Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2005    Nové informace z IBF Brno – hodnotil se rok 2004

Nové informace z IBF Brno – hodnotil se rok 2004

Publikováno: 21.4.2005, Aktualizováno: 18.12.2008 23:11
Rubrika: 2005

V roce 2004 prostavěly stavební podniky 394,3 miliardy Kč, tj. o 9,7% více než v roce 2003.

A) Stavebnictví v roce 2004 celkem

Objem mil. Kč Meziroční %

Stavebnictví celkem 394 305 109,7
Organizace do 19 zaměstnanců 116 098 111,4
Organizace s 20 a více zaměstnanci 278 207 108,9

Růst stavební výroby byl ovlivněn:

 • koncentrací prací na velkých stavbách inženýrského i pozemního stavitelství (obchvaty velkých měst, železniční koridory, metro a tramvajová trať v Praze, obchodní a společenská centra),
 • rozvojem a realizací dalších významných developerských stavebních projektů, zejména zahraničních investorů,
 • rozvojem bytové výstavby výrazně podpořeným vývojem trhu hypotečních úvěrů a stavebního spoření a úrovně úrokových sazeb.

Struktura výroby u podniků nad 20 zaměstnanců

Objem v mil. Kč Index ze stálých cen

Nová výroba a rekonstrukce 234.697 110,0
v tom: pozemní stavitelství 143.441 110,4
inženýrské stavitelství 91.256 109,3
Opravy a údržba 36.087 98,7
v tom: pozemní stavitelství 19.133 103,2
inženýrské stavitelství 16.954 94,0
Ostatní práce 3.286 118,8
Práce v zahraničí 4.137 149,5
Celkem 278.207 108,9

Nová výstavba, včetně rekonstrukcí a modernizací investičního charakteru, činila z celkové produkce 72,7% a dělí se na:

 • bytové budovy 12,6% (obytné a rodinné domy a nástavby a přístavby k nim),
 • budovy výrobní 21,4% (tovární haly, budovy pro zemědělství, obchod a dopravu),
 • budovy nevýrobní 11,8% (obchodní centra, školní, zdravotnické a administrativní budovy),
 • inženýrské stavby 25,8% (silnice, dálnice, mosty, tunely, železnice),
 • vodohospodářské stavby 1,1% (hráze, jezy a stupně, nádrže na tocích, plavební komory).

Opravy a údržba činila z celkové produkce 25,2%.
Ostatní práce zabírají 1 %.
Práce v zahraničí činí 1,1 %.
K meziročnímu poklesu došlo u kategorie oprav a rekonstrukcí, zejména v oblasti inženýrského stavitelství (meziročně o 6,0% ve stálých cenách).

V evropském kontextu vykazuje struktura stavební produkce ČR tyto odchylky:

 • nízký podíl bytové výstavby, i když postupně roste,
 • nízký podíl oprav a údržby,
 • vysoký podíl inženýrských staveb.

Výroba podle velikosti podniků

Zaměstnanci Počet podniků % z objemu
1-19 neurčen 29,4
20-49 1 638 14,8
50-99 493 11,9
100-199 173 8,5
200-299 50 6,4
300-399 18 2,8
400-499 9 1,7
500-1.000 15 6,3
1.000 a více 10 18,2

Ve stavebních podnicích (nad 20 zaměstnanců) bylo v roce 2004 zaměstnáno 158 tisíc zaměstnanců, tj. o 3,4% více než v roce 2003. Průměrná měsíční mzda v roce 2004 dosáhla 18.125 Kč a byla o 6,2% vyšší než v roce 2003. Produktivita práce se zvýšila v běžných cenách o 9,3% a ve stálých cenách o 5,3% proti roku 2003.

B) Bytová výstavba v roce 2004

Zahájené byty
V roce 2004 byla zahájena výstavba 39.037 bytů, tj. o 7,0% více než v roce 2003 (+ 2.541 bytů). Nejvíce se zahajovaly byty v bytových domech (+ 1.858), v nebytových stavbách a stavebně upravených nebytových prostorách (+ 1.119) a v rodinných domech (+ 235). Pokles počtu zahájených bytů nastal především u nástaveb, přístaveb a vestaveb k bytovým domům (- 447 bytů) a v bytech s pečovatelskou službou a domovech – penzionech (- 162). V územním členění se dlouhodobě nejvíce bytů staví v okolí velkých měst, zejména v okolí Prahy a ve Středočeském kraji. V roce 2004 zde byla zahájena výstavba 14.916 bytů (38,2%). Nejméně bytů bylo zahájeno v kraji Libereckém a Karlovarském.

Dokončené byty
V průběhu roku bylo dokončeno 32.268 bytů a jejich počet byl vyšší o 19,0% než v roce 2003 (+ 5.141 bytů). K růstu došlo především u bytových domů o 38,9% (+ 3.002), u rodinných domů o 16,7% (+ 1.905), nástaveb, přístaveb a vestaveb k bytovým domům o 42,2% (+ 616). Pokles nastal u bytů dokončených v nebytových stavbách o 40,7% (- 494) a u bytů v domech s pečovatelskou službou a domovech - penzionech (-91). Z územního hlediska byl největší počet dokončených bytů v Praze a ve Středočeském kraji. Bylo zde dokončeno 12.051 bytů (37,3%).

Modernizace bytů
V roce 2004 byla dokončena modernizace 15.469 bytů, což je o 21,2% více než ve stejném období loňského roku. Nejvíce modernizovaných bytů bylo dokončeno v hlavním městě Praze a v Libereckém kraji.

C) Předpoklad vývoje v roce 2005

Pohled na vývoj v roce 2005 vychází z optimistického výhledu, který je založen na následujících faktech:

 • v ČR je dlouhodobá zásobárna zanedbané investiční výstavby ve všech kategoriích staveb,
 • ČR je stále středem pozornosti zahraničních investorů,
 • vzrůstá podíl domácích soukromých investic, jako důsledek kapitálového zdraví tuzemských investorů,
 • ČR jako člen Evropské unie má přístup k penězům z evropských fondů,
 • orientační hodnota stavebních povolení (mimo bytovou výstavbu) vydaných v roce 2004 je o 10,8% vyšší než v roce 2003,
 • orientační hodnota stavebních povolení pro bytovou výstavbu vydaných v roce 2004 je o 9,9% vyšší než v roce 2003.

Přesto je pro celkové prognózování vývoje roku 2005 zapotřebí zachovat jistou dávku opatrnosti, která je dána:

 • politickou nejistotou na vládní úrovni, která v očekávání nového vládního prohlášení může přinést změny oproti schváleným záměrům,
 • nedokončenou reformou veřejných investic, která může mít rovněž dopad na státní rozpočet v oblasti některých veřejných investic,
 • slábnoucími příjmy z dokončované privatizace, které jsou hlavním finančním zdrojem pro státní fondy dopravní infrastruktury a bytového rozvoje (dopad se bude projevovat především v dalších letech po roce 2005),
 • jistotou, že náběh realizace projektů hrazených z partnerství soukromého a veřejného financování (projekty PPP) nebude v letošním roce prakticky možný, vzhledem k legislativním zábranám (neexistence zákona),
 • plným dopadem zvýšené DPH u stavebních prací (s výjimkou bytové výstavby), který se projeví nižšími částkami především u veřejných investic.

Reálně optimistický předpoklad meziročního růstu je odhadován pro rok 2005 na 5%.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Oba konce tunelu Klimkovice jsou propojeny (934x)
Dne 12. 12. 2005 ve 12,00 prorazili stavbaři tunelovou rouru B dálničního tunelu Klimkovice. Stavbu, v úseku dálnice D47...
Novým sídlem Skanska DS je Brno (43x)
Společnost Skanska DS, která je lídrem na trhu dopravního stavitelství v České republice změnila od začátku července síd...
Allianz Arena pohledem fotografa (39x)
Na několika záběrech je zachycena stavba unikátního fotbalového stadionu, který se buduje na severu Mnichova. Finanční o...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]