Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Svařování a dělení    Provádění školení, doškolení i přezkoušení a zkoušek (certifikací) svářečů, páječů a operátorů ve svářečských školách i ve výrobních firmách

Provádění školení, doškolení i přezkoušení a zkoušek (certifikací) svářečů, páječů a operátorů ve svářečských školách i ve výrobních firmách

Publikováno: 6.8.2015
Rubrika: Svařování a dělení

Dle Technických pravidel TPA CWS ANB a norem ČSN 05 0705, ČSN EN 287-1, ČSN EN 287-6, ČSN EN ISO 9606-1,2,3,4 a 5, ČSN EN 12732, ČSN EN ISO 17660-1 a 2, ČSN EN ISO 13585 a ČSN EN ISO 14732, ČSN EN 13067 v souladu se zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o bezpečných výrobcích uváděných na trh a do provozu, ev. v souladu s jednotlivými nařízeními vlády ČR ke stanoveným výrobkům k posuzování shody a vlastností výrobků, se nové kvalifikační (neperiodické) zkoušky, event. certifikace svářečů, páječů, také někdy i operátorů svařování, rovněž tak i periodické (obnovovací) kvalifikační zkoušky, provádí v registrovaných, schválených, rovněž i certifikovaných (autorizovaných) svářečských školách systému České svářečské společnosti ANB (CWS ANB – AO/OS/NB, COP, EWF, IIW a IAB). Dozor a řízení zkoušek i certifikaci provádí autorizovaná Zkušební organizace (ZO) CWS ANB.

Svářečská škola musí mít kvalifikovaný personál – svářečský dozor I/EWE nebo I/EWE dle ČSN EN ISO 14731, dále svářečského praktika (instruktora) I/EWP dle požadavků dokumentů a směrnic IIW, EWF a IAB a TPA CWS ANB. Předpokladem také je odpovídající vybavení a zařízení svářečské školy dle TPA CWS ANB. Svářečská škola je pro tuto činnost vždy certifikovaná (autorizovaná). Doporučuje se i příručkou zavedený, event. certifikovaný systém kvality při svařování dle ČSN EN ISO 3834 v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17024.

Školení na úrovni zaškolení svářečského nebo páječského pracovníka pro jednoúčelové práce na jednoúčelovém zařízení dle norem ČSN (dělení – řezání materiálů, stehování, bodování, termické i žárové nástřiky aj.), se provádí v certifikovaných svářečských školách nebo ve firmách výrobců, kde se budou práce v praxi provádět.
Praktické zaškolení a přezkoušení se znalostí obsluhy daného zařízení se provádí v místě instalace zařízení, na které má být pracovník zaškolen. Zaškolení provádí svářečský dozor výrobní firmy nebo svářečské školy, za účasti zkušeného kvalifikovaného svářeče (páječe) pro dané zařízení nebo kvalifikovaného svářečského instruktora – praktika (EWP).

Školení a zkoušky na úrovni základního kurzu svařování nebo pájení dle ČSN se provádí vždy v registrovaných, certifikovaných (autorizovaných) svářečských školách. Dozor a řízení zkoušek i certifikaci provádí autorizovaná Zkušební organizace (ZO) CWS ANB.

Školení a nové kvalifikační zkoušky (certifikace) svářečů nebo páječů, event. operátorů svařování dle norem ČSN EN a ČSN EN ISO se provádí ve svářečských školách, event. operátorů také ve výrobních firmách, a to vždy pod dozorem I/EWE nebo I/EWT svářečské školy nebo výrobní firmy, a to vždy za účasti instruktora – praktika svařování EWP. U školení a zkoušek (certifikace) operátorů ve firmách může být se svářečským dozorem přítomen i zkušený operátor svařování výrobní firmy kvalifikovaný dle ČSN EN ISO 14732.

Praktické přezkoušení operátorů svařování na plně mechanizovaných, event. automatizovaných i robotizovaných zařízeních se provádí ve firmě výrobce na daném zařízení.

Dozor a řízení zkoušek i certifikaci provádí autorizovaná Zkušební organizace (ZO) CWS ANB.

Školení a periodické zkoušky svářečů a páječů, event. operátorů svařování se doporučují provádět ve svářečské škole, event. ve výrobních firmách pod dozorem I/EWE nebo I/EWT svářečské školy. Je to z důvodu požadované vyšší úrovně přípravy a nezávislosti dozorového personálu při nové periodické zkoušce (certifikaci) svářečského personálu ve firmě. Periodické zkoušky svářečů, páječů i operátorů mohou být prováděny také ve výrobní firmě, a to pod svářečským dozorem svářečské školy nebo dozorem výrobní firmy. Vždy je proto přítomen i svářečský dozor výrobní firmy a zkušený kvalifikovaný svářeč, operátor nebo praktik (instruktor) svařování. Pro provádění periodických zkoušek svářečů, páječů i operátorů svařování musí být také ve výrobní firmě připraveno odpovídající zařízení a vybavení ke školení i zkouškám (certifikaci), tzn. i svářečská pracoviště nebo boxy musí být s vybavením dle požadavku TPA CWS ANB. Doporučuje se zavedený, event. certifikovaný systém kvality při svařování dle ČSN EN ISO 3834.

Dozor a řízení zkoušek i certifikaci provádí autorizovaná Zkušební organizace (ZO) CWS ANB.

TECHNICKÁ PRAVIDLA TPA CWS ANB PRO SVÁŘEČSKÝ PERSONÁL

 • TPA 034 Z3 – Doškolení a přezkoušení svářečů a zaškolených pracovníků z bezpečnostních ustanovení dle ČSN 05 0705.
 • TPA 121 Z2 – Zřízení a vedení svářečské školy v systému CWS ANB pro svářeče a páječe kovů.
 • TPA 124 Z2 – Zaškolení pracovníků dle ČSN 05 0705.
 • TPA 125 Z2 – Kurzy pro svářeče a páječe kovů – organizace kurzu ve svářečských školách.
 • TPA 210 Z5 – Zkoušky svářečů podle ČSN 05 0705.
 • TPA 215 Z4 – Zkoušky páječů – tvrdé pájení dle ČSN EN ISO 13585.
 • TPA 216 Z2 – Zkoušky svářečů – Tupé svary tyčí.
 • TPA 217 Z1 – Zkoušky svářečů – Svařování betonářských ocelí dle ČSN EN ISO 17660-1 a 2.
 • TPA 132 Z6 – Zkoušky svářečů oceli dle normy EN 287-1.
 • TPA 134 – Zkoušky svářečů litiny dle normy EN 287-6.
 • TPA 210 Z5 – Zkoušky svářečů podle ČSN 05 0705.
 • TPA 133 Z3 – Zkoušky svářečských operátorů/seřizovačů pro tavné svařování podle ČSN EN ISO 14732.
 • TPA 135 – Zkoušky svářečů – potápěčů dle ČSN EN ISO 15618-1 a 2.
 • TPA 136 – Zkoušky svářečů ocelí dle ČSN EN ISO 9606-1.
 • TPC 030 – Pověřený svářečský technik CWS ANB dle ČSN 05 0705.

TECHNICKÉ NORMY PRO SVÁŘEČSKÝ PERSONÁL (SVÁŘEČE, PÁJEČE A OPERÁTORY SVAŘOVÁNÍ)

 • ČSN 05 0705 – Zaškolení svářečských pracovníků a základní kurzy svářečů ocelí i plastů a páječů.
 • ČSN EN 287-1 – Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli.
 • ČSN EN 287-6 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 6: Litina. 
 • ČSN EN ISO 9606-1 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Oceli. (Od 01.06.2014).
 • ČSN EN ISO 9606-2 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 2: Hliník a jeho slitiny.
 • ČSN EN ISO 9606-3 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 3: Měď a slitiny mědi.
 • ČSN EN ISO 9606-4 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 4: Nikl a slitiny niklu.
 • ČSN EN ISO 9606-5 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu.
 • ČSN EN ISO 14732 – Svářečský personál. Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů. (Od 1. 6. 2014).
 • ČSN EN 12732 – Zásobování plynem. Svařované ocelové potrubí. Funkční požadavky. (Požadavky na kvalifikaci svářečů).
 • ČSN EN ISO 17660-1 – Svařování. Svařování betonářské oceli. Část 1: Nosné svarové spoje.
 • ČSN EN ISO 17660-2 – Svařování. Svařování betonářské oceli. Část 2: Nenosné svarové spoje.
 • ČSN EN ISO 13585 – Tvrdé pájení. Zkouška páječe.
 • ČSN EN 13067 – Personál pro svařování plastů, Zkoušky odborné způsobilosti svářečů. Svařování spojů z termoplastů.
 • ČSN EN ISO 14918 – Žárové stříkání. Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání.
 • ČSN EN ISO 15618-1 – Zkoušky svářečů pod vodou. Část 1: Svářeči – potápěči pro hyperbarické svařování za mokra.
 • ČSN EN 15618-2 – Zkoušky svářečů pod vodou. Část 2: Svářeči – potápěči a svářečští operátoři pro hyperbarické svařování za sucha.
 • ČSN EN ISO/IEC 17024 – Posuzování shody. Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob.

(Kvalifikace se provádí dle Technických pravidel TPA, TPB, TPC CWS ANB a Dokumentů, Směrnic a pravidel EWF, IIW a IAB)!

DALŠÍ TECHNICKÉ NORMY POTŘEBNÉ PRO ŠKOLENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZKOUŠKY A CERTIFIKACI

 • ČSN EN ISO3834-1 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost.
 • ČSN EN ISO 3834-2 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Vyšší požadavky na jakost.
 • ČSN EN ISO 3834-3 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Standardní požadavky na jakost.
 • ČSN EN ISO 3834-4 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Základní požadavky na jakost.
 • ČSN EN ISO 3834-5 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 a ISO 3834-4.
 • ČSN EN ISO/TR 3834-6 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Návod k zavedení ISO 3834.
 • ČSN EN ISO 14554-1 – Požadavky na jakost při svařování. Odporové svařování kovových materiálů. Vyšší požadavky na jakost.
 • ČSN EN ISO 14554-2 – Požadavky na jakost při svařování. Odporové svařování kovových materiálů. Základní požadavky na jakost.
 • ČSN EN ISO 14731 – Svářečský dozor. Úkoly a odpovědnosti.
 • ČSN EN ISO 12690 – Kovové a jiné anorganické povlaky. Dozor nad žárovým stříkáním. Úkoly a odpovědnosti.
 • ČSN 05 0600 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů. Projektování a příprava svářečských pracovišť.
 • ČSN 05 0601 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů. Provoz.
 • ČSN 05 0610 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů plamenem a řezání kovů.
 • ČSN 05 0630 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů elektrickým obloukem.
 • ČSN 05 0650 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů elektrickým odporem.
 • ČSN 05 0661 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů třením.
 • ČSN 05 0671 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů laserem.
 • ČSN 05 0672 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů elektronovým paprskem.
 • ČSN EN ISO 15609-1 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Stanovení postupu svařování. Obloukové svařování.
 • ČSN EN ISO 15609-2 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Stanovení postupu svařování. Plamenové svařování.
 • ČSN EN ISO 15609-3 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Stanovení postupu svařování. Elektronové svařování.
 • ČSN EN ISO 15609-4 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Stanovení postupu svařování. Laserové svařování.
 • ČSN EN ISO 15609-5 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Stanovení postupu svařování. Odporové svařování.
 • ČSN EN ISO 15609-6 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Stanovení postupu svařování. Laserové hybridní svařování.
 • ČSN EN 13134 – Tvrdé pájení. Zkouška postupu pájení. 
 • ČSN EN ISO 5817 – Svařování. Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování). Určování stupňů kvality
 • ČSN EN ISO 10042 – Svařování. Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním. Určování stupňů kvality.
 • ČSN EN ISO 9692-1 – Svařování a příbuzné procesy. Doporučení pro přípravu svarových spojů. Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků.
 • ČSN EN ISO 9692-2 – Svařování a příbuzné procesy. Příprava svarových ploch. Svařování ocelí pod tavidlem.
 • ČSN EN ISO 9692-3 – Svařování a příbuzné procesy. Příprava svarových ploch. Obloukové svařování hliníku a jeho slitin, tavící se elektrodou v inertním plynu a wolframovou elektrodou v inertním plynu.
 • ČSN EN ISO 9692-4 – Svařování a příbuzné procesy. Doporučení pro přípravu svarových spojů. Plátované oceli.
 • ČSN EN ISO 6520-1 – Svařování a příbuzné procesy. Klasifikace geometrických vad kovových materiálů. Tavné svařování.
 • ČSN EN ISO 6520-2 – Svařování a příbuzné procesy. Klasifikace geometrických vad kovových materiálů. Tlakové svařování.
 • ČSN EN ISO 18279 – Tvrdé pájení. Vady v pájených spojích.
 • ČSN EN 14324 – Tvrdé pájení. Směrnice pro aplikaci pájených spojů.
 • ČSN EN ISO 9013 – Tepelné dělení. Klasifikace tepelných řezů. Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezů.
 • ČSN EN 12584 – Vady při řezání kyslíkem, laserem a plazmou. Terminologie
 • ČSN EN ISO 12932 – Svařování. Hybridní laserové svařování ocelí, niklu a niklových slitin. Určování stupňů kvality.
 • ČSN EN ISO 8015 – Technické výkresy. Základní pravidlo tolerování.
 • ČSN EN ISO 13920 – Svařování. Základní tolerance pro svařované konstrukce. Délkové a úhlové rozměry. Tvar a poloha.
 • ČSN ISO 2768-1 – Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů.
 • ČSN ISO 2768-2 – Všeobecné tolerance. Nepředepsané geometrické tolerance.
 • ČSN EN ISO 2553 – Svarové a pájené spoje. Označování na výkresech.
 • TNI CEN ISO/TR 15608 – Svařování. Směrnice pro zařazování kovových materiálů do skupin.

Harmonizované normy mají vždy v příloze tabulku harmonizovaných článků dané normy k danému právně-technickému (legislativnímu) předpisu (zákonu ČR, nařízení vlády ČR, EU směrnici, nařízení EU Parlamentu a Rady aj.!

Execution of Trainings, Additional Trainings and Examinations and Tests (Certification) of Welders, Solderers and Operators in Welding Schools and Manufacturing Companies
According to the TPA CWS ANB technical guidelines and standards as amended on safe products launched on markets and put into operation, or in compliance with individual regulations of the Government of the Czech Republic in relation to specified products, new qualification (non-periodic) examinations, or certification of welders, solderers and sometimes also welding operators as well as periodic (renewal) qualification examinations are carried out by registered, approved and certified (authorised) welding schools of the system of Czech Welding Society ANB(CWS ANB – AO/OS/NB, COP, EWF, IIW and IAB)in order to assess product conformity and qualities. Examination and certification are supervised and managed by the authorised Zkušební organizace (ZO) of CWS ANB.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (1073x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...
Volba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označeníVolba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označení (712x)
Pro stavební svařované staticky, dynamicky a únavově namáhané konstrukce, pracující za teplot v podcreepové oblasti jsou...
Svařování slabých plechůSvařování slabých plechů (709x)
Nejprve to hlavní – co si představit pod pojmem slabý plech. Je to tenký plech válcovaný za studena plech tloušťky 0,6 –...

NEJlépe hodnocené související články

První jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskemPrvní jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskem (5 b.)
První jeřábový hák na světě vyrobený technikou 3D tisku úspěšně prošel zátěžovými testy na 80 tun a souvisejícími kontro...
„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Lumír Al-Dabagh, generální ředitel ZVU STROJÍRNY, a. s....
Eurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbuEurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbu (5 b.)
Časům nakupování průmyslových strojů na slepo, bez osobního vyzkoušení a podrobné znalosti strojů, provozních nákladů a ...

NEJdiskutovanější související články

Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355MLPoužití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML (3x)
Při návrhu svařované mostní konstrukce pro městkou komunikaci v Praze Troji byla posuzována možnost použít místo klasick...
Varianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalemVarianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalem (3x)
Svařování obalenou elektrodou rozhodně nepatří mezi zastaralé metody. Použití kvalitní obalené elektrody umožňuje vytvoř...
Kvalitní řez oceli rozhodujeKvalitní řez oceli rozhoduje (1x)
Vyřešit řeznou hranu ocelových desek či profilů znamená následné ušetření nákladů i starostí, spojených s dalším opracov...
Google

Zavřít [x]