Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Nová lávka přes řeku Jihlavu

Nová lávka přes řeku Jihlavu

Publikováno: 22.1.2016
Rubrika: Projektování

Nová lávka přes řeku Jihlavu v místní části Jihlavy – Stará Hora vznikla v roce 2014 jako součást nově budovaného volnočasového areálu Český mlýn. Investorem areálu a samotné lávky bylo město Jihlava. Projekt byl z části financován z evropských fondů. Hlavním dodavatelem lávky byla společnost PSJ, a. s. Dodavatelem ocelové konstrukce se stala firma PKD, s. r. o. Hlavním projektantem ocelové konstrukce lávky potom firma FOBOZ97, s. r. o.

KONSTRUKCE LÁVKY
Tvar a technické řešení ocelové konstrukce vycházelo z projektu pro stavební povolení od Ing. Arch. Vladimíra Křížka a statika Ing. Vladimíra Ferkla z firmy SKÁLA & VÍT, s. r. o.

Visutá lávka přes řeku Jihlavu je navržena jako trám zavěšený na řetězovce z ocelových táhel. Řetězovka je podepřena dvěma pylony na březích řeky a za nimi je zakotvena do základů. Hlavní nosná konstrukce je vyrobena z oceli S355J2, systémová táhla pro vyvěšení hlavního nosníku jsou z vysokopevnostní oceli. Konstrukce je žárově zinkována. Na stavbě byla konstrukce smontována pomocí ocelových šroubů a čepů. Lávka je navržena pouze pro chodce a cyklisty, bez možnosti najetí vozidel. Maximální užitné zatížení je uvažováno 400 kg/m2.

Mostový trám je dvounosníkový ze svařovaného I nosníku proměnného průřezu 400 – 600 mm, nosník má tvar kruhové výseče. Hlavní nosníky jsou propojeny pěti příčníky z válcovaných I profilů přesahujícími za obrys trámu mostu pro uchycení táhel vyvěšení mostu. Mezi příčníky jsou vsazeny podélné nosníky ze svařence tvaru T. Na podélníky je uložena mostovka z dřevěných trámků. Mostový trám je ztužen trubkami do tvaru X. Rozpětí mostového trámu je 34,1 m. Uložení mostového trámu je kloubové na ložiscích umožňujících na jednom břehu řeky vodorovný posun.

Řetězovka je nesymetricky umístěna vzhledem k hlavnímu nosníku mostu. Řetězovka je vytvořena táhly z kulatiny, které jsou kloubově připojeny ke styčníkovým plechům. Propojení řetězovky s hlavním nosníkem je pomocí systémových táhel z vysokopevnostní oceli. Řetězovka je na březích kotvena do základové konstrukce, která je tvořena systémem pilot. Kotvení řetězovky je provedeno zvláštní konstrukcí umožňující napínání hlavních táhel pomocí matic.

Řetězovka je na březích podepřena ocelovými rámovými pylony, které jsou kloubově uloženy do základové konstrukce. Pylony jsou vytvořeny z plechů svařených do krabice. Pylony mají na každém břehu jinou výšku, na levém břehu je výška pylonu 6 m a na pravém břehu 9,7 m.

Zábradlí lávky má z důvodu bezpečnosti cyklistů výšku 1,3 m. Horní madlo zábradlí, z trubky, kopíruje tvar mostního trámu. Sloupky z profilů RHS jsou rozmístěny v návaznosti na vysokopevnostní táhla a směřují do středu oblouku hlavního nosníku. Výplň zábradlí je z kulatiny a také je rozmístěna radiálně do středu oblouku hlavního nosníku.

PROJEKČNÍ A KONSTRUKČNÍ PRÁCE
Vzhledem k složitému a nepravidelnému tvaru konstrukce lávky byl pro projekci a následnou tvorbu dílenské dokumentace ocelové konstrukce zvolen 3D program Tekla Structures. V programu Tekla Structures byl nejprve vytvořen 3D model podle zadávací dokumentace, který se poté exportoval pomocí dat IFC do programu Scia Engineer, kde byla konstrukce staticky posouzena. Pro dynamický posudek byl využit export dat z programu Tekla do dwg formátu. Dwg data byla elektronicky předána firmě, která prováděla dynamické výpočty. Na základě statického a dynamického výpočtu byla konstrukce upravena pro vytvoření dílenské dokumentace. Vzhledem k atypickým spojům nebylo možné u většiny přípojů použít základní makra pro spoje. V programu Tekla lze naštěstí snadno modelovat vlastní uživatelské přípoje pomocí plechů, nosníků a šroubů, případně jsme použili základní makra, která je možné dále domodelovat dle potřeby. Pro výrobu ocelové konstrukce se také využilo NC dat položek, které byly vyexportovány z 3D modelu Tekla Structures.

MONTÁŽ OCELOVÉ KONSTRUKCE
Při montáži nosné konstrukce lávky bylo nutné celou stavbu přesně geodeticky zaměřit a hlídat předpokládaná problémová místa na stavbě. Největší problém na stavbě byl s osazením kotevních košů pro hlavní táhla lávky. Tyto kotevní koše byly umístěny v prostoru, takže se musely geodeticky kontrolovat 4 body na kotevním koši. Domluvená odchylka před montáží byla ± 10 mm, nakonec bylo nutné tuto odchylku upravit na ± 20 mm. Z tohoto důvodu musely být na kotevní botky hlavních táhel osazeny dodatečné šikmé podložky. Statik musel také dodatečně ověřit vliv větších imperfekcí na únosnost kotvení.

Postup montáže byl následující: nejprve se osadila konstrukce mostního trámu, který byl dimenzován tak, aby přenesl vlastní váhu a malé montážní zatížení. Tím odpadla nutnost budovat dočasné bednění pod mostní trám při montáži. Poté byly na březích sestaveny pylony a osazeno kotvení táhel. Na pylony byla uložena táhla řetězovky, která se propojila s mostním trámem. Po sestavení ocelové konstrukce se za přítomnosti statika aktivovala hlavní táhla pomocí napínacího mechanizmu u kotvení. Na takto sestavenou konstrukci bylo možno umístit mostovku.

STATICKÁ ZKOUŠKA LÁVKY
Před předáním stavby investorovi proběhla ještě zatěžovací zkouška. Jelikož lávka není dimenzována na přítomnost vozidel, musela se ještě ověřit únosnost lávky na kolový tlak od konkrétních vozidel. Při zátěžové zkoušce se ověřovaly předpokládané deformace lávky od zatížení vozidel. Statická zkouška ověřila funkčnost lávky a ta mohla být předána investorovi.

ZÁVĚR
Při návrhu prostorově náročné konstrukce lávky se musel projektant vypořádat s množstvím atypických detailů. S řešením těchto problémů projektantovi pomohla práce s prostorovým modelem, který byl vytvořen v programu Tekla Structures. Projekt relaxačního centra Český mlýn byl oceněn čestným uznáním Stavba Vysočiny 2014 za zhodnocení zanedbaného prostoru nivy řeky, které doplňuje sportovní zaměření dané lokality.

New Pedestrian and Cyclist Bridge across the Jihlava River
The new bridge across the Jihlava River in the urban area of Jihlava – Stará Hora was constructed in 2014 as a part of the newly built leisure complex Český mlyn. The town of Jihlava was the investor of the compound and bridge. The project was partially financed by the European funds. PSJ, a. s. was the primary contractor of the bridge, while PKD, s. r. o. was the contractor of steel bridge structure. Company FOBOZ97, s. r. o. was the main designer of steel bridge structure.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Visutá lávka přes řeku Jihlavu je navržena jako trám zavěšený na řetězovce z ocelových táhel. Řetězovka je podepřena dvěma pylony na březích řeky a za nimi je zakotvena do základů (3D model Tekla Structures).Dvojnosníkový svařovaný mostní trám o šířce 3,2 m a rozpětí 34,1 m je ztužen trubkami do tvaru x. Detail montážních spojů (3D model Tekla Structures).Půdorysný pohled na ocelovou konstrukci lávky přes řeku Jihlavu (3D model Tekla Structures).Řetězovka je tvořena táhly z kulatiny, které jsou kloubově připojeny ke styčníkovým plechům. Detail spojení táhel a pylonu (3D model Tekla Structures).Detail kotvení lávky (Model Tekla Structures a fotografie realizace)Pro provedení zatěžovací zkoušky bylo nutné ověřit únosnost lávky na kolový tlak vozidel.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií staviebVystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií stavieb (462x)
Monolitické železobetónové nosné konštrukcie stavieb majú veľa výhod. Vyžaduje sa však pri ich navrhovaní dodržiavať nie...
Tekla Structures 2016Tekla Structures 2016 (430x)
Firma Trimble představila 16. března 2016 novou verzi programu pro návrh, 3D modelování, tvorbu projekční a výrobní doku...
Campus Science Park objekt C pohledem projektantůCampus Science Park objekt C pohledem projektantů (402x)
Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označen...

NEJlépe hodnocené související články

Campus Science Park objekt C pohledem projektantůCampus Science Park objekt C pohledem projektantů (5 b.)
Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označen...
Architekti volili nejoblíbenější software: Allplan je Architect’s Darling 2016 (5 b.)
Allplan byl vyznamenaný po roce 2012 a 2014 již po třetí oceněním Architectsʼ Darling® Award. Prestižní socha zlatého Fé...
Referenční projekty a novinky programů Dlubal SoftwareReferenční projekty a novinky programů Dlubal Software (5 b.)
Na začátku roku 2016 jsme uvolnili nové webové stránky, které mají nový vzhled a poskytují návštěvníkům plno nových funk...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Časopis SILNICE ŽELEZNICE

Konference Asfaltové vozovky 2017

Konference Asfaltové vozovky 2017

Zavřít [x]