Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Provozní budova Tiskárna Grafico s. r. o.

Provozní budova Tiskárna Grafico s. r. o.

Publikováno: 4.10.2011
Rubrika: Architektura

Provozní budova je součástí nového areálu firmy Tiskárna Grafico s. r. o., sloužící jako moderní zázemí tiskařské firmy. Stavba je řešena jako nízkoenergetická, maximálně šetrná k životnímu prostředí. Svým řešením patří nová budova Tiskárny Grafico k nejmodernějším stavbám ve svém oboru vůbec. Vlastní provozní budova je koncipována jako kompaktní stavba s možnosti budoucího rozšíření provozu.

KONCEPCE
Koncepčně je provozní budova rozdělena na administrativní dvoupodlažní část se zázemím firmy, vedením, přípravou a na jednopodlažní výrobní a skladovací část, která je vybavena nejmodernějšími tiskařskými stroji.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Dispoziční uspořádání administrativní části s centrálním komunikačním foyerem, umožňuje rychlou orientaci pro každého příchozího. V I. podlaží se nachází centrální foyer s recepcí a schodištěm, odkud je blízko kdekoliv. Nachází se zde také šatny zaměstnanců, výdejna jídel s jídelnou, kancelářské prostory ekonomického oddělení. Ve II. podlaží se nachází vedení firmy se sekretariátem, školící místnost, velkoprostorová kancelář. Přitom každý pracovník má své „soukromé“ pracoviště, které je možno rychle variabilně uzpůsobit potřebám. Zajímavým prvkem je prosklený průhled ze zasedací místnosti do moderní výrobní haly. Dispoziční uspořádání výrobní části je rozděleno na část technologickou s tepelnými čerpadly, vzduchotechnikou, na část výrobní s nejmodernějšími tiskařskými linkami a skladovací a expediční části.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Nosným konstrukčním systémem je dvoupodlažní železobetonový montovaný skelet firmy IP systém, založený na patkách. Obvodový plášť je tvořen PUR panely. Pro tiskařské linky byly realizovány speciální základy s vysokými požadavky na rozměrovou přesnost a únosnost. Vnitřní prostory jsou rozděleny sádrokartonovými konstrukcemi Knauf, které umožňují vedení potřebných instalací a variabilitu v případě změn dispozice. Plochá střecha je nadstandardně zateplená a krytá foliovou krytinou SIKA mechanicky kotvenou nad výrobní části a přitíženou kačírkem nad administrativou. Celá střecha umožňuje předpokládané umístění fotovoltaické elektrárny.

Nosné konstrukce
Výrobní hala:
Nosnou konstrukci každé haly tvoří 2 × 4 příčných rámů na rozpětí vazníků 18,00 m, resp. dva rámy 18 + 11,4 m. Ve štítech je každý vazník nahrazen rámem. Osová vzdálenost rámů je vždy 12,00 m, po obvodě jsou sloupy po 6,00 m. Ve střední řadě jsou sloupy osově po 12,00 m, průběžné, průřezu 400 × 400 mm. Do vidliček, vytvořených ve sloupech, jsou osazeny plnostěnné přímopasé vazníky výšky 1 500 mm (resp. 1 100 mm u menšího rozponu), tvaru T, výška pod vazník činí 3,50 m v nejnižším místě. Vazníky jsou kladeny v jediném spádu směrem k ose „I“. Na horní hranu vazníků jsou osazeny vaznice obdélníkového tvaru 220 × 650 mm, délky 12,00 m. V krajních osách jsou krokve děleny a jsou průřezu 250 × 400 mm. Krokve a vazníky jsou ukončeny tak, aby umožňovaly plánovanou přístavbu haly. Proto především v osách „G 1“ a „I“ jsou průběžné vidličky sloupů a v osách „13“ a „17“ jsou krokve zkráceny pro možné uložení dalších střešních prvků.

Mezi osami „5-7 × A-C“ je navržen vestavek haly – viz výkresová část a stavební řešení. Stropní rovina je zde tvořena panely SPIROLL PPS/265-10+2 na užitné zatížení min. 5,0 kN/m2.

Konstrukce je doplněna zabudovaným kováním podle technologických požadavků a to v minimální míře.

Administrativa:
Nosnou konstrukci dvoupodlažní administrativní části tvoří pět příčných rámů o třech polích, osově po 9,0 m. Šířka pole rámu činí 7,50 m. Ve střední části budovy je takto vytvořen rastr 7,5 × 9,0 m. V podélných osách je devíti metrový modul rozdělen na 2 × 4,50 m vložením sloupů pro vynesení pláště. Sloupy jsou uvažovány průřezu 400 × 400 mm.

Stropní rovina nad 1. NP (+3,70 m) je tvořena panely SPIROLL PPS/265-8+2, resp. PPS/265-10+2 v únosnější části patra, kde je uvažováno vyšší zatížení pro archiv. Panely jsou kladeny na průvlaky tvaru „L“ v krajních osách „C, K“ a tvaru „T“ ve středních osách. Výška těchto prvků činí 600 mm, šířka ozubu 150 mm. Tyto průvlaky jsou navrženy jako tzv. Gerberovy nosníky. Sloupy jsou proto dělené, stykované přes vyčnívající trny a bodku ve sloupech dalšího patra. Trny jsou u sloupů 2.NP provedeny tak, aby umožňovaly přivaření dalších sloupů případné nástavby 3. NP.

V osách „1,4“ jsou osazena ztužidla, staticky navržená jako nosník o dvou polích, uprostřed podporovaná děleným mezisloupem. V části navazující na mezipodestu je meziparo (+2,795 m) s výhledem do haly. Zde jsou osazeny panely SPIROLL PPS/200-5x+0. Kolem tohoto mezipatra jsou sloupy a výměny, vynášející zároveň konstrukci prefabrikovaného schodiště s nabetonovanými stupni.

Stropní rovina nad 2. NP je navržena identicky s tím, že do budoucna musí být možno rozebrat část nad schodištěm a osadit další prefabrikované schodiště do nástavby 3. NP. Detailní řešení bude předmětem dalších stupňů PD. V první fázi však bude tato konstrukce sloužit jako střecha.

REKUPERACE A VYTÁPĚNÍ
Vytápění a chlazení objektu je pomocí kaskády dvou tepelných čerpadel země/voda Stiebel Eltron WPF66, každé o výkonu 73,3 kW. Jako zdroj geotermální energie je použito vrtné pole
o dvou skupinách po deseti vrtech s hloubkou 110 m. Celková délka vrtů je 2 200 m. Dalším podstatným zdrojem tepla je odpadní teplo od tiskařských strojů, kterým se přes rekuperaci ohřívá čerstvý vzduch provozní části, teplá užitková voda a vytápí se jim administrativní část.

ZAJÍMAVOSTI STAVBY
Celá stavba je koncipována jako nízkoenergetická a šetrná k životnímu prostředí s maximálním využitím zbytkového strojového tepla. Střešní plochy jsou připraveny pro budoucí montáž fotovoltaické elektrárny o výkonu cca 2 × 50 kW. Chlazení objektu není potřeba, dobré klima stavby zaručuje kvalitní izolace a venkovní žaluzie. Nosná konstrukce stavby je připravena pro růst firmy – existuje možnost nadstavby třetího podlaží administrativní části a rozšíření výrobní části na další pozemky.

Areál je oddělen od blízké obytné zóny nově osazenou zelení na protihlukovém valu. Celý areál bude tvořit protihlukovou a vizuální bariéru vůči nyní realizovanému hlučnému dopravnímu Jižnímu obchvatu Opavy.

Nízké investiční a provozní náklady jsou výsledkem především promyšlené koncepce bez okázalých gest, možnostmi a zkušenostmi dodavatelů a projektantů stavby. Přípravy stavby trvaly téměř dva roky, vlastní realizace trvala necelých 6 měsíců. Nízké investiční a provozní náklady povedou k rychlému navrácení vynaložených finančních prostředků na pořízení moderních a šetrných technologií.

ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY
Investor Ing. Michal Štěpánek
Projekce Ing. Daniel Kozel – DK1
REALIZACE
Generální dodavatel Ing. Daniel Kozel – DK1
Subdodavatelé IP systém a. s.
VTP MORAVA s. r. o.
HSF Systém a. s.
ALBREKO s. r. o.
KLIMA INVEST s. r. o.
PRAXIS GROUP, s. r. o.
BCC, s. r. o.

Operating Premises of Tiskárna Grafico s. r. o.
Operating premises are a part of the premises of company Tiskárna Grafico, s.r.o., serving as modern facility of the printing company. The building is designed as low-energy and environmentally friendly. With its design, a new building of Tiskárna Grafico belongs to the most modern buildings in the industry. This operating building is designed as a compact building with possibility of future expansion of its operation.

Z podkladů Ing. Daniel Kozel – DK1

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Celkový pohled na novou provozní budovu a výrobní haluŽelezobetonový skelet administrativní částiŽelezobetonový skelet administrativní části – interiérAdministrativní budovaInteriér nabízí velkou prostorovou variabilituVýrobní část – interiér haly

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sykora Home PrahaSykora Home Praha (900x)
Architektonicky zajímavý reprezentativní obchodní dům firmy SYKORA, spol. s r. o. členěný na třípodlažní obchodní prosto...
Galerie Grand Prix BrnoGalerie Grand Prix Brno (881x)
DIPLOMOVÉ PRÁCE MLADÝCH ARCHITEKTŮ V. - V minulém vydání Konstrukcí jsme zavítali s architektonickým návrhem do Brna. V ...
Most ako Annelida (876x)
Jednou z mojich srdcových záležitostí je mesto, v ktorom som žil a vyrastal. Ku ktorému neodmysliteľne patrí jeho krásne...

NEJlépe hodnocené související články

Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...
Architekti volili nejoblíbenější software: Allplan je Architect’s Darling 2016 (5 b.)
Allplan byl vyznamenaný po roce 2012 a 2014 již po třetí oceněním Architectsʼ Darling® Award. Prestižní socha zlatého Fé...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Zavřít [x]