Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Přehled činnosti ČKLOP

Přehled činnosti ČKLOP

Publikováno: 4.3.2019
Rubrika: Zajímavosti

Hlavním cílem činnosti ČKLOP je pozvednout profesionální úroveň dotčených odvětví stavebního průmyslu takovým způsobem, aby působícím podnikatelským subjektům zajišťovala konkurenceschopnost nejen na českém trhu, ale i v mezinárodním měřítku.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČKLOP

  • Založena: 2007
  • Forma ČKLOP: Zájmové sdružení právnických osob
  • Stavební obor: Lehké obvodové pláště, okna, dveře
  • Počet členů ČKLOP k 30. 4. 2018: 45 subjektů
  • Počet zaměstnanců členů ČKLOP: cca 5 000 zaměstnanců (2015)
  • Obrat členů ČKLOP za rok 2016: dohromady cca 40 mld. Kč

Činnost České komory lehkých obvodových plášťů lze rozdělit do následujících skupin:

  1. Normotvorný proces ČKLOP + Směrnice ČKLOP
  2. Vzdělávání – Konference a Semináře ČKLOP
  3. Vzdělávání – Publikace ČKLOP
  4. Členství v pracovních komisích
  5. Členství ČKLOP v profesních organizacích

NORMOTVORNÝ PROCES ČKLOP + SMĚRNICE ČKLOP

ČKLOP vydala normy pro ÚNMZ

  • ČSN EN ISO 12631 Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla
  • ČSN 74 6077:2013 Montáž otvorových výplní
  • ČSN 74 6077:2017 Revize normy Montáž otvorových výplní
  • ČSN P 74 7250: 2014 Lehké obvodové pláště – Požadavky na zabudování
  • ČSN P 74 7251: 2014 Skládané pláště, obklady a pláště z panelů – Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled
  • ČSN 74 7250: 2017 Lehké obvodové pláště – Požadavky na zabudování
  • ČSN 74 7251: 2017 Skládané pláště, obklady a pláště z panelů – Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled
  • ČSN 74 3305: 201nce 7LŮ Ochranná zábradlí – Revize normy

Koncept větrání – ČKLOP byla hlavním iniciátorem vzniku dokumentu, schválen 16. 8. 2017 HKČR jako Pravidlo správné praxe s označením W170 01
Koncept větrání je sjednocujícím nástrojem všech faktorů pro zajištění kvality vnitřního prostředí. V české legislativě je aktuálně 92 zákonů, prováděcích předpisů, technických norem a profesních směrnic, které se jakýmkoliv způsobem dotýkají větrání. Koncept větrání je aktivita, která se snaží celou problematiku sjednotit, zjednodušit, ale především zavést do skutečné praxe. Na konceptu větrání spolu s ČKLOP spolupracovaly následující instituce: ČKAIT, Asociace energetických specialistů, ČVUT – Fakulta stavební, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, hospodářská komora ČR, Nadace ABF, Státní zdravotní ústav, MPO – odbor energetické účinnosti a úspor, MPO – odbor plynárenství a kapalných paliv, MPO – odbor stavebnictví a stavebních hmot, MMR – odbor stavebního řádu, MMR – odbor politiky bydlení, Svaz českých a moravských byt. Družstev, Svaz měst a obcí, ÚNMZ, Cech kamnářů, Společenstvo kominíků ČR, Český plynárenský svaz, HZS, Šance pro budovy, Pavlů – Complex s. r. o., ČVUT – Ústav techniky prostředí.

ČKLOP vydala Metodický pokyn pro zadávání zakázky na dodávku nových oken nebo výměnu stávajících oken
Metodika byla konzultována s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. Tato metodika slouží jako věcná pomůcka k postupu v zadání veřejné zakázky a je zpracována pro případ, kdy dochází k zadání zakázky na základě zpracované projektové dokumentace jako součásti zadávací dokumentace – např. ve zjednodušeném podlimitním řízení, nebo v otevřeném řízení. Tato metodika neřeší zadávání zakázky prostřednictvím stanovení technických podmínek na funkci a výkon. Samotný postup pro zadání veřejné zakázky musí být vždy v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; proto je nutné vždy posoudit zakázku a postup zadávacím řízením s ohledem na konkrétní podmínky.

Směrnice ČKLOP

  • S01_2011 Směrnice Posuzování a klasifikace přesnosti povrchu
  • S02_2013 Směrnice Vady povrchů PVC
  • S03_2014 Směrnice Bezpečné prosklení

Informační servis pro členy ČKLOP
ČKLOP svým členům poskytuje informace o vydávaných normách, směrnicích, vyhláškách apod. + poskytuje právní a odbornou pomoc a konzultace.

VZDĚLÁVÁNÍ – KONFERENCE A SEMINÁŘE ČKLOP

9. národní konference ČKLOP
Praha hotel Clarion – 2. 4. 2016
Mottem 9. národní konference ČKLOP bylo „Racionalita v celém průběhu realizace a životnosti stavby“.

10. národní konference ČKLOP
Praha hotel Clarion – 30. 3. 2017
Mottem 10. národní konference ČKLOP bylo „Zdraví obyvatel a udržitelné stavebnictví“.

11. národní konference ČKLOP
Praha hotel Clarion – 28. 3. 2018
Mottem 11. národní konference ČKLOP bylo „Nečekejme na budoucnost“.

Celostátní konference Větrání budov obytných prostor a školských zařízení – Nadace ABF – 23. 2. 2017
Nadace ABF a ČKLOP zorganizovaly konferenci, která vychází z Konceptu větrání. Konference se konala pod záštitou MPO ČR, MMR ČR a SMO.

Cílem konference bylo představení metodiky konceptu větrání budov a diskuse k seznámení s aktuálními informacemi o problematice větrání a zkvalitnění vnitřního prostředí v bytových domech, ve veřejných budovách, školách apod.

Semináře ČKLOP

Rok 2016

  • ČKLOP – prezentace o činnosti ČKLOP na semináři Schüco 15. 1. 2016 Bayrischzell
  • ČKLOP – prezentace na konferenci rakouské komory LOP – Fenster Türen Tage 2016 v Saalfeldenu 3. – 4. 3. 2016
  • UCEEB ČVUT – připravil výhradně pro členy ČKLOP seminář o činnosti centra ve výzkumu, vývoji, testování, zkoušek apod. za účelem využití služeb jednotlivými členy ČKLOP
  • ČKLOP přednáší na konferenci GAS 1. – 2. 6. 2016 v Hradci Králové na téma Koncept větrání
  • říjen 2016 – Odborný seminář ČKLOP
    • Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe
    • Napojení dveří ve spodní rovině – standardní řešení
    • Metodika posuzování lokálních tepelných mostů, posouzení jejich vlivu na celkovou bilanci LOP
  • listopad 2016 – Seminář ČKLOP na téma Koncept Větrání

Rok 2017

  • duben 2017 v Praze a 13.4.2017 v Brně – Termovize v praxi Používání Termovizní zobrazovací techniky, bezkontaktních teploměrů apod.
    • Praktická ukázka práce s přístroji
    • Praktické zkušenosti pro vývoj a instalaci LOP, oken a dveří
  • duben 2017 – Revize normy ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí – projednání ÚNMZ, Biskupský dvůr 1148/5, Praha 1
  • prosinec 2017 – DAFE-Plast Jihlava, s. r. o. – seminář
    • Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe.
    • Termovize v praxi – Používání Termovizní zobrazovací techniky, bezkontaktních teploměrů apod.

Rok 2018

  • Výklad revizí nebo informace o připravovaných normách (Praha 14. 3. 2018, Brno 15. 3. 2018)
    • ČSN 74 7250: 2017 Lehké obvodové pláště – Požadavky na zabudování Ing. Milan Zápotocký
    • ČSN 74 7251: 2017 Skládané pláště, obklady a pláště z panelů – Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled Ing. Milan Zápotocký
    • ČSN 74 6077: 2017 Okna a vnější dveře –Požadavky na zabudování – Revize normy Ing. Roman Šnajdr
    • ČSN 74 3305: 2017 Ochranná zábradlí – Revize normy Ing. Roman Šnajdr
    • ČSN 73 0810: 2016 Požární ochrana staveb - Ing. Zbyněk Valdmann

VZDĚLÁVÁNÍ – PUBLIKACE ČKLOP

Sborník ČKLOP 2013
Souhrn odborných znalostí a pravidel pro realizaci lehkých obvodových plášťů a otvorových výplní Odborná publikace na téma Lehké obvodové pláště, okna a dveře napsaná týmem odborníků ze členské základny ČKLOP. Publikace je distribuována do všech vysokých škol s oborem pozemní stavitelství nebo architektura a pak dále do všech odborných firem, které se zabývají oborem LOP, okna dveře.

Ročenka ČKLOP 2014
Přehled novinek v oblasti norem, předpisů, vyhlášek a směrnic za rok 2014 vztažených k technologii LOP, oken a dveří. Odborná publikace, která svým obsahem doplňuje a aktualizuje Sborník ČKLOP.

Ročenka ČKLOP 2015
Přehled novinek v oblasti norem, předpisů, vyhlášek a směrnic za rok 2015 vztažených k technologii LOP, oken a dveří. Odborná publikace, která svým obsahem doplňuje a aktualizuje Sborník ČKLOP.

Ročenka ČKLOP 2016
Přehled novinek v oblasti norem, předpisů, vyhlášek a směrnic za rok 2016 vztažených k technologii LOP, oken a dveří. Odborná publikace, která svým obsahem doplňuje a aktualizuje Sborník ČKLOP.

Sborník ČKLOP 2017
Souhrn odborných znalostí a pravidel pro realizaci lehkých obvodových plášťů a otvorových výplní.

Odborná publikace na téma Lehké obvodové pláště, okna a dveře napsaná týmem odborníků ze členské základny ČKLOP. Publikace je distribuována do všech vysokých škol s oborem pozemní stavitelství nebo architektura a do všech odborných firem, které se zabývají oborem LOP, okna dveře ať už jako výrobci nebo jako projektanti.

Ročenka ČKLOP 2018
Přehled novinek v oblasti norem, předpisů, vyhlášek a směrnic za rok 2018 vztažených k technologii LOP, oken a dveří.

Odborná publikace, která svým obsahem doplňuje a aktualizuje Sborník ČKLOP.

ČLENSTVÍ ČKLOP V PRACOVNÍCH KOMISÍCH

Pracovní skupiny ČKLOP mají za úkol pomoc členům ČKLOP s řešením problémů, s nimiž se při realizaci svých zakázek setkají a na jejichž řešení jim nestačí vlastní síly.

Protože se ČKLOP intenzivně zabývá problematikou norem a směrnic, aktivně působíme v Technických normalizačních komisích při ÚNMZ a jsme řádnými členy:

  • TNK 60 – Otvorové výplně a LOP (ČKLOP zastupuje Ing. Jindřich Kalda)
  • TNK 43 – Stavební tepelná technika (ČKLOP zastupuje Ing. Terezie Vydrová, Ph.D.)
  • TNK 27 – Požární bezpečnost staveb (ČKLOP zastupuje Ing. Zbyněk Valdmann)

Základním orgánem ČKLOP pro řešení technických otázek je Technická komise ČKLOP. Tato komise je složena ze zástupců členů komory. V rámci pravidelného setkávání řeší členové jak problematiku norem a směrnic EU, tak požadavky ze strany členů nebo problematiku širšího rozsahu.

  • Vedoucí Technické komise ČKLOP: Ing. Roman Zahradnický Zástupci výrobců plastových systémů mají vzhledem ke specifickým požadavkům svou vlastní technickou skupinu (plastová sekce), v rámci které řeší své konkrétní problémy.
  • Vedoucí plastové sekce oken a dveří ČKLOP: Ing. Čestmír Jandl Ve věcech legislativy a práva ČKLOP spolupracuje s právní kanceláří specializující se na stavební problematiku. Tyto otázky jsou řešeny individuálně. Dotazy můžete směřovat na sekretariát ČKLOP.

ČLENSTVÍ ČKLOP V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH

EuroWindoor AISBL
ČKLOP byla přijata za člena profesní organizace Eurowindoor AISBL se sídlem v Bruselu, která je začleněna do evropských struktur se zaměřením na LOP, okna, dveře. Členství je platné od 1. 1. 2016.

Členství ČKLOP v Eurowindoor nám umožňuje ovlivňovat směrnice a připravované normy již ve fázi jejich přípravy na evropské úrovni.

Organizace EuroWindoor AISBL byla založena jako mezinárodní neziskového sdružení. Jejím cílem je zastupovat zájmy evropského okna, dveří a fasád vycházejících z požadavků jednotlivých národních asociací. Národní asociace, která tvoří členskou základnu Eurowindoor, jsou v přímém kontaktu s lokálními výrobci a spotřebiteli, a proto mají komplexní znalosti o svém trhu. Eurowindoor AISBL představuje rozhodujícího partnera evropské komise, který reprezentuje tento obor na evropské úrovni. Ve dnech 21. – 22. 6. 2018 uvítala ČKLOP zasedání Eurowindoor v Praze.

Hospodářská komora České republiky

  • ČKLOP – členem Sekce pro stavebnictví – viz pracovní skupiny
    • Pozemní stavitelství, stavební materiály, energetické úspory
    • Dopravní stavby, vodohospodářské stavby, životní prostředí
    • Legislativa, cenotvorba, veřejné zakázky, lidské zdroje, média
    • Stavební řemesla, malé stavebnictví
    • Rozvoj měst a obcí
  • ČKLOP – členem Sekce kvality
    Hlavním cílem je iniciovat a podporovat aktivity, které vedou ke zlepšování podnikatelského prostředí, úspěšnosti a výkonnosti v podnikání a k růstu konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů.
  • ČKLOP – členem Energetické sekce Hospodářské komory hl. m. Prahy
  • ČKLOP – členem Energetické sekce Hospodářské komory ČR
    HK ČR je zákonem stanovené připomínkové místo pro legislativu. ČKLOP, svým členstvím, získává právo připomínkovat veškeré zákony, které spadají pod sekci Stavebnictví.
  • ČKLOP 2. 4. 2016 obdržela osvědčení o kvalifikované autorizaci v oboru otvorové výplně
  • ČKLOP 2. 4. 2016 obdržela osvědčení o kvalifikované autorizaci v oboru lehké obvodové pláště a skládané pláště

Solární asociace, spolek
Cílem je vytvořit spolupráci s odborníky, kteří se věnují uplatňování technologií obnovitelných zdrojů. LOP je zásadním místem pro nasazení těchto zdrojů v reálném stavebnictví.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví – SPS

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Česká komora lehkých obvodových plášťů

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Konstrukce a architektura (694x)
Na pultech knihkupectví se objevila nová kniha, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít. Kniha nazvaná Konstrukce a ...
ROCKWOOL má flotilu „ještěrek“ a vlastní plnicí stanici na CNGROCKWOOL má flotilu „ještěrek“ a vlastní plnicí stanici na CNG (682x)
Bohumínská společnost ROCKWOOL, výrobce izolací z kamenné vlny, investovala 25,5 mil. Kč do pořízení vysokozdvižných voz...
Jak nakupovat vláknové lasery a ohraňovací lisy?Jak nakupovat vláknové lasery a ohraňovací lisy? (657x)
Pokud se chystáte na nákup nového vláknového laseru nebo ohraňovacího lisu, měli byste si před samotným výběrem ujasnit ...

NEJlépe hodnocené související články

České firmy přicházejí o miliardy, nevyužívají potenciál rozvojových trhůČeské firmy přicházejí o miliardy, nevyužívají potenciál rozvojových trhů (5 b.)
Na rozvojových trzích po celém světě se v oblasti infrastrukturálních projektů ročně soutěží zakázky za více jak sto mil...
Hendlův dvůr dýchá geniem loci a láká k modernímu bydlení Hendlův dvůr dýchá geniem loci a láká k modernímu bydlení (5 b.)
Na začátku byla otázka, jak významnou památku z 16. století obnovit citlivým způsobem a využít potenciál místa pro bydle...
O aplikaci BIM diskutovali starostové se zástupci ministerstvaO aplikaci BIM diskutovali starostové se zástupci ministerstva (5 b.)
Odborný seminář Buďte BIM ready!, konaný 6. února 2018 v hotelu Vitality ve Vendryni u Třince volně navázal na konferenc...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (8x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
EURO 2012 – Polsko a Ukrajina centry evropského stavebnictvíEURO 2012 – Polsko a Ukrajina centry evropského stavebnictví (3x)
Až za dva roky píšťalka rozhodčího zahájí první utkání ze série evropského fotbalového šampionátu EURO 2012, budou mít z...
Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]