Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Scia Engineer verze 15 – novinky v software pro statiku

Scia Engineer verze 15 – novinky v software pro statiku

Publikováno: 18.6.2015
Rubrika: Projektování

Společnost Nemetschek Scia je výrobce a distributor nejrozšířenějšího software pro výpočty a posudky stavebních konstrukcí v České republice a na Slovensku – Scia Engineer. Software Scia Engineer představuje komplexní řešení pro výpočty a posudky konstrukcí vyrobených z (téměř) jakéhokoli materiálu podle Eurokódů a dalších mezinárodních norem.

 

NOVINKY VE VERZI SCIA ENGINEER 15
Hlavní pozornost byla ve verzi Scia Engineer 15 věnována následujícím oblastem:

 • rychlé a transparentní návrhy a posudky ŽB nosníků a sloupů,
 • výpočet spřažených ocelobetonových stropních konstrukcí,
 • otevřená architektura – integrace externích posudků (Open Checks),
 • plastická analýza ocelových desek a skořepin,
 • další rozvoj dokumentačního nástroje Engineering Report.

RYCHLÉ A TRANSPARENTNÍ NÁVRHY A POSUDKY ŽB NOSNÍKŮ A SLOUPŮ
Inovované řešení pro návrh a posouzení železobetonových nosníků a sloupů v souladu s ČSN EN 1992 pro standardní i obecné průřezy, zohledňující veškeré druhy namáhání. Obsahuje nové funkce a posudky, jako například návrh smykové výztuže sloupů, posudek kombinace smyku a kroucení, kontrolu krátkodobých i dlouhodobých deformací, atp. Přehledné a transparentní výsledky jsou založené na formulářích Scia Design Forms umožňujících přehledný grafický výstup použitých vzorců, včetně dosazených hodnot a výsledků. Dynamické obrázky a interakční diagramy doplňují číselné hodnoty a usnadňují orientaci ve výstupech. Uživatelsky přívětivé ovládání prostřednictvím přepracovaného stromu nabídek a snadná orientace v nastaveních pro beton prostřednictvím nových dialogů s využitím funkce hledání. Podpora paralelního zpracování a více jádrových procesorů výrazně urychluje komplikované výpočty.

NOVÝ VÝPOČTOVÝ MODEL PRO SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ZALOŽENÝ NA MKP
Nový výpočtový model kombinuje uživatelem definované působení zatížení a automatický MKP výpočet spolupůsobící šířky desky na základě ortotropních vlastností, podle orientace žeber vlnitého ocelového plechu a betonové desky. Při posouzení náhradního spřaženého profilu se postupuje dle EN 1994, podle skutečné konstrukce
je uvažován prostý nosník, konzola nebo nosník spojitý. Výpočtový model zahrnuje:

 • výpočet fází – montážní, krátkodobé a dlouhodobé,
 • knihovny prvků spřažení a vlnitých ocelových plechů,
 • při analýze desky zohlednění částečného spřažení,
 • libovolnou geometrie stropní konstrukce.

POSOUZENÍ SPŘAŽENÝCH NOSNÍKŮ PODLE EN1994 A AISC 360-10
Po analýze výpočtového modelu jsou jednotlivé spřažené ocelobetonové nosníky posouzeny dle AISC 360-10 nebo EN1994. Posouzení je opět zpracováno s využitím výhod formulářů Scia Design Forms a zahrnuje:

 • mezní stavy únosnosti a použitelnosti,
 • posouzení smykové únosnosti (včetně boulení),
 • výpočet smykové únosnosti prvků spřažení,
 • optimalizaci ocelového profilu,
 • stručné i podrobné výstupy výsledků, včetně vzorců a ilustrativních obrázků.

OTEVŘENÁ ARCHITEKTURA – INTEGRACE EXTERNÍCH POSUDKŮ (OPEN CHECKS)
Technologie Open Design Checks pro externí přípravu posudků a dalších výpočtů a jejich začlenění do software Scia Engineer byla uvedena již v předchozích verzích programu. Ve verzi 15 je již tato technologie plně využívána a umožňuje nahradit v minulosti naprogramované části statického výpočtu věnované posudkům, externě vytvořenými formuláři posudků v prostředí Scia Design Forms. Díky plné integraci „na míru připravených“ výpočtů do Scia Engineer je možné snadno řešit i náročné situace jako jsou posudky podle cizích norem nebo specializované výpočty, které nikdy nebudou pevnou součástí programu. Uživatelé mají nyní možnost integrovat do programu Scia Engineer svoje vlastní výpočty a posudky. Stačí si v aplikaci Scia Design Forms vytvořit a připojit potřebný počet formulářů s příslušnými vzorci a výpočetními metodami.

Výhody technologie Open Design Checks

 • nezávislost při tvorbě vlastních výpočtů s využitím grafických, výpočetních a dokumentačních schopností programu Scia Engineer,
 • plně integrované řešení, které nevyžaduje opakované zadávání údajů, mapování tabulek ani zdlouhavou kontrolu údajů po přenesení hodnot,
 • podpora posudků a výpočtů v libovolném uzlu, řezu na prutovém prvku a bodu plošného prvku,
 • možnost spuštění aplikace Scia Design Forms – Návrhář přímo z prostředí Scia Engineer,
 • inteligentní práce s proměnnými a jednotkami, grafické zobrazení, uživatelem definované nabídky a položky ve stromu,
 • vysoká rychlost výpočtu díky paralelnímu zpracování a přímému přenosu údajů,
 • export výsledků do dokumentace celého projektu zpracovávané v modulu Engineering Report,
 • pro usnadnění používání technologie jsou s programem dodávány čtyři vzorové příklady použití.

PLASTICKÁ ANALÝZA OCELOVÝCH DESEK A SKOŘEPIN
Tato funkcionalita byla vyvinuta na základě požadavku uživatelů vyplývajícího z průzkumu provedeného na konci loňského roku a nyní je možné provádět ve Scia Engineer plastickou analýzu, která je nezbytná například pro konstrukce nádrží, zásobníků, apod. a lze ji využít při řešení detailů a přípojů ocelových konstrukcí.

Řešení nyní zahrnuje:

 • von Misesovu podmínku plasticity,
 • pružnoplastické chování bez nebo se zpevněním, Plastická analýza se bude v příštích verzích dále rozvíjet.

ENGINEERING REPORT
Z vylepšení Engineering Reportu vybíráme to nejzajímavější. Volba relativní velikosti obrázků – jeden na stránku, dva na stránku nebo roztažení obrázku na šířku stránky. Při vkládání obrázku do dokumentu, ať je to obrázek ze Scia Engineer nebo externí soubor, může uživatel nastavit velikost obrázku. DWG import byl rozšířen o rozpoznávání barev. Nyní lze do stávajícího dokumentu vkládat další dokumenty již vytvořené a uložené. Regeneraci dokumentu lze nově spustit i na pozadí, což je zvlášť vhodný způsob v případě rozsáhlých dokumentů. Při vkládání obrázků ze Scia Engineer do dokumentu je nyní možné načíst parametry obrázku z jedné ze čtyř uživatelem předdefinovaných sad parametrů. Výrazná změna nastala v rolování dokumentu, kde se obrázky zobrazí pouze ve chvíli ukončení rolování, což výrazně urychluje prohlížení a manipulaci s obsahem dlouhých zpráv. Uživatel může nyní zvolit při exportu rozsáhlého dokumentu do PDF rozdělení dokumentu do více souborů. V okně vlastností položky dokumentu lze nyní zvolit font a velikost písma. Externí obrázky se nyní ukládají ve formátu JPG, zatímco dříve byly uloženy v BMP. Výsledkem je nejen úspora paměti, ale i menší velikost datového ESA souboru.

Nyní lze určit, zda se mají prázdné tabulky skrýt a nemají se zobrazovat a tisknout s ostatními položkami dokumentu. Datová struktura dokumentu se kontroluje na přítomnost poškozených a prázdných položek, které je možné v případě potřeby z dokumentu odstranit. Byla aktivována funkční klávesa F1, která spouští nápovědu.

Nové okno náhledu nabízí vyšší rychlost zobrazení tabulek dokumentu, včetně editovatelného záhlaví a zápatí, nastavení stylu a formátu stránky. Také byla vylepšena správa šablon dokumentu, které představují celý dokument nebo jen „výstřižek“ dokumentu – blok položek.

DALŠÍ NOVINKY
S každou novou verzí přináší Scia Engineer řadu vylepšení programu. Následující seznam obsahuje jen ty nejzajímavější novinky ve verzi 15.

Tabulkové výsledky
Verze 14 přinesla novou funkci, umožňující zobrazení výsledků ve formě aktivních tabulek. V případě potřeby je možné výsledky v této aktivní tabulce zkopírovat prostřednictvím standardní schránky systému Windows například do aplikace MS Excel. Obsah aktivních tabulek je možné filtrovat podle jednoho či více kritérií. Rozložení položek v tabulkách je možné upravit podle potřeby. Ve verzi 15 byly možnosti tabulkových výsledků dále rozvinuty. Je možný přímý export tabulek výsledků do Engineering Reportu a v tabulkách výsledků lze použít třídění a zarovnání na počet desetinných míst. Lze použít výběry prostřednictvím okna vlastností. Tabulky výsledků mohou být i vnořené. Nové jsou tabulky výsledků pro železobetonové nosníky a sloupy, podloží a kontaktní napětí. Uplatnění najdou i nové funkce barevného zobrazení extrémů ve výsledcích a tlačítko pro smazání všech tabulek výsledků.

Grafické 3D zobrazení výsledků
Pro lepší orientaci a porozumění chování konstrukce je nyní možné zobrazit deformace a napětí na 3D povrchu nejen prutových prvků, ale i plošných prvků. Kromě toho je možné tyto výsledky při zobrazení promítnout na původní nebo deformovaný tvar konstrukce. Korektně se zobrazují výsledky i na prutech s otvory a na žebrech desek.

Tabulkové zadávání
Zadávání prostřednictvím tabulek v některých případech zjednodušuje tvorbu a úpravy modelu a nabízí univerzální přehled o již zadaných částech modelu. Ve verzi 15 byla funkcionalita tohoto nástroje dále rozšířena.

Je možný přímý export tabulek vstupů do Engineering Reportu a v tabulkách lze použít výběry, třídění a zarovnání na počet desetinných míst. Nové jsou tabulky vstupů pro zatěžovací stavy, nelineární kombinace a generované síly.

Ocelové přípoje
Přepracované nastavení parametrů pro posudky ocelových přípojů je přehlednější. Nový typ přípoje s oboustranným náběhem. K dispozici jsou samostatná nastavení pro šrouby, svary, výztuhy a přípoje. Nastavení pro přípoje obsahují volby pro transformaci uzlových sil, použité metody výpočtu, atd. Zlepšil se také systém varování a chybových hlášení, hlavně s ohledem na limitní hodnoty maximální a minimální vzdálenosti šroubů. Text zpráv je barevně rozlišen k usnadnění interpretace obsahu.

Posouzení ocel
Veškeré stabilitní a kombinované posudky, včetně posudků požární odolnosti byly přeprogramovány pro paralelní zpracování a přímý přenos dat za účelem zvýšení rychlosti. Výsledky byly rozšířeny o další vysvětlení, mezivýpočty, upozornění a poznámky, včetně odkazů na použitá ustanovení z norem nebo jiných odborných publikací. Z posouzení požární odolnosti lze vyloučit vybrané pruty. Byl aktualizován národní dodatek k EN pro Holandsko a vytvořeny nové pro Malajsii a Singapur.

Posouzení dřevo
Lze vypnout posudek tlaku kolmo na vlákna. Lze definovat třídu prostředí pro jednotlivé pruty.

BIM

 • verze15 aktualizuje propojení s Autodesk Revit 2015,
 • uživatelé programu Tekla Structures uvítají podporu verze 20.

Horké klávesy
Scia Engineer 15 nabízí možnost využít horké klávesy pro běžně používané příkazy:

 • Ctrl+C pro kopírování objektů,
 • Ctrl+X pro přesunutí objektů,
 • Ctrl+Z vrátit zpět akci,
 • Ctrl+Y opakovat akci.

Nový řešič vlastních tvarů, využívající polynomickou metodu… a mnohé další.

Ve verzi 15 software Scia Engineer opět rozšiřuje svoje možnosti o nové funkce, rozšíření a vylepšení, umožňující dále zefektivnit každodenní práci projektanta-statika.

Scia Engineer, version 15 – News in Statics Software
Nemetschek Scia company is a producer and distributor of most widely used software for calculations and assessments of building structures in the Czech Republic and Slovakia – Scia Engineer. Scia Engineer software represents a comprehensive solution of calculating and assessing a construction made of (almost) any material, in line with Eurocodes and other international standards.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Posudek prvků spřažené stropní deskyObr. 2 – Přípoj s oboustranným náběhemObr. 3 – Kontaktní napětí

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Campus Science Park objekt C pohledem projektantůCampus Science Park objekt C pohledem projektantů (880x)
Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označen...
Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (776x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (769x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...

NEJlépe hodnocené související články

Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...
Konstrukce přijímače unikátní solární elektrárny je z oceliKonstrukce přijímače unikátní solární elektrárny je z oceli (5 b.)
V článku je popsána unikátní solární elektrárna, jejíž součástí je i přijímač z ocelové konstrukce, který je umístěn na ...
Vliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatíženíVliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatížení (5 b.)
V posledních letech přišel tým vývojářů IDEA StatiCa společně s českými universitami, ČVUT FSv v Praze, FAST VUT v Brně,...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Google