Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Montáž konstrukcí    Sídlo Fakulty chemické a Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně – náročná rekonstrukce za plného provozu

Sídlo Fakulty chemické a Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně – náročná rekonstrukce za plného provozu

Publikováno: 12.6.2017
Rubrika: Montáž konstrukcí

Po třech letech oprav se podařilo dokončit náročnou rekonstrukci areálu Purkyňova 118, který slouží jako sídlo Fakulty chemické a Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. Opravy za téměř čtvrt miliardy korun pomohly zastavit statické sesouvání části budovy a umožnily této stavbě z 80. let, aby dostála moderním ekologickým standardům.

„Tento objekt získalo VUT v 90. letech od státního podniku MEOPTA, přičemž Fakulta chemická jej využívá od roku 1998. Kvůli nevyhovujícímu stavu jsme s postupnou modernizací areálu začali už v roce 2009, nicméně hlavní část oprav financována z evropských peněz odstartovala v únoru 2014. Co je zajímavé, tak celá rekonstrukce se uskutečnila za provozu, tzn., že fakulta musela přesouvat výuku vždy do té části budovy, kde se zrovna nestavělo. Vše se tak podařilo opravit, aniž by bylo nutné Fakultu chemickou dočasně přestěhovat,“ uvedl rektor VUT Petr Štěpánek.

Investice ve výši 241 milionů Kč (bez DPH) uhradily ze 48 % evropské fondy a finance ze státního rozpočtu. Zbylé prostředky dodalo VUT z vlastních zdrojů. Většina peněz, konkrétně 224 milionů Kč, směřovala do stavebních úprav: sanace staticky narušené části budovy, zateplení fasády, výměny oken, výměny vodovodu nebo stavby nové výměníkové stanice. Díky zateplení a novým oknům se snížila energetická náročnost budovy, vedení fakulty i ústavu tak věří, že v budoucnu ušetří za vytápění. Díky rekonstrukci se podařilo lépe oddělit laboratorní trakt od výukových prostor – nyní tvoří celé přízemí levé poloviny budovy jen laboratorní prostory. Necelých 17 milionů Kč pak stálo přístrojové a interiérové vybavení.

„Část budovy, ve které se nachází pracovny zaměstnanců, měla vážný problém se statikou. Kvůli podmáčení budovy a technologickým nedostatkům stavby, docházelo k postupnému poklesu celé konstrukce. To se projevilo trhlinami ve stěnách a podlahách. Pokud bychom nepřistoupili k sanaci, byla by ohrožena stabilita budovy,“ popsal výchozí podmínky rekonstrukce děkan fakulty Martin Weiter. Stavaři proto přišli s unikátním řešením: do stávající základní konstrukce doplnili nové mikropiloty, na které „zavěsili“ stávající stropy a sloupy. Celkem pod budovu dodatečně doplnili 62 nových mikropilot o celkové délce 670 metrů.

Díky rekonstrukci vznikla v suterénu Fakulty chemické i jedinečná neutralizační stanice s novou čističkou. „V minulosti jsme sledovali jen pH vypouštěné odpadní vody, nyní máme k dispozici neutralizační stanici za 7,5 milionu korun, která odstraňuje nejen kyseliny a zásady, ale také kovy, koloidní látky a prostě veškerý odpad z analytické i organické chemie, který se do sběrné jímky dostává z laboratoří Fakulty chemické. I když jsou odpadní látky z laboratoří primárně sbírány do nádob a následně předány k likvidaci, při vymývání laboratorního skla mohou studenti v malém množství vylít do výlevky různé chemické látky,“ vysvětlil vedoucí stanice Pavel
Diviš. Neutralizační stanice vyčistí 5 m3 odpadní vody za tři hodiny. Do kanalizace pak odtéká téměř čistá voda, která zcela splňuje všechny limity kanalizačního řádu.

Pavel Diviš má na starosti i sběrné místo, kam se sváží veškerý chemický odpad ze všech laboratoří brněnského VUT. „Nejvíce chemického odpadu vyprodukuje jednoznačně Fakulta chemická. Je to až tuna ročně. Chemický odpad ze všech univerzitních laboratoří uchováváme v separovaných kontejnerech. Ty jsou zabezpečeny například proti prosáknutí. Součástí skladu chemikálií jsou i samostatné sklady hořlavin a žíravin. Dále máme oddělný sklad jedů, kde jsou ty nejnebezpečnější látky uloženy v trezoru. Platí tu přísné přístupové podmínky,“ popsal zajímavosti fakulty Diviš. Chemie se na brněnské technice vyučuje už déle než 105 let, v říjnu letošního roku si pak připomeneme 25. výročí znovuobnovení samostatné Fakulty chemické.

Ve stejné budově sídlí také Ústav soudního inženýrství, vysokoškolský ústav s více než 50letou tradicí, který za dobu své existence už třikrát měnil adresu. Do současných prostor v Purkyňově ulici se přesunul z areálu Údolní 53, kde nyní sídlí FaVU. „Ve čtyřech patrech sedmipodlažní budovy našlo zázemí všech cca 450 studentů našich dvou navazujících magisterských a jednoho doktorského studijního programu. V přízemí má ústav dvě velkokapacitní posluchárny, které lze vzájemně propojit audiovizuální technikou a promítat přednášky z jedné učebny do druhé,“ uvedl ředitel Ústavu soudního inženýrství Aleš Vémola.

Právě tyto nově zrekonstruované prostory hostily začátkem roku mezinárodní konferenci soudních znalců ExFoS. „V přízemí budovy je také garáž a současně laboratoř, kde mohou naši učitelé a studenti zkoumat a diagnostikovat vozidla v rámci výuky či znalecké činnosti. Jsme vybaveni i pro znalecké ohledání místa dopravní nehody, pro zaměřování staveb a trvalých porostů nebo pro demonstraci vybraných psychologických zkoumání,“ doplnil Vémola. Díky těmto přednostem získali pracovníci ÚSI loni i pamětní plaketu za aktivní spolupráci s krajskou Policií ČR. Ředitel jihomoravské policie Leoš Tržil, ocenil pomoc dopravních expertů, kteří pro ně například uspořádali odborné přednášky k problematice dokumentování dopravních nehod.

Kromě Fakulty chemické a Ústavu soudního inženýrství najde v budoucnu v objektu Purkyňova 118 zázemí také Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně, který v současnosti obývá zastaralou budovu v centru města na adrese Kounicova 67a. V nově zrekonstruované stavbě v oblasti Technologického parku by ICV našlo zázemí hned ve dvou patrech výškové budovy, a to od září 2017.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Generální projektant: Hexaplan International s. r. o.
  • Zhotovitelé stavby: Vašstav, s. r. o., Zlínstav a. s., Synerga a. s.
  • Technický dozor: Investinženýring, a. s.
  • Projektant statické části A+Z PROJEKT TEAM s. r. o

Faculty of Chemistry and The Institute of Forensic Engineering BUT in Brno – A Complicated Reconstruction Under Full Operation
After three years of repairs, a complicated reconstruction of Purkyňova 118 premises that serve as the seat of the Faculty of Chemistry and the Institute of Forensic Engineering BUT in Brno was finally finished. The repairs for nearly a quarter billion of CZK helped to stop a static sliding of a part of the building and enabled this building from the 1980s to conform with current ecological standards.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Vstup do budovy Purkyňova 118 (Foto: Igor Šefr)Celkový pohled na Fakultu chemickou VUT v Brně (Foto: Igor Šefr)Areál VUT získalo v 90. letech od státního podniku MEOPTA. (Foto: Igor Šefr)Ústav soudního inženýrství získal nové moderní posluchárny. (Foto: Igor Šefr)Laboratoře Fakulty chemické využívají především studenti, možný je ale i smluvní výzkum pro firmy. (Foto: Igor Šefr)Díky rekonstrukci se podařilo oddělit laboratorní trakt od výukových prostor. (Foto: Igor Šefr)Dopravní simulátor pomáhá znalcům z Ústavu soudního inženýrství i při analýze nehod. (Foto: Igor Šefr)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Konstrukce výsuvné střechy stadionu Krestovsky v Sankt-PetěrburguKonstrukce výsuvné střechy stadionu Krestovsky v Sankt-Petěrburgu (395x)
Konstrukce pohyblivé střechy je součástí nového stadionu, který vznikl pro nadcházející mistrovství světa ve fotbale v r...
Nová sportovní hala v Dolních Břežanech – mistrovský výkon architektů a dodavatelůNová sportovní hala v Dolních Břežanech – mistrovský výkon architektů a dodavatelů (220x)
Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 se v Dolních Břežanech uskutečnilo slavnostní otevření nové sportovní haly. Podle Jakuba Na...
Ocelové konstrukce v závodě Škoda Auto a. s. Mladá BoleslavOcelové konstrukce v závodě Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav (204x)
Rychlá, někdy až hektická výstavba nových výrobních objektů naší největší automobilky přináší projektantům i realizačním...

NEJlépe hodnocené související články

Marlenka má nový sklad s kapacitou 1 821 paletMarlenka má nový sklad s kapacitou 1 821 palet (5 b.)
Frýdeckomístecký výrobce medových dortů Marlenka rozšířil stávající areál o chlazený sklad hotových výrobků, sklad obalů...
Nová sportovní hala v Dolních Břežanech – mistrovský výkon architektů a dodavatelůNová sportovní hala v Dolních Břežanech – mistrovský výkon architektů a dodavatelů (5 b.)
Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 se v Dolních Břežanech uskutečnilo slavnostní otevření nové sportovní haly. Podle Jakuba Na...
Deflector pro projekt ARIANE 6Deflector pro projekt ARIANE 6 (5 b.)
Evropská kosmická agentura v současnosti používá pro vynášení satelitů tři druhy raket. Vega pro lehké náklady, Sojuz pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Lávka přes řeku Svratku v Brně‑KomárověLávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově (1x)
Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konst...
Ocelové konstrukce lanové dráhy na SněžkuOcelové konstrukce lanové dráhy na Sněžku (1x)
Zatímco v minulém vydání KONSTRUKCÍ jsme se věnovali využití dřeva na stavbě nové lanové dráhy na Sněžku, v tomto čísle ...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Zavřít [x]