Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti    Ohlédnutí za 43. konferencí PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Ohlédnutí za 43. konferencí PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Publikováno: 13.4.2017
Rubrika: Zajímavosti

Začátek března je každoročně signálem pro setkání odborníků na povrchové úpravy, letos to bylo již po čtyřicáté třetí. Ve dnech 8. - 9. března se v Praze konala 43. konference Projektování a provoz povrchových úprav, které se zúčastnilo na téměř 200 odborníků, reprezentantů firem a pracovníků z provozů povrchových úprav. Program byl nabitý a přinesl mnoho zajímavých odborných informací, o které se postarali přednášející i prezentující firmy.

V úvodní přednášce se prof. Ing. P. Novák, CSc. a kol. (VŠCHT) věnovali korozním problémům exteriérových kovových uměleckých děl 2. poloviny 20tého století, které můžeme vidět v městech v celé České republice. Problémem je jejich řádná údržba a ochrana.

Organické povlaky, případně duplexní systémy, představují nejrozšířenější a často i nejefektivnější způsob protikorozní ochrany kovových zařízení a výrobků. Ing. T. Prošek, Ph.D. (Technopark Kralupy VŠCHT) poukázal na mechanismy degradace organických povlaků. Při výběru povlakového systému je krom celkové korozivity prostředí třeba zvážit přítomnost specifických znečišťujících látek, mechanické namáhání, estetické požadavky, předpokládanou životnost konstrukce nebo výrobku a další faktory.

Na protikorozní ochranu byla zaměřena také přednáška Ing. K. Kreislové, Ph.D. a kol. (SVÚOM) „Prostředky dočasné protikorozní ochrany“. Nebezpečí korozního napadení kovových povrchů se v povýrobních etapách (manipulace, skladování, přeprava) zvětšuje. Trvalá protikorozní ochrana (kovové povlaky, organické nátěry, apod.) především při exportu výrobků do jiných klimatických oblastí, ale i při dlouhodobém skladování výrobků, není často dostačující. Korozní namáhání působící během transportu, manipulace a skladování je mnohem vyšší než namáhání působící na místě používání výrobků. Typickým namáháním jsou, např. extrémní změny teplot, které mají za následek kondenzaci vlhkosti. Dále při dopravě po moři, kde je zvýšený obsah soli nejen ve vodě ale i ve vzduchu, může být příčinou poškození. Časté je v praxi zanedbání základních technických podmínek protikorozní ochrany a nebývá doceněna ani dočasná protikorozní ochrana (např. antikorozní obalové materiály, snímají povlaky a snímací hmoty, speciální nástřikové fólie a jiné). 

Míchání kapalin, které je základní operací ve všech chemických i galvanotechnických provozech, bylo tématem Ing. L. Obra (ČSPÚ). V přednášce s názvem „Staro-nový způsob míchání kapalin“ připomenul, že navržení a optimalizace efektivního způsobu míchání a přípravy roztoků vytváří velký prostor pro účinnou racionalizaci a zrychlení výroby za současného snížení finančních nákladů.

Jaký je „Praktický význam stanovení objemové sušiny nátěrových hmot“ uvedla Ing. H. Geiplová a kol. (SVÚOM). Znalost správné hodnoty objemové sušiny nátěrové hmoty je důležitá nejen pro výpočet spotřeby nátěrové hmoty, ale zejména pro aplikačního technika, aby nastříkal na povrch dostatečné množství nátěrové hmoty, které vytvoří požadovanou tloušťku suchého filmu. Aplikovat správnou tloušťku mokré vrstvy je nutné, aby nebylo po zaschnutí potřeba provádět opravy a její doplňování, které mohou prodlužovat vlastní provádění protikorozní ochrany a také ovlivnit výslednou kvalitu práce.

V příspěvku „Rozbor příčin selhání nátěrového systému na 40 MVA transformátoru“ Ing. L. Mindoš (SVÚOM) rozebíral příčiny selhání vnějšího nátěrového systému, které vůbec nemělo nastat. Hlavní příčinou tohoto selhání bylo nedostatečné vytvrzení vrstvy základního dvousložkového epoxidového nátěru s obsahem zinkového pigmentu.

Doc. Ing. J. Skopal (FS ČVUT) se stručně věnovat problematice sjednocení terminologie v oblasti normativních dokumentů a dále přinesl velmi užitečný přehled zdrojů, kde lze technické normy na internetu vyhledat.

Nově vydanou normou „ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení“, která řeší letité problémy, upřesňuje požadavky na stavební výrobky, stavební konstrukce i na požárně bezpečnostní zařízení se zabýval Ing. V. Kratochvíl (KRASO, požárně technický servis). Ve vztahu k lakovnám jsou důležité požadavky nové normy k možnosti jejich ochrany stabilními hasicími zařízeními a ochraně vod v důsledku použití vody pro hašení.

Na to tematicky navázal Ing. R: Náse (ČIŽP) přednáškou „Hasební vody ve vztahu k zákonu o vodách“. V roce 2016 byl připraven návrh novely vodního zákona. Autor vybral ustanovení, která novela upravuje, a které mají vazbu na provoz povrchových úprav.

Obsahem příspěvku Ing. Petr Strzyže (AČSZ) „Navrhování součástí pro žárové zinkování“ bylo připomenutí zásad, dodržování technologických postupů, norem. Pro nejlepší výsledek doporučil při žárovém zinkování konzultovat předem konstrukční řešení předem se zinkovnou. Na téma navázal Bc. J. Nobicht (Wiegel žárové zinkování) a představil 11 argumentů pro žárové zinkování oceli.

K úplnosti témat nechyběl ani pohled hygienika. V poslední přednášce Ing. K. Forysová (KHS) podala přehled legislativy, vyjmenovala rizikové faktory pracovního prostředí na galvanizovnách a následně i opatření k ochraně zdraví (např. preventivní lékařské prohlídky). Pro účastníky byla zajímavá následná diskuze o praní ochranných pracovních oděvů.

Výhodnou příležitost po dva dni prezentovat své výrobky nebo služby, formou přednášky nebo je předvést u stolku, před odborníky z provozů povrchových úprav a získat tak užitelné kontakty, využilo 30 firem. Nabídka byla velmi pestrá a pokryla téměř celou školu produktů a služeb: technologie lakoven, aplikace barev, stříkací zařízení (např. EKOL, GAMIN, IDEAL-Trade Service, KOVOFINIŠ, LANKWITZER ČR, MEDIA CZ, NEOKEM ČR, SPOLMONT, TECHNICOAT Czech Republic, WAtech a další); filtrace a vlhčení vzduchu, odpadní vody, ventilátory (např. ASIO, DREKOMA, EWAC, HERDING - Technika pro životní, prostředí, IB FILTR, ZIEHL-ABEGG), předúpravy včetně odmašťování, čistota (např. HENKEL ČR, NOTUS – POWERSONIC, SEVEROCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu Liberec, WISTA), další zajímavé nabídky od firem (především BICKEL&WOLF, DENIOS, EKOMAZIVA, RSBP, SILROC CZ, STROJCONSULT Litvínov, TECHNICOAT Czech Republic). Firmy nabízely mimo jiné návrhy a postavení technologií unikátních podle přání zákazníka.

Konference kromě obchodních jednání, odborných konzultací, výměny zkušeností byla také příležitostí pro mnoho přátelských setkání a poslední den během exkurze možností poznat pracoviště povrchových úprav firmy Wiegel Žebrák žárové zinkování.

K dobré náladě účastníků přispělo i večerní posezení v starobylých prostorách, které prý pamatovaly už dobu Karla IV. Zde se mnohokrát ozývalo na shledanou v Praze za rok v březnu 2018.

Bližší informace na nové internetové stránce konference www.konferencepppu.cz.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Skelet administrativní budovy z ocelové konstrukce (558x)
Popisovaná novostavba administrativní budovy s hlavní nosnou ocelovou konstrukcí se nachází v pražské městské části Zlič...
„Zachovali jsme industriální podobu původní Waltrovky,“„Zachovali jsme industriální podobu původní Waltrovky,“ (440x)
říkají v rozhovoru pro Konstrukce David Musil, ředitel rezidenční výstavby společnosti Penta v ČR, a Rudolf Vacek, ředit...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (407x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...

NEJlépe hodnocené související články

O aplikaci BIM diskutovali starostové se zástupci ministerstvaO aplikaci BIM diskutovali starostové se zástupci ministerstva (5 b.)
Odborný seminář Buďte BIM ready!, konaný 6. února 2018 v hotelu Vitality ve Vendryni u Třince volně navázal na konferenc...
Poruchy průmyslových podlahPoruchy průmyslových podlah (5 b.)
Problematika průmyslových podlah je v současnosti poměrně často skloňované téma. Průmyslové podlahy jsou podstatnou souč...
ROCKWOOL má flotilu „ještěrek“ a vlastní plnicí stanici na CNGROCKWOOL má flotilu „ještěrek“ a vlastní plnicí stanici na CNG (5 b.)
Bohumínská společnost ROCKWOOL, výrobce izolací z kamenné vlny, investovala 25,5 mil. Kč do pořízení vysokozdvižných voz...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (8x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
EURO 2012 – Polsko a Ukrajina centry evropského stavebnictvíEURO 2012 – Polsko a Ukrajina centry evropského stavebnictví (3x)
Až za dva roky píšťalka rozhodčího zahájí první utkání ze série evropského fotbalového šampionátu EURO 2012, budou mít z...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Zavřít [x]