Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Výroba a montáž konstrukcí    Nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod v Praze dokončena

Nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod v Praze dokončena

Publikováno: 10.10.2018
Rubrika: Výroba a montáž konstrukcí

Po necelých třech letech od zahájení se dne 19. září 2018 za účasti primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové konalo slavnostní ukončení projektu s názvem „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha Na Císařském Ostrově, Etapa 001 – Nová vodní linka“. Uvedením do provozu primátorka zahájila patnáctiměsíční zkušební provoz stavby, která byla s hodnotou zhruba 6,3 mld. Kč největší investicí a nerozsáhlejším projektem hlavního města za posledních pět let. Praze zajistí odpovídající úroveň čištění odpadních vod v souladu s normami EU na kvalitu odtoku a zároveň přispěje ke zkvalitnění životního prostředí nejen v okolí Císařského ostrova.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Název: Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově, Etapa 001 – Nová vodní linka
  • Investor: Hlavní město Praha prostřednictvím Odboru strategických investic
  • Projektant: Sweco Hydroprojekt
  • Správce stavby: Pražská vodohospodářská společnost
  • Zhotovitel: Sdružení ÚČOV Praha (SMP CZ – vedoucí účastník sdružení, HOCHTIEF CZ, Suez International a WTE Wassertechnik)
  • Hodnota projektu: 6 327 082 843 Kč bez DPH
  • Termín: 10/2015 – 09/2018

Splaškové odpadní vody přiváděné stokovou sítí budou nyní rozděleny mezi novou vodní linku (NVL) a stávající vodní linku ÚČOV. NVL byla navržena jako kaskádová aktivace s regenerační nádrží vratného kalu a s třetím stupněm čištění. Celková kapacita biologicky vyčištěné vody je až 4,1 m3/s. Během necelých tří let se ze stavby odvezlo přes 380 000 m3 zeminy, uložilo přes 190 tisíc m3 betonu a 18 000 t armatury a na zpětné zásypy se použilo 180 000 mzeminy. NVL je ojedinělým projektem podzemní zastřešené čistírny odpadních vod, na jejíž střeše je vytvořen rekreační areál.

ZAHÁJENÍ STAVBY

Stavba NVL byla provedena na základě smlouvy o dílo podle smluvních podmínek Žluté knihy Fidic (vyprojektuj, postav a provozuj – Design, Build and Operate). Po vlastním zahájení stavby probíhaly práce na založení stavební jámy s pomocí podzemní jílocementové těsnicí stěny s nastraženými štětovnicemi a výkopy zeminy o objemu cca 382 000 m3. V únoru 2016 pak byly zahájeny práce na železobetonových konstrukcích v objektu Hrubé a mechanické předčištění.

HRUBÉ A MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

Objekt Hrubé a mechanické předčištění slouží jako první stupeň čištění odpadních vod. Je osazen česlemi pro odstranění hrubých nečistot a především šesti nádržemi DENSADEG 4D pro primární sedimentaci a separaci tuku a písku. K tomu slouží lapáky písku a flokulační zóna, které jsou jejich součástí. Nachází se v něm ale i další technologická zařízení včetně zahušťovačů kalu (zahušťování probíhá v homogenizačních a zahušťovacích nádržích a odstředivkách) a kontejnerového hospodářství pro odvoz shrabků a písku.

BIOLOGICKÁ VODNÍ LINKA

Z objektu hrubého a mechanického předčištění natéká voda dvěma betonovými nátokovými žlaby do biologické vodní linky – sestavy zakrytých nádrží, ve kterých probíhá odstranění dusíku procesem nitrifikace a denitrifikace a odplynění. Objekt sestává ze čtyř samostatných linek se společnou předřazenou regenerační nádrží vždy pro dvě linky. Odpadní voda natéká do denitrifikačních nádrží vybavených ponornými míchadly. Nitrifikační nádrže jsou vybaveny jemnobublinovou aerací a též ponornými míchadly. Za nitrifikací jsou zařazeny odplyňovací nádrže.

DOSAZOVACÍ NÁDRŽE

Dosazovací nádrže představují sestavu 2 × 20 podélných nádrží se středovým kolektorem. Jsou vybaveny řetězovými shrabováky – kal jimi bude trvale shrabován do sběrných jímek ve dně nádrží. Plovoucí kal na hladině je shromažďován směrem k odtoku a odváděn pomocí naklápěcího žlabu do samostatných jímek. Z kalových jímek je vratný kal čerpán do regeneračních nádrží a na kalové hospodářství, které je společné pro obě vodní linky. Pro čerpání vratného kalu je zde osazeno 48 čerpadel.

TŘETÍ STUPEŇ ČIŠTĚNÍ

Předčištěná voda z dosazovacích nádrží je přiváděna kanálem do prostoru objektu Třetí stupeň čištění, který pomocí chemického srážení železitými solemi snižuje celkovou koncentraci fosforu. Objekt se skládá ze tří samostatných linek s předřazenými míchacími jímkami a flokulační nádrží. Technologie DENSADEG 2D v tomto objektu je založena na principu koagulace, flokulace, lamelového usazování a zahuštění kalu.

POVODŇOVÁ ČERPACÍ STANICE

Celá nová vodní linka se nachází v oblasti, kde hrozí povodně. Posledním z rozhodujících objektů Nové vodní linky je proto Povodňová čerpací stanice. Ta se použije v případě povodňových stavů od Q5 do Q20, kdy již vyčištěná voda neodtéká gravitačně z NVL. Čerpací stanice je navržena na hydraulickou kapacitu biologického stupně, tj. 6,0 m3/s. Celá stavba je zakryta a chráněna až do výšky hladiny, kterou přinesly povodně v roce 2002. Prahou tehdy protékalo přes 5 tisíc m3 vody za sekundu.

ZÁVĚR

Celková základní koncepce řešení přestavby a rozšíření ÚČOV spočívala ve výstavbě nové vodní linky, která nyní převezme až 50 % přitékajících odpadních vod, dále ve výstavbě hlavní čerpací stanice a nátoků na ÚČOV a v rekonstrukci stávající ÚČOV. Množství odpadní vody přitékající na novou a stávající vodní linku ÚČOV bude řiditelné. Základní rozdělení průtoků je sice 50:50, ale prakticky bude možné měnit rozdělení až do vyčerpání látkové či hydraulické kapacity více zatížené linky. Určitý minimální průtok odpadní vody oběma linkami ÚČOV však musí být zachován. Díky nové vodní lince pak bude zajištěn požadovaný stupeň čištění odpadních vod, eliminována pachová zátěž, zredukován hluk a zvýšena spolehlivost provozu čištění odpadních vod včetně protipovodňového zabezpečení celého provozu.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
V jednu chvíli se na stavbě nacházelo až 18 věžových jeřábů (11/2016)Stavba v červenci 2017Objekt hrubého a mechanického předčištěníČesle pro zachycení hrubých nečistotPračky písků v objektu hrubého předčištěníZahušťovače kalů v objektu hrubého předčištěníZaplachtované nádrže densadegů v objektu hrubého předčištěníČerpadla v kolektoru pro čerpání vratného kalu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Konstrukce výsuvné střechy stadionu Krestovsky v Sankt-PetěrburguKonstrukce výsuvné střechy stadionu Krestovsky v Sankt-Petěrburgu (834x)
Konstrukce pohyblivé střechy je součástí nového stadionu, který vznikl pro nadcházející mistrovství světa ve fotbale v r...
Bořislavka je technologicky velmi náročná, prakticky každá konstrukce má originální tvarBořislavka je technologicky velmi náročná, prakticky každá konstrukce má originální tvar (223x)
Úkosy, speciální hrany a špičkové nové technologie. Tak budou vypadat čtyři krystaly nad stanicí metra Bořislavka, kde p...
Rodinný dům v Družci u Kladna v pasivním standardu s využitím systému LINDAB STAVBYRodinný dům v Družci u Kladna v pasivním standardu s využitím systému LINDAB STAVBY (221x)
Dosud bydlí ve svém bytě v bytovém domě v Kladně-Kročehlavech. Ale už když se sem před časem stěhovali, hledali pěkný po...

NEJlépe hodnocené související články

Obnova věže Staroměstské radniceObnova věže Staroměstské radnice (5 b.)
Zakázku na obnovu věže Staroměstské radnice získalo sdružení firem AVERS spol. s r. o. a Subterra a. s. na konci roku 20...
Ostravská průmyslová zóna rosteOstravská průmyslová zóna roste (5 b.)
Průmyslový park v Ostravě – Porubě přivítal první nájemce a investory. Dostal také nové jméno NP AREA (dříve Soltex). Po...
Nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod v Praze dokončenaNová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod v Praze dokončena (5 b.)
Po necelých třech letech od zahájení se dne 19. září 2018 za účasti primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové kon...

NEJdiskutovanější související články

Most přes Rouštanský potok na obchvatu RouštanMost přes Rouštanský potok na obchvatu Rouštan (1x)
Silnice I/34 (Havlíčkův Brod – Svitavy) je jednou z páteřních komunikací severní části Českomoravské vysočiny. Na své tr...
Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Lávka přes řeku Svratku v Brně‑KomárověLávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově (1x)
Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konst...
Video

Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu