Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2010    Ředitelé stavebních firem optimismem neoplývají

Ředitelé stavebních firem optimismem neoplývají

Publikováno: 6.12.2010
Rubrika: 2010

Ředitelé těch největších i středních a malých stavebních společností se ve čtvrtek 11. listopadu 2010 sjeli do Prahy, aby se zúčastnili diskuze s představiteli vlády, svými kolegy a novináři na K onferenci ředitelů stavebních společností 2010, kterou pořádala společnost CEC Research společně s M inisterstvem průmyslu a obchodu a společností Ipsos Tambor. Témat, která nyní pálí české stavebnictví, není málo, tudíž byla diskuze velmi plodná a zajímavá. Toto odvětví prochází zcela nepochybně náročným tranzitivním obdobím. Předchozí dlouhodobý a stabilní růst střídá výraznější pokles. Ten je zřetelným důsledkem viditelného úbytku nových zakázek, který začal již v roce 2008. Na konferenci zazněly mnohokrát zmiňované státní i soukromé zakázky a jejich úskalí a několik prezentérů dokonce zmínilo palčivé téma asijské konkurence ve stavebnictví.

Konferenci zahájil ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Kocourek, který ujistil zástupce odvětví o pozornosti, kterou jim jeho úřad věnuje. Sdělil také, že bude bedlivě sledovat podmínky, za kterých případně vstoupí tolik diskutované asijské společnosti na český stavební trh. „Ministerstvo průmyslu a obchodu sleduje aktuální vývoj ve stavebnictví velmi pozorně,“ ujišťuje ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Kocourek a dodává: „Rozhodně budu velmi obezřetně sledovat podmínky pro případný vstup zahraniční konkurence na náš stavební trh. Určitě budu hájit stejné podmínky a liberální prostředí, není možné, aby zahraniční firmy vyhrávaly zakázky nad těmi českými jenom proto, že mohou využívat dotace svých vlád.“

Ministr Kocourek následně předal slovo řediteli Státního fondu dopravní infrastruktury, Ing. Gustavu Slamečkovi, MBA, který ředitelům a zástupcům médií představil svoji realistickou střednědobou vizi vývoje stavebnictví a nejdůležitější dokumenty, které SFDI vydává – tzv. „Superkoncepci“ aneb dlouhodobou strategii pro dopravní infrastrukturu (2011–2025) a rozpočet SFDI pro rok 2011. Slamečka dále uvedl, že Ministerstvo dopravy připravuje pět PPP projektů – úsek dálnice D1, dva úseky pražského okruhu, dálnice D3 a komunikace R35.

„Dokument Superkoncepce velmi vítám. Považuji jej za systémový krok ze strany státu, tedy investora. Je vidět, že si uvědomuje potřebu střednědobého až dlouhodobého plánu a pokud tuto koncepci dodrží, dá stavebním firmám jasnější rámec pro jejich podnikatelskou činnost do budoucnosti v segmentech státem financovaných staveb. Doufám, že součástí dokumentu je také zlepšení procesního řízení ze strany investorů například SFDI,“ vyjádřil se Ing. Pavel Vokáč, ředitel strategie a organizace řízení společnosti PSJ, a. s.

Konferenci navštívil také ministr pro místní rozvoj Ing. Kamil Jankovský. Vysvětlil, jak je jeho ministerstvo propojeno se stavebnictvím a následně vyzdvihnul některé důležité skutečnosti, na které bude Ministerstvo pro místní rozvoj klást v dalším období důraz. Uvedl, že za jeden z klíčových projektů považuje program Panel, který si klade za cíl zrekonstruovat panelová sídliště. Pokud by se toto nedělo, hrozí, že z lokalit s panelovými domy vzniknou nevábná ghetta. Ministerstvo pro místní rozvoj intenzivně pracuje na změnách a zlepšeních ve S tavebním zákoně, ke kterým patří například redukce počtu stavebních úřadů, úprava činnosti autorizovaných inspektorů apod. a slibuje jeho novelu v příštím roce.

Dle slov moderátora konference, Ing. Přemysla Čecha jsou PPP projekty jako sněžný muž. „Všichni o něm mluví a nikdo je neviděl“, uvedl moderátor. Již Ing. Gustav Slamečka ze SFDI otevřel toto téma a Ing. Blanka Dvořáková z KPMG mohla reagovat na vtipnou vsuvku a účastníkům přiblížila problematiku detailněji. Pohovořila o tom, jak je to s PPP projekty v ČR a dalších zemích střední a východní Evropy.

Následně se slova chopil hlavní ekonom Raiffeisen bank Ing. Aleš Michl a představil svou predikci vývoje stavebnictví pro nejbližší období. Příští rok bude podle jeho názoru pro stavaře horší než ten letošní. Jako referenční zemi uvedl US A, kde podle něj vše začalo, takže tam musí také krize skončit. Světová ekonomika sice již nastartovala růst, ale na dohled je podle jeho názoru další recese, odhadem za dva až tři roky. Problémy s nezaměstnaností přetrvají ještě několik let. Konkurenceschopnost ČR na zahraničních trzích je pro naši zemi klíčová, proto by vláda měla podpořit její necenové formy. Na příkladu Finska v 90. letech pan Michl ilustroval, že lze podpořit ekonomický růst i bez zvýšení vládních výdajů a tudíž i daní. Vláda by měla podle něj dbát více diktátu doby, využít informačních technologií a dát na web „rozklikávací“ rozpočet, kde by si každý občan mohl dohledat jednotlivé výdaje a zakázky. Michl rovněž v diskuzi uvedl zajímavou skutečnost, že celkové provozní výdaje státu mají v příštím roce v plánu další nárůst, kdežto investice mají klesat.

Následovala řada velice zajímavých řečníků. Ing. Josef Vlášek, vrchní ředitel Českého statistického úřadu, připomenul, že stavebnictví má významný podíl na HDP ČR (cca 8 %). Ing. Radim Passer, generální ředitel Passerinvest uvedl několik postřehů z pohledu developera a také zmínil, že krize pročistila trh. Firmy se na kancelářském trhu, kde tato společnost působí, dle jeho vnímání snaží uspořit další náklady na nájmy, a proto se zvýšila míra renegociace. Ing. Jiří Vacek, ředitel společnosti CEC Research, představil výsledky aktuální Kvartální analýzy českého stavebnictví 10/2010, kterou tato společnost právě tento den publikovala.

Directors of Construction Companies Show Few Signs of Optimism
Directors of the largest as well medium-sized and small construction companies came to Prague on Thursday 11 November 2010 to participate in discussions with government officials, colleagues and journalists at the Conference of directors of construction companies 2010, hosted by the company CEEC Research together with the Ministry of Industry and Commerce and company Ipsos Tambor. There has been a great deal of topics, which are highly urgent for the Czech construction industry, so the discussion has been very fruitful and interesting. No doubt that this industry is facing a challenging transitive period. Previous long-term and stable growth has turned into a significant decline. This has been caused by evident fall in new orders, which started already in 2008. The conference offered its participants a number of discussions on state and private contracts and their pitfalls, and several participants even mentioned the burning topic of Asian competition in the construction industry.

Z podkladů CEC Research zpracoval (vit)

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Konference ředitelů stavebních firemMinistr průmyslu a obchodu Ing. Martin KocourekDiskuze se zúčastnili představitelé vlády, stavebních firem a novinářů.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nový zimní stadion v ChomutověNový zimní stadion v Chomutově (55x)
V roce 2013 bude v Chomutově v blízkosti Zooparku k dispozici kompletní a moderní sportovní a kulturní společenský areál...
Rozpočtový systém euroCALC 3 využije investor, jeho dodavatel stavby a technický dozor (47x)
Rozpočtový program euroCALC 3 představuje optimální nástroj pro předávání informací o stavbě mezi investorem, dodavatele...
Setkání lídrů slovenského stavebnictví 2010Setkání lídrů slovenského stavebnictví 2010 (43x)
Dnes v Bratislavě proběhlo Setkání lídrů slovenského stavebnictví, které organizovaly společnosti CEEC Research a KPMG S...

NEJlépe hodnocené související články

Trimo představí Qbiss One a ArtMe na veletrhu BAU 2011 (5 b.)
Od 17. do 22. ledna 2011 bude Mnichov hostit veletrh architektury, stavebníchmateriálů a systémů BAU 2011. Trimo na vele...
„Všechny výtahy musí splňovat platné předpisy a normy v dané zemi“„Všechny výtahy musí splňovat platné předpisy a normy v dané zemi“ (5 b.)
vysvětluje ředitel společnosti STROS – Sedlčanské strojírny a. s. Ing. Ladislav Filip....
Skanska se zaměří na zelené administrativní projekty ve Střední Evropě - prodává logistický pozemek (5 b.)
Společnost Skanska se rozhodla soustředit v České republice ještě výrazněji na development ekologicky šetrných administr...

NEJdiskutovanější související články

Volvo začalo stavět nové Truck Centrum v HavířověVolvo začalo stavět nové Truck Centrum v Havířově (16x)
Společnost Volvo Truck Czech s.r.o. zahájila výstavbu nového Volvo Truck Centra v Havířově. A to v době, kdy se příliš m...
Cemix získal titul Nejlepší výrobce stavebnin roku (3x)
Společnost LB Cemix, s.r.o. si připsala cenný úspěch. V soutěži Nejlepší výrobce stavebnin roku získala titul Nejlepšího...
Ceny stavebních prací klesnou až o 25% (3x)
Ceny stavebních prací klesnou v roce 2010 až o 25% a ceny stavebních hmot klesají nejčastěji mezi 5 až 15%. Pokud jste v...
Video

Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu