Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Nejvyšší český dům – AZ Tower v Brně

Nejvyšší český dům – AZ Tower v Brně

Publikováno: 30.6.2011
Rubrika: Architektura

Ve středu 20. dubna ve 13.30 hodin společnost AZ Tower oficiálně zahájila výstavbu nejvyšší třicetipodlažní budovy AZ Tower v České republice. Tato výjimečná stavba vyroste v nově vznikajícím Jižním centru, kterému se začíná přezdívat brněnský Manhattan. Generálním dodavatelem díla je akciová společnost PSJ, a. s., která se v minulosti podílela na dostavbě
pankráckého objektu CITY TO WER, současné nejvyšší budovy v Česku. AZ Tower ji včetně svého vysílače převýší o dva metry na rekordních 111 metrů. Stavba nákladově obnáší přes 800 milionů korun bez DPH a její dokončení je plánováno za 25 měsíců od oficiálního zahájení.

Stavbu navrhla brněnská architektonická kancelář Burian a Křivinka pro společnost AZ Properity, s. r. o., která bude ve spolupráci s PSJ, a. s. zajišťovat kompletní řízení celého projektu
AZ Tower. „První kontakt s touto společností jsme navázali zhruba před rokem. Konstruktivní jednání postupně vyústilo v menšinové investorské připojení naší společnosti k tomuto unikátnímu projektu. Věřím, že se tento velký návrat PSJ na brněnský stavební trh zařadí do plejády našich nejvýznamnějších stavebních realizací,“ uvedl ředitel úseku pozemních staveb PSJ, a. s., Ing. Jiří Pech.

Architektonicky výrazná budova vyroste mezi ulicemi Pražákova a Heršpická poblíž M‑Paláce. Nová brněnská dominanta bude složená ze dvou bloků, mezi které bude vložen tubus s komunikačním jádrem – schodištěm a výtahovými šachtami. Celý projekt nabídne svým novým majitelům přes 17 000 m2 maloobchodních, kancelářských a apartmánových ploch. Ve dvou podzemních patrech zaparkuje 265 aut. V přízemí budovy se bude nacházet atrium s recepcí, obchody, kavárna, zasedací sály a archiv.Ve třetím patře vznikne restaurace. V posledních šesti podlažích je navrženo 12 apartmánů, přičemž ve 28. a 29. NP se nachází luxusní mezonet s venkovním bazénem. Díky této koncepci se všechny apartmány zařadí na dlouhou dobu mezi nejprestižnější a nejvýše umístěné v České republice. Ostatní patra budovy jsou určené pro administrativní a komerční prostory. V přilehlé budově, jež bude součástí objektu, je navržen komplex autosalónů, vč. autoservisu osobních automobilů a zasedací sály. Tento komplex bude zakončen prosklenou osmipatrovou věží, ve které budou vystaveny osobní automobily.

Výjimečnost a originalitu AZ Toweru zajistí nejen jeho výška a úžasné rozhledy na Brno a Pálavu. Na první pohled zaujme především netradiční zalomení a deformace jednoho z bloků fasády. Ta bude tvořena velkými lesklými glazovanými obklady dvou odstínů. Terakotová barva odrážející sluneční paprsky bude postupně přecházet v bílou splývající s oblaky.

Samostatnou kapitolou jsou použité technologie mrakodrapu, který je od prvních architektonických studií řešený jako nízkonákladová budova. Třicetimetrové hloubkové energetické piloty, které budou v Česku zcela jedinečné, budou díky tepelným čerpadlům v zimě jímat teplo a v létě ochlazovat. Unikátní je také systém kombinace přirozeného a nuceného větrání v kancelářích a apartmánech. Je také plánováno, že celou jižní fasádu výtahové šachty, která má celkovou plochu sedm set metrů čtverečních, pokryjí fotovoltaické panely, které by mohly sloužit jako zdroj elektrické energie a dodávat ji do společných prostor budovy.

„Stojíme před významným milníkem jak v historii naší společnost, tak v historii města Brna. Doufáme, že se nám podaří úspěšnou realizací zkvalitnit trh s nemovitostmi, a vzniknou zde další podobné stavby, jako bude AZ Tower. Rádi bychom do Brna přilákali více zahraničních investorů a podpořili tím snahu místních společností o zkvalitnění podmínek investorům a společnostem, kteří na místním realitním trhu hledají zajímavé prostory pro své investice a podnikání,“ řekl předseda představenstva investorské společnosti AZ Tower, a. s., Ing. Jan Skoupý.

Architektonické a výtvarné řešení
Dominantním prvkem návrhu je výšková administrativní budova vysoká celkem 105 m což odpovídá výšce 310 m. n. m., respektive nejvyšší bod stožárů se světly jsou ve výšce 111 = 316 m. n. m. Blízké sousedství budovy M‑paláce a výstavba hotelu v komplexu CTP Spilberk dává vzniknout novému „City“ města. Budovy se budou v novém panoramatu města navzájem podporovat a vznikne tak podobná situace jako v severním segmentu města např. na ul. Šumavské. Budova AZ Toweru je v dostatečné vzdálenosti od centra a z dálkových pohledů do panoramatu města nezasahuje.

Těleso věže tvoří dva nestejně vysoké kvádry, které mezi sebou svírají ostrý úhel jak půdorysně, tak i pohledově z důležitého severního a jižního směru. Východní kvádr se dvakrát zalamuje a odklání od svislé osy (6 a 11 stupňů), jeho horní část se opírá o střední výtahovou šachtu – nejvyšší část budovy. Toto zalomení vytváří charakteristický znak budovy ve tvaru A, Z. Směr natočení hlavních hmot budovy reaguje na změnu směru uličního rastru. Natočení umožňuje z východního i západního křídla budovy pohled na jednu z dominant města – hrad Špilberk nebo chrám sv. Petra a Pavla. Střední část fasády je plně prosklená, boční kvádry jsou pevné, obloženy barevnými keramickými deskami s nepravidelnou skladbou oken. Fasáda pevných kvádrů se barevně proměňuje směrem k nebi. Povrch výtahové věže je na fasádě kryt hliníkovým perforovaným plechem – tahokov.

Hliníkové pletivo pokračuje nad atiku budovy a kryje telekomunikační antény (požadavek NPÚ Brno). Nad pletivo vystupují v rozích výtahového jádra tyče, na kterých budou umístěna varovná červená světla tzv. „noční překážkové značení návěstidly nízké svítivosti“ – požadavek letového provozu. Jižní fasáda výtahové věže je opláštěna fotovoltaickými panely.

Sokl výškové budovy tvoří třípodlažní budova, půdorysně kopírující lichoběžníkový tvar parcel. Ze soklu vystupují barevné kvádry prostorů, které potřebují vyšší světlou výšku. Fasáda soklu výškové budovy (podnože) je v přízemí převážně prosklená (výkladce obchodů a autosalonu). Ve 2. a 3. NP je fasáda opláštěna vlnitým hliníkovým plechem (autoservis) v kombinaci s probarvenou omítkou na kontaktním zateplovacím systému. Uprostřed půdorysu je navrženo kryté atrium přes tři podlaží zastřešené prosklenou střechou. Atrium vytváří vnitřní komunikační a společenské jádro domu. Chodník před vstupem do atria je rozšířen. Křídlo autosalonů do ulice Pražákovy je zakončeno malou prosklenou věží s výtahem, kde budou vystavena prodávaná auta.

Technické a konstrukční řešení objektu – celková koncepce
Navrhovaný objekt polyfunkční budovy s převažujícím objemem kanceláří se skládá ze třípodlažní podnože na celém půdorysu staveniště se dvěma podzemními podlažími (bude namáhána vztlakem podzemní vody o rozdílu hladin od 3,5 až ke 4,8 m) a výškové části (s celkovým počtem třiceti nadzemních podlaží a výškou do 98,8 m – vlastní budova (bez ocel. konstrukce anténních stožárů).

U výškového objektu je navrženo použití železobetonové nosné konstrukce stěnového ztužujícího jádra se sdruženou funkcí vertikální dopravy (stěny výtahových jader a schodiště) jako tuhého prutu namáhaného vodorovnými účinky větru. Východní a západní průčelí je vynášeno železobetonovou stěnou půdorysného tvaru širokého písmene „U“, přičemž západní fasáda bude svislá, ale východní bude šikmá – nejprve se bude směrem vzhůru zužovat (celkem až o 5,3 m v polovině výšky 13. NP), potom rychleji rozšiřovat až o 2,5 m (až do poloviny výšky 17. NP) a následně opět zužovat se sklonem rovnoběžným se spodní částí. Vnitřní prostor mezi stěnami ztužujícího jádra a obvodovými betonovými stěnami je zkrácen vložením sloupů na modul 6,0 × 7,5 m. Konstrukční výška nadzemních podlaží je v 1. a 2. NP – 3,45 m, v 3. NP – 3,9 m, v 4. NP – 3,6 m, v 5. – 23. NP – 3,3 m, v 24. – 30. NP. – 3,0 m.

Stropní konstrukce v obou přiléhajících traktech mezi stěnami zmíněných průčelí a vnitřními stěnami ztužujícího jádra jsou podepřeny vždy jednou řadou vnitřních sloupů pro zkrácení rozpětí. Vzniká tak v příčném směru dvoutrakt s rozpětím 2 × 6 m (resp. při východním průčelí s proměnným rozpětím vlivem uskakování obvodového pláště od svislé osy) a v podélném směru trojtakt s modulem 3 × 7,5 m. To umožňuje navržení železobetonových monolitických (křížem armovaných) stropních desek tl. 250 mm. Svislé nosné konstrukce ztužujícího jádra mají navrženu tl. 250 mm na celou výšku objektu, přičemž v nižších podlažích budou dosti silně vyztuženy. Obvodový plášť má navrženy stěny tl. 300 mm, které budou prolomeny nepravidelně uspořádanými okenními otvory. Vnitřní kruhové sloupy mají navržen ve spodních podlažích průměr 0,9 m, který se postupně v horních patrech zmenšuje až na průměr 400 mm.

Vzhledem k rozdílné úrovni tlakového napětí v betonových svislých konstrukcích (stěny ztužujícího jádra a obvodu vůči vnitřním kruhovým sloupům) bude významný rozdíl v dotvarování betonu (creepu) těchto svislých prvků. Při použití pouze železobetonových prvků lze očekávat rozdíl ve svislé deformaci v řádu až milimetrů, což by mělo významný podíl na celkové redistribuci vnitřních sil přenášených konstrukcí do podloží a zejména na vzniku nadměrných tahových sil ve stropních konstrukcích. Předpokládáme proto navržení vnitřních sloupů z vysokopevnostního betonu a jejich vyztužení tuhými ocelovými vložkami z válcovaných profilů (z požárních důvodů musí být ocelový profil vložen dovnitř betonového průřezu, aby byl dostatečně chráněn vůči požárnímu namáhání).

Podnož bude klasickou konstrukcí, jejíž hmotnost musí korespondovat se vztlakem vodního sloupce hladiny podzemní vody. Vzhledem k očekávanému vztlaku na úrovni rozdílu hladin od 3,5 až do 4,8 m, musí součet betonů základové desky, jednotlivých stropů a trvalých částí podlah činit minimálně 1,8 až 2,25 m, aby objekt nebylo nutné kotvit tahovými pilotami vůči vyplavání (vynoření). Sloupy podporující stropní desky budou klasickými konstrukcemi ze železobetonu (rozdíly v dotvarování betonu od přenášeného tlaku nejsou nutné uvažovat vzhledem k výšce pouhých tří podlaží).

V nadzemní části s provozem autoservisu, kde je požadováno větší rozpětí svislých podpůrných konstrukcí, jsou navrženy předepnuté rámy na rozpětí 18,6 m. Tyto rámy jsou ve druhém směru rastrovány po 6 m a jejich průřez je 250 × 1 400 mm, přičemž stropní desky tl. 250 mm zde jsou jednosměrně pnuté. V dalším podlaží na těchto rámech stojí kruhové vnitřní sloupy průměru 400 mm se stropem tl. 250 mm. Obvodové stěny vůči zemnímu a vodnímu tlaku budou navrženy z vodonepropustného betonu provedeného systémem „milánských stěn“ z důsledně těsněnými pracovními spárami. Tloušťka podzemních milánských stěn je navržena 600 mm.

Highest Czech House – AZ Tower in Brno
On Wednesday, 20 April at 01.30 pm, company AZ Tower officially commenced construction of the highest 30-storeys building AZ Tower in the Czech Republic. This unique building will be constructed in the emerging Jižní Centrum (South Centre), which is called Brno Manhattan. The general contractor of the work is a joint stock company PSJ, a. s., which previously participated in the completion of Pankrác building CITY TOWER, currently the highest building in the Czech Republic. AZ Tower with its transmitter will exceed it by two meters to a record 111 meters. The construction costs amount to over 800 million Czech crowns excluding VAT and its completion is planned for 25 months after the official commencement.

Z podkladů ARCHITEKTONICKÉ KANCELÁŘE BURIAN‑KŘIVINKA a ATELIER / 2002, s. r. o.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Související články


Fotogalerie
Nejvyšší český dům – AZ Tower

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sykora Home PrahaSykora Home Praha (865x)
Architektonicky zajímavý reprezentativní obchodní dům firmy SYKORA, spol. s r. o. členěný na třípodlažní obchodní prosto...
Galerie Grand Prix BrnoGalerie Grand Prix Brno (844x)
DIPLOMOVÉ PRÁCE MLADÝCH ARCHITEKTŮ V. - V minulém vydání Konstrukcí jsme zavítali s architektonickým návrhem do Brna. V ...
Most ako Annelida (839x)
Jednou z mojich srdcových záležitostí je mesto, v ktorom som žil a vyrastal. Ku ktorému neodmysliteľne patrí jeho krásne...

NEJlépe hodnocené související články

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemiNové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi (5 b.)
Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Ch...
Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...
Video

Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu