Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Realizace ocelové konstrukce autobusového terminálu v Náchodě

Realizace ocelové konstrukce autobusového terminálu v Náchodě

Publikováno: 3.6.2015
Rubrika: Projektování

Stavba autobusového terminálu v Náchodě se svým rozsahem neřadí mezi velké stavby, nicméně zdařilý architektonický koncept využívající kombinace vhodných materiálů v návaznosti na prostorové řešení dává této stavbě punc „nevšední realizace“. O tom, že se jedná o zajímavou stavbu, svědčí i fakt, jak rychle se dostala do širšího povědomí veřejnosti.

POPIS KONSTRUKCE
Celá stavba autobusového terminálu se skládá z příjezdové a odjezdové části. Ocelová konstrukce obou částí byla zhotovena podle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností ATELIER TSUNAMI, s. r. o. Výrobní dokumentace byla zpracována společností FEMONT OPAVA s. r. o. ve spolupráci s firmou Skála&Vít, s. r. o. Pro výrobu ocelové konstrukce byly použity na trhu běžně dostupné uzavřené i otevřené profily. Část profilů byla dílensky svařovaná. Jakosti použitých materiálů byly S235 a S355.

Pro ocelovou konstrukci byly projektem předepsány dva typy povrchových úprav. U sloupů se předpokládá zvýšené korozní namáhání s ohledem na chemické působení inertních posypových materiálů z přilehlých komunikací. Byl zde proto navržen povlak, vytvořený žárovým stříkáním, a následně bylo aplikováno souvrství tvořené epoxidovým a polyuretanovým nátěrem. U ostatních ocelových prvků byla použita shodná skladba, avšak bez žárově stříkaného povlaku. U této kvalitní povrchové úpravy se nám bohužel dodatečně nepodařilo prosadit doplnění o „antigrafity“ povrchovou úpravu, což by zajisté ještě více přispělo k zjednodušení údržby.

V projektové dokumentaci bylo předepsáno použití uzavřených matic. S ohledem na orientaci většiny šroubových přípojů však tato skutečnost zůstává částečně skryta oku pozorovatele.

PODMÍNKY REALIZACE A SOUČINNOST SUBDODAVATELŮ
I přes maximální snahu všech zúčastněných subdodavatelů nebylo jednoduché zajistit návaznost jednotlivých dodávek.

Důležitými faktory při přípravě realizace byly koordinace jednotlivých dodávek a dostatečný časový prostor pro řešení návazností, které ne vždy bylo možno v projektové dokumentaci vystihnout.

U realizace ocelové konstrukce byly zohledněny změny, vynucené úpravami v založení stavby a technologickými možnostmi při zajištění stavební připravenosti v rámci monolitu.

V rámci koordinace bylo doplněno a upraveno řešení některých detailů uložení střešní prosklené konstrukce na nosnou ocelovou konstrukci, aby byly v maximální míře splněny požadavky zvoleného architektonického konceptu.

I při dodržení výrobních a montážních tolerancí dodávaných dílů z různých materiálů bylo nutno některé návaznosti řešit až na stavbě. Vzhledem k tomu, že ze strany generálního dodavatele byla zajištěna optimální forma koordinace, podařilo se počet kolizních míst minimalizovat.

ZÁVĚR
Stavba autobusového terminálu v Náchodě je příkladem realizace, kdy pro geometricky ne zcela jednoduchou stavbu byla zpracována vcelku kvalitní projektová dokumentace a všichni dodavatelé jednotlivých částí byli kromě svých obchodních zájmů ochotni a schopni zrealizovat maximum činností pro naplnění konceptu architekta i přesto, že jim to přinášelo nemalé problémy. Kombinace výše uvedených skutečností není bohužel v našem stavebnictví zcela obvyklá.

Výše popsaná realizace jistě reprezentuje zdařilou kombinaci různých materiálových řešení. Pro potenciální investory připravující zajímavý architektonický počin se však v daném případě hodí připomenout, že realizace vlastní vize bez kvalitní projektové dokumentace a kvalitních dodavatelů bude s největší pravděpodobností znamenat chůzi po trnité cestě s vícenáklady a nejistou kvalitou.

Construction of a Bus Terminal Steel Structure in Náchod
From the point of size, the bus terminal structure in Náchod is not among large buildings. However, it is a successful architectural concept using a combination of appropriate materials and spatial design, earning this construction a designation of an “exceptional construction”. The fact testifying it is an interesting construction has been proved by the speed it entered the public awareness.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Model příjezdové části autobusového terminálu v Náchodě

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Campus Science Park objekt C pohledem projektantůCampus Science Park objekt C pohledem projektantů (880x)
Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označen...
Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (776x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (769x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...

NEJlépe hodnocené související články

Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...
Konstrukce přijímače unikátní solární elektrárny je z oceliKonstrukce přijímače unikátní solární elektrárny je z oceli (5 b.)
V článku je popsána unikátní solární elektrárna, jejíž součástí je i přijímač z ocelové konstrukce, který je umístěn na ...
Vliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatíženíVliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatížení (5 b.)
V posledních letech přišel tým vývojářů IDEA StatiCa společně s českými universitami, ČVUT FSv v Praze, FAST VUT v Brně,...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Google