Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Označení CE a české výrobní firmy v oboru stavebních ocelových konstrukcí – ČSN EN 1090-1 – SŘV (FPC)

Označení CE a české výrobní firmy v oboru stavebních ocelových konstrukcí – ČSN EN 1090-1 – SŘV (FPC)

Publikováno: 19.10.2012
Rubrika: Zajímavosti

V ČR byly zavedeny normy pro stavební ocelové konstukce (v období 2009 – 2010) a to pro návrh a výpočty – ČSN EN 1993, ČSN EN 1994, ČSN EN 1990, (a jejich změny a aktualizace v letech 2011, 2012). Zavedení EC 3 (řada ČSN EN 1993) znamená pro členy CEN povinný přechod na návrh a výpočet podle Eurocode 3.

Český trh se tak stal trhem evropským. S příchodem Eurocode 3 ale vyvstává celá řada otázek. Kdo může označit značkou CE svůj výrobek? Jak má vypadat počáteční zkouška typu? Jaké kompetence a odpovědnost má personál? Jaké je postavení notifikované osoby v ČR, EU? Jakým způsobem probíhají certifikace Systému řízení výroby (SŘV)? A co ČSN EN 1090-2?

Jaký je vlastně současný stav u výrobců v používání a označení značkou CE?
Oprávnění používat toto označení na svých výrobcích mají pouze ti, kteří jsou certifikováni některou českou nebo evropskou notifikovanou organizací v souladu se Směrnicí EU č. 89/106/EEC, pro stavební výrobky, tj. podle harmonizované evropské normy EN 1090-1.

Tato certifikace od výrobce vyžaduje zavedený a udržovaný systém řízení výroby – SŘV (FPC) posouzený a certifikovaný notifikovanou organizací, tj. výrobce (dodavatel) vlastnící EG-Certifikát.

Původní termín povinnosti značit výrobky označením CE byl stanoven na 1. 7. 2012, rozhodnutím vydavatele normy byl na začátku tohoto roku posunut na 1. 7. 2014.

Při certifikačním řízení se od výrobce požaduje:

 1. Návrh a výpočet konstrukce (dílce) podle EC 3.
 2. Specifikaci vybraného odpovídajícího výrobku (MPCS nebo PPCS).
 3. Systémová dokumentace všech aplikovaných technologií.
 4. Stanovení kompetencí, odpovědnosti a vztahů personálu.
 5. Kontrolní a zkušební plány.
 6. Posouzení vlastností výrobku – počáteční zkoušku typu (ITT, resp. ITC)
 7. Splnění technických požadavků na provádění ocelových konstrukcí pro příslušnou třídu provedení EXCx podle ČSN EN 1090-2.
 8. Splnění podmínek pro posouzení a používání značky CE.
 9. Manažera odpovědného za SŘV.

Posouzení systému řízení výroby – počáteční inspekce

a) pouze výroby – výrobce a jeho SŘV
b) výroby a návrhu – SŘV v oblasti návrhu konstrukce i souvisejících výpočtů

Posouzení notifikovanou organizací na místě – u výrobce. Posuzují se všechny aplikované technologie a celkový SŘV. Průběžný dohled notifikovanou organizací v pravidelných stanovených intervalech.

ČSN EN 1090-2
Zrušením normy ČSN 73 2601 – Z2 Provádění ocelových konstrukcí začaly některé certifikační organizace certifikovat české výrobce podle nové ČSN EN 1090-2. Vydávané certifikáty ale neopravňují tyto výrobce k používání značky CE na výrobku (tj. bez certifikace SŘV podle ČSN EN 1090-1 notifikovanou organizací), ale ověřují pouze jejich schopnost zajistit technické podmínky pro aplikované technologie – svařování, mechanické spoje, povrchovou úpravu a montáž, pro příslušnou třídu provedení (EXCx) konstrukce nebo její části.

SŘV však vyžaduje splnění všech náležitostí (např, popis, svářečský dozor, návod pro provádění mechanických spojů, nebo povrchových úprav apod.).

Se specifickými podmínkami, např. v Německu se vyžaduje certifikace WPK až od 1. 7. 2014, do tohoto data platí souběžně i DIN 18000-7 (lze dočasně použít jako „Schweisszertifikat“ ) a lze certifikaci rozšířit např. o díly jeřábů (DIN 15018), zkoušet vlastní svařeče přezkoušeným svářečským dozorem výrobce podle EN 287-1 apod.

Specifický přístup je k EXC1 a EXC2 a souvisejícím vzdělávání svářečského dozoru (nový systém kvalifikace a vzdělávání, svářečský dozor s praxí a krátkodobým kurzem).

Splnění technických požadavků pro příslušnou třídu provedení výrobku je jednou z podmínek posuzovaného SŘV.

 • v případě nepoužití některé technologie se tato neposuzuje,
 • v případě outsorsingu se posuzuje zadání, dodavatel (se SŘV) a vstupní kontrola u odběratele – výrobce (finálního dodavatele).

Seznam notifikovaných osob pro „Konstrukční kovové stavební díly“ v ČR:

 • Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.,
 • QUALIFORM, a. s. Brno,
 • VUPS C.s., Praha, s. r. o.,
 • Stavcert, sdružení právnických osob,
 • ITC a. s. Zlín,
 • TÜV-Süd Czech, s. r. o. Praha,
 • TESYDO, s. r. o. Brno.

Další o notifikaci usilují (LLC Praha…). V ČR působí rovněž zahraniční notifikované společnosti jako GSI – SLV (D) nebo TÜV International.

Konstrukční kovové stavební díly (výrobková skupina 2/4 normy EN 1090-1:2009, v systému NANDO)
Hotové kovové výrobky, jako jsou příhradové nosníky, nosníky, sloupy, schodiště, nákladové piloty, nosné piloty a štětovnice, průřezy řezané na míru pro určité aplikace a kolejnice a pražce. Tyto mohou být nechráněné nebo chráněné povrchovou úpravou proti korozi, svařované nebo nesvařované.

Systém ověřování shody 2+ podle Přílohy ZA – parametry doplňující značku CE
Posuzované parametry – funkční charakteristiky:

 • tolerance rozměrů,
 • svařitelnost,
 • lomová houževnatost,
 • únosnost,
 • únavová pevnost,
 • požární odolnost,
 • reakce na oheň,
 • uvolňování kadmia,
 • vyzařování radioaktivity,
 • trvanlivost.

Povinnosti výrobce prokazujícího shodu – Systém 2+

 • vytvoření (výrobcem) a posouzení SŘV (FPC) – notifikovanou osobou,
 • vzorky a kontrola v továrně,
 • počáteční zkouška typu.

Označování výrobků značkou shody CE – zodpovědnost výrobce
Po ukončení řízení a získání certifikátu je výrobce oprávněn označovat své výrobky značkou CE a vydávat prohlášení o shodě.

Dokumentace ES – prohlášení o shodě (o vlastnostech) – nařízení EU 305/2011, písemné doklady, jsou-li nutné (nebezpečné látky). Dokumentace zkoušek. Všechy doklady se musí archivovat. Více – viz citované ČSN EN.

Označování výrobků značkou CE je pro investory, projektanty a generální dodavatele důležitým indikátorem kvality a spolehlivosti výrobce ocelové konstrukce a garantuje použití kvalitních materiálů při výrobě a správné řízení procesů při návrhu konstrukce. Zajímavý je návrh zavést značení výrobků CE jako kvalifikační předpoklad ve výběrových řízeních projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie již před termínem závazného používání u všech staveb. 

(Poznámka: Po zkušenostech z let 2010 – 2012 připravuje CEN změny některých uvedených norem EN).

CE Label and Czech Companies Producing Steel Structures
In the Czech Republic, new standards were implemented for steel structures (in 2009-2010). Those were proposals and calculations – ČSN EN 1993, ČSN EN 1994, ČSN EN 1990 (and their changes and updates in 2011, 2012). Implementation of EC 3 (class ČSN EN 1993) means that all CEN members are obliged to adopt the suggestion and calculation in accordance with Eurocode 3.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Přehled činností a požadavkůEG certifikátPříklad označení výrobku značkou CEPříklad informací CE značení o vlastnostech výrobku podle vlastností materiálu a geometrických údajůZnačka CE

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Konstrukce a architektura (806x)
Na pultech knihkupectví se objevila nová kniha, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít. Kniha nazvaná Konstrukce a ...
ROCKWOOL má flotilu „ještěrek“ a vlastní plnicí stanici na CNGROCKWOOL má flotilu „ještěrek“ a vlastní plnicí stanici na CNG (795x)
Bohumínská společnost ROCKWOOL, výrobce izolací z kamenné vlny, investovala 25,5 mil. Kč do pořízení vysokozdvižných voz...
Jak nakupovat vláknové lasery a ohraňovací lisy?Jak nakupovat vláknové lasery a ohraňovací lisy? (779x)
Pokud se chystáte na nákup nového vláknového laseru nebo ohraňovacího lisu, měli byste si před samotným výběrem ujasnit ...

NEJlépe hodnocené související články

V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...
České firmy přicházejí o miliardy, nevyužívají potenciál rozvojových trhůČeské firmy přicházejí o miliardy, nevyužívají potenciál rozvojových trhů (5 b.)
Na rozvojových trzích po celém světě se v oblasti infrastrukturálních projektů ročně soutěží zakázky za více jak sto mil...
Hendlův dvůr dýchá geniem loci a láká k modernímu bydlení Hendlův dvůr dýchá geniem loci a láká k modernímu bydlení (5 b.)
Na začátku byla otázka, jak významnou památku z 16. století obnovit citlivým způsobem a využít potenciál místa pro bydle...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (8x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
EURO 2012 – Polsko a Ukrajina centry evropského stavebnictvíEURO 2012 – Polsko a Ukrajina centry evropského stavebnictví (3x)
Až za dva roky píšťalka rozhodčího zahájí první utkání ze série evropského fotbalového šampionátu EURO 2012, budou mít z...
Google

Zavřít [x]