Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Opláštění a fasády    Odbavovací terminál v Brně – oblouk, kam se podíváš ...

Odbavovací terminál v Brně – oblouk, kam se podíváš ...

Publikováno: 23.2.2006, Aktualizováno: 25.12.2008 22:52
Rubrika: Opláštění a fasády, Realizace

Mezinárodní brněnské letiště výrazně rozšiřuje a zkvalitňuje služby zákazníkům. S příspěvkem z fondů Evropské unie staví kraj nový odbavovací terminál.

Odbavovací terminál v Brně – oblouk, kam se podíváš ...

Terminal building in Brno – arch everywhere you look International airport Brno is markedly extending and improving the quality of customer services. With the help of European Union funds the region is building a new terminal building.

Nový terminál Letiště Brno bude novým centrálním bodem letiště, města a zároveň leteckou branou do Jihomoravského kraje. Ideový základ návrhu tvoří zcela jednoduché těleso zaobleného zkoseného kvádru haly na obdélníkovém půdorysu, které je v prostoru snadno identifikovatelným a dobře zapamatovatelným optickým bodem. Tato vlastnost je podpořena designem a materiálovým provedením fasády objektu. Tvar zaobleného zkoseného kvádru je potom z jižní i severní strany vykrojen mohutným proskleným obloukem. Pro letiště typický nástupní přístřešek na předjezdu je navržen jako 60 m široký oblouk, který evokuje profil křídla, tvar duhy nebo trajektorii letu.

PROSTOROVÁ KONSTRUKCE

Odbavovací hala je půdorysných rozměrů 81 × 44,5 m. Nosnou konstrukci tvoří hlavní nosné oblouky v příčném směru, zalomené vaznice v podélném směru a rámové věže na obou koncích haly, podélné ztužení a stabilizace. Tuhost konstrukce v příčném směru je tvořena hlavními nosnými oblouky, vetknutými po 9 m do základových patek předem zabetonovanými šrouby. Rozpětí oblouků je 38,8 m, vzepětí 12,85 m, poloměr 21 m. Nosný profil oblouku je navržen z ocelové silnostěnné trubky průměru 530 × 20 mm. Ve čtvrtinách rozpětí jsou oblouky stabilizovány podélnými příhradovými nosníky obíhajícími střechu haly dokola. V podélném směru je tuhost haly zajištěna dvoupatrovými ztužujícími věžemi v obou čelech objektu.

Ztužující rámové věže mají modul 6 × 6 m, průvlaky z IPE (360, 400) a sloupy z trub průměru 324 × 12,5 mm jsou spojeny momentovými přípoji. V podélných stěnách haly je nosná konstrukce střechy tvořena skruženými nosníky z trub průměru 140 × 7 mm připojenými k hlavním nosným obloukům haly vzpěrkami z trub 114 × 5 mm. Některé vzpěrky procházejí prosklenými stěnami v místech zdvojených sloupků stěn. V rozích odbavovací haly je nosná konstrukce střechy tvořena Vierendelovými nosníky statické výšky 500 mm z trub průměru 89 × 6,3 mm a rámovými spojkami z plechu tl. 10 mm. Nosníky jsou uloženy na stropní konstrukci a ve střeše do ztužujícího obvodového příhradového nosníku.

V příčných stěnách je konstrukce střechy tvořena svařovanými L-nosníky, do oblouku uloženými na sloupy ztužujících věží a stropní konstrukci. Podporou střešního trapézového plechu opláštění ve střední části jsou nadkonstrukce vaznic (po 3 m) z profilů TRH 120 × 100 × 4 mm, orientované naležato. Nadkonstrukce jsou sloupky z téhož profilu montážně navařeny na vaznice z IPE 300. Podporou opláštění obloukových stěn jsou paždíky (po 1 m). V podélných a příčných stěnách jde o rovné paždíky TRH 160 × 90 × 4 mm, v rozích o skružované (průměr 89 × 4 mm). Přípoj paždíků na nosnou OK je kloubový.

RÁMOVÉ KONSTRUKCE GALERIE

V interiéru ve středu odbavovací haly je mezi osami 9 až 14, C až E, umístěna galerie. Jedná se o prostorovou rámovou konstrukci modulu 6,0 × 6,0 m. Sloupy průměru 219 × 8 mm budou v patě vetknuty do základových patek. Průvlaky IPE 360 jsou spojité, kloubově připojené ke sloupům. Přípoj stropnice IPE 270 na průvlak je kloubový. Průvlaky a stropnice tvoří nosnou konstrukci stropu společně s ŽB podlahovou deskou, vylitou do trapézových plechů, použitých jako ztracené bednění. Na hraně galerie při ose E jsou připevněny sloupky prosklené stěny výšky 3,6 m. Krajní profil UPE 220 je proto uzavřen plechem P6 a zajištěn proti kroucení nosníky IPE 140. Konstrukce galerie jsou kvůli snadné betonáži olemovány plechem až na úroveň čisté podlahy.

PŘÍSTŘEŠEK

Na severní straně při ose G je situován obloukový přístřešek půdorysných rozměrů 9,5 × 60 m. Jeho konstrukce se skládá z vazníků, šikmých sloupů, vaznic a vazniček. Ve vodorovném směru je stabilizována napojením na nosnou konstrukci odbavovací haly čepovým spojem. Vazníky jsou navrženy ze svařovaných L-profilů proměnné výšky (maximální výška uprostřed činí 300 mm). Obvodové vaznice jsou z TRH 160 × 90 × 5 mm a jsou spojité. Mezilehlé vaznice jsou z TRH 200 × 100 × 5 mm, mohou být připojeny kloubově. Mezi vaznicemi jsou vazničky TRH 80 × 60 × 4 mm, jejich přípoj je rámový ovařením dokola.

REALIZACE

Montáž začala realizací jednoduché rámové konstrukce v části obchodní pasáže, která společně s expedicí spojuje vlastní terminál se stávajícím objektem. Před montáží haly bylo nutné postavit dvoupodlažní vestavek, který podélně ztužil následně montované obloukové nosníky. Ty byly sestaveny ze čtyř dílů ve vodorovné poloze na speciálně upravených „kozách“, svařeny, překontrolována geometrie celého dílu a hlavní svary ultrazvukem. Na takto připravený hlavní nosník se šikmými vaznicemi připojil skružený nosník střechy. Co se zjednodušilo dobrou technickou přípravou na předmontáži, zkomplikovalo trochu vlastní zvedání celého dílu – jeho těžiště se posunulo někam do prostoru mimo rovinu hlavního oblouku. Hrozilo nekontrolovatelné převrácení v horní úvrati zvedání. Hlavní oblouk byl proto na několika místech fixován ocelovými lany s lanovačkami a postupně zvednut a osazen na základové patky. Stejně byla postavena celá hala.

Dalším technicky náročným detailem byla nosná konstrukce bočního opláštění, tzv. „sáňky“. Prostorově stáčené trubky, tvořící nosnou podkonstrukci pro podélné vaznice, se osazovaly na hlavním oblouku do speciálních montážních stoliček pro zachování geometrie stěn. Po vyrovnání a propojení se šikmými vazníky se spojovaly jednotlivými diagonálami s hlavní trubkou.

O vlastní montáži a technické přípravě by se dalo napsat mnoho zajímavého, ale hlavní složitost haly spočívala v tom, že některé návaznosti na zborcené plochy, vytvořené ocelovou konstrukcí, bylo možné řešit až po namontování. Tím je myšleno např. pokrytí střechy trapézovými plechy, uchycení a tvar žlabových nosníků apod.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Odbavovací hala je půdorysných rozměrů 81 × 44,5 mSchéma konstrukce budoucí odbavovací haly letištěPodporou střešního trapézového plechu opláštění ve střední části jsou nadkonstrukce vaznic po 3 m z profilů TRH 120 × 100 × 4 mm orientované naležato.Pohled na zaoblení

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pevnost skla v kontaktu (777x)
Potřeby současné architektury mění sklo z materiálu výplňového na materiál pro nosné prvky. Typické je užití skla na vel...
Společnst FOAMGLAS® představuje novou generaci pěnového skla. Přináší zlepšení izolačních vlastností o více než 12%Společnst FOAMGLAS® představuje novou generaci pěnového skla. Přináší zlepšení izolačních vlastností o více než 12% (767x)
Společnost FOAMGLAS® představuje průlomovou novinku v oblasti výroby deskového pěnového skla. FOAMGLAS® díky vývoji nové...
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky – netradiční konstrukce s moderní fasádou pro ČVUTČeský institut informatiky, robotiky a kybernetiky – netradiční konstrukce s moderní fasádou pro ČVUT (726x)
Co mají společného Mnichov nebo Peking s Prahou? Všechna tři města se mohou pyšnit významnou stavbou, kterou zdobí tak t...

NEJlépe hodnocené související články

Protisluneční sklo na budově sídla společnosti BNL-BNP Paribas v Římě dalo architektům svobodu pohrát si s barvami a odrazy Protisluneční sklo na budově sídla společnosti BNL-BNP Paribas v Římě dalo architektům svobodu pohrát si s barvami a odrazy (5 b.)
Budova sídla společnosti BNL-BNP Paribas Group je skvělým příkladem toho, jak lze úspěšně zkombinovat inovativní archite...
Guardian Glass představuje nové sklo Guardian SunGuard® SNX 60 a SNX 60 UltraGuardian Glass představuje nové sklo Guardian SunGuard® SNX 60 a SNX 60 Ultra (5 b.)
Guardian Glass představuje nový přírůstek do své řady protislunečních skel eXtra Selective: Guardian SunGuard® SNX 60. N...
Patrové budovy musí být od srpna lépe chráněny proti požárům fasádPatrové budovy musí být od srpna lépe chráněny proti požárům fasád (5 b.)
Hasiči v roce 2015 vyjížděli k více než 20 tisícům požárů, při kterých zemřelo 115 lidí. Hmotné škody dosáhly přibližně ...

NEJdiskutovanější související články

Renovace fasády za poloviční nákladyRenovace fasády za poloviční náklady (2x)
Renovací fasády pomocí samolepicích fólií lze v porovnání s kompletní výměnou fasádních panelů ušetřit až polovinu nákla...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Fasádní systém Qbiss by trimoFasádní systém Qbiss by trimo (2x)
Fasádní systém Qbiss by trimo se řadí mezi lehké obvodové pláště modulového typu, které se v posledních letech staly běž...
Google