Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Ocelová konstrukce hangáru Aviation Service – letiště Praha-Ruzyně

Ocelová konstrukce hangáru Aviation Service – letiště Praha-Ruzyně

Publikováno: 20.3.2009
Rubrika: Projektování

Pro zpracování výrobní dokumentace ocelové konstrukce hangáru byl ve společnosti Noving s. r. o. zvolen osvědčený 3D software Advance Steel a AutoCAD, jež dodává společnost AB Studio spol. s r. o. Zadavatelem a generálním projektantem byly stanoveny přísné požadavky na termín zpracování, provedení šroubovaných přípojů a rozsah vypracování výrobních detailů, zejména šablon (rozvinů) prostorových průniků trubek. Specifický byl také požadavek na vymodelování nadvýšení konstrukce hlavního příhradového průvlaku o 77 mm z důvodu kompenzace průhybu.

Konstrukce hangáru se liší od klasických halových konstrukcí v tom, že jedna z bočních stěn je otevřená (bez sloupů), z důvodu zajištění vjezdu letadel. Hlavní rozměry hangáru jsou délka 57,6 m, šířka 31 m, výška 17 m. Konstrukce je vyrobena z oceli S235 a S355 o celkové hmotnosti 142 t. Střecha hangáru je sedlová – asymetrická a pod hřebenem střechy je veden hlavní nosný průvlak, 57,6 m dlouhá trubková příhrada trojúhelníkového tvaru s hlavním pásem z trubky 356 × 20 mm. Na obou koncích je průvlak uložen na trubkové sloupy 273 × 12 mm. Na hlavní průvlak jsou každých 6 m připojeny jednotlivé vazníky o průřezu HEB a střešní ztužidla, které zajišťují stabilitu konstrukce. Pro potřeby opláštění sendvičovými PUR panely Kingspan je konstrukce obvodově doplněna soustavou sloupů průřezu BOX 2 × U a paždíků. Ze strany vjezdu letadel je provedena podpůrná konstrukce pro posuvná vrata.
S ohledem na přepravní rozměry 12 × 2,4 × 2,4 m bylo nutné vypracovat koncepci přípojů. Pro tento účel jsme výhodně využili parametrických přípojů Advance Steelu, které výrazně zvyšují produktivitu tvorby modelu. V rámci konstrukce jsme definovali parametry pro jeden konkrétní přípoj a poté již pouze přenášeli vlastnosti (parametry) styku. Všechny parametry bylo možné uložit do přehledné tabulky pro budoucí použití u dalších konstrukcí. Software se tak prakticky postupně učí a pamatuje zásady konstruování přípojů. V nejnovější verzi tohoto softwaru je navíc možné provádět posouzení těchto přípojů dle erokódu EC. Obtížné bylo vypracování přípojů atypických uzlů trubkového průvlaku a vazníku, viz obr. 1. S pomocí funkcí Advance Steelu pro práci s prostorovými průniky bylo možné v krátké době vytvořit velké množství přesných šablon (rozvinů). Ocenili jsme funkce pro vzájemné průniky profilů a plechů, ořezávání dle USS, editační UK nástroje pro zkrácení nebo prodloužení prostorově mimoběžných prutů a také celou řadu diagnostických nástrojů pro řešení kolizí a stavebně technickou kontrolu konstrukce, t.j. zda-li při vkládání šroubů do přípoje nejsou překážky a konstrukce je řádně spojena a svařena.
Pro komunikaci se zadavatelem jsme využili novinky – exportu prostorového modelu do formátu 3D dwf. Software pro prohlížení 3D dwf Autodesk Design Review je zdarma dostupný a nabízí odměřování, informace o profilech, materiálu a tvorbu poznámek a vlastních řezů. Prezentace takto zobrazené konstrukce byla rychlá, hardwarově nenáročná. Nová platforma 3D dwf se osvědčila i při montáži konstrukce na stavbě, kdy bylo možné nahlížet do detailů modelu a získávat cenné informace o poloze, hmotnosti, položkách, šroubech a pomocí dynamických řezů prezentovat montážní postupy. Konstruktéři jistě budou souhlasit s názorem, že největší přínos 3D modelování je v automatickém odvozování výkresů dílců, výkazů materiálu a sledování jejich aktuálnosti. Ve 3D modelu je možné každému dílci přiřadit konkrétní výkresový styl např. oblíbený styl „nosník pohled čelní a horní“ nebo „trubka se šablonou (rozvinem). Ve finálních výkresech se pak pouze provedou „kosmetické úpravy“, kótování, svary a doplňkové řezy. V minulosti se tento proces kreslení dokumentace prováděl sice v AutoCADu, ale prakticky „ručně“ a byl často zdrojem chyb z důvodu popisování a změn v projektu. Tato skutečnost znehodnocuje celkový dojem z předané dokumentace. Z vlastní zkušenosti musím uvést, že hardwarová náročnost celého procesu 3D modelování a automatického odvozování dokumentace je velká. U větších modelů se často setkáváme nedostačujícími výpočetními výkony dnešních operačních systémů, vícejaderných procesorů, rychlých pamětí a certifi kovaných grafi ckých karet. S potěšením jsme proto uvítali novinku
Advance Steelu 2009, multi – uživatel, rozdělení konstrukce na menší části při zachování asociativity s modelem.
Závěrem bychom chtěli vyzdvihnout přednosti Advance Steel také při zpracování projektové dokumentace. Automatické a odborně propracované makra pro schodiště, žebříky, zábradlí, zkružování, svařované průřezy a propojení se statickými výpočetními programy, pomáhají zvyšovat produktivitu projektování. Dodavatel, společnost AB Studio spol. s r. o. zajišťuje online podporu a školení k tomuto produktu, což je velkým přínosem pro uživatele.

Steel construction of the Aviation Service hangar – the Praha-Ruzyně airport
Engineering company Noving s. r. o. used software Advance Steel, AutoCAD for the manufacturing documentation of the airplane hangar steel structure. Speciality of this structure was open side wall (without any columns) to ensure entry for the airplanes. Main dimensions are length 57,6 m, width 31 m, heigh 17 m. Steel structure was manufactured from the steel S235 and S355, total weigh was 142 tons.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – 3D model konstrukce hangáru

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Campus Science Park objekt C pohledem projektantůCampus Science Park objekt C pohledem projektantů (1274x)
Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označen...
Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (851x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (835x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...

NEJlépe hodnocené související články

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek....
Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukceOd určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce (5 b.)
Společnost Fatra v červnu dokončila výstavbu Nové válcovny za 1,4 miliardy korun, silně pokročila v oblasti montáže výro...
Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Video

Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu