Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana    Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí – předpisy a jejich naplňování v praxi

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí – předpisy a jejich naplňování v praxi

Publikováno: 10.8.2016
Rubrika: Povrchová ochrana

Že je protikorozní ochrana nezbytným článkem v dosažení určité životnosti ocelových konstrukcí, ví asi každý. Že v současné době existují různé předpisy, podle nichž si různé firmy (např. ŘSD, ČD nebo ČEPS) určují kvalitu použité protikorozní ochrany, ví již jen ti, kteří se touto problematikou přímo zabývají nebo o nich slyšeli na různých konferencích. Ekonomická situace v naší zemi donutila některé výrobní firmy, aby se zajímaly i o zakázky, které patří právě do oblasti, kde by předepsání nátěrového systému nemělo být otázkou jen ekonomickou, ale hlavně kvalitativní ve vztahu na „dobu trvanlivosti“ nátěrového systému v praxi přímo na stavbě. A jelikož ne v každé firmě mají k dispozici korozního inženýra, pro určení typu nátěrového systému by měly sloužit právě jednotlivé předpisy.

PŘEHLED PŘEDPISŮ
V přehledu předpisů si dovolím uvést pouze ty, do kterých zasahuje z pohledu protikorozní ochrany naše firma a které jsou víceméně využívány i pro privátní sektor.

Předpis TKP19B včetně jeho dodatku č. 1 je platný od 1. 4. 2008 (resp. s dodatkem od 1. 9. 2011) jako náhrada předpisu TP84 a je určen pro stavby pozemních komunikací a týká se protikorozní ochrany nových ocelových mostů a konstrukcí spadající pod Ministerstvo dopravy. V současné době se připravuje další novelizace tohoto předpisu. Tento předpis definuje požadavky objednatele stavby na volbu systému, kvalitu materiálu, návrh, provádění, přejímky, opravy a údržbu protikorozní ochrany ocelových konstrukcí (dále jen OK) a mostů, a to již pro fázi zpracování zadávací dokumentace stavby.

Pod Ministerstvo dopravy spadá i další předpis týkající se tentokráte Českých drah – předpis S 5/4. I ten by se měl po úpravě předpisu TKP 19B novelizovat právě ve vztahu obou předpisů, neboť oba spadají pod Ministerstvo dopravy.

CO MÁ SPOLEČNÉHO FIRMA FAGUS AZ PRAHA s. r. o. S PROTIKOROZNÍ OCHRANOU
Firma FAGUS AZ Praha s. r. o. se již dlouhá léta zabývá prodejem nátěrových hmot a posledních pět let zajišťuje i kompletní protikorozní ochranu tzv. na klíč, tj. včetně realizace protikorozní ochrany. Oblasti použití nátěrových hmot, které má naše firma v sortimentu, jsou od těžké antikorozní ochrany až po průmyslové využití např. strukturních barev (sklářské stroje, obráběcí stroje, atd.) nebo průmyslových barev (např. pro kontejnery).

Během těch několika let jsem měl možnost posoudit, jak daleko (nebo blízko?) je od sebe teorie předepsaná v jednotlivých předpisech a praktické použití těchto předpisů přímo v lakovnách nebo na stavbách. Jelikož v současné době nejvíce zasahujeme do oblasti, kde je v platnosti předpis TKP19B, dovolím si více věnovat tomuto tématu.

Naše firma se již dlouhá léta zabývá prodejem nátěrových hmot značky FEYCOLOR, které jsou také použity v jednotlivých nátěrových systémech podle předpisu TKP19B. V současné době má firma testovány a schváleny pro použití na ocelových konstrukcích podle předpisu TKP1B dva nátěrové systémy.

Oba nátěrové systémy byly již v minulosti a jsou nyní aplikovány např. na sloupech protihlukových stěn a zábradlích (lanový most v Praze, dálnice D8 a D3), dálničních portálech a jiných konstrukcích, vyžadujících výše uvedenou protikorozní ochranu.

A. Nátěrový systém pro podklad metalizaci
Nátěrový systém, kde je jako podklad použit žárový nástřik povlakem zinku nebo směsi zinku s hliníkem (Zinacor 850), je v předpisu TKP19B uváděn (příloha 19.B.P5) jako systém IA a naše firma ho nabízí v tomto složení (tab. 1).

Tabulka 1
Vrstva Tloušťka (μm) Počet vrstev Typ barvy
metalizace 100 1

Žárový nástřik povlaku směsí kovu

penetrace (30) 1

Dvoukomponentní epoxidová rozpouštědlová barva FEYCOPOX 510

podkladová 160 2

Dvoukomponentní epoxidová rozpouštědlová barva FEYCOPOX 510

vrchní 60 1

Dvoukomponentní alifatická polyuretanová rozpouštědlová barva FEYCOPUR 626

Celková tloušťka nátěrového systému (NDFT) je 320 μm.

Již několikrát se mi stalo, že v dokumentaci stavby (RDS) byla pro tento systém předepsána celková tloušťka 350 μm, kdy projektant bez „uzardění“ (a jak mu to i dovolí předpis), započítal do celkové tloušťky penetrační vrstvu. Přesvědčovat pak dozor, který zastupuje investora při kontrolách, že chyba týkající se celkové tloušťky není na Vaší straně, je mnohdy dost obtížné. Proto informace, že v plánovaných nových projektech bude nátěrový systém označován obecně ve vztahu na životnost a stupeň korozní agresivity a bude pouze na realizační firmě, aby použila vhodný schválený nátěrový systém, je příznivá.

B. nátěrový systém pro podklad žárově zinkovaný povrch ponorem
Nátěrový systém, kde jako podklad je zinek máčený ponorem, je v předpisu TKP19B uváděn (příloha 19.B.P5) jako systém IIIA a naše firma ho nabízí v tomto složení (tab. 2).

Tabulka 2
Vrstva Tloušťka (μm) Počet vrstev Typ barvy
základní 70 1 Žárový zinek ponorem
podkladová 150 1 - 2

Dvoukomponentní epoxidová rozpouštědlová barva FEYCOPOX 510

vrchní 60 1

Dvoukomponentní alifatická polyuretanová rozpouštědlová barva FEYCOPUR 626

Celková tloušťka systému (NDFT) je 280 μm.

U praktického využití tohoto systému se trochu zastavím. Vše začíná již v samotné zinkové vrstvě. To, že se předepsaná tloušťka, včetně požadavku maximální tloušťky, v 99 % plně rozchází s realitou, je známá věc, kterou lakovna nemůže vůbec ovlivnit. Nemá cenu rozebírat příčinu tohoto stavu (to by bylo na samostatnou kapitolu), lakýrník prostě tento fakt musí vzít na vědomí a s tím také pracovat. Na obr. 1 je typický příklad zábradlí, kdy je tloušťka zinkové vrstvy v rozsahu 80 μm až 240 μm.

Technologický předpis hovoří o tom, že předepsaná celková nominální vrstva kompletního nátěrového systému včetně zinkové vrstvy je např. 280 μm a tu musí také zhotovitel protikorozní ochrany dodržet. Nápady typu např. přebrušovat zinek, aby byl v předepsané tloušťce, naštěstí už téměř vymizel, takže lakýrník nanáší následně jednotlivé vrstvy tak, aby se moc celková tloušťka „nepřešvihla“. I tak jsou konečné nominální celkové vrstvy vyšší, neboť přeci jen musí dodržet jisté požadavky, které použité nátěrové hmoty vyžadují. Samozřejmě se zvýšením celkové tloušťky se tím z pohledu investora zvyšuje životnost a tím i jeho spokojenost, z pohledu lakovny se ale jedná o zvýšení nákladů na realizaci, které jdou na jeho vrub. A to vůbec nehovořím o tom, že použitý nátěrový systém byl testován podle TKP19B a následně schválen pro jisté tloušťky jednotlivých vrstev, které pak vůbec neodpovídají skutečnosti. Každopádně tento stav žádá jistý kompromis všech zúčastněných stran, jehož výsledkem by ale mělo být dodržení požadavku daného projektem.

Další zajímavost, která může v praxi vyplynout na povrch bez zavinění lakovny, je výskyt puchýřků po aplikaci nátěrových hmot – obr. 2 a 3.

Po dlouhých letech konečně zinkovny přiznaly, že tento nepříjemný efekt má na svědomí vodík, který se do krystalické mřížky železa může dostat při procesu moření a poté se z ní opět uvolňuje. Opět se nechci stavět do role odborníka přes tuto problematiku, mě tento problém zajímá z pozice lakovny. Jak z toho ven? Jedním z možných řešení je nechat výrobek tzv. „dozrát“, tj. počkat, až vodík úplně vyprchá. To ovšem nepřichází v úvahu pro věčný problém uspěchanosti zakázek, kdy mnohdy je to u těchto zakázek, co se týká termínů, jako ve sloganu České pošty. Je nasnadě, že v tomto případě je nutné provést každopádně opravu, kterou my řešíme až po provedení montáže výrobku na stavbě. Návrh tzv. opravných nátěrů je nebo by měl být součástí technologického předpisu.

Co se týče samotného použití nátěrových hmot dodávaných naší firmou, pro lakýrníka je přínosem, neboť se mnohdy setká při jedné akci s použitím obou nátěrových systémů (např. při protikorozní ochraně portálů – obr. 4 a obr. 5), že v obou případech jsou použity stejné typy nátěrových hmot. Veškeré technické parametry k jednotlivým barvám jsou uvedeny v příslušných katalogových listech, které jsou k dispozici na našich webových stránkách, nebo je rádi zašleme.

Oba nátěrové systémy byly již v minulosti a jsou nyní aplikovány např. na sloupech protihlukových stěn (např. lanový most v Praze, dálnice D8 a D3), zábradlích, dálničních portálech a jiných konstrukcích, vyžadujících výše uvedenou protikorozní ochranu.

V současné době pro zahraniční zakázky firma FEYCOLOR má schválený nátěrový systém i pro předpis TL/TP KOR a to konkrétně podle listu 87 určeného pro protikorozní ochranu ocelových a jim podobných konstrukcí (tab. 3 a tab. 4).

Tabulka 3 – Pro předúpravu tryskání černé oceli na stupeň čistoty Sa 2,5 je nátěrový systém
Vrtsva Tloušťka (μm) Označení podel TL Typ barvy
základní  70 687.02 nebo 687.03

2K EP‑HS FEYCOPOX 507 nebo 2K_EP se zink. prachem FEYCOZINK 515

podkladová 160 687.12/13/14 2K EP se železitou slídou FEYCOPOX 533
vrchní 80 687.30 - 74 nebo 687.15 - 99

2K PUR se železitou slídou FEYCOPUR 623 (odstíny DB) nebo 2K PUR FEYCOPUR 626 (odstíny RAL)

Celková tloušťka (NDFT) nátěrového systému je 310 μm.

 

Tabulka 4 – Pro předúpravu sweeping žárového zinku ponorem je nátěrový systém
Vrstva Tloušťka (μm) Označení podel TL Typ barvy
základní 80 687.12/13/14 2K EP se železitou slídou FEYCOPOX 533
podkladová 80 687.12/13/14 2K EP se železitou slídou FEYCOPOX 533
vrchní 80 687.30 - 74 nebo 687.75 - 99

2K PUR se železitou slídou FEYCOPUR 623 (odstíny DB) nebo 2K PUR FEYCOPUR 626 (odstíny RAL)

Celková tloušťka (NDFT) nátěrového systému je 240 μm (bez tloušťky zinkové vrstvy).

ZÁVĚR
Povrchová ochrana je proto tak zajímavý obor, protože dopředu nelze určit, co se všechno může během vlastní realizace lakování vyskytnout. Je každopádně dobré, že existují předpisy a normy, ze kterých by se mělo vycházet a které stanoví alespoň nějaké základní pravidla, jak postupovat od návrhu nátěrových systémů až po vlastní realizaci. V praxi se však může stát (a stává se to často), že je nutno reagovat na situace, které nejdou předem odhadnout. Pak by měl nastat ten okamžik, kdy se sejdou kvalifikovaní pracovníci v oboru protikorozní ochrany a ti na základě zjištěných skutečností a z pozice již získaných zkušeností ze své praxe stanoví postupy, jak dál postupovat. Výsledkem by totiž měla být vždycky kvalitně provedená protikorozní ochrana.

Kontaktovat naší firmu lze na adrese: info@fagusaz.stromc.czPřehled výrobků, návrhy nátěrových systémů včetně referencí je možno najít na našich webových stránkách – www.fagusaz.cz

Anticorrosion Protection of Steel Structures – Regulations and Their Practical Application
Probably everybody knows that anticorrosion protection is an inevitable element in achieving a certain lifetime of steel structures. However, only those directly involved in this matter or who have heard of it at different conferences know that there are different regulations based on which different companies (e.g. ŘSD (Road and Motorway Directorate), ČD (Czech Railways) or ČEPS a. s.) determine the quality of used anticorrosion protection. Economic situation in our country has made some manufacturing companies show interest also in works within the area where the specification of a coating system should not only be an economic issue but predominantly the issue of quality in relation to the “durability time” of a coating system in practice directly on the site. Since not every company employs a corrosion engineer, individual regulations should be used to specify the type of coating system.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Typický příklad zábradlí, kdy je tloušťka zinkové vrstvy v rozsahu 80 μm až 240 μm.Obr. 2 – Výskyt puchýřků po aplikaci nátěrových hmotObr. 3 – Výskyt puchýřků po aplikaci nátěrových hmotObr. 4 – PKO portálů (metalizovaný podklad)Obr. 5 – PKO portálů (podklad žárový zinek ponorem)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

AČSZ – Aktuální ekologické otázky EU pro odvětví žárových zinkoven (404x)
Ekologické a legislativní otázky představují velice důležitou součást práce evropského sdružení asociací žárových zinkov...
AČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkováníAČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkování (370x)
Protikorozní ochrana je nedílnou a velmi důležitou součásti výrobního procesu jakékoliv ocelové konstrukce. Kromě dekora...
Povrchové úpravy materiálů, jejich účel a prováděníPovrchové úpravy materiálů, jejich účel a provádění (241x)
Firma provádějící povrchové úpravy musí splňovat požadavky na bezpečné a ekologické vybavení i zařízení, kvalifikaci per...

NEJlépe hodnocené související články

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí duplexními povlaky (5 b.)
Ocelové konstrukce jsou součásti našeho života a ve velké míře nás obklopují. Setkáváme se s nimi jak při výrobě různých...
Tryskání a ekonomieTryskání a ekonomie (5 b.)
Snahou konstruktérů je vyvinout technologie, které překonávají vlastnosti technologií předešlých. Technologie, vznikajíc...
Hempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě KalugaHempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě Kaluga (5 b.)
Na pozvání Volkswagen Group Rus se společnost Hempel nedávno zúčastnila důležitého projektu zajištění protikorozní ochra...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Zavřít [x]