Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2017    Nominované stavby na tituly 25. ročníku soutěže STAVBA ROKU 2017

Nominované stavby na tituly 25. ročníku soutěže STAVBA ROKU 2017

Publikováno: 22.9.2017
Rubrika: 2017

Dne 8. září 2017 proběhlo setkání přihlašovatelů a zástupců státních a odborných institucí v rámci vyhlášení 15 nominovaných staveb v ČR a 3 zahraničních staveb z 52 přihlášených, které budou soutěžit o titul STAVBA ROKU 2017. O Zvláštní ceny se ucházejí všechny přihlášené stavby, bez ohledu na rozhodnutí poroty. O jejich udělení rozhoduje na porotě nezávislý Sbor expertů. Na www.stavbaroku.cz mohou svým hlasem odborníci i laici rozhodnout o Ceně veřejnosti od 8. září od 12 hodin do 5. října do 12 hodin. Udílení ocenění proběhne dne 5. října na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury v Betlémské kapli v Praze.

„Již 25 let je cílem soutěže vyzdvihnout stavby, jejichž krása, odvážnost konstrukčního řešení, kvalita všech detailů a správné nastavení kvalitativního standardu umožňuje jejich trvalé, ekologické a ekonomické užívání“, komentuje Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident SIA ČR - Rady výstavby a předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a rady soutěže Stavba roku, a dodává: „Šancí, jak lépe a chytřeji stavět, vytvářet lepší prostředí, veřejný prostor, podmínky pro funkční využívání staveb pro jejich ekonomický provoz a správu, je proces digitalizace stavebnictví. A tento trend se projevuje stále častěji i mezi soutěžícími stavbami.“

„Zajímavým průzkumem názoru české veřejnosti na kvalitní stavitelství je i hlasování o Cenu veřejnosti. Provádíme ho od roku 2008 a pravidelně se ho ročně účastní kolem 140 000 lidí z celé republiky“, dodává MgA. Petra Miškejová, manažerka soutěže STAVBA ROKU, a doplňuje: „Na připravované prestižní přehlídce Stavba čtvrtstoletí bude mít veřejnost možnost si připomenout celý běh soutěže, ale hlasovat i pro další stavby, které ještě neměly možnost se představit.“

Náročnou práci odborné poroty komentuje její předsedkyně Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.: „V letošním roce jsme společně hodnotili opět jinou skladbu staveb než v předchozích ročnících. Potěšilo nás, že narostl počet přihlášených novostaveb i rekonstrukcí budov pro bydlení (celkem 15). Příjemně na nás působily stavby, které zvyšují přitažlivost pobytu ve veřejném prostoru (městském parteru, náměstí, parcích atd.). Podobně je to s rekonstrukcemi, které se již netýkají jen historických památek, ale vracejí do života objekty původně všedního účelu – bývalá kotelna, vozovna, opuštěný hotel či zanedbaný soubor obecního dvora. Pro porotce to byl opět velmi přitažlivý ročník, o němž se dá říci, že by nominaci mohli získat všichni, kdo se přihlásili. Úroveň stavění v naší zemi skutečně narůstá.“

Putovní výstava soutěže STAVBA ROKU zahájí svou cestu na veletrhu FOR ARCH ve dnech 19.-23. září, kde bude také probíhat hlasování o Cenu veřejnosti formou anketních hlasovacích lístků. Návštěvníkům veletrhu, partnera soutěže STAVBA ROKU, budou současně na výstavních panelech prezentované i objekty soutěže o Stavbu roku Středočeského kraje a slovenské soutěže Stavba roka.

Mezi přihláškami jsou kvalitativně zajímavá díla s rozdílným účelem využití. Do užšího výběru 15 nominovaných staveb se dostalo široké spektrum objektů. Patří mezi ně ohromující vodní dílo, rekonstrukce radnice s legendou o hodinách, rekonstrukce historického centra města s uměleckou řemeslnou prací v jižních Čechách, rekonstrukce významného poutního areálu ve středních Čechách, výstavba výzkumného univerzitního centra evropské úrovně, novostavba smart bytů a rekonstrukce industriální budovy před demolicí v Praze, přeměna rodného domu v muzeum v severních Čechách, revitalizace sadů v zóně biotopů a stavební úpravy historické galerie ve východních Čechách, rekonstrukce secesní vily na Vysočině, viadukty ve švýcarském duchu, technologicky i uživatelsky vyspělé firemní sídlo i nejmodernější atletická hala ze Severomoravského kraje a v neposlední řadě unikátní rekonstrukce železničního mostu v Jihomoravském kraji.

Do užšího výběru v soutěži ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017, která reprezentuje schopnosti českých stavebních profesionálů za hranicemi, se dostalo slovenské vodní dílo s elektrárnou s netradičním betonovým designem, urbanistický komplex administrativních budov s druhou nejvyšší věží v Polsku a výstavba obchvatu polského města s vysokým stupněm složitosti v nestabilním terénu.

Stavby s nominací do užšího výběru soutěže STAVBA ROKU 2017

(bez pořadí, řazené dle soutěžního čísla)

1. Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou

 • Projektant: Aquatis, a.s.
 • Dodavatel: Metrostav a.s.
 • Přihlašovatel: Metrostav a.s.
 • Investor: Ředitelství vodních cest České republiky

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření posledního stupně plavební dráhy s citlivě do přírody včleněnou konstrukcí se zřetelem k architektonickému řešení jednotlivých staveb.

12. Viadukty přes údolí potoka Hrabynka a údolí potoka Kremlice

 • Projektant: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
 • Dodavatel: EUROVIA CS, a.s.
 • Přihlašovatel: Stráský, Hustý a partneři s.r.o., EUROVIA CS, a.s., Skanska a.s., FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava 

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření mostů s nápaditě řešenou konstrukcí spřažených ocelobetonových komorových nosníků se široce vyloženými konzolami se zřetelem k citlivému posazení do přírodního rámce.

14. Firemní sídlo společnosti Lumius ve Sviadnově

 • Autor: Projektstudio EUCZ s.r.o., Ondřej Klimek, David Kotek
 • Projektant: Projektstudio EUCZ s.r.o.
 • Přihlašovatel: Projektstudio EUCZ s.r.o.
 • Investor: Lumius spol s.r.o.

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření energeticky vysoce úsporné budovy se zřetelem k velkorysému prostorovému řešení a kompozici zeleně v interiéru i exteriéru.

15. CIIRC - Český institut informatiky robotiky a kybernetiky v Praze

 • Autor: Petr Franta a Architekti & Asoc s.r.o.
 • Projektant: Technico Opava s.r.o.
 • Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s., VCES a.s.
 • Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a. s.
 • Investor: České vysoké učení technické v Praze

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za velkoryse užité polyetylénové fólie v ojedinělém stavebním řešení se zřetelem k řešení velkokapacitního parkovacího prostoru.

16. Atletická hala Vítkovice v Ostravě

 • Projektant: Chválek Ateliér s.r.o.
 • Dodavatel: EKKL a.s.
 • Přihlašovatel: VÍTKOVICE ARÉNA a.s.
 • Investor: VÍTKOVICE ARÉNA a.s.

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za působivé použití lepené dřevěné konstrukce se zřetelem k dispozičnímu rozčlenění sportovišť, včetně využití rekonstruovaného lehkoatletického tunelu.

22. Revitalizace Tyršových sadů - podzámeckého parku v Pardubicích

 • Projektant: New Visit s.r.o.
 • Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.
 • Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.
 • Investor: Statutární město Pardubice

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření přitažlivého městského veřejného rekreačního prostoru se zřetelem k vodohospodářským stavbám, stejně jako ke kompozici zeleně.

24. Smart byty Nové Butovice v Praze

 • Autor: Atelier Smitka s.r.o., Ing. arch. Daniel Smitka
 • Projektant: Atelier Smitka s.r.o.
 • Dodavatel: Trigema Building a.s.
 • Přihlašovatel: Trigema a.s.
 • Investor: Trigema a.s.

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření energeticky úsporné stavby, připravené pro využití technologií pro inteligentní bydlení se zřetelem k urbanistické a architektonické koncepci souboru.

28. Radnice a knihovna Kardašova Řečice

 • Autor: ATELIER Žiška s.r.o.
 • Projektant: ATELIER Žiška s.r.o.
 • Dodavatel: Spilka a Říha s.r.o.
 • Přihlašovatel: Město Kardašova Řečice
 • Investor: Město Kardašova Řečice

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za rekonstrukci historického objektu se zřetelem k dispozičnímu řešení, stejně jako k novým dřevěným konstrukcím.

31. Kotelna Park Radlice v Praze

 • Projektant: AED project a.s.
 • Dodavatel: Metrostav a.s.
 • Přihlašovatel: Red Group s.r.o.
 • Investor: Red Group s.r.o.

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za ojedinělou proměnu bývalé kotelny na nápaditě pojaté firemní sídlo se zřetelem k využití dochovaných konstrukcí.

32. Rodný Dům Ferdinanda Porsche ve Vratislavicích

 • Autor: Hlaváček - architekti s.r.o.
 • Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.
 • Dodavatel: Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictvwa Przemyslowego
 • Přihlašovatel: Hlaváček - architekti s.r.o.
 • Investor: ŠKODA AUTO a.s.

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za oživení a dostavbu původního domu se zřetelem k velkorysému prostorovému řešení a nově pojaté muzejní expozici.

33. Rekonstrukce mostu v km 80,930 Hohenaun (ÖBB) – Přerov

 • Projektant: EXprojekt s.r.o.
 • Dodavatel: Sdružení Břeclav most - FIRESTA + AŽD
 • Přihlašovatel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 • Investor: SŽDC s.o.

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření konstrukčně ojedinělého a esteticky velmi působivého mostu pro rychlostní železniční trať.

35. Rekonstrukce parteru obvodové linie historického centra města Písek

 • Projektant: akad. Arch. Karel Lapka, akad. Arch. Ing. Kateřina Vávrová
 • Přihlašovatel: Město Písek
 • Investor: Město Písek

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření přitažlivé, povětšinou pěší zóny kolem historického jádra města se zřetelem k citlivému propojení tradičních a nových prvků městského parteru.

36. Stavební a restaurátorské práce při obnově poutního areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie - Svatá Hora v Příbrami

 • Autor: Ing. arch. Richard Cibik, Ing. Michal Sluka, Ing. Romana Hubková, Ing. arch. Michal V. Křepel, Ing. arch. Lukáš Kozák
 • Projektant: Ing. arch. Richard Cibik - FACIS architekti, f.o., Ing. arch. Richard Cibik
 • Dodavatel: Starkon a.s.
 • Přihlašovatel: Starkon a.s.
 • Investor: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za citlivou rekonstrukci historického poutního místa se zřetelem k zpřístupnění a využití dříve uzavřených prostor.

40. Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové

 • Projektant: 3Q PROJECT a.s.
 • Dodavatel: STAKO s.r.o.
 • Přihlašovatel: STAKO s.r.o.
 • Investor: Královéhradecký kraj

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za provozně i stavebně nápaditou proměnu bývalého bankovního domu na soudobé muzeum se zřetelem k nové skladbě prostor.

43. Rekonstrukce secesní vily v Jihlavě

 • Autor: Ing. arch. Miroslav Velehradský, Ing. arch. Dagmar Velehradská
 • Projektant: Ing. arch. Miroslav Velehradský, Ing. arch. Dagmar Velehradská
 • Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
 • Přihlašovatel: Podzimek a synové s.r.o.
 • Investor: Petr a Iveta Kličkovi

Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za pečlivě provedenou revitalizaci secesní vily se zřetelem k citlivému vztahu k prvkům uměleckého řemesla a ohleduplné vestavbě nového podkroví.

Stavby s nominací do užšího výběru soutěže ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017 (bez pořadí)

50. VD Želiezovce v Levicích, Slovenská republika

 • Dodavatel: Metrostav a.s.
 • Přihlašovatel: Metrostav a.s.
 • Investor: MVE Želiezovce s.r.o.

Nominace na titul ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření velmi působivého vodohospodářského a neritického díla s vysokou výtvarnou úrovní provedení železobetonových konstrukcí se zřetelem k začlenění do krajiny.

52. Warsaw Spire, Varšava, Polská republika

 • Autor: Jaspers-Eyers architects, John Eyers
 • Projektant: Gilles Bollens
 • Dodavatel: AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • Přihlašovatel: AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • Investor: Ghelamco Poland

Nominace na titul ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření souboru výškových objektů s novým řešením městského prostoru se zřetelem k velkorysosti použití extra čirého skla s dokonale tepelně izolačním povlakem.

53. Stavba obchvatu Pawlowice, Polská republika

 • Projektant: Sweco Consulting Sp. Z o.o.
 • Dodavatel: M-SILNICE a.s.
 • Přihlašovatel: M-SILNICE a.s.
 • Investor: ZARAD DRÓG WOJEVODSKICH W KATOWICACH

Nominace na titul ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017 udělena za provedení důležité dopravní stavby v geologicky mimořádně složitém území.

Vyhlašovatelé soutěže STAVBA ROKU: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (organizátor soutěže), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) chtějí při příležitosti zveřejnění nominací poděkovat všem účastníkům této přehlídky. Poděkování patří i náročné práci porotců a Sboru expertů, kteří podrobně hodnotili všechny stavby v prvním kole. 

Více informací o soutěži najdete na www.stavbaroku.cz.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
1. Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou12. Viadukty přes údolí potoka Hrabynka a údolí potoka Kremlice14. Firemní sídlo společnosti Lumius ve Sviadnově15. CIIRC - Český institut informatiky robotiky a kybernetiky v Praze16. Atletická hala Vítkovice v Ostravě22. Revitalizace Tyršových sadů - podzámeckého parku v Pardubicích24. Smart byty Nové Butovice v Praze28. Radnice a knihovna Kardašova Řečice31. Kotelna Park Radlice v Praze32. Rodný Dům Ferdinanda Porsche ve Vratislavicích33. Rekonstrukce mostu v km 80,930 Hohenaun (ÖBB) – Přerov35. Rekonstrukce parteru obvodové linie historického centra města Písek36. Stavební a restaurátorské práce při obnově poutního areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie - Svatá Hora v Příbrami40. Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové43. Rekonstrukce secesní vily v Jihlavě50. VD Želiezovce v Levicích, Slovenská republika52. Warsaw Spire, Varšava, Polská republika53. Stavba obchvatu Pawlowice, Polská republika

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Zajímají nás další specializace ve stavebnictví. Další divizi, kterou nyní spouštíme, je Divize hliníkové fasády,“„Zajímají nás další specializace ve stavebnictví. Další divizi, kterou nyní spouštíme, je Divize hliníkové fasády,“ (915x)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE předseda představenstva společnosti HINTON, a. s. Petr Šimon....
Společnst FOAMGLAS® představuje novou generaci pěnového skla. Přináší zlepšení izolačních vlastností o více než 12%Společnst FOAMGLAS® představuje novou generaci pěnového skla. Přináší zlepšení izolačních vlastností o více než 12% (906x)
Společnost FOAMGLAS® představuje průlomovou novinku v oblasti výroby deskového pěnového skla. FOAMGLAS® díky vývoji nové...
Studenti architektury vytvořili na nádvoří radnice obří dřevěný objektStudenti architektury vytvořili na nádvoří radnice obří dřevěný objekt (835x)
Páteř nebo dračí ocas, tak začali kolemjdoucí přezdívat netradičnímu dřevěnému objektu, který se v pátek 6. ledna 2017 o...

NEJlépe hodnocené související články

Aspira Business Centre – nová „zelená“ kancelářská budova v Praze 5Aspira Business Centre – nová „zelená“ kancelářská budova v Praze 5 (5 b.)
Od dubna 2016 vyrůstala v pražských Nových Butovicích administrativní budova společnosti Livesport. Aspira Business Cent...
Veleň bude mít novou školu. Postaví ji společnost HSF SystemVeleň bude mít novou školu. Postaví ji společnost HSF System (5 b.)
Stavební společnost HSF System staví novou budovu základní školy v obci Veleň ve Středočeském kraji. Výstavba proběhne v...
Návrh na přestavbu Krajské nemocnice Liberec z dílny Obermeyer Heliky se umístil mezi šesti nejlepšímiNávrh na přestavbu Krajské nemocnice Liberec z dílny Obermeyer Heliky se umístil mezi šesti nejlepšími (5 b.)
Přední architektonická, projekční a stavebně-poradenská kancelář Obermeyer Helika se zúčastnila architektonické soutěže ...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google