Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Projekt haly Inovačního a tréninkového centra logistiky ITCL Škoda Mladá Boleslav

Projekt haly Inovačního a tréninkového centra logistiky ITCL Škoda Mladá Boleslav

Publikováno: 29.6.2018
Rubrika: Projektování

di5 architekti inženýři je rozšířený architektonický ateliér tvořený architekty a inženýry, kteří úzce spolupracují v průběhu všech fází vývoje projektu. Našimi klienty jsou jak významné mezinárodní a české společnosti, tak i privátní klientela.

Pro významného klienta zpracovávala společnost di5 projekt haly Inovačního a tréninkového centra logistiky pro stavební povolení a následně dokumentaci pro provádění stavby. Koncepce budovy byla navržena jako kombinace prefabrikovaného železobetonového skeletu s monolitickým jádrem a ocelovou konstrukcí „Krystalu“. Pro výpočet byl použit program Scia engineer a současně byl zpracován 3D model v Autodesk Revit. Software Autodesk Revit umožňoval práci jednotlivých projektantů profesí (TZB) a týmu projektantů a statiků na jednom 3D modelu. Díky možnosti práce na společném modelu bylo dosaženo výrazného zkrácení potřebného času pro koordinaci modelu a splnění dohodnutých termínů.

V průběhu tvorby dokumentace pro stavební povolení investor požadoval zapracování dílčích úprav a změn návrhu. Vzhledem k požadovaným změnám byla tvorba 3D modelu velkou výhodou. Změny se všem projektantům pružně a ve velmi krátké době projevily ve společném BIM modelu. Mohlo se tedy kontinuálně pokračovat v práci na dokumentaci a zároveň zapracovávat požadované úpravy. Výsledný návrh stavby pak byl investorovi přesvědčivě odprezentován pomocí aplikace Enscape pro zobrazení virtuální reality (VR), bez použití pokročilejších úprav vizualizací. Investorem byl tento přístup velice kladně hodnocen, zejména pro otevřenost a přiznání skutečně navržené budovy bez maskování případných nedodělků.

K objektu haly přiléhá samostatná konstrukce obslužného ocelového schodiště. Konstrukce schodiště byla vymodelována v programu SCIA engineer a následně pomocí formátu IFC připojena do centrálního BIM modelu (Autodesk Revit). Podrobnost vymodelování plně dostačovala pro půdorysy a dispoziční výkresy dokumentace pro provádění stavby. Největší výzvu představovala konstrukce „krystalu“ ve vstupní části objektu. Konstrukce je složena z trojúhelníkových částí, které jako celek tvoří nepravidelnou prostorovou příhradovou konstrukci. Běžné vymodelování výpočetního modelu by bylo velmi časově a geometricky náročné. Z BIM modelu byl vyexportován čárový rastr ploch jednotlivých trojúhelníkových prvků, který byl použit jako podklad pro vymodelování příhradové konstrukce v programu SCIA engineer. Takto stanovený pracovní postup ušetřil významné množství času potřebného pro vymodelování konstrukce. Samotný návrh ocelové konstrukce krystalu zohledňuje zatížení konstrukce od teploty, které tvoří nejvýznamnější zatěžovací stav konstrukce. Veškeré spoje a kotvení jsou navrženy jako kluzné, kdy je požadováno umožnění posunu konstrukce v horizontální rovině pro minimalizování působících sil na kotvení a konstrukci.

TECHNICKÝ POPIS BUDOVY

Budova je navržena jako kombinace prefabrikovaného ŽB skeletu, monolitické centrální části a ocelové konstrukce „krystalu“. Půdorysné rozměry objektu jsou 18,14 × 21,15 m a výška atiky je +8,500 m. Střecha je pultová se spádem 3 %. Součástí objektu jsou také střešní lichoběžníkové světlíky a konstrukce exteriérového obslužného schodiště.

Střešní plášť je navržen jako skládaný s nosným trapézovým plechem, který je pnutý na ŽB vazníky tvaru T ve vzdálenosti 6,0 m. V každém střešním poli je navržena ocelová výměna pro osazení světlíku ve tvaru nepravidelného sedmiúhelníku. Ve vstupní části objektu je navržen sedlový světlík, který je osazen přes ocelové výměny na ŽB vazník. Prefabrikované nosníky jsou do monolitických konstrukcí uloženy přes systémové smykové kotvení Halfen HSCC.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Vizualizace objektu ITCLVýpočetní model OK konstrukce „Krystalu“3D model nosné konstrukceVýpočetní model konstrukce

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (724x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (703x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...
Tekla Structures 2016Tekla Structures 2016 (683x)
Firma Trimble představila 16. března 2016 novou verzi programu pro návrh, 3D modelování, tvorbu projekční a výrobní doku...

NEJlépe hodnocené související články

Vliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatíženíVliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatížení (5 b.)
V posledních letech přišel tým vývojářů IDEA StatiCa společně s českými universitami, ČVUT FSv v Praze, FAST VUT v Brně,...
Statici získali prestižní ocenění Česká hlavaStatici získali prestižní ocenění Česká hlava (5 b.)
Společnost IDEA StatiCa získala Cenu Industrie Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci soutěže Česká hlava 2018. Toto ne...
Building information modeling a oceňování stavební produkceBuilding information modeling a oceňování stavební produkce (5 b.)
Building information modeling (BIM) jako každá inovační metoda, musí v regionu střední Evropy projít procesem ověřování ...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]