Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Projekt nosné ocelové konstrukce haly převodovkárny Škoda Auto

Projekt nosné ocelové konstrukce haly převodovkárny Škoda Auto

Publikováno: 25.5.2012
Rubrika: Projektování

V pobočce největší české automobilky Škoda Auto Mladá Boleslav ve Vrchlabí na Trutnovsku pokračuje výstavba nových hal pro výrobu moderní automatické převodovky DQ200. Výroba převodovek by měla být zahájena ve druhé polovině roku 2012. Převodovka se používá ve vozech Škoda, Volkswagen, Seat a Audi a hraje pro příslušné modely koncernových značek důležitou roli a má tedy pro koncern strategický význam.

Pro tento významný projekt zpracovávala společnost SteelPro 4 s. r. o. realizační projekt nosné ocelové konstrukce a následně výrobně‑montážní dokumentaci. S ohledem na změnu koncepce objektu z železobetonového skeletu na kombinaci ŽB sloupů a ocelové střechy byl tým postaven před náročný úkol vypracování realizačního projektu za čtyři týdny. Celková hmotnost zpracovávané OK do dokumentace byla přes 2 700 t.

Pro výpočet bylo použito programu Scia Engineer, současně byl zpracováván 3D model v Tekla Structures Steel Detailing, ze kterého byly generovány projekční výkresy a výkazy výměr. Při tvorbě projektu bylo současně uvažováno s optimalizací ocelové konstrukce, kde bylo využito zkušeností hlavního statika OK z obdobných projektů, a současně brán zřetel na vysoké zatížení sněhem v dané lokalitě, požadovanou požární odolnost objektu a technologické požadavky investora. Díky možnosti práce několika zkušených konstruktérů na jednom společném projekčním modelu bylo dosaženo výrazného zkrácení potřebného času a splnění dohodnutých termínů.

Tvorba 3D modelu v průběhu zpracování projektu byla velkou výhodou pro následující krok, tzn. zpracování výrobní dokumentace, kdy bylo možné po dopracování modelu o všechny sekundární přípoje a doplnění dalších detailů vydávat výrobní dokumentaci po dohodnutých částech pro výrobní závody tak, aby bylo možné zahájit výrobu v krátkém čase po dokončení projekčních prací.

Po dokončení prací na hlavní části ocelové konstrukce naše společnost následně zpracovávala další konstrukce, které buď přímo navazovaly na již zpracovanou OK (jako např. OK hlavních páteřních rozvodů), ale také další samostatné plošiny a objekty. Za účelem dodržení přesnosti jednotlivých návazností byla dokumentace zpracovávána opět z 3D projekčního modelu, který byl postupně dopracováván a rozšiřován o další fáze.

Projekt tohoto rozsahu zpracovávaný v určených termínech vyžadoval rychlou a vstřícnou komunikaci jak ze strany generálního projektanta, tak také generálního dodavatele a výrobních závodů. Tímto bychom chtěli všem zúčastněným stranám poděkovat za jejich profesionální přístup a spolupráci.

V současné době naše společnost připravuje další projekt, tentokráte technologické OK pro zahraničního klienta, kde bude současně tvořen statický výpočet a 3D model v Tekla SSD za účelem kontroly jednotlivých návazností s technologickým zařízením a zajištění správnosti všech částí OK. Následně budou vytvořeny projekční výkresy a po finálním odsouhlasení bude zpracována výrobní dokumentace. S ohledem na provázanost jednotlivých částí a využití možností 3d modelování, práce v multiuseru a zkušeností naší společnosti dokážeme opět zajistit požadovanou kvalitu díla v krátkém časovém úseku bez snížení vysokých standardů kladených na tyto projekty.

TECHNICKÝ POPIS HALY
Stávající objekt haly převodovkárny s označením M2 v areálu Škoda Vrchlabí se rozšiřuje jako objekt SO 102 severním směrem a jako objekt SO 103 východním směrem. Objekt SO 102 má půdorysné rozměry 144,0 × 144,0 m. Výška atiky je na úrovni +12,750 m. Modulové uspořádání je ve čtvercovém rastru 24,0 × 24,0 m. Střechy jsou sedlové s minimálním spádem. Součástí objektu je také střešní nástavba, tzv. Penthouse o půdorysném rozměru 96,0 × 24,0 m s výškou atiky 23,65 m a horní hranou podlahy +12,900 m. Objekt SO 103 má půdorysné rozměry 78,8 × 34,25 m. Výška atiky je +12,750 mm a +10,300 m. Modulové uspořádání je v podélném směru 25,1 + 2 × 18,0 m + 17,7 m. V příčném směru 24,0 m + 10,25 m.

Střešní plášť je navržen jako skládaný s nosným trapézovým plechem na vzdálenost vaznic, tj. 1,5 – 3,0 m, stěnový plášť je ze sendvičových panelů vodorovně kladených. Podlahová konstrukce Penthouse je betonována do trapézových plechů, které jsou zde pouze jako ztracené bednění.

Hlavní nosná ocelová konstrukce střechy je ukládána na železobetonové prefabrikované sloupy. Po dohodě s projektantem železobetonových konstrukcí jsou veškeré přípoje na ŽB sloupy řešeny přes zabetonované ocelové desky. K osazeným deskám bude montážně přivařen kotevní element.

V případě těžkých kotvení – nástavce sloupů, průvlaky, vazníky je přivařena ocelová deska se navařenými kotevními šrouby. Na tuto desku jsou jednotlivé prvky nasazeny přes patní desku s otvory, výšková montážní rektifikace je provedena vložkami mezi desky. Podle požárně bezpečnostního řešení jsou požadované hodnoty požární odolnosti nosných ocelových konstrukcí stanoveny na 15 min.

Project of Supporting Steel Structure of Škoda Auto Transmission Plant Building
The branch of the largest Czech car manufacturer Škoda Auto Mladá Boleslav in Vrchlabí in Trutnov district continued with construction of new buildings for the production of modern automatic transmission DQ200. For this important project, the company SteelPro 4 s. r. o. prepared a detailed design of supporting steel structure and subsequent production and assembly documentation. With regard to the change in the design of building from reinforced concrete frame to a combination of reinforced concrete columns and steel roof, the team was facing a difficult task of developing the detailed design in just four weeks. The total weight of relevant steel structure for the purposes of the documentation preparation was over 2,700 tonnes.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Detail konstrukce střechyCelkový pohled na hlavní OK objektu přístavbyČelní pohled na OK objektu včetně nádstavby pro technologii

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Campus Science Park objekt C pohledem projektantůCampus Science Park objekt C pohledem projektantů (1345x)
Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označen...
Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (864x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (853x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...

NEJlépe hodnocené související články

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek....
Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukceOd určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce (5 b.)
Společnost Fatra v červnu dokončila výstavbu Nové válcovny za 1,4 miliardy korun, silně pokročila v oblasti montáže výro...
Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Video

Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu