Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Projektování a statika AZ Tower v Brně

Projektování a statika AZ Tower v Brně

Publikováno: 20.7.2011
Rubrika: Projektování

Celá konstrukce objektu (výšková část včetně podnože) byla modelována v prostoru pomocí prutů (1D‑prvků) a deskostěn (2D‑prvků) s respektováním průřezových a materiálových charakteristik programem RFEM4 včetně oslabení stěn a stropů většími otvory. Výkresová část statiky byla zpracována v programu Advance Concrete.

Vliv stlačitelnosti podloží pod stavbou a prvků hlubinného založení (podzemních stěn po obvodě a pilot pod deskou) byl modelován povrchovým modelem podloží, resp. svislými  pružinami u prvků hlubinného založení, takže vrchní stavba obsahuje interakci s podložím a piloty musely být navrženy podle jejich zatěžovacího diagramu (na požadované sedání ve vztahu k působícímu zatížení). Takto odladěný prostorový model konstrukce byl zatížen zbývajícími stálými zatíženími (zatížení od vlastní hmotnosti je stanoveno z prostorového modelu), nahodilými užitnými zatíženími a větrem od jeho statických účinků pro kvazistálé kombinace zatížení i od dynamických účinků větru pro další doplňkové kombinace. Dále byl model konstrukce podroben dynamickému výpočtu na účinky seizmického zatížení podle ČSN EN 1998‑1 metodou modální analýzy pomocí spektra pružné odezvy jako mimořádné kombinace zatížení (tato kombinace zatížení vyvozovala nižší vnitřní síly v rozhodujících průřezech než‑li obdobně sestavená kombinace s dynamickými účinky větru).

Výkresová dokumentace
Námi zpracovávanou statickou část projektu jsme vytvářeli v programu AutoCAD, respektive v jeho nadstavbách Advance Concrete a CADKON‑RCD. Jako základ jsme v programu Advance Concrete vytvořili 3D model konstrukce. Při jeho vytváření jsme využili již na předchozích projektech vyzkoušenou technologii multiuser, kde konkrétně na tomto modelu  pracovalo společně až 5 konstruktérů. Nejnáročnější při modelování byla východní šikmá prolamovaná fasáda s množstvím otvorů. Tuto část jsme se nakonec rozhodli vymodelovat pomocí 3D těles AutoCADu a tyto pak importovat do Advance Concrete. Z programu Advance Concrete jsme po dokončení modelu vygenerovaly výkresy, které vzhledem k šikmé  fasádě, jsme dodělávali v AutoCADu. Výrazným přínosem použití Advance Concrete bylo také automatické generování výkazu výměr.

Design and Statics of AZ Tower in Brno
The whole design of the building (vertical part including the base) was modelled in space by means of rods (1D-elements) and walls of slabs (2D-elements) with respect to cross-sectional and material properties by RFEM4 programme, including the weakening of the walls and ceilings by larger holes. Drawing part of the statics was prepared in programme Advance Concrete.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Vizualizace konstrukčního modelu z Advance ConcreteVizualizace konstrukčního modelu z Advance ConcreteVizualizace konstrukčního modelu z Advance ConcreteArchitektonická vizualizace

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (823x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...
Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (780x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Tekla Structures 2016Tekla Structures 2016 (757x)
Firma Trimble představila 16. března 2016 novou verzi programu pro návrh, 3D modelování, tvorbu projekční a výrobní doku...

NEJlépe hodnocené související články

Vliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatíženíVliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatížení (5 b.)
V posledních letech přišel tým vývojářů IDEA StatiCa společně s českými universitami, ČVUT FSv v Praze, FAST VUT v Brně,...
Statici získali prestižní ocenění Česká hlavaStatici získali prestižní ocenění Česká hlava (5 b.)
Společnost IDEA StatiCa získala Cenu Industrie Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci soutěže Česká hlava 2018. Toto ne...
Building information modeling a oceňování stavební produkceBuilding information modeling a oceňování stavební produkce (5 b.)
Building information modeling (BIM) jako každá inovační metoda, musí v regionu střední Evropy projít procesem ověřování ...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]