Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2005    Nové informace z IBF Brno – hodnotil se rok 2004

Nové informace z IBF Brno – hodnotil se rok 2004

Publikováno: 21.4.2005, Aktualizováno: 18.12.2008 23:11
Rubrika: 2005

V roce 2004 prostavěly stavební podniky 394,3 miliardy Kč, tj. o 9,7% více než v roce 2003.

A) Stavebnictví v roce 2004 celkem

Objem mil. Kč Meziroční %

Stavebnictví celkem 394 305 109,7
Organizace do 19 zaměstnanců 116 098 111,4
Organizace s 20 a více zaměstnanci 278 207 108,9

Růst stavební výroby byl ovlivněn:

 • koncentrací prací na velkých stavbách inženýrského i pozemního stavitelství (obchvaty velkých měst, železniční koridory, metro a tramvajová trať v Praze, obchodní a společenská centra),
 • rozvojem a realizací dalších významných developerských stavebních projektů, zejména zahraničních investorů,
 • rozvojem bytové výstavby výrazně podpořeným vývojem trhu hypotečních úvěrů a stavebního spoření a úrovně úrokových sazeb.

Struktura výroby u podniků nad 20 zaměstnanců

Objem v mil. Kč Index ze stálých cen

Nová výroba a rekonstrukce 234.697 110,0
v tom: pozemní stavitelství 143.441 110,4
inženýrské stavitelství 91.256 109,3
Opravy a údržba 36.087 98,7
v tom: pozemní stavitelství 19.133 103,2
inženýrské stavitelství 16.954 94,0
Ostatní práce 3.286 118,8
Práce v zahraničí 4.137 149,5
Celkem 278.207 108,9

Nová výstavba, včetně rekonstrukcí a modernizací investičního charakteru, činila z celkové produkce 72,7% a dělí se na:

 • bytové budovy 12,6% (obytné a rodinné domy a nástavby a přístavby k nim),
 • budovy výrobní 21,4% (tovární haly, budovy pro zemědělství, obchod a dopravu),
 • budovy nevýrobní 11,8% (obchodní centra, školní, zdravotnické a administrativní budovy),
 • inženýrské stavby 25,8% (silnice, dálnice, mosty, tunely, železnice),
 • vodohospodářské stavby 1,1% (hráze, jezy a stupně, nádrže na tocích, plavební komory).

Opravy a údržba činila z celkové produkce 25,2%.
Ostatní práce zabírají 1 %.
Práce v zahraničí činí 1,1 %.
K meziročnímu poklesu došlo u kategorie oprav a rekonstrukcí, zejména v oblasti inženýrského stavitelství (meziročně o 6,0% ve stálých cenách).

V evropském kontextu vykazuje struktura stavební produkce ČR tyto odchylky:

 • nízký podíl bytové výstavby, i když postupně roste,
 • nízký podíl oprav a údržby,
 • vysoký podíl inženýrských staveb.

Výroba podle velikosti podniků

Zaměstnanci Počet podniků % z objemu
1-19 neurčen 29,4
20-49 1 638 14,8
50-99 493 11,9
100-199 173 8,5
200-299 50 6,4
300-399 18 2,8
400-499 9 1,7
500-1.000 15 6,3
1.000 a více 10 18,2

Ve stavebních podnicích (nad 20 zaměstnanců) bylo v roce 2004 zaměstnáno 158 tisíc zaměstnanců, tj. o 3,4% více než v roce 2003. Průměrná měsíční mzda v roce 2004 dosáhla 18.125 Kč a byla o 6,2% vyšší než v roce 2003. Produktivita práce se zvýšila v běžných cenách o 9,3% a ve stálých cenách o 5,3% proti roku 2003.

B) Bytová výstavba v roce 2004

Zahájené byty
V roce 2004 byla zahájena výstavba 39.037 bytů, tj. o 7,0% více než v roce 2003 (+ 2.541 bytů). Nejvíce se zahajovaly byty v bytových domech (+ 1.858), v nebytových stavbách a stavebně upravených nebytových prostorách (+ 1.119) a v rodinných domech (+ 235). Pokles počtu zahájených bytů nastal především u nástaveb, přístaveb a vestaveb k bytovým domům (- 447 bytů) a v bytech s pečovatelskou službou a domovech – penzionech (- 162). V územním členění se dlouhodobě nejvíce bytů staví v okolí velkých měst, zejména v okolí Prahy a ve Středočeském kraji. V roce 2004 zde byla zahájena výstavba 14.916 bytů (38,2%). Nejméně bytů bylo zahájeno v kraji Libereckém a Karlovarském.

Dokončené byty
V průběhu roku bylo dokončeno 32.268 bytů a jejich počet byl vyšší o 19,0% než v roce 2003 (+ 5.141 bytů). K růstu došlo především u bytových domů o 38,9% (+ 3.002), u rodinných domů o 16,7% (+ 1.905), nástaveb, přístaveb a vestaveb k bytovým domům o 42,2% (+ 616). Pokles nastal u bytů dokončených v nebytových stavbách o 40,7% (- 494) a u bytů v domech s pečovatelskou službou a domovech - penzionech (-91). Z územního hlediska byl největší počet dokončených bytů v Praze a ve Středočeském kraji. Bylo zde dokončeno 12.051 bytů (37,3%).

Modernizace bytů
V roce 2004 byla dokončena modernizace 15.469 bytů, což je o 21,2% více než ve stejném období loňského roku. Nejvíce modernizovaných bytů bylo dokončeno v hlavním městě Praze a v Libereckém kraji.

C) Předpoklad vývoje v roce 2005

Pohled na vývoj v roce 2005 vychází z optimistického výhledu, který je založen na následujících faktech:

 • v ČR je dlouhodobá zásobárna zanedbané investiční výstavby ve všech kategoriích staveb,
 • ČR je stále středem pozornosti zahraničních investorů,
 • vzrůstá podíl domácích soukromých investic, jako důsledek kapitálového zdraví tuzemských investorů,
 • ČR jako člen Evropské unie má přístup k penězům z evropských fondů,
 • orientační hodnota stavebních povolení (mimo bytovou výstavbu) vydaných v roce 2004 je o 10,8% vyšší než v roce 2003,
 • orientační hodnota stavebních povolení pro bytovou výstavbu vydaných v roce 2004 je o 9,9% vyšší než v roce 2003.

Přesto je pro celkové prognózování vývoje roku 2005 zapotřebí zachovat jistou dávku opatrnosti, která je dána:

 • politickou nejistotou na vládní úrovni, která v očekávání nového vládního prohlášení může přinést změny oproti schváleným záměrům,
 • nedokončenou reformou veřejných investic, která může mít rovněž dopad na státní rozpočet v oblasti některých veřejných investic,
 • slábnoucími příjmy z dokončované privatizace, které jsou hlavním finančním zdrojem pro státní fondy dopravní infrastruktury a bytového rozvoje (dopad se bude projevovat především v dalších letech po roce 2005),
 • jistotou, že náběh realizace projektů hrazených z partnerství soukromého a veřejného financování (projekty PPP) nebude v letošním roce prakticky možný, vzhledem k legislativním zábranám (neexistence zákona),
 • plným dopadem zvýšené DPH u stavebních prací (s výjimkou bytové výstavby), který se projeví nižšími částkami především u veřejných investic.

Reálně optimistický předpoklad meziročního růstu je odhadován pro rok 2005 na 5%.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Oba konce tunelu Klimkovice jsou propojeny (812x)
Dne 12. 12. 2005 ve 12,00 prorazili stavbaři tunelovou rouru B dálničního tunelu Klimkovice. Stavbu, v úseku dálnice D47...
Energetické strojírenství Vítkovic ožilo a dále roste (39x)
Jedna z nejdůležitějších produktových linií firmy Vítkovice Heavy Machinery, produkce dílů tlakových systémů do energeti...
Z Ostravy hl. nádraží do Kunčic pojedeme elektrickou soupravou (34x)
Rekonstrukci traťového úseku mezi stanicemi Ostrava-hlavní nádraží a Ostrava-Kunčice zahájilo počátkem prosince sdružení...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google