Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    První národní konference České komory lehkých obvodových plášťů

První národní konference České komory lehkých obvodových plášťů

Publikováno: 4.6.2008, Aktualizováno: 29.12.2008 16:48
Rubrika: Aktuality

Svou historicky první oborovou konferenci pořádala v polovině května v pražském Konferenčním centru City Česká komora lehkých obvodových plášťů (ČK LOP), jejímž dlouhodobým záměrem je podpora kvality výrobků a vysoké odborné úrovně dodavatelů lehkých obvodových plášťů. Tato významná akce byla jednou z forem, jak informovat architekty a projektanty o technologiích, výrobcích a materiálech pro realizace moderních staveb, ale také širokou odbornou veřejnost např. o pravidlech kvalitních výběrových řízení a kontrolách kvality dodávek.

Celodenním programem všechny přítomné provázel Jaromír Veverka, člen představenstva ČK LOP. Úvodní slovo přednesl Leopold Bareš, předseda představenstva ČK LOP. Jednotlivé sekce a členy komory představil její výkonný ředitel Milan Zápotocký. Na konferenci zazněly příspěvky týkající se posuzování shody stavebních výrobků v rámci členských států Evropské unie (Jiří Sobola, ředitel Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha – TZÚS Praha), energetických vlastností obvodových plášťů (Jaroslav Šafránek, vedoucí divize tepelné techniky – Centrum stavebního inženýrství – CSI), neprůzvučnosti obvodových plášťů (Josef Vrana , vedoucí divize akustiky – Centrum stavebního inženýrství – CSI), napojení otvorových výplní na obvodový plášť stavební konstrukce (Václav Hájek, stavební fakulta ČVUT, katedra pozemních staveb) a požární ochrany budov (Zdeněk Hošek, vedoucí oddělení technické prevence ministerstva vnitra – MV).

konference
Milan Zápotocký představuje účastníkům konference Komoru lehkých obvodových plášťů

Jiří Sobola (TZÚS Praha) se ve svém příspěvku zabýval tím, co může ovlivnit posuzování shody stavebních výrobků v členských státech Evropské unie, jako je například nové nařízení k akreditaci a dozoru nad trhem nebo Rozhodnutí o uvedení výrobku na trh.

konference
Zaujetí účastníků nešlo přehlédnout

O energetických vlastnostech obvodových plášťů hovořil Jaroslav Šafránek (CSI). Upozorňoval posluchače na nebezpečí vzniku tepelných mostů a věnoval se rovněž hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti. Josef Vrana (CSI) – přednesl příspěvek na téma neprůzvučnost obvodových plášťů, v němž se zabýval všemi faktory, které ji mohou ovlivňovat. Zajímavé bylo hodnocení limitu maximálního zvukového útlumu prosklených hliníkových konstrukcí. Přednáška docenta Hájka (ČVUT) byla zaměřena na napojení otvorových výplní na stavební konstrukci a zahrnovala potřebné informace o normách v této oblasti. Přednášející se věnoval nejen zásadám správného zabudování – zejména kvalitně provedené připojovací spáře a připojování pomocí fólií a tmelených spár – ale také velmi názorně hodnotil nejčastější chyby při montáži otvorových výplní a lehkých obvodových plášťů. O aktuální informace z oblasti požární ochrany budov se s přítomnými podělil Zdeněk Hošek (MV). Poskytl podrobnosti o důležitých zákonech a normách a také o požární odolnosti budov a jejich částí se zaměřením na obvodové pláště budov.

konference
Diskusní fórum o přestávce

„K zorganizování prvního ročníku konference lehkých obvodových plášťů nás vedla jednak snaha o zviditelnění komory a jednak myšlenka uspořádat prestižnější akci, než jaké byly pořádány doposud (školení, komerční akce). Chtěli jsme nejen svým členům ukázat, že komora má svou sílu a platnost a dokáže je podpořit. Svolat národní konferenci jsme považovali za jeden z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout,“ řekl Milan Zápotocký.

„Příspěvky jsme vybírali podle pěti základních témat v této oblasti, která určují, jakým způsobem se budou stavby realizovat (normy, tepelná technika, akustika, montáž, požární bezpečnost). Přednášejícími byli jedni z nejlepších odborníků ve svém oboru. Přestože akce neměla žádnou reklamu a lidé byli zváni přímo, účast byla veliká (přišlo 210 osob). Již nyní plánujeme druhý ročník konference,“ sdělil Čestmír Jandl, člen představenstva České komory lehkých obvodových plášťů.

konference
Zaplněný sál

K významu napojení otvorových výplní na nosnou konstrukci lehkého obvodového pláště, jeden z přednášejících, docent Hájek, řekl: „Toto řešení musí zajistit zachování vlastností jak obvodového pláště, tak i otvorové výplně v zabudovaném stavu, na co se často zapomíná. Nejvíce se chybuje v tom, že připojovací spáry jsou buď tepelněizolační výplní vyplněny nedbale, nebo nejsou řešeny vůbec. Kvalitně provedená připojovací spára je stejně důležitá jako vlastní konstrukce.“

Vysoká účast odborníků, zabývajících se problematikou lehkých obvodových plášťů byla dokladem kvalitního výběru přednášejících a vhodně zvolených témat odborných přednášek.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Saúdská Arábie chce postavit nejvyšší mrakodrap světa (97x)
Saúdský princ Valíd bin Talál chce v přístavu Džidda u Rudého moře postavit mrakodrap, který svou výškou dalece překoná ...
Forum Liberec slavnostně otevřenoForum Liberec slavnostně otevřeno (47x)
Nová dominanta centra Liberce, 1. etapa nového obchodního a zábavního centra Forum, byla slavnostně otevřena 26. února 2...
Hasicí vozy v koksovně huti ArcelorMittal Ostrava jezdí nově bez strojníků Hasicí vozy v koksovně huti ArcelorMittal Ostrava jezdí nově bez strojníků (41x)
Huť ArcelorMittal Ostrava dosáhla dalšího úspěchu na poli automatizace. Závod automatizace dokončil projekt bezobslužnéh...

NEJlépe hodnocené související články

CEEC Research a KPMG Česká republika: Kvalitativní studie českého stavebnictví 2008 (5 b.)
Kvalitativní studie českého stavebnictví 2008 se zaměřila na čtyři oblasti ve stavebnictví – očekáváný vývoj, využ...
CEEC Research a KPMG Česká republika - úspěšná spolupráce při výzkumu stavebnictví pokračuje i v roce 2008 (5 b.)
Jaká je budoucnost stavebnictví ve střední a východní Evropě? Jakým způsobem se v této oblasti získávají a zadávají zaká...
Nová bazilika v Gabonu (5 b.)
Společnost Helika podepsala smlouvu se státem Gabon na vytvoření architektonického návrhu a vyprojektování nové baziliky...

NEJdiskutovanější související články

Stavebnictví hlásí nedostatek stavebních elektrikářů, dělníků, truhlářů a mistrů, naopak opadává zájem o stavební inženýry a stavbyvedoucí (1x)
Podle výsledků průzkumu provedeného na přelomu ledna a února 2009 pracovním portálem Správnýkrok.cz mezi malými a středn...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Zavřít [x]