Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Quadrio    Opláštění a prolamovaná fasáda polyfunkčního komplexu Quadrio

Opláštění a prolamovaná fasáda polyfunkčního komplexu Quadrio

Publikováno: 25.4.2014
Rubrika: Quadrio

V centru Prahy nad uzavřenou stanicí metra Národní vyrůstá polyfunkční komplex Quadrio. Společnost SIPRAL na tento projekt dodává veškeré opláštění, vnitřní konstrukce do vstupů stanice metra, zábradlí obchodní pasáže a 3D prolamovaný podhled v pasáži.

LOGISTIKA JE KLÍČOVÁ PRO ÚSPĚCH REALIZACE
Zřejmě největším oříškem této stavby je její umístění. Objekt je na malém prostoru mezi ulicemi Spálená, Purkyňova, Vladislavova a Charvátova. Stavební zábor téměř kopíruje hranici objektu, skladovací a manipulační prostory jsou minimální. Možnost předzásobení materiálem je velmi omezená a závozy tedy musí být denní. Veškerá doprava na stavbu probíhá jednosměrnými ulicemi Vladislavovou a Spálenou. Stačí jeden špatně zaparkovaný automobil či zádrhel ve vykládce a během pár minut je auty i tramvajemi zablokováno několik ulic. I proto závozy probíhají už od 5. hodiny ranní. Ve špičce je pouze montáž fasády zásobována třemi až čtyřmi nákladními vozy denně.

NADROZMĚRNÉ FASÁDNÍ MODULY
Fasáda administrativní budovy je tvořena moduly – prvky zcela zkompletovanými na dílně a zavěšenými na budovu letmou montáží. Moduly byly kompletovány ve výrobním a logistickém centru společnosti SIPRAL v Jirnech, které je plně vybaveno na výrobu takovýchto výrobků včetně veškeré manipulace. Systém modulové fasády umožňuje velmi rychlé uzavření budovy bez použití lešení. Montáž téměř 95 % modulů, tedy více než 8 000 m2 má být dle harmonogramu stavby dokončena za pouhé tři měsíce. Celkový počet modulů je 717, výměra 8 600 m2.

Všechny moduly na projektu Quadrio jsou nadrozměrné, největší z nich ve zvýšeném 2. podlaží s obchodními jednotkami. Moduly jsou vysoké 5 586 mm, proměnné šířky 760 až 3 260 mm. Jsou zde tedy moduly o ploše až 18 m2. Hmotnost největšího modulu je 1,5 tuny. Běžné moduly ve 3. – 6. podlaží jsou výšky 3 930 mm, šířky 700 až 3 470 mm, hmotnosti kolem 1,1 tuny. Moduly v posledním 7. podlaží jsou na své horní hraně opatřeny vodorovnou prosklenou stříškou hloubky 1 100 mm, která má při pohledu z ulice tvořit transparentní hranu. I tyto moduly jsou osazovány plně zkompletované včetně zasklené stříšky. Aby do sebe při montáži zapadlo i vodorovné těsnění mezi stříškami jednotlivých modulů, je modul po posazení na místo stranově posunut o 80 mm na speciálních válečcích. Veškeré projektování této fasády bylo prováděno ve 3D software SolidWorks, bez něhož by některé prostorově složité detaily, například návaznosti stříšky na nárožích byly velmi obtížně proveditelné.

Většina modulů má svislý neprůhledný pás šíře 535 mm, s malým otvíravým oknem, osazený žulovými obklady na hmoždiny Keil. Zbytek modulu je celoprosklený, a to vždy pouze jedním nadrozměrným izolačním sklem, z nichž největší je rozměru 4 641 × 2 644 mm a hmotnosti 880 kg. Skladba skel z exteriéru je Stratobel 66.2 Stopray Vision 60 Clearvision – 16 mm Chromatec Ultra black Ar90 % – Stratophone 88.2 Clearvision.

Modulové fasády jsou v jednotlivých patrech lemovány buď horizontálními římsami ze sklocementových tvarovek Rieder, nebo v atriích únikovými lávkami.

Tvarovky Rieder jsou umístěny u běžných pater na horní hraně modulu, ve 2. NP je na jednom modulu osazeno pět kusů osově po 1 030 mm. Do tvarovek je systémem Sika Tack Panel vlepena nosná konstrukce, tvarovky jsou zavěšeny na úchytu připraveném v modulu. Tvarovky jsou stejně jako moduly osazovány letmou montáží z patra kromě tvarovek ve 2. NP osazovaných z lešení. Nosná konstrukce tvarovek umožňuje jejich předozadní a částečně výškovou rektifikaci.

V atriích na ulici Purkyňově a Charvátově budou na modulech 3. – 7. NP osazeny pororoštové lávky šíře 900 mm sloužící jako únikové cesty.

ŠPERK OBJEKTU PROLAMOVANÁ FASÁDA
Obvodový plášť čel atrií ze Spálené a Vladislavovy ulice a obálku 8. podlaží tvoří 3D prostorová prolamovaná fasáda. Rovina fasády je předozadně prolamovaná o 200 mm. Nad hranou fasády v 8. podlaží je navrženo zvýšené transparentní zábradlí terasy v rastru fasády z ocelových jacklů.

Stejně jako u modulové fasády byla celá tato fasáda projektována ve 3D software SolidWorks. Celková plocha této prolamované fasády je 1 060 m2, je v ní osazeno 584 ks trojskel. Skla jsou o 301 různých trojúhelníkových a lichoběžníkových tvarech, tedy zhruba každé druhé sklo je jiné. Skladba skel z exteriéru je 10 mm Stopray Vision-60T Clearvision ESG+HST – 22 mm Chromatech Ultra black Ar90% – 8 mm Clearvision ESG+HST – 14 mm Chromatech Ultra black Ar90 % – Stratobel 66.4 Clearvision ESG+HST.

Fasádu původně navrženou s ocelovými nosnými prvky SIPRAL navrhl jako hliníkový rastrový strukturální systém s tmelenými spárami a úchyty ve spárách. Rastr má s proměnnou šířkou jednotlivých polí 2 000, 1 180, 1 080 mm a výškově je rozdělen po podlažích 3 850 mm. Tvoří jej polohově odstupňované svislé sloupky pohledové šíře 70 mm a vodorovné příčníky pohledové šíře 60 mm. Zdvojené příčníky pouze v úrovni stropních desek jsou průběžné na délku fasády a jsou děleny po cca 4,5 m úsecích do dilatačních celků s ohledem na roztažnost fasády. Zatížení ze zavěšených atypických sloupků lomených tvarů je přenášeno dvoubřitými kotvami osazovanými na přípravné šrouby do ocelových nosníků. Spodní kluzné kotvení každého podlaží je řešeno pomocí průběžných ocelových plechů osazených na příčnících a protikusech zakotvených do ŽB desky.

Spojení sloupku a příčníku je provedeno pomocí vnitřních duší s pohledovými nerezovými spoji. Odvedení kondenzátu je řešeno pomocí odtokových nosů na sloupcích a dále odvedením skrz drážky v izolátorech na příčnících na hydroizolační folii ven do exteriéru. Odvětrání je zajištěno trubičkami spojujícími exteriér s drenážní dutinou sloupku. Těsnost systému je zajištěna interiérovým těsněním prolepeným v rozích a dále spárami tmelenými silikonovým tmelem na exteriérové či interiérové straně. Skla nepravidelných tvarů jsou osazována na integrované nosiče na příčnících či lokálních ocelových ramíncích na sloupcích – v obou případech s možností natočení.

Dopojení fasády na stropní desky splňuje zvýšené akustické nároky pomocí ocelových plechů uzavírajících prostor mezi ŽB a zády fasády, dále SDK deskami a minerální vatou s vyšší objemovou hmotností. Fasáda je kouřotěsně dopojena na stropní desky tmelenou či foliovou uzávěrou. Spodní a horní zakončení fasády je parotěsně a hydroizolačně utěsněno k hrubé stavbě či konstrukci zastřešení vstupu, boční uzávěra je tvořena dopojením na nárožní niky vedoucích od modulové fasády.

S ohledem na deformaci ocelových nosníků fasády je uvažováno s mírným nadvýšením okrajů a průhybem uprostřed rozponu v rámci několika mm. Vzhledem k průhybům hrubé nosné konstrukce jsou však tyto deformace zanedbatelné.

ZASKLENÍ
Pro dosažení vysokých požadavků investora projektu Czech Property Investments a architektů Cigler Marani Architects na kvalitu zasklení obvodového pláště bylo na fasádách použito izolační dvojsklo společnosti AGC Glass Europe s vysoce výkonným protislunečním měkkým povlakem Stopray Vision-60, či kalitelným Stopray Vision-60T. Tento typ pokovení kombinuje vysokou úroveň světelné prostupnosti s nízkým solárním faktorem, což se výrazně projevuje na energetické úspornosti budovy, zejména nákladech na klimatizaci. Povlak Stopray Vision-60 snižuje tepelné zisky od slunce o cca 30 % v porovnání se standardním izolačním sklem.

V projektu Quadrio je navržen obvodový plášť v moderním trendu s použitím velkých formátů zasklení. Vzhledem k rozměrům skla, požadavku na bezpečnost a ochranu proti hluku je použito pro izolační zasklení modulové fasády, jak z exteriéru, tak z interiéru, sklo typu Stratobel (vrstvené bezpečnostní sklo) a Stratophone (vrstvené bezpečnostní sklo s akustickou fólií) o celkové tloušťce samotné skloviny 28 mm. Taková tloušťka skloviny způsobuje nazelenalý nádech zasklení. Požadavkem investora a architektů bylo dosažení maximálně neutrálního vzhledu. Z tohoto důvodu investor zvolil použití nadstandardní extra čiré skloviny bez příměsi oxidů železa. Extra čiré sklo Planibel Clearvision představuje sklovinu s nejnižším obsahem oxidů železa (Fe2O3 < 0,02% z hmotnosti skla) a maximální možnou čirostí dostupnou na našem trhu. Extra čirá sklovina byla v tomto rozsahu použita v České republice poprvé. Její použití maximalizuje prostup přirozeného světla do interiéru a zpříjemňuje tak pobyt v kancelářských prostorech.

Celkově je Quadrio jedna z nejnáročnějších staveb, kterou SIPRAL dodává. Ale díky osvícenému investorovi, kvalitním architektům a velmi dobré spolupráci s generálním dodavatelem všichni věří, že se stavbu zdaří dokončit ke spokojenosti všech zúčastněných a ve vymezeném čase.

SIPRAL a. s.,
Třebohostická 5a/3165,
100 00 Praha 10,
tel.: 296 565 111,
fax: 296 565 444,
sipral@sipral.com, 
www.sipral.cz 

vedoucí projektu: Petra Požárová, David Hošpes
hlavní projektant: Petr Hachle
stavbyvedoucí: Petr Havlík
koordinátor: Vladimír Seehák

Coating and Perforated Facade of Quadrio Multifunctional Complex
Quadrio multifunctional complex is growing in the centre of Prague above enclosed Národní underground station. SIPRAL a. s. company supplies all coatings, interior structures in underground station entrances, shopping arcade railings and 3D perforated soffit in the arcade for this project.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor

www.sipral.cz


Fotogalerie
Modulová fasáda ve Spálené uliciMontáž modulůModul 7. NP – kompletace na dílněModulová fasáda – prosklená stříška 7. NP3D model nároží modulů se stříškouMontáž tvarovek Rieder3D model prolamované fasádyStyčník prolamované fasádyProlamovaná fasáda

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Projekt Quadrio už výše neporoste, dosáhl svého nejvyššího boduProjekt Quadrio už výše neporoste, dosáhl svého nejvyššího bodu (51x)
Stavba budovy obchodně-administračního centra Quadrio dosáhla nejvyššího bodu 35 m nad zemí. Symbolického dokončení posl...
Výroba a montáž ocelových konstrukcíVýroba a montáž ocelových konstrukcí (44x)
V březnu roku 2013 byl provoz ocelových konstrukcí společnosti Metrostav a. s. přizván k řešení problému výroby a montáž...
Stanice metra Národní třídaStanice metra Národní třída (37x)
Historie rekonstrukce této stanice metra je spojena s opravami metra po povodni 2002. V té době byla oprava stanice prov...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Zavřít [x]