Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Montáž konstrukcí    Rozhledna Špulka – ocel a dřevo v jednom

Rozhledna Špulka – ocel a dřevo v jednom

Publikováno: 3.12.2015
Rubrika: Montáž konstrukcí

Celý projekt Rozhledna Špulka s naučnou stezkou vznikl ve spolupráci 21 obcí a mnoha partnerů na vrchu Březák u Lbosína a stal se symbolem mikroregionu CHOPOS. Při projektování naučného místa s rozhlednou se přemýšlelo nad provedením, vzhledem a tvarem rozhledny, hledala se symbolika regionu. Ze tří architektonických návrhů, které vytvořila Ing. arch. Iveta Torkoniaková, vyhrála s naprostou převahou rozhledna s pracovním názvem Špulka. Krásný, čistý tvar, výstižné a obecně české jméno představovalo dohromady vše žádané.

Nosná ocelová konstrukce vychází z architektonické představy autorky díla.

Rozhledna o celkové výšce 46 m s vyhlídkovou plošinou na úrovni 30 m je složena z ocelových a dřevěných nosných prvků. Hlavními nosnými prvky jsou centrální ocelová roura o průměru 1 016 mm a vnější dřevěné nárožníky. Do úrovně 11,6 m je vnější nosná konstrukce složena z 18 dřevěných trámů do tvaru komolého kužele se základnou o průměru přibližně 11 m. V této části je umístěna plošina s lavičkami a dva kruhové příhradové prstence, které zajišťují stabilitu dřevěných trámů. Diagonály ztužujících prstenců jsou tvořeny předpjatými táhly Macalloy. Dřevěné trámy jsou na úrovni 11,6 m opřeny do kruhového prstence, který je spojen vodorovnými prvky s centrální rourou. Mezi prstencem a betonovým základem je napnuto devět svislých táhel. Tato předpjatá táhla podpírají vnitřní kraje plošiny a ztužujících prstenců a dále vytváří spolu s dřevěnými trámy a ocelovým prstencem vodorovnou podporu centrální roury. Střední část rozhledny je válcová o průměru 3,7 m. Plášť je tvořen 18 dřevěnými trámy, jejichž poloha se každé 3 m střídá.

Vrchní část rozhledny má tvar obráceného komolého kužele. Do centrální roury je vetknuto točité schodiště s pororoštových stupňů. Pochozí vrstvy plošin jsou z dřevěných fošen. Nad střechou je umístěn štíhlý nástavec pro umístění antén. Nosná konstrukce je složena z ocelových i dřevěných částí. Statický výpočet byl proto proveden pro více výpočetních modelů s ohledem na změny vlastností dřevěných trámů a jejich spojů v čase (sesychání, bobtnání).

VÝROBA
Prvky nosné ocelové konstrukce jsou navrženy z ocelí S235, S355 a S460 (táhla).

Konstrukce je zařazena do třídy provedení EXC3 dle ČSN EN 1090‑2. Pro konstrukci byl navržen stupeň jakosti svarů B, resp. C dle ČSN EN ISO 5817. Plechy namáhané kolmo k rovině válcování jsou navrženy třídy jakosti Z25 dle ČSN EN 10164. Šrouby jsou navrženy kvality 8.8.

Vnější dřevěná konstrukce je sestavena z hranolů z masivního dřeva smrku, pevnostní třída C22. Hranoly jsou nehoblované, opracované pro kotvení k ocelové konstrukci dle výkresů příslušných detailů. Rozměry hranolů jsou ve spodní části (komolý kužel výšky 11,6 m) největší 200 × 240 mm, v ostatních částech mají průřez 160 × 240 mm.

Pochozí vrstvu podesty i celé plošiny v prvním a posledním patře tvoří modřínové fošny 40 × 200 mm. Ze stejného materiálu jsou madla zábradlí na těchto dvou plošinách. Obvod plošiny prvního patra lemuje modřínová lavička kotvená k vnější dřevěné konstrukci, je sestavena z fošen 50 × 400 mm.

Střecha je pobita dřevěnými prkny tl. 32 mm, které se vzájemně překrývají, aby nedocházelo k zatékání na vyhlídku. Veškeré dřevěné prvky budou tlakově impregnovány.

MONTÁŽ
Kotevní prvek střední roury musel být osazen a zaměřen za účasti projektanta ocelové konstrukce před betonáží horního stupně patky. Teprve potom byl dobetonován horní stupeň patky cca 200 mm pod horní hranu šroubů. Na šroubech byly osazeny matice a na nich deska, která se těmito maticemi vyrovnala do přesné vodorovné roviny. Teprve na takto vyrovnanou desku bylo možno osazovat další díly konstrukce. Pro nárožníky bylo zabetonováno 18 kotevních prvků.

Nejprve byl namontován první 12m díl středové roury a devět táhel na ocelový věnec v úrovni +11,6 m. Pak bylo namontováno 18 dřevěných nárožníků včetně první plošiny a ztužidel. Následně byl předmontován zbytek centrální roury a poloviny dřevěných válců a horních trychtýřů. Předmontované části konstrukce pak byly smontovány jeřábem. Schodiště a zábradlí byly montovány postupně od spodu k vrcholu.

ANTIKOROZNÍ OCHRANA
Před nátěry byla konstrukce otryskána na stupeň SA 2.5, dle ČSN ISO 8501‑1. Drsnost povrchu střední, byla zkontrolována etalonem.

Konstrukce je žárově zinkována a natřena. Roura je natřena pouze z vnější strany. Skladba nátěrového systému ocelových konstrukcí byla navržena v souladu s ČSN EN ISO 12944‑5.

Spojovací materiál byl dodán žárově pozinkovaný. V dílně se konstrukce natřela základním a finálním nátěrem. Pro veškeré konstrukce byla uvažována korozní expozice C3, životnost vysoká (H) – více než 15 let.

Dřevo bylo tlakově impregnováno proti houbám a dřevokaznému hmyzu prostředkem Culbasal CCO.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

  • Název stavby: ROZHLEDNA ŠPULKA S NAUČNOU STEZKOU
  • Místo stavby: severozápadně od obce Lbosín
  • Vlastník: městys Divišov
  • Investor: Svazek obcí CHOPOS
  • Generální projektant: Ing. arch. Iveta Torkoniaková
  • Projektant OK: Ing. Vladimír Janata, CSc., EXCON, a. s.; Ing. Jiří Lahodný, EXCON, a. s.
  • Generální dodavatel: Chládek a Tintěra, a. s.

Z podkladů Ing. arch. Ivety Torkoniakové a EXCON a. s.

Špulka Observation Tower – Steel and Wood in One
The entire project of Špulka Observation Tower with a nature trail has come into existence on Březák u Lbosína Hill thanks to cooperation among 21 municipalities and numerous other partners. It has become a symbol of the CHOPOS microregion. In the process of designing the nature trail with the observation tower, the tower design, its layout and shape were considered seeking symbolism of the region. Out of three architectural designs prepared by Ing. arch. Iveta Torkoniaková the observation tower with the working title Špulka achieved an absolute victory. Its beautiful, pure shape, apt and common Czech name represented all what had been requested.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Rozhledna po dokončení montážeOcelový tubus, schodiště a dřevěné nárožníkyVyhlídková plošina s odpočinkovými lavičkamiStatické schéma (řez)Statické schéma dolní části (řez)Hotová konstrukce rozhlednyVyhlídkový košUkotvení rozhledny do kamenné mapy mikroregionu CHOPOS

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Konstrukce výsuvné střechy stadionu Krestovsky v Sankt-PetěrburguKonstrukce výsuvné střechy stadionu Krestovsky v Sankt-Petěrburgu (605x)
Konstrukce pohyblivé střechy je součástí nového stadionu, který vznikl pro nadcházející mistrovství světa ve fotbale v r...
Přestavba skladové haly na prodejní a kulturní centrum společnosti Petrof (243x)
V roce 2014, sto padesát let od založení firmy, vzniká myšlenka vybudování nového obchodního a kulturního centra pro pre...
Ester tower v JeruzaléměEster tower v Jeruzalémě (222x)
V polovině listopadu 2017 byla v Jeruzalémě slavnostně zpřístupněna dřevěná rozhledna Ester ve tvaru kvetoucího kaktusu,...

NEJlépe hodnocené související články

Marlenka má nový sklad s kapacitou 1 821 paletMarlenka má nový sklad s kapacitou 1 821 palet (5 b.)
Frýdeckomístecký výrobce medových dortů Marlenka rozšířil stávající areál o chlazený sklad hotových výrobků, sklad obalů...
Nová sportovní hala v Dolních Břežanech – mistrovský výkon architektů a dodavatelůNová sportovní hala v Dolních Břežanech – mistrovský výkon architektů a dodavatelů (5 b.)
Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 se v Dolních Břežanech uskutečnilo slavnostní otevření nové sportovní haly. Podle Jakuba Na...
Deflector pro projekt ARIANE 6Deflector pro projekt ARIANE 6 (5 b.)
Evropská kosmická agentura v současnosti používá pro vynášení satelitů tři druhy raket. Vega pro lehké náklady, Sojuz pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Lávka přes řeku Svratku v Brně‑KomárověLávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově (1x)
Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konst...
Ocelové konstrukce lanové dráhy na SněžkuOcelové konstrukce lanové dráhy na Sněžku (1x)
Zatímco v minulém vydání KONSTRUKCÍ jsme se věnovali využití dřeva na stavbě nové lanové dráhy na Sněžku, v tomto čísle ...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Zavřít [x]