Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    PR    Použitelnost nátěrů Promat® dle ČSN 73 0810

Použitelnost nátěrů Promat® dle ČSN 73 0810

Publikováno: 15.8.2018
Rubrika: PR

Požární ochrana nosných konstrukcí byla řešena už mnohem dříve, než byly sepsány normy a stavební zákon, či vyhlášky. Už staří Řekové používali, ač primitivní, ale jistě účinná opatření proti účinkům ohně – nátěry na bázi solí, vápenná mléka, ve středověku dokonce volskou krev. Jistě je polemikou, zda tyto prvky vůbec přispívaly k požární ochraně a pokud ano, tak jakou měrou? V současnosti máme jasně definované požadavky jak požární nátěry zkoušet a v jakých tloušťkách pro danou požární odolnost je aplikovat. Intumescentní neboli zpěňující nátěry na vodní bázi, případně močoviny, v rámci systému nátěrů firmy Promat se vyšší teplotou aktivují a několikanásobně zvětšují svůj objem a vytváří tím ochranou izolační vrstvu.

NÁTĚR NA DŘEVO PROMADUR®

U dřevěných plošných, či tyčových prvků se nátěrem PROMADUR® zvyšuje nejen požární odolnost o 15 minut, ale zlepší se i třída reakce na oheň na B-s1,d0 a oheň se po dřevě opatřeném nátěrem nešíří, což je parametr is = 0,00 mm/min. Dřevěné prvky mají „pro některé z nás paradoxně“ vyšší požární odolnost než ty ocelové. Dřevo na povrchu zuhelnatí a chrání nosnou střední část po dobu, dokud není nosné jádro zasažené a ztratí svojí únosnost a stabilitu. Nátěr musí být aplikován na vyschlé dřevo, bez povrchové úpravy, která by uzavírala strukturu dřeva. Nátěr PROMADUR® se musí vsáknout do struktury dřeva a tím zajistit optimální soudržnost a ideální podmínky pro ochranné napěnění. 

Aktivační teplota napěnění nátěru musí být co nejnižší (u nátěru PROMADUR® začíná na teplotě cca 120 °C), aby nosné jádro zatížených dřevěných prvků co nejdéle odolávalo účinkům požáru.

Tyto nátěry se užívají v největší míře především v půdních vestavbách a tam, kde má být zdůrazněno použití dřeva. Nátěr na dřevo je určený pouze do vnitřního prostředí nebo do prostor, kde nevzniká na povrchu nátěru trvalá vlhkost. Nátěr na dřevo PROMADUR® je schválen SZÚ a je vhodný pro památkově chráněné objekty.

NÁTĚR NA OCEL PROMAPAINT® SC4

Zpěňující nátěr PROMAPAINT® SC4 zajišťuje únosnost a stabilitu ocelové konstrukce (parametr R) po minimálně stanovenou dobu. Zpravidla 15 – 45 minut pro objekty schválené k užívání v ČR. Čím více je konstrukce ve stavbě zatěžována, tím je nižší její požární odolnost. Při hodnocení požární odolnosti ocelových prvků lze využít
čl. 5.1.3 v normě ČSN 73 0810 a bez dalšího průkazu považovat u sloupů, nosníků a průvlaků 500 °C za kritickou teplotu. Čím více zpěňujícího nátěru, tím lepší tepelně izolační schopnost, tím vyšší požární odolnost. Návrh tloušťky nátěru vychází z poměru Am/V (obvod profilu/ploše příčného průřezu profilu) odečtením z dimenzační tabulky s ohledem na návrhovou teplotu, která udává rozsah použitelnosti nátěru PROMAPAINT® SC4.

Nátěrem musíme zpravidla zajistit i protikorozní ochranu, což obvykle znamená, že protipožární nátěr je kompatibilní alespoň s některými antikorozními nátěry, nebo povrchovými úpravami, jako je např. galvanické zinkování. Protipožární nátěr má nízkou odolnost proti vodě a agresivním vlivům, musí se vždy aplikovat v uceleném systému, kde je proti těmto vlivům chráněn. Vrchní krycí nátěr zároveň nesmí bránit vývinu pěnové vrstvy a musí na vrstvě, kterou má chránit, dobře držet. Tyto nátěry jsou aplikovány na viditelných částech konstrukcí a musí proto působit i esteticky.

PROMAPAINT® BS krycí nátěr lze použít pro typ prostředí Y (včetně Z1, Z2). V případě požadavku na prostředí X je třeba použití speciálního krycího nátěru.

Dle normy ČSN 73 0810 se rozlišují následující oblasti použití z hlediska typu prostředí:

  • Typ X – Reaktivní požárně ochranný systém zamýšlený pro veškerá použití (vnitřní, s částečnou expozicí a s celkovou expozicí).
  • Typ Y – Reaktivní požárně ochranný systém zamýšlený pro použití vnitřní a s částečnou expozicí. Částečná expozice zahrnuje teploty pod nulou a omezené vystavení UV (které však není hodnoceno), ale nezahrnuje žádné vystavení dešti.
  • Typ Z1 – Reaktivní požárně ochranný systém zamýšlený pro vnitřní použití (vylučující teploty pod nulou) s vysokou vlhkostí.
  • Typ Z2 – Reaktivní požárně ochranný systém zamýšlený pro vnitřní použití (vylučující teploty pod nulou) s vlhkostí tříd jiných než Z1.

Roztřídění nátěrů podle jednotlivých typů se provádí podle EAD (původně ETAG 018-2) a zkoušek, které jsou v tomto popisu uvedeny. V případě, že reaktivní nátěrový systém těmto zkouškám vyhoví, má se za to, že splňuje požadavky pro minimální životnost v daném prostředí po dobu 10 let pro příslušnou kategorii prostředí, pro kterou byl zkoušen. Systémy, které nejsou podle těchto požadavků EAD klasifikovány, nemohou být ve smyslu normy ČSN 73 0810 používány.

I když je životnost (podle EAD) určitého výrobku pro ochranu konstrukce delší než 10 let, avšak není prokázána bez obnovy jeho funkceschopnost (životnost ve vztahu k stárnutí) shodná s předpokládanou životností objektu, řídí se aplikace podle článku 4.12 normy ČSN 73 0810 (zpěňující nátěry jsou přístupné k obnovování, jakož i ke kontrole, nesmí se použít v podzemních podlažích, u intumescentních systémů smí být použit pouze tam, kde je prostor pro vlastní napěnění). 

Podklady a informace o všech zmíněných konstrukcích Vám sdělí technické oddělení firmy Promat s. r. o.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
PROMADUR®, Radnice – Boží DarPROMAPAINT® SC4, Perlová Voda – Budyně nad Ohří

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Podlahové vytápění a výběr vhodné podlahové krytinyPodlahové vytápění a výběr vhodné podlahové krytiny (1040x)
Podlahové vytápění patří do skupiny velkoplošného vytápění, kam patří také stěnové a stropní vytápění. Pro velkoplošné v...
Software pro statiku Scia Engineer ve verzi 2013 (994x)
Společnost Nemetschek Scia je výrobce a distributor nejrozšířenějšího software pro výpočty a posudky stavebních konstruk...
PREFA zdolala ledovec StubaiPREFA zdolala ledovec Stubai (970x)
Sněhové bouřky, silné mrazy a jiné extrémní výkyvy počasí se značně podepsaly na 30 let staré horní stanici lanovky Eisg...

NEJlépe hodnocené související články

Novinka v sortimentu Staco Rošty CZ: KOMPOZITNÍ ROŠTY GRPNovinka v sortimentu Staco Rošty CZ: KOMPOZITNÍ ROŠTY GRP (5 b.)
Na českém trhu se v posledních letech zvyšuje poptávka po kompozitních roštech, často nepřesně označovaných jako rošty p...
Používání záchytného systému na střecháchPoužívání záchytného systému na střechách (5 b.)
Používání střešního záchytného systému a přidružené práce na střeše se řídí následujícími normami. Pro správné užívání j...
Jak efektivně nabrousit nůž u sekačkyJak efektivně nabrousit nůž u sekačky (5 b.)
V případě sekaček podléhá největšímu opotřebení jednoznačně žací nůž. Přitom právě jeho stav má zásadní vliv na životnos...

NEJdiskutovanější související články

Jaká plastová okna vybrat?Jaká plastová okna vybrat? (149x)
Plastová okna jsou velmi praktická na údržbu, mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti a stejně tak jako udrží teplo...
Chemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiáluChemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiálu (15x)
Připevnění umyvadla, zábradlí nebo ocelové konstrukce chemickou maltou je dnes tak snadné jako aplikace silikonového tme...
Kvalitní nerezové spojovací materiály (3x)
Pokud hledáte kvalitní nerezové materiály, jsme tím pravým řešením pro vás. Firma Akros.cz se specializuje na nerezové m...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Časopis SILNICE ŽELEZNICE

COLAS CZ a velké projekty roku 2018

COLAS CZ a velké projekty roku 2018