní, tvořeného jednotlivými komunikačními koridory, schodišti a specifickými provozy. V nižší úrovni je umístěn velký krytý bazén, sauny, frigidarium a dva bazény specifických koupelí a odpočíváren. Jeden z nich je doplněn o bar distribuující nápoje hostům. Sauny jsou doplněny o sprchy a toalety.
Do druhé úrovně je pak umístěn venkovní velký bazén tvořící střechu vnitřního bazénu, ostatní specifické koupele, prostor venkovních odpočíváren a provoz masáží. Střecha šaten a vstupního lobby funguje jako krytá venkovní odpočívárna. Ve druhé etáži je jako doplňkový provoz umístěna restaurace přístupná z části dispozice se špinavým provozem, která je zásobována pomocí vstupních výtahů. technologické zázemí je umístěno ve dvou podzemních podlažích v jižní části pozemku. Parkování je řešeno v plné kapacitě úrovňovými parkovacími sloty umístěnými v ulici Čáslavská.

OCELOVÉ KONSTRUKCE LÁZNÍ
Hlavní konstrukční systém je tvořen skeletem o maximálním rozponu 25,7 m tvořeným ocelovými tubusy. Samotný kubus je tvořen čtyřmi válcovanými plnostěnnými uzavřenými profily, spojenými v úrovni podlah a stropů nosnými profily IPE a v bocích ocelovou svařovanou strukturou šestiúhelníkového rastru. Vše je opatřeno bílým nátěrem, případně opláštěno obkladovými plechy s tepelnou izolací. Sloupy hlavní nosné konstrukce jsou děleny identickým způsobem. Prostup původní vodárnou je řešen provrtáním její železobetonové konstrukce pomocí vrtné soupravy a sloupy jsou založeny na monolitických pilotách prováděných pod ochranou bentolitového roztoku. Do hlavní nosné konstrukce jsou pak zavěšovány dvojité membrány s vysokotlakými vzduchovými vložkami. Podlahy tvoří textilní membrána a ETFE fólie s protiskluzovou úpravou. Nosnou vrstvou této konstrukce je ocelová síť. Stropy jsou tvořeny dvojicí ETFE membrán s vysokotlakými vložkami dle statického posudku, případně doplněny nosnou ocelovou síťkou. Konstrukce stropů je kombinací vnitřních vysokotlakých vložek a nízkotlakého vnitřního prostředí.

PROČ OCELOVÉ KONSTRUKCE?
Ocelové konstrukce v architektuře pro mne symbolizují čistotu konstrukce, racionalitu dimenzování a v neposlední řadě snadnou recyklovatelnost. Subtilnost a vysoké tvarové možnosti jednotlivých konstrukčních prvků umožňují architektovi mnohem volnější hru s konstrukcí než ostatní materiály. Jednoduchost a jednoznačnost výpočetních modelů pro ocelové konstrukce umožňuje jejich co nejracionálnější a tím pádem i ekonomické navrhování. Významnou výhodou se pro mne jeví i snadná a stoprocentní recyklace ocele a staveb z ní vyrobených.
Navržená stavba – Lázně Flóra – je specifická ve dvou základních principech. Prvním principem je nutnost vytvořit nosnou konstrukci pro speciální membránové bazény a to o rozměrech největších polí 26 × 26 metrů. Nosný skelet se stává zároveň i komunikačním systémem provozu, je tudíž nutné, aby velkorozponové prvky (nosníky o délce 26 metrů ) ve svém průřezu obsahovaly prostor dostatečný pro pěší komunikace, vedení technologií, případně u sloupů pak dostatečnou výtahovou šachtu. Vzhledem k těmto požadavkům byly zvoleny ocelové nosníky a sloupy uzavřeného průřezu s perforovanými bočnicemi. Návrh předpokládá jejich smontování z válcovaných uzavřených profilů a strojově svařované šestiúhelníkové struktury.

Flóra spa with a water station
The article continues with introducing projects of participants of the competition called the Presentation of diploma theses in which steel structures are used. It is a project of the Flóra spa with a water station. The design concept consists in redrafting the spa’s swimming pools in the structure itself. The main structure system consists of a construction with a maximum divider of 25.7 m formed by steel cubuses.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Tomáš LohniskýNadhledová axonometrieNárožní perspektivaPohled z Jičínské uliceDetail konstrukceInteriér lázní

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sykora Home PrahaSykora Home Praha (846x)
Architektonicky zajímavý reprezentativní obchodní dům firmy SYKORA, spol. s r. o. členěný na třípodlažní obchodní prosto...
Galerie Grand Prix BrnoGalerie Grand Prix Brno (822x)
DIPLOMOVÉ PRÁCE MLADÝCH ARCHITEKTŮ V. - V minulém vydání Konstrukcí jsme zavítali s architektonickým návrhem do Brna. V ...
Most ako Annelida (821x)
Jednou z mojich srdcových záležitostí je mesto, v ktorom som žil a vyrastal. Ku ktorému neodmysliteľne patrí jeho krásne...

NEJlépe hodnocené související články

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemiNové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi (5 b.)
Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Ch...
Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...
Video

Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu