Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    SCIA Engineer verze 18 pro vyšší produktivitu práce statika

SCIA Engineer verze 18 pro vyšší produktivitu práce statika

Publikováno: 27.8.2018
Rubrika: Projektování

Jednodušší používání software, dimenzování prvků z vláknobetonu, skla a ocelobetonových kompozitů, rozšířená podpora výměny datových modelů BIM.

SCIA Engineer 18 posouvá výpočtový software opět na vyšší úroveň s ohledem na každodenní použitelnost, aplikaci moderních materiálů a sdílení modelů konstrukcí. Vylepšili jsme ovládání programu zjednodušením a automatizací základních operací a běžně prováděných akcí. Do programu jsme přidali podporu dimenzování dalších nových materiálů. Rozšířená a přepracovaná rozhraní pro výměnu dat s programy TEKLA Structures a REVIT rozšiřují možnosti využití BIM. Do programu jsme také přidali podporu nových materiálů.

ZJEDNODUŠENÉ OVLÁDÁNÍ PROGRAMU A AUTOMATIZACE ZÁKLADNÍCH OPERACÍ

Zjednodušený pracovní postup, optimalizovaná výchozí nastavení a další praktická vylepšení pomohou rychleji a efektivněji vytvořit výpočtový model nového projektu.

Nová výchozí nastavení pro rychlejší start s novým projektem

 • Běžně používané funkcionality jsou ve výchozím nastavení zapnuty.
 • Jednotlivé funkcionality byly přeskupeny a seřazeny podle četnosti využití.

Automatizace rutinních činností v průběhu celého pracovního postupu

 • Pro každý materiál v projektu je automaticky vytvořen jeden výchozí průřez.
 • Automaticky se vytváří zatěžovací stav pro vlastní tíhu pro snadné ověření chování modelu – provedením lineárního výpočtu pro vlastní tíhu.
 • Automaticky se také vytvářejí normové kombinace pro normu zvolenou v projektu.
 • Nelineární kombinace se pak vytvářejí velmi snadno, přímo z existujících lineárních obálkových kombinací.

Optimalizovaná nabídka ve stromovém menu a přímý přístup k výukovým materiálům

 • Strom s nabídkou funkcí ve SCIA Engineer 18 byl upraven co do vzhledu, tak chování.
 • Správce projektů, který se otevírá při spuštění SCIA Engineer (není-li uživatelem vypnut) nyní obsahuje přímé odkazy na celou řadu výukových materiálů.

Nový ovládací prvek na nastavení pohledu ve 3D okně

 • Jednoduché a velmi flexibilní nastavení směru pohledu, posunutí modelu v okně a jeho oddálení či přiblížení.
 • Přímý přístup k funkcím nastavení pohledu ve 3D okně bez nutnosti otevírat pomocné nabídky.
 • Zobrazení celého modelu a zapnutí perspektivy na jedno klepnutí.
 • Snadné a přesné nastavení pohledu ze všech bočních stran a z rohů.

Rozdílné barvy bodového, liniového a plošného zatížení

 • Díky této novince velmi snadno rozlišíte jednotlivé typy zatížení zadané v modelu: bodové, liniové a plošné – každé je vykresleno jinou barvou.

Zjednodušené nastavení vzpěru

 • Veškeré parametry vztahující se k polím, vzpěru a deformacím se nyní spravují na jednom společném místě.
 • Všechny zadané parametry se ihned graficky zobrazují.
 • Využití skupin vzpěru práci značně zefektivňuje.

Rychlejší výpočet a přehlednější výstup výsledků

 • Integrační pásy na 2D dílcích.
 • Rychlejší a zjednodušené zobrazení deformací.
 • Export výsledků do XML.
 • Nastavitelné limity pro posudky 1D dílců.
 • Přehledný výpočet excentricity podpor.

DIMENZOVÁNÍ DALŠÍCH NOVÝCH MATERIÁLŮ

Snadná realizace ekonomického a kvalitně zdokumentovaného návrhu konstrukce s využitím nových materiálů.

Nové řešení pro návrh konstrukcí z vláknobetonu

 • Integrovaná podpora vláken Bekaert’s Dramix®
 • Automatický výpočet dávek (množství vláken).
 • Posudky pro MSÚ a MPS: únosnost, smyk, šířka trhlin, omezení napětí.
 • Geometricky nelineární analýza.
 • Možnost rozšířit vestavěné knihovny o vlákna jiných výrobců.

Propojení s aplikacemi a přídavnými moduly pro výpočty konstrukčního skla a základových patek

 • Integrovaný návrh prvků z konstrukčního skla s využitím modulu vyvinutého rumunskou firmou ALLBIM NET SPRL
 • Propojení s externí aplikací FD+ pro návrh základových patek od německé firmy FRILO Software GmbH.

Dimenzování železobetonu dle švýcarské normy SIA 262:2013

 • Přepočet vnitřních sil.
 • Návrh desek podle MSÚ.
 • Posudky podle mezního stavu únosnosti i použitelnosti.
 • Posudek v řezu.
 • Konstrukční zásady

Rozšířené možnosti výpočtu protlačení desky

 • Návrh na protlačení desky lze nyní provádět s uživatelem zadanou výztuží.
 • Návrh na protlačení je kompatibilní s nelineárními kombinacemi.
 • Při stanovení VRd,c je zohledněno napětí v betonu.

Inovace v navrhování betonových konstrukcí

 • Nové výchozí nastavení reflektuje nejčastější praktické scénáře.
 • Knihovna výztužných sítí byla rozšířena o nabídku dalších výrobců.
 • Optimalizovaná správa paměti nyní umožňuje bez problémů navrhovat i velmi rozsáhlé projekty.

Automatická optimalizace dimenzí prvků konstrukce a podrobná dokumentace pro spřažené stropy

 • Použití ocelových nosníků s velkými otvory (podle publikace SCI).
 • Automatický návrh trnů a průřezů.
 • Výsledkové tabulky a půdorysy shrnující celý návrh.
 • Návrh vzepětí.
 • Podrobný a přehledný výstupní dokument.

ROZŠÍŘENÁ INTEGRACE SCIA ENGINEER DO BIM

Nové možnosti propojení s programy TEKLA Structures a REVIT rozšiřují možnosti využití SCIA Engineer v BIM procesu.

Propojení SCIA Engineer a TEKLA Structures

 • Obousměrná výměna dat umožňující snadný tok informací od konstrukčního návrhu (TEKLA Structures) přes výpočet a normové posudky (SCIA Engineer) až po tvorbu finální výkresové dokumentace (TEKLA Structures).
 • Vylepšené mapování materiálů a průřezů.
 • Podpora složitějších tvarů nosníků (zakřivené či lomené nosníky).
 • Export koncových reakcí umožňujících detailní rozpracování přípojů v Tekla Structures.

Propojení SCIA Engineer a REVIT

 • Export výztuže pro 1D a 2D dílce.
 • Export zatěžovacích panelů.
 • Podpora pater.
 • Vylepšené mapování.

Ve verzi 18 software SCIA Engineer opět rozšiřuje svoje možnosti o nové funkce, rozšíření a vylepšení, umožňující dále zefektivnit každodenní práci statika.

Společnost SCIA je výrobce a distributor nejrozšířenějšího software pro výpočty a posudky stavebních konstrukcí v České republice a na Slovensku – SCIA Engineer. Software SCIA Engineer představuje kompletní řešení pro výpočty a posudky konstrukcí dle Eurokódů a dalších mezinárodních norem.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Barevné odlišení různých typů zatíženíDimenzování sklaNávrh ocelobetonových stropůProtlačení železobetonové desky sloupemPropojení SCIA Engineer-TEKLA Structures

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (724x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (703x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...
Tekla Structures 2016Tekla Structures 2016 (684x)
Firma Trimble představila 16. března 2016 novou verzi programu pro návrh, 3D modelování, tvorbu projekční a výrobní doku...

NEJlépe hodnocené související články

Vliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatíženíVliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatížení (5 b.)
V posledních letech přišel tým vývojářů IDEA StatiCa společně s českými universitami, ČVUT FSv v Praze, FAST VUT v Brně,...
Statici získali prestižní ocenění Česká hlavaStatici získali prestižní ocenění Česká hlava (5 b.)
Společnost IDEA StatiCa získala Cenu Industrie Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci soutěže Česká hlava 2018. Toto ne...
Building information modeling a oceňování stavební produkceBuilding information modeling a oceňování stavební produkce (5 b.)
Building information modeling (BIM) jako každá inovační metoda, musí v regionu střední Evropy projít procesem ověřování ...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]