Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Pavilon Q Vysoké školy zemědělské v Brně

Pavilon Q Vysoké školy zemědělské v Brně

Publikováno: 3.12.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 21:23
Rubrika: Projektování

Objekt pro Agronomickou a Provozněekonomickou fakultu je situován ve stávajícím univerzitním areálu na pohledově exponovaném místě nad centrem Brna a v těsném sousedství vily Tugendhat. Stavba je ze železobetonového monolitického skeletu o rozponech 6.000 × 8.200 mm s cihelnými vyzdívkami v kombinaci s ocelovou konstrukcí poslucháren a učeben se sendvičovým montovaným obvodovým pláštěm.

Omítky zděného pláště jsou doplněny sklocementovými zavěšenými velkorozměrovými panely. Založení je provedeno na 240 ks vrtaných betonových pilot ø 900 až 1.200 mm v délkách 6 až 16 m. Hliníkové výplně okenních otvorů (systém SCHÜCO) jsou vybaveny motoricky ovládanými stínicími prvky s nerezovými sítěmi, sklotextilními markýzami a hliníkovými žaluziemi. Konzolovitě vyložená ocelová konstrukce velkých poslucháren je zastřešena kloubově uloženými vazníky, které současně slouží jako nosná konstrukce pro veškeré vnitřní technické rozvody a zařízení. Vlastní zastřešení je řešeno v zámkovém systému Domico, ve válcovém tubusu doplněno hliníkovým kazetovým obkladem. Terasy a atria doplňují vegetační úpravy a popínavá zeleň.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ
Maximálně úsporný a ekologicky šetrný systém chlazení a vytápění umožňuje zpětné získávání tepla a jeho distribuci po budově. Systém v návrhu komunikuje s motoricky ovládaným stíněním osluněných fasád a pokrokově řešenou soustavou automatické regulace a vzduchotechniky. Veškerá pracoviště jsou vybavena strukturovanou kabeláží 6. kategorie a moderním počítačovým vybavením, elektrickou požární a zabezpečovací signalizací, v objektu jsou instalovány systémy kontroly vstupu a průmyslové televize, ovládané centrálním elektronickým řídicím systémem budovy. Učebny a laboratoře jsou vybaveny audiovizuální technikou, umožňující výuku na základě nejnovějších poznatků včetně možnosti sdílení informací v síti internet v reálném čase.

OCEL, BETON A SKLO
Ocelové prvky jsou zdůrazněny nejen v exteriérech prostřednictvím velkých prosklených ploch v opláštění, které odkrývají ocelovou konstrukci, ale zejména v interiérech. Zde jsou viditelné veškeré prvky vodorovných i svislých nosných konstrukcí včetně trapézových plechů, tvořících ztracené bednění pod železobetonovými stropními deskami. Většina těchto prvků byla navržena z válcovaných I-profilů s montážně svařovanými rámovými rohy průvlaků u sloupů. Sloupy, v prostorové rámové konstrukci bez ztužidel, jsou tvořeny převážně svařovanými truhlíkovými profily. U severního bloku poslucháren byla uplatněna ocelová konstrukce pro vytvoření stupňovitých ochozů a konstrukci střechy. Ve střeše je nosná konstrukce opět přiznána v plné míře. Jedná se o kombinaci prostorových příhradových vazníků s vazníky plnostěnnými. Konstrukce je doplněna střešními ztužidly, navrženými z trubek a táhel DETAN. Významným konstrukčním prvkem je mohutné kloubové uložení vazníků, dlouhých 17 m, na ocelové konzoly ochozů poslucháren. Celá konstrukce tvoří pohledový celek s rozvody vzduchotechniky a dalších instalací, situovanými pod stropy poslucháren. Lávka přes atrium je zavěšena pomocí táhel na sloupy bloku V. Její pochozí plocha je tvořena ocelovou mostovkou z plechu, pokrytou pochozí hydroizolací TARCO v kombinaci s postranními pásy z pororoštů.
Konstrukce jednotlivých dilatačních částí železobetonového skeletu budov byly počítány jako prostorové deskostěnové konstrukce s pruty. Při dimenzování železobetonových průřezů jednotlivých prvků konstrukce se masivně využilo dimenzačních modulů programu NEXIS32 (SCIA.cz), avšak vzhledem k tomu, že šlo o ladicí verzi programu, výsledky výpočtů dimenzování byly kontrolovány nezávislými kontrolními výpočty. Při návrhu rozdělení konstrukce na dilatační části a jejich další rozdělení na oddělené betonované úseky pro zohlednění vlivu objemových změn betonu konstrukce bylo využito programového modulu TDA (Time Dependent Analysis).

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (821x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Tekla Structures 2016Tekla Structures 2016 (813x)
Firma Trimble představila 16. března 2016 novou verzi programu pro návrh, 3D modelování, tvorbu projekční a výrobní doku...
Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (808x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...

NEJlépe hodnocené související články

Vliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatíženíVliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatížení (5 b.)
V posledních letech přišel tým vývojářů IDEA StatiCa společně s českými universitami, ČVUT FSv v Praze, FAST VUT v Brně,...
Statici získali prestižní ocenění Česká hlavaStatici získali prestižní ocenění Česká hlava (5 b.)
Společnost IDEA StatiCa získala Cenu Industrie Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci soutěže Česká hlava 2018. Toto ne...
Building information modeling a oceňování stavební produkceBuilding information modeling a oceňování stavební produkce (5 b.)
Building information modeling (BIM) jako každá inovační metoda, musí v regionu střední Evropy projít procesem ověřování ...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Google

Zavřít [x]