Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    PR    Nový zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice – montáž sekundární ocelové konstrukce

Nový zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice – montáž sekundární ocelové konstrukce

Publikováno: 3.8.2012
Rubrika: PR

V ledvické elektrárně u města Bílina v severních Čechách dokončuje Metrostav a. s. montáž stojící části sekundární ocelové konstrukce kotelny. Sekundární konstrukce obepíná primární ocelovou konstrukci, která je tvořena čtveřicí mohutných sloupů s osovou roztečí 30,5 × 30,5 m, které jsou propojeny ocelovými příčníky a diagonálami. Primární ocelová konstrukce nese vlastní kotel, horní část spalinovodu a zavěšené části sekundární ocelové konstrukce. Sekundární ocelová konstrukce zajišťuje podporu pro technologické celky potřebné pro vlastní funkci kotle, které představují uhelné bunkry, rozvody vzduchu, parní potrubí, dopravníky uhlí atd., a dále zajišťuje přístupové cesty pro obsluhu zařízení a nese opláštění kotelny.

Přístup na jednotlivá patra kotelny, tvořený převážně ocelovými podlahovými rošty se zábradlím, je ze sousedních železobetonových věží, v nichž se nacházejí výtahy, schodiště a šachty pro vedení elektroinstalace. V části jedné z těchto věží je zhotoven i velký vzduchotechnický kanál, kterým bude přiváděn do kotle ke spalování čerstvý vzduch. Celková výška kotelny dosahuje bezmála 140 m a vlastní hmotnost sekundární ocelové konstrukce přibližně 13 800 tun. Z tohoto množství Metrostav zajišťoval montáž přibližně 11 500 tun, a to z více jak 16 600 dílců. Z hlediska konstrukčního, jak je již výše uvedeno, byla konstrukce rozdělena na zavěšenou část a na stojící část. Vzhledem k nezbytnosti přehlednější orientace v tak velkém prostoru byla konstrukce dále dělena na přední stranu, která je sevřena mezi železobetonovými věžemi, primární konstrukcí a strojovnou. Dále na pravou stranu, levou a zadní stranu. Boční stěny jsou dále děleny na bunkrovou a kotlovou část, zadní stěna pak na část kotlovou a s ohřívačem vzduchu. Krom tohoto byla konstrukce dělena i výškově, z čehož vychází dělení na části tzv. CUBE, které jsou zjednodušeně znázorněny na obr. 2.

POSTUP MONTÁŽE
Po dokončení výstavby primární ocelové konstrukce byly nejprve na zemi postaveny části sekundární ocelové konstrukce visící, které včetně dočasně uložených technologických částí a hotového opláštění (obr. 4) byly pomocí lan a dutých hydraulických lisů zvednuty o cca 78 m a zavěšeny na primární ocelovou konstrukci. Hmotnost jedné zdvihané části byla cca 1 500 tun. Současně s těmito částmi, které montoval SES Tlmače, jsme mohli zahájit montáž přední stěny, která jediná je navržena po celé výšce jako stojící, tj. od ±0,000 m až po +140 m. Jelikož návrh celé ocelové konstrukce je dle německých norem, montáž se řídila normou ISO/DIN 18 800. Sekundární ocelová konstrukce je tvořena svařovanými sloupy čtvercového průřezu, nebo profilu I. Menší sloupy a stěnové ztužení jsou z válcovaných profilů HEB, IPE. Rovněž jsou převážně z válcovaných profilů HEB a IPE také prvky podest a pochozích lávek, ale vyskytují se zde i svařované nosníky průřezu I výšky cca 2 m. Použita byla ocel tříd S 235 a S355 se šroubovými spoji. Veškeré šrouby ve spojích od M12 po M36 jsou vysokopevnostní, třídy 10.9, a každý šroub je dotažen na předepsaný moment, což bylo prokazováno při kontrolách dotažení šroubu po dokončení každého „CUBE“. Vzhledem k velkým rozměrům technologických celků vkládaných do konstrukce byl postup montáže ocelové konstrukce a technologie úzce spjat a úkolem bylo naplánovat postup montáže tak, aby konstrukce v době vkládání dílů technologie měla již dostatečnou stabilitu, a zároveň, aby některé dílce ocelové konstrukce nebránily uložení technologie. Z tohoto pohledu se jevila nejsložitější situace na zadní stěně. Těsně pod spalinovou část, která byla dopředu zavěšena pomocí hydraulických dutých lisů na primární ocelovou konstrukci před montáží sekundární ocelové konstrukce, musely být instalovány ve výšce cca +55 m příhradové nosníky výšky cca 4,5 m a hmotnosti cca 30 tun. Pod tyto nosníky byl zavěšen distributor vzduchu o hmotnosti cca 50 tun s následným doplněním nosníků plošin od +36 m až do +55 m, jelikož tyto části byly konstrukčně navrženy jako podvěšené pod příhradovými nosníky.

Vzhledem k omezenému prostoru okolo místa montáže, s ohledem na jeřáby a velký počet dílců, byla konstrukce přemontovávána na ostatních vzdálenějších plochách ledvické elektrárny, kde se také skladoval dodaný materiál pro montáž. Dílčí bloky byly postupně transportovány do místa dosahu jeřábů a následně instalovány na místo určení. Velikost zvolených sestav byla závislá na hmotnosti sestavy, nosnosti jeřábu v průběhu zdvihu i montáže, na tvaru šroubových spojů, na stabilitě sestav při zdvihu a na prostorových nárocích montáže technologie. Příklad rozdělení na podsestavy je na obr. 3.

JEŘÁBOVÉ PRÁCE
Montáž byla prováděna pomocí dvojice věžových jeřábů a tří mobilních pásových jeřábů. Pásové jeřáby byly určeny pro montáž bočních a zadní stěny. Při vyložení od 18 do 48 m mohly pásové jeřáby po připojení tzv. „superliftu“ zvedat břemena nad 100 tun (při vyložení 22 m až 173 tun). Pro montáž přední stěny byly využívány pouze věžové jeřáby, jelikož v prostoru mezi primární ocelovou konstrukcí, betonovými věžemi a strojovnou je jiný jeřáb. Jeden z jeřábů měl maximální nosnost 30 tun do vyložení 37 m od osy  otoče, přičemž na maximální vyložení 60 m byla nosnost ještě 14 tun. U druhého věžového jeřábu, který byl uložen na jednom ze sloupů primární ocelové konstrukce, byla maximální nosnost 27 tun do vyložení 16 m a při plném vyložení 50 m 6,3 tuny.

Základní montáž sekundární ocelové konstrukce trvala 18 měsíců. Byla realizována společností Metrostav a. s. jako subdodavatelem firmy Slovenské energetické strojárně a. s. Sekundární ocelová konstrukce je součástí dodávky nadkritického kotle, jež zajišťuje ALSTOM Group. Investorem nového bloku o výkonu 660 MW v ledvické elektrárně je ČEZ.

New Source of 660 MWe in Elektrárně Ledvice (Ledvice Powerplant) – Assembly of Secondary Steel Structure
The assembly of steady part of the boiler-room secondary steel structure is being finished in Ledivce power plant, near Bílin in the northern part of the Czech Republic by Metrostav a. s. company. The secondary structure encircles the primary steel structure, which is formed by four massive piers with axial pitch of 30.5 × 30.5 m connected by steel cross-beams and truss braces. Primary steel structure bears own caldron, smoke upper part and the hung parts of the secondary structure The secondary steel structure provides support for the technological units needed for the own caldron functioning such as coal bunkers, air distributions, steam pipes, coal conveyors, etc., and also provides access routes for the equipment operation and bears the boiler-room sheeting.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Rozdělení vodorovných konstrukcí podesty +12,375 m na podsestavyObr. 2 – Projekční rozdělení sekundární ocelové konstrukce na 47 CubeObr. 3 – Montáž přední stěnyObr. 4 – Boční zavěšená stěna při oplášťování

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Podlahové vytápění a výběr vhodné podlahové krytinyPodlahové vytápění a výběr vhodné podlahové krytiny (757x)
Podlahové vytápění patří do skupiny velkoplošného vytápění, kam patří také stěnové a stropní vytápění. Pro velkoplošné v...
PREFA zdolala ledovec StubaiPREFA zdolala ledovec Stubai (754x)
Sněhové bouřky, silné mrazy a jiné extrémní výkyvy počasí se značně podepsaly na 30 let staré horní stanici lanovky Eisg...
Software pro statiku Scia Engineer ve verzi 2013 (752x)
Společnost Nemetschek Scia je výrobce a distributor nejrozšířenějšího software pro výpočty a posudky stavebních konstruk...

NEJlépe hodnocené související články

Použití kamene pro obklad fasádyPoužití kamene pro obklad fasády (5 b.)
Fasáda je základní estetickou dominantou každé stavby. Způsobů, jak ji lze dekorovat je mnoho. Od klasických omítkovin p...
REDSTEEL: ideální řešení z oceli jak ve stavebnictví, tak i v designu a uměníREDSTEEL: ideální řešení z oceli jak ve stavebnictví, tak i v designu a umění (5 b.)
Společnost UnionOcel, s.r.o. v minulém roce představila velmi vydařenou realizaci z oceli odolávající atmosférické koroz...
Montovaná hala v areálu Vinařství U kapličky v ZaječíMontovaná hala v areálu Vinařství U kapličky v Zaječí (5 b.)
Ve známém vinařském areálu Vinařství U Kapličky na Jižní Moravě, kde se natáčel filmový snímek Bobule vyrostla nová mode...

NEJdiskutovanější související články

Jaká plastová okna vybrat?Jaká plastová okna vybrat? (182x)
Plastová okna jsou velmi praktická na údržbu, mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti a stejně tak jako udrží teplo...
Chemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiáluChemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiálu (15x)
Připevnění umyvadla, zábradlí nebo ocelové konstrukce chemickou maltou je dnes tak snadné jako aplikace silikonového tme...
Potřebuji nová garážová vrata, ale co mám vlastně chtít?Potřebuji nová garážová vrata, ale co mám vlastně chtít? (7x)
Co by byla garáž bez garážových vrat? Existuje vůbec taková? S téměř stoprocentní pravděpodobností ne. Je proto důležité...
Google